Vertaal deze pagina naar:

PERSBERICHT: "ONDERMIJNING VAN HET VERDRAG VAN LONDEN BIJ KONINKLIJK BESLUIT DOOR DE CONSTITUTIONELE MONARCHE VAN NEDERLAND"

12-03-2024

Belangrijk persbericht met bewijzen aangaande de staatsgreep die in het verleden heeft plaatsgevonden. Bijgaand publiceren wij U het eerste persbericht hierover met onderbouwende informatie:

"Ondermijning van het Verdrag van Londen bij koninklijk besluit door de Constitutionele Monarchie van Nederland"

De constitutionele monarchie van Nederland heeft bij koninklijk besluit vanaf 1 oktober 1838 het latere op 19 april 1839 ondertekende verdrag van Londen ondermijnd en daarmee in alle wereldlanden een staatsgreep gepleegd, van waaruit al maar liefst 185 jaar lang nagenoeg alle oorlogen zijn ontstaan, waaronder ook de huidige Oekraïne Oorlog.

*** OPLOSSING TOT WERELDVREDE ***

Tip: Kopieer de onderstaande PDF op een USB-stick, zodat U het bewijsmateriaal in eigen handen heeft.

Lees en bestudeer de zeer belangrijke PDF met alle bewijzen over de staatsgreep (153 blz.):

A.M.L. (Ad) van Rooij zond op 12 maart 2024 aan onze redactie van De Nieuwe Media en onder andere de volgende redacties het persbericht zoals dat in dit artikel is gepubliceerd: 

Telegraaf, Algemeen Dagblad, NRC, NOS, NU.NL, De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, VRT-Nieuws en de Nieuwe Media. (Zie schermafdruk hieronder).

De e-mail bevatte voorts de bovenstaande PDF van 153 blz.

PERSBERICHT: 

"10 maart 2024 Spoedeisend verzoekschrift aan de Constitutionele Monarchie van Nederland, namens deze Mark Rutte"

Update 14 maart 2024

Tot heden zijn wij, De Nieuwe Media (Waarheidskrant), de enige digitale krant in Nederland en België die tot heden hierover iedereen (de wereldbevolking) heeft bericht en het volledige persbericht naar buiten heeft gebracht.

PERSBERICHT:

Alle Nederlandse kabinetten, te beginnen met het kabinet Schimmelpenninck (25 maart 1848 tot 7 mei 1848) tot en met het huidige kabinet Rutte IV (vanaf 7 juli 2023 demissionair) onder huidig minister-president Mark Rutte, zijn ONGRONDWETTIG. Dit omdat bij Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die bij koninklijk besluit op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – is beslist dat Nederland (zonder België) vanaf het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen (al 185 jaar lang) grondwettelijk nooit heeft bestaan en dat als gevolg daarvan ook Luxemburg (al 185 jaar lang) grondwettelijk niet bestaat. Op grond daarvan is huidig minister-president Mark Rutte, als erfopvolger van zijn voorgangers, grondwettelijk verplicht om per direct (retroactief vanaf 19 april 1839) zijn ontslag en dat van zijn gehele demissionare kabinet Rutte IV aan te bieden bij koning Willem Alexander, die op zijn beurt grondwettelijk verplicht is om dat ontslag te aanvaarden.

Er is maar één mogelijkheid om uit deze vanaf 19 april 1839 door koning Willem I bij koninklijk besluit gepleegde staatsgreep te geraken, die enkel en alleen maar kan leiden tot het uitroeien van alle acht miljard wereldbewoners als daarmee niet onmiddellijk wordt gestopt, en dat is om in de geschiedenis terug te gaan naar de "bron-veroorzaker" en dat is huidig koning Willem Alexander, die deze erfenis van koning Willem I heeft overgenomen. Voor de catastrofale gevolgen daarvan voor de familie A.M.L. (Ad) van Rooij, zijn vrouw en twee kinderen (en de gehele wereldbevolking) en de oplossing op wereldniveau, lees mijn bijgevoegde onder PostNL-barcode 3SRPKS538360605 bij aangetekende brief d.d. 10 maart 2024 aan de constitutionele monarchie van Nederland, namens deze minister-president Mark Rutte verstuurde spoedeisende verzoekschrift d.d. 10 maart 2024 (lees bijlage), waarvan u de Conclusie en Aanbevelingen (is tevens uitgebreid perspericht) hieronder ook in de e-mail kunt lezen.

Het is deze door de constitutionele monarchie van Nederland vanaf 1 oktober 1838 bij koninklijk besluit gepleegde staatsgreep onder aansturing van minister-president Mark Rutte (als erfopvolger van zijn voorgangers)die van onze huidige wereld een HEL OP AARDE heeft gemaakt, dat onder meer ook tot gevolg heeft gehad dat in opdracht van minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid en Eredienst en burgemeester Jaap Kuin van Pekela op 13 januari 2024 mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij in zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9669 CJ, Nieuwe Pekela, is gekidnapt en/of is vermoord en zijn vader A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al maar liefst 56 dagen lang niet mag weten, wat er met zijn zoon Jos is gebeurd, waar hij is, of hij nog leeft, of hij dood is. Ik richt hierbij aan de redacties van bovengenoemde kranten (media) dan ook het verzoek om hierover een artikel te schrijven in uw krant en om mee te zoeken naar mijn VERLOREN ZOON.

Bij voorbaat mijn dank daarvoor,

Met vriendelijke groeten

A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225)

Kopiehouders

 • Minister President Mark Rutte (e-mail: rvd.pers.mp@minaz.nl)
 • Koning Willem Alexander (e-mail: rvd.pers.kh@minaz.nl)
 • Alle 150 ONGRONDWETTIGE leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Sammy Mahdi, partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mail: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)
 • Nawal Farih, Federaal parlementslid / Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)

Conclusie en Aanbevelingen (tevens uitgebreid perspericht)

Met de feitelijke en wettelijke inhoud van bovengenoemde "blz. 1 t/m 144" is onmiskenbaar komen vast te staan dat alle Nederlandse kabinetten te beginnen met het kabinet Schimmelpenninck (25 maart 1848 tot 7 mei 1848) tot en met het huidige kabinet Rutte IV (vanaf 7 juli 2023 demissionair) onder huidig Minister-President Mark Rutte ONGRONDWETTIG zijn, omdat bij Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die bij koninklijk besluit op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – is beslist dat Nederland (zonder België) vanaf het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen (al 185 jaar lang) grondwettelijk nooit heeft bestaan en dat als gevolg daarvan ook Luxemburg (al 185 jaar lang) grondwettelijk niet bestaat.

Op grond daarvan bent u, zijnde minister-president Mark Rutte, als erfopvolger van uw voorgangers, grondwettelijk verplicht om per direct (retroactief vanaf 19 april 1839) uw ontslag en dat van uw gehele demissionare kabinet Rutte IV aan te bieden bij Koning Willem Alexander, die op zijn beurt grondwettelijk verplicht is om dat ontslag te aanvaarden. Ondergetekende acht rechtspersonen verzoeken u dan ook om dat te doen en daarover niet te blijven zwijgen tot dat het te laat is voor alle acht miljard wereldbewoners op onze aarde.

Er is maar een mogelijkheid om uit deze vanaf 19 april 1839 door koning Willem I bij koninklijk besluit gepleegde staatsgreep te geraken, die enkel en alleen maar kan leiden tot het uitroeien van alle acht miljard wereldbewoners als daarmee niet onmiddellijk wordt gestopt, en dat is om in de geschiedenis terug te gaan naar de "bron-veroorzaker".

De "bron-veroorzaker" van deze vanaf 19 april 1839 bij koninklijk besluit gepleegde staatsgreep is koning Willem I. Dit omdat koning Willem I in nauwe samenwerking met zijn Secretaris van Staat Mr. H.J. (Henri) baron van Doorn van Westcapelle op 1 oktober 1838 -- ruim twee maanden voor de finale vaststelling van de vredesregeling met het protocol van 6 december 1938 door de Conferentie van Londen en ruim zes maanden voor het op 19 april 1839 door de Nederlandse gezant Salomon Dedel ende Belgische gezant Sylvain van de Weyer ondertekenende Verdrag van Londen, waarop de mogendheden (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Rusland) hun akkoord hebben betuigd – bij Koninklijk Besluit het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen heeft ondermijnd. Hiermee heeft koning Willem I een staatsgreep op wereldniveau gepleegd, welke tot op de dag van vandaag is blijven voortduren. De gevolgen daarvan heeft u hierboven kunnen lezen.

Daarmee is bij Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – Grondwettelijk beslist dat België vanaf 1830 tot op heden (al196 jaar lang) Grondwettelijk nooit heeft bestaan.

Daarmee is bij Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – Grondwettelijk beslist dat Nederland (zonder België) vanaf het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen (al 185 jaar lang) Grondwettelijk nooit heeft bestaan en dat als gevolg daarvan ook Luxemburg (al 185 jaar lang) Grondwettelijk niet bestaat.

De erfopvolger van de "bron-veroorzaker" koning Willem I is huidig koning Willem Alexander. Dit betekent dat hij als erfopvolger verantwoordelijk is dat de Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – ervoor heeft gezorgd dat vanuit Nederland en België alle wereldlanden, waarmee Nederland en/of België vanaf 19 april 1839 een Verdrag hebben gesloten (waaronder alle 27 landen van de Europese Unie, alle193 landen van de Verenigde Naties en alle 32 landen van de NAVO) al maar liefst 185 jaar lang het Verdrag van Londen hebben ondermijnd als gevolg van de voortzetting van deze geheim gehouden staatsgreep op wereldniveau, met als gevolg dat de huidige wereld een Hel op Aarde is geworden, waarbij het voortbestaan van de mensheid in groot gevaar is gekomen als niet onmiddellijk wordt ingegrepen. Mijn aanbeveling aan koningWillem Alexanderis dan ook om dit spoedeisend verzoekschrift aan de Constitutionele monarchie van Nederland aandachtig te lezen en zijn vrouw koningin Maxima als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties daarin volledig te betrekken.

Het is vervolgens koningin Maximaals speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties die deze vanuit de Constitutionele monarchie van Nederland met behulp van private bedrijven vanaf 19 april 1839 in alle wereldlanden gepleegde staatsgreep kan bespreken met secretaris-Generaal António Guterresvan de Verenigde Naties.

Het is vervolgenssecretaris-Generaal António Guterresdie ervoor moet zorgen dat alle 193 landen van de Verenigde Naties per direct het op 19 april 1839 ondergetekende Verdrag van Londen ten uitvoer moeten brengen, waarmee een einde komt aan deze maar liefst 185 jaar lang gepleegde staatsgreep vanuit de Constitutionele monarchie van Nederland met behulp van private bedrijven in alle wereldlanden. Dit betekent dat België (na 185 jaar) daarmee per direct een soevereine staat is geworden met gesloten grenzen en eigen munteenheid (Belgische frank) met de Belgische Grondwet zoals die op 19 april 1839 van kracht was.

Mijn voorstel is om in alle 193 landen van de Verenigde Naties hetzelfde te doen, wat betekent dat alle 193 landen van de Verenigde Naties daarmee per direct soevereine staten zijn geworden met gesloten grenzen en met dezelfde Grondwet als de Belgische Grondwet zoals die op 19 april 1839 van kracht was. Secretaris-Generaal António Guterresvan de Verenigde Natieskan vervolgens hiervoor alle 193 landen van de Verenigde Naties bij elkaar roepen om dit te bespreken. Na een akkoord hierover behoren alle huidige en toekomstige oorlogen per direct tot het verleden en kan gezamenlijk vanuit 193 soevereine staten met gesloten grenzen en een eigen munt worden gewerkt aan het oplossen van alle wereldproblemen die private bedrijven, globalisering, open grenzen, liberalisering, etc. (lees blz. 1 t/m 144 hierboven) met zich hebben meegebracht. Daarmee wordt een totale vernietiging van de mensheid op aarde nipt op tijd voorkomen.

Zoals u hierboven (lees blz. 1 t/m 144) heeft kunnen lezen is het deze al maar liefst 185 jaar lang door Constitutionele monarchie van Nederland gepleegde staatsgreep die met behulp van "corporate crime plegende bedrijven" als mijn buurman Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode, met honderden miljarden euro's aan overheidssubsidie -- in strijd met alle wettelijke bepalingen, Europese richtlijnen, verordeningen en arresten -- de gehele wereld hebben vergiftigd met honderden miljarden kilogrammen volledig in water oplosbare genotoxische, reprotoxische, mutagene, teratogene, kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" en "chroom-VI" onder de "dekmantels" van "Groene Stroom", Groenestroom-certificaten"(LEES HIER), "Biomassa", "CO2-reductie", "CO2-emissiehandel", "innovatie", "closing the circle", i-Cleantech, "Duurzaamheid", "Hergebruik", "milieuvriendelijk", "Milieubeton", "Green Bricks","Tweede Natuur", "Rio de Janeiro Protocol", "Kyoto-Protocol", "Agenda-21", "Agenda 2030", "duurzame ontwikkeling", "innovatie", "circulaire economie". "innovatie" (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en bekijk Video-1 en Video-2 en Video-3 en Video-4 en Video-5 en Video-6 en Video-7). De gevolgen hiervan zijn "sluipmoordende chemische genocide" op nagenoeg de gehele wereldbevolking die onomkeerbaar is (ook in de verre toekomst) en die (in 20 jaar tijd) een niet meer te herstellen milieu- en gezondheids- schade heeft veroorzaakt van een zodanig grote omvang dat die economisch met al het in de wereld aanwezige geld niet meer te herstellen valt.

Om mijn buurman Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159 te Sint-Oedenrode, behulpzaam te zijn met het uitbreiden van het plegen van "corporate crime misdrijven" en het plegen van "sluipmoordende chemische genocide" als gevolg daarvan, hebben de opvolgende burgemeesters Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en Kees van Rooij(CDA) van Meierijstad in de basisregistratie personen (BRP) de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het op 5 juli 1979 voor de wet en voor de Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), die nooit van tafel en bed zijn gescheiden, "ambtshalve" als volgt vervalst:

1. A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) is vanaf 15 januari 2013 (zonder zijn vrouw) verhuist vanuit zijn woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan hij enig juridisch en economisch eigenaar is, naar een "brievenbus" op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), wat geen woning is en nooit een woning is geweest.

2. J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) is vanaf 27 januari 2015 (zonder haar man) verhuist vanuit haar woning op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan haar man A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig juridisch en economisch eigenaar is, naar BELGIË zonder gekende woon- of verblijfplaats, als dakloze zwerver.

Als gevolg van deze door de opvolgende burgemeesters Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en Kees van Rooij(CDA) van Meierijstad in de basisregistratie personen (BRP) vanaf 15 januari 2015 voor A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en vanaf 27 januari 2015 voor mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) "ambtshalve" ingebrachte valse naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens), heeft deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie van Nederland vanuit de ONGRONDWETTIGE kabinetten Rutte I, Rutte II, Rutte III en Rutte IV en de daarin zittende politieke partijen "VVD/PvdA/ CDA/D66/CU" (zijnde rechtsstaat ondermijnende verenigingen) onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte (VVD) weten te bewerkstelligen:

 • dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) al maar liefst 10,5 jaar lang zijn vanaf 15 juli 2013 verlopen paspoort niet heeft kunnen laten vernieuwen met alle gevolgen van dien.

 • dat eenmansbedrijf "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032) gevestigd in de twee bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen Sint-Oedenrode sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510, P 516 en P 517 (± 6 hectare), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig juridisch en economisch eigenaar is, daarmee vanaf 15 januari 2013 (elf jaar lang) in het totaal ten minste 1.100.000,00 EURO (met daarbovenop de wettelijke rente) aan inkomsten heeft misgelopen en zijn contractuele verplichten jegens derden niet heeft kunnen nakomen.

 • dat de Nederlandse bedrijven Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als enig directeur A.M.L. van Rooij, Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) met als enig bestuurder en enig aandeelhouder A.M.L. van Rooij, gevestigd in de woning op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij enig juridisch en economisch eigenaar is, daarmee vanaf 15 januari 2013 (elf jaar lang) in het totaal ten minste 2.956.800,00 EURO (met daarbovenop de wettelijke rente) aan inkomsten hebben misgelopen. Als gevolg daarvan heeft Van Rooij Holding B.V. – met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij -- als werkgever van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. – met als werknemer A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) – zich vanaf 15 januari 2013 niet meer kunnen laten verzekeren voor de in Nederland wettelijk verplichte zorgverzekering met alle gevolgen van dien. Als gevolg daarvan hebben Van Rooij Holding B.V. en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. al ruim 11 jaar lang geen Btw-aangifte aangifte en belastingaangifte kunnen doen bij de Nederlandse belastingdienst en daarmee al 11 jaar lang grootschalige belastingfraude moeten plegen. Als gevolg daarvan hebben Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer:17102683) en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) al 11 jaar lang niet de wettelijk verplichte jaarrekeningen kunnen neerleggen bij de Kamer van Koophandel en daarmee 11 jaar lang economische fraude moeten plegen.

 • dat in opdracht van de private naamloze vennootschap SNS Bank N.V. (waarvan de aandelen voor 100% in handen waren van de Staat der Nederlanden, dat grondwettelijk niet bestaat) met mondelinge toestemming van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode op 29 januari 2015, onder regie van operationeel chef Jerome Seggai van de politie Brabant-Noord, in de woningen en bijbehorende bedrijfsgebouwen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en op onderliggende percelen Sint-Oedenrode, sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510, P 516 en P 517 (± 6 hectare) een GESTAPO-binnenval" ten uitvoer is gebracht, zonder een wettelijk vereiste "grosse van een vonnis" op naam van enig juridisch en economisch eigenaar A.M.L van Rooij (BSN: 093391225); dat vervolgens het private bedrijf Van Kaathoven Logistics B.V., Eversestraat 11, 5491 SR Sint-Oedenrode, met behulp van zijn vrachtauto's met daarop grote zeecontainers (die waren gehuurd van het private bedrijf Van Happen Containers, Weijerbeemd 10, 5651 GN Eindhoven), onder toezicht van de ambtenaren J.F.M. VlemminxenT.W. Craanevan de gemeente Sint-Oedenrode, in 12 grote zeecontainers alle eigendommen uit de woningen en bijbehorende bedrijfsgebouwen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, heeft gestolen, die toebehoren aan enig juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) en aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 1287.31.886) en aan eenmansbedrijf "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032) met als enig eigenaar A.M.L. van Rooij en aan het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als enig directeur A.M.L. van Rooij en aan het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en aan het bedrijf Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.(KvK-nummer: 17154479) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en aan de politieke partij De Groenen (KvK: 40412264), de afdelingen Sint-Oedenrode (Meierijstad) en Heusden, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de voorzitter is.

 • dat korte tijd daarna de private naamloze vennootschap SNS Bank N.V. (waarvan de aandelen voor 100% in handen waren van de Staat der Nederlanden, dat grondwettelijk niet bestaat) de door hen gestolen woningen, bijbehorende bedrijfsgebouwen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en onderliggende percelen Sint-Oedenrode, sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510, P 516 en P 517 (± 6 hectare) op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (vrij van de eerder in twaalf grote zeecontainers gestolen eigendommen) met behulp van corrupte notarissen en corrupte gerechtsdeurwaarders (private bedrijven) aan hun "katvanger" B.C.M. Jansen, wonende op het adres Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode hebben overgedragen, die vanaf 13 maart 2015 de brievenbussen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, van een slot heeft voorzien en vanaf die tijd (9 jaar lang) alle post heeft gestolen, die toebehoren aan enig juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) en aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 1287.31.886) en aan eenmansbedrijf "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032) met als enig eigenaar A.M.L. van Rooij en aan het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als enig directeur A.M.L. van Rooij en aan het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en aan het bedrijf Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.(KvK-nummer: 17154479) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en aan de politieke partij De Groenen (KvK: 40412264), de afdelingen Sint-Oedenrode (Meierijstad) en Heusden, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de voorzitter is.

 • dat zo'n twee jaar later burgemeester Kees van Rooij(CDA) van Meierijstad P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. Jansen) en Lara Pennings (partner van P.B.T. Jansen) vals heeft ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) als wonende in de woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij enig juridisch economisch eigenaar is en A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger B.C.M. Jansen) vals heeft ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) als wonende in de woning op het adres 't Achterom 9A, waarvan A.M.L. van Rooij enig juridisch economisch eigenaar is;

 • dat vervolgens deze door burgemeester Kees van Rooij(CDA) van Meierijstad ten uitvoer gebrachte valse inschrijvingen in de basisregistratie personen (BRP) weer door een corrupte notaris (privaat bedrijf) is gebruikt om daarop een hypotheek van € 700.000,- van de Rabobank (private onderneming) te verkrijgen voor de "spookbewoners" P.B.T. Jansen, Lara Pennings en A.A.M.J. Jansen, voor het slopen en verbouwen van de woningen en bedrijfsgebouwen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij enig juridisch economisch eigenaar is, waarin zijn eenmansbedrijf "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032) met als enig eigenaar A.M.L. van Rooij is gevestigd en waarin ook zijn bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als enig directeur A.M.L. van Rooij en zijn bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en zijn bedrijf Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.(KvK-nummer: 17154479) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij zijn gevestigd. Vanaf die tijd zijn het de "spookbewoners" P.B.T. Jansen, Lara Pennings en A.A.M.J. Jansen, die alle post hebben gestolen, die toebehoren aan enig juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) en aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 1287.31.886) en aan eenmansbedrijf "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032) met als enig eigenaar A.M.L. van Rooij en aan het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als enig directeur A.M.L. van Rooij en aan het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en aan het bedrijf Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.(KvK-nummer: 17154479) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en aan de politieke partij De Groenen (KvK: 40412264), de afdelingen Sint-Oedenrode (Meierijstad) en Heusden, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de voorzitter is.

 • dat vervolgens in opdracht van deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing van minister-president Mark Rutte (VVD) de opvolgende voorzitters Frans van Houten en Roy Jacobs van de raad van bestuur van de koninklijke Philips vanaf 1 september 2015 tot 31 december 2021 al meer dan meer dan 100.000,00 EURO van mijn Philips-pensioen hebben gestolen en vanaf 1 januari 2022 (al 26 maanden lang) mijn volledige Philips-pensioen stelen, wat thans al meer dan 170.000,00 EURO (met daarop de wettelijke rente) bedraagt. De koninklijke Philips heeft over deze ruim 170.000,00 EURO van A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) gestolen Philips-pensioen geen loonheffingen (loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen) afgedragen aan de Nederlandse belastingdienst, waardoor Nederlands Staatsburger en Nederlands Philips werknemer A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) al die jaren niet is verzekerd voor de in Nederland wettelijk verplichte zorgverzekering en geen geld heeft voor onderdak, drinken, eten en kleding om in leven te kunnen blijven. Deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing van minister-president Mark Rutte (VVD) vindt dat geen enkel probleem.

 • dat vervolgens in opdracht van deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing van minister-president Mark Rutte (VVD) voorzitter Simon Sibma van de Sociale verzekeringsbank (SVB) wordt verplicht om vanaf 1 juli 2019 (al 4,5 jaar lang) het volledige AOW-pensioen van haar Nederlands Staatsburger A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) te stelen, wat thans al meer dan 60.000,00 EURO (met daarboven op de wettelijke rente) bedraagt. De Sociale verzekeringsbank (SVB) heeft over deze van AOW-pensioen gerechtigde A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) gestolen 60.000,00 EURO al maar liefst 4,5 jaar lang geen loonheffingen (loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen) afgedragen aan de Nederlandse belastingdienst, waardoor Nederlands Staatsburger A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) al die jaren niet is verzekerd voor de in Nederland wettelijk verplichte zorgverzekering en geen geld heeft voor onderdak, drinken, eten en kleding om in leven te kunnen blijven. Deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing van minister-president Mark Rutte (VVD) vindt dat geen enkel probleem.
 • dat als gevolg daarvan door toedoen van deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing minister-president Mark Rutte (VVD) mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 1287.31.886) op 2 november 2021 vroegtijdig is overleden (indirect is vermoord) en in opdracht van minister Dilan Yeşilgöz (VVD) van Justitie en Veiligheid en Eredienst en burgemeester Kees van Rooij (CDA) van Meierijstad, met toestemming van pastoor/voorzitter Bryan van de Mortelvan het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda (KvK-nummer 74875590) door rustend pastoor Piet Bakermans van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda is begraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats van de Heilige Martinus kerk, pastoor Smitsstraat 44, 5491 XP te Olland (Sint-Oedenrode) zonder een daarvoor wettelkijk vereiste "overlijdensakte". Als gevolg daarvan heeft A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) de wettelijke afhandeling van alle zaken die binnen drie maanden na het overlijden van zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) geregeld hadden moeten zijn, al bijna 2,5 jaar lang niet ten uitvoer kunnen brengen. Het gevolg daarvan is weer dat met name mijn twee kinderen te maken gingen krijgen met een "geestelijke, psychische en mentale terreur" van zogenaamde hulpverleners (werkend vanuit private stichtingen, bedrijven en verenigingen) die daarvoor van deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing minister-president Mark Rutte (VVD) een dik salaris krijgen betaald.
 • dat als gevolg daarvan door toedoen van deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing minister-president Mark Rutte (VVD) in opdracht van minister Dilan Yeşilgöz (VVD) van Justitie en Veiligheid en Eredienst en burgemeester Jaap Kuin (PvdA) van Pekela op 13 januari 2024 mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij is gekidnapt en/of is vermoord en zijn vader A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al maar liefst 56 dagen lang niet mag weten, wat er met zijn zoon Jos is gebeurd, waar hij is, of hij nog leeft, of hij dood is. Betreffende "kidnappers/moordenaars" hebben van deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing minister-president Mark Rutte (VVD) daarvoor een dik salaris betaald gekregen.
 • dat als gevolg daarvan door toedoen van deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing minister-president Mark Rutte (VVD) in opdracht van minister Dilan Yeşilgöz (VVD) van Justitie en Veiligheid en Eredienst en burgemeester Kees van Rooij (CDA) van Meierijstad een zekere Indra Hooijen (sociaal adviseur), namens de Vereniging Woonmeij (een private vereniging die haar statutaire zetel heeft in de gemeente Meierijstad onder toezicht van burgemeester Kees van Rooij en zijn gemeentesecretaris/algemeen directeur Marijke Willems-Wils van Meierijstad) -- zonder daartoe gemachtigd te zijn door alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder Wonders, Markus Adrianus Wilhelmus – aan de lopende band de ene na de andere onbekende (nep-) agent en (nep-) GGZ-persoon op mijn dochter E.J.M. van Rooij heeft afgestuurd. Dit met het vooropgezette doel om mijn dochter E.J.M. van Rooij op grond van een vals aangelegd dossier in een gesloten inrichting opgesloten te krijgen, waarna zij uit haar gehuurde woning kan worden gezet. Betreffende "Indra Hooijen" krijgt vanuit deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing minister-president Mark Rutte (VVD) via alleen alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder Wonders, Markus Adrianus Wilhelmus van de private Vereniging Woonmeij daarvoor een dik salaris betaald.

Aan deze Constitutionele monarchie van Nederland, zijnde de "onlosmakelijk aan elkaar verbonden" koning Willem-Alexander en Ministerraad, namens deze haar voorzitter Minister-President Mark Rutte (VVD), laten wij dan ook deze uitgebreide PERSBERICHT-oproep uitgaan om mij op mijn e-mailadres a.vanrooij53@gmail.com per direct te berichten wat er met mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij is gebeurd, waar hij is, of hij nog leeft, of hij dood is.

Het is onvoorstelbaar dat dit in Nederland kan gebeuren.

In alle gevallen waarbij een vader zijn zoon meer dan een week vermist worden in Nederland altijd politiekorpsen, politiehelikopters ingeschakeld en laat de overheid daarvan krantenberichten plaatsen, zodat iedereen kan meezoeken. Vader A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225), als ook zijn zus Lisette van Rooij, missen Jos van Rooij al maar liefst 56 dagen. Hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk VVD-minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid en Eredienst en burgemeester Jaap Kuin (PvdA) van Pekela blijven over deze al maar liefst 56 dagen lange verdwijning van mijn zoon Jos van Rooij zwijgen als het graf met het vooropgezette doel om op gelijke wijze ook zijn vader en zijn zus van de aardbodem te laten verdwijnen, zodat alles wat hierboven staat geschreven voor goed en altijd in de EEUWIGE DOOFPOT kan verdwijnen. Dit is erger dan welke oorlog dan ook.

De oorzaak van het op deze wijze al maar liefst 56 dagen lang spoorloos laten verdwijnen van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij en de daaraan voorafgaande veroorzakende misdaad – wat van de Constitutionele monarchie van Nederland niet in de krant mag worden gepubliceerd – zit hem in het feit dat de opvolgende burgemeesters Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en Kees van Rooij(CDA) van Meierijstad in de basisregistratie personen (BRP) de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het op 5 juli 1979 voor de wet en voor de Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), die nooit van tafel en bed zijn gescheiden, "ambtshalve" als volgt hebben vervalst:

1. A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) is vanaf 15 januari 2013 (zonder zijn vrouw) verhuist vanuit zijn woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan hij enig juridisch en economisch eigenaar is, naar een "brievenbus" op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), wat geen woning is en nooit een woning is geweest.

2. J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) is vanaf 27 januari 2015 (zonder haar man) verhuist vanuit haar woning op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan haar man A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig juridisch en economisch eigenaar is, naar BELGIË zonder gekende woon- of verblijfplaats, als dakloze zwerver.

De erfopvolger van de "bron-veroorzaker" koning Willem I -- huidig koning Willem Alexander -- heeft ingevolge het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen en zijn afgelegde grondwettelijke eed dan ook de grondwettelijke plicht om ervoor te zorgen dat huidig burgemeester Kees van Rooij(CDA) van Meierijstad in de basisregistratie personen (BRP) deze door hem en zijn voorganger "ambtshalve" ingebrachte valse naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het op 5 juli 1979 voor de wet en voor de Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), die nooit van tafel en bed zijn gescheiden, retroactief corrigeert in overeenstemming met de hieronder ingelaste tabel.

Ondergetekende acht rechtspersonen richten hierbij aan de Constitutionele monarchie van Nederland, zijnde de onlosmakelijk aan elkaar verbonden:
 • Koning Willem-Alexander;
 • Ministerraad, namens deze haar voorzitter Minister-President Mark Rutte.

namens deze Minister-President Mark Rutte, dan ook het nadrukkelijke verzoek om een kopie van dit "spoedeisend verzoekschrift" per direct te overhandigen aan koning Willem-Alexander. Dit met het nadrukkelijke verzoek aan koning Willem-Alexander om huidig burgemeester Kees van Rooij(CDA) van Meierijstad te verplichten tot het retroactief corrigeren van de door hem en zijn voorganger "ambtshalve" ingebrachte valse naam, adres en woonplaats-gegevens (NAW-gegevens) van het op 5 juli 1979 voor de wet en voor de Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), die nooit van tafel en bed zijn gescheiden, in overeenstemming met de hierboven ingelaste tabel.

Ik ga ervan uit dat ondergetekende acht rechtspersonen, mede gezien de ernst ervan, de hierboven verzochte beslissing van de Constitutionele monarchie van Nederland, zijnde de onlosmakelijk aan elkaar verbonden:

 • Koning Willem-Alexander;
 • Ministerraad, namens deze haar voorzitter Minister-President Mark Rutte.

namens deze Minister-President Mark Rutte, voor uiterlijk 21 maart 2024 krijgen toegestuurd met een brief die wordt gericht en verstuurd aan alle acht ondergetekende rechtspersonen, namens deze A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) (zie foto), naar zijn woonadres (hoofdverblijfplaats) 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode met een kopie naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com.

Dit omdat door deze al maar liefst 185 jaar lang staatsgreep plegende Constitutionele monarchie onder aansturing van minister-president Mark Rutte (VVD) met behulp van hun katvanger B.C.M. Jansen, zijn zoon en dochter, vanuit de (bedrijfs-) woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, van enig juridisch en economisch eigenaar A.M.L. (Ad) van Rooij, alle post al maar liefst 9 jaar lang wordt gestolen die bestemd is voor ondergetekende acht rechtspersonen.

Hoogachtend,

Kopiehouders

Alle koningshuizen, presidenten, premiers, regeringen, parlementen, bedrijven, rechtspersonen, kranten, media en alle acht miljard wereldbewoners (allemaal slachtoffers) in de gehele wereld.

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 12 maart 2024 17:38

Aan: nieuwsdienst@telegraaf.nl <nieuwsdienst@telegraaf.nl>; redactie@ad.nl <redactie@ad.nl>; nrc@nrc.nl <nrc@nrc.nl>; reacties@nos.nl <reacties@nos.nl>; redactie@nu.nl <redactie@nu.nl>; karel.verhoeven@standaard.be <karel.verhoeven@standaard.be>; inge.ghijs@standaard.be <inge.ghijs@standaard.be>; S_DMO_Info De Morgen <info@demorgen.be>; pinie@demorgen.be <pinie@demorgen.be>; S_HLN_redactie HLN <redactie@hln.be>; nieuws@nieuwsblad.be <nieuws@nieuwsblad.be>; pascal.weiss@nieuwsblad.be <pascal.weiss@nieuwsblad.be>; liesbeth.van.impe@nieuwsblad.be <liesbeth.van.impe@nieuwsblad.be>; Luc.Gommers@vrt.be <Luc.Gommers@vrt.be>; leonard.birgit@vrt.be <leonard.birgit@vrt.be>; nieuws@vrt.be <nieuws@vrt.be>; wetenschap@vrt.be <wetenschap@vrt.be>; redactie@waarheidskrant.nl <redactie@waarheidskrant.nl>

CC: rvd.pers.mp@minaz.nl <rvd.pers.mp@minaz.nl>; rvd.pers.kh@minaz.nl <rvd.pers.kh@minaz.nl>; voorzitter@cdenv.be <voorzitter@cdenv.be>; info@cdenv.be <info@cdenv.be>; nawal.farih@dekamer.be <nawal.farih@dekamer.be>; nawal.farih@genk.be <nawal.farih@genk.be>; voorzitter@tweedekamer.nl <voorzitter@tweedekamer.nl>; r.kamminga@tweedekamer.nl <r.kamminga@tweedekamer.nl>; griffier@tweedekamer.nl <griffier@tweedekamer.nl>; m.aardema@tweedekamer.nl <m.aardema@tweedekamer.nl>; m.agema@tweedekamer.nl <m.agema@tweedekamer.nl>; r.blaauw@tweedekamer.nl <r.blaauw@tweedekamer.nl>; m.c.h.boon@tweedekamer.nl <m.c.h.boon@tweedekamer.nl>; v.vdborn@tweedekamer.nl <v.vdborn@tweedekamer.nl>; M.Bosma@tweedekamer.nl <M.Bosma@tweedekamer.nl>; w.boutkan@tweedekamer.nl <w.boutkan@tweedekamer.nl>; r.claassen@tweedekamer.nl <r.claassen@tweedekamer.nl>; p.crijns@tweedekamer.nl <p.crijns@tweedekamer.nl>; m.deen@tweedekamer.nl <m.deen@tweedekamer.nl>; t.vdijck@tweedekamer.nl <t.vdijck@tweedekamer.nl>; e.vdijk@tweedekamer.nl <e.vdijk@tweedekamer.nl>; e.esser@tweedekamer.nl <e.esser@tweedekamer.nl>; m.faber@tweedekamer.nl <m.faber@tweedekamer.nl>; d.graus@tweedekamer.nl <d.graus@tweedekamer.nl>; j.vhaasen@tweedekamer.nl <j.vhaasen@tweedekamer.nl>; h.heutink@tweedekamer.nl <h.heutink@tweedekamer.nl>; p.vdhoeff@tweedekamer.nl <p.vdhoeff@tweedekamer.nl>; Leondejong@tweedekamer.nl <Leondejong@tweedekamer.nl>; a.kops@tweedekamer.nl <a.kops@tweedekamer.nl>; b.madlener@tweedekamer.nl <b.madlener@tweedekamer.nl>; v.maeijer@tweedekamer.nl <v.maeijer@tweedekamer.nl>; g.markuszower@tweedekamer.nl <g.markuszower@tweedekamer.nl>; r.vmeetelen@tweedekamer.nl <r.vmeetelen@tweedekamer.nl>; j.mooiman@tweedekamer.nl <j.mooiman@tweedekamer.nl>; edgar.mulder@tweedekamer.nl <edgar.mulder@tweedekamer.nl>; j.nijhof-leeuw@tweedekamer.nl <j.nijhof-leeuw@tweedekamer.nl>; j.pool@tweedekamer.nl <j.pool@tweedekamer.nl>; d.ram@tweedekamer.nl <d.ram@tweedekamer.nl>; r.deroon@tweedekamer.nl <r.deroon@tweedekamer.nl>; j.valize@tweedekamer.nl <j.valize@tweedekamer.nl>; m.vdvelde@tweedekamer.nl <m.vdvelde@tweedekamer.nl>; e.vlottes@tweedekamer.nl <e.vlottes@tweedekamer.nl>; m.vondeling@tweedekamer.nl <m.vondeling@tweedekamer.nl>; h.dvree@tweedekamer.nl <h.dvree@tweedekamer.nl>; g.wilders@tweedekamer.nl <g.wilders@tweedekamer.nl>; t.aartsen@tweedekamer.nl <t.aartsen@tweedekamer.nl>; b.becker@tweedekamer.nl <b.becker@tweedekamer.nl>; r.brekelmans@tweedekamer.nl <r.brekelmans@tweedekamer.nl>; e.vdburg@tweedekamer.nl <e.vdburg@tweedekamer.nl>; a.vcampen@tweedekamer.nl <a.vcampen@tweedekamer.nl>; w.veijk-nagel@tweedekamer.nl <w.veijk-nagel@tweedekamer.nl>; u.ellian@tweedekamer.nl <u.ellian@tweedekamer.nl>; s.erkens@tweedekamer.nl <s.erkens@tweedekamer.nl>; p.dgroot@tweedekamer.nl <p.dgroot@tweedekamer.nl>; e.heinen@tweedekamer.nl <e.heinen@tweedekamer.nl>; s.hermans@tweedekamer.nl <s.hermans@tweedekamer.nl>; j.vdhil@tweedekamer.nl <j.vdhil@tweedekamer.nl>; a.kisteman@tweedekamer.nl <a.kisteman@tweedekamer.nl>; a.dkort@tweedekamer.nl <a.dkort@tweedekamer.nl>; c.martens-america@tweedekamer.nl <c.martens-america@tweedekamer.nl>; w.meulenkamp@tweedekamer.nl <w.meulenkamp@tweedekamer.nl>; i.michon-derkzen@tweedekamer.nl <i.michon-derkzen@tweedekamer.nl>; m.paul@tweedekamer.nl <m.paul@tweedekamer.nl>; j.tielen@tweedekamer.nl <j.tielen@tweedekamer.nl>; h.veltman@tweedekamer.nl <h.veltman@tweedekamer.nl>; aukjedevries@tweedekamer.nl <aukjedevries@tweedekamer.nl>; c.vdwal-zeggelink@tweedekamer.nl <c.vdwal-zeggelink@tweedekamer.nl>; d.yesilgoz@tweedekamer.nl <d.yesilgoz@tweedekamer.nl>; f.bruyning@tweedekamer.nl <f.bruyning@tweedekamer.nl>; o.vdijk@tweedekamer.nl <o.vdijk@tweedekamer.nl>; r.hertzberger@tweedekamer.nl <r.hertzberger@tweedekamer.nl>; e.vhijum@tweedekamer.nl <e.vhijum@tweedekamer.nl>; h.holman@tweedekamer.nl <h.holman@tweedekamer.nl>; a.joseph@tweedekamer.nl <a.joseph@tweedekamer.nl>; i.kahraman@tweedekamer.nl <i.kahraman@tweedekamer.nl>; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl <pieter.omtzigt@tweedekamer.nl>; t.voostenbruggen@tweedekamer.nl <t.voostenbruggen@tweedekamer.nl>; s.palmen-schlangen@tweedekamer.nl <s.palmen-schlangen@tweedekamer.nl>; w.postma@tweedekamer.nl <w.postma@tweedekamer.nl>; j.sixdijkstra@tweedekamer.nl <j.sixdijkstra@tweedekamer.nl>; a.soepboer@tweedekamer.nl <a.soepboer@tweedekamer.nl>; j.uitermark@tweedekamer.nl <j.uitermark@tweedekamer.nl>; c.veldkamp@tweedekamer.nl <c.veldkamp@tweedekamer.nl>; j.vvroonhoven@tweedekamer.nl <j.vvroonhoven@tweedekamer.nl>; r.welzijn@tweedekamer.nl <r.welzijn@tweedekamer.nl>; f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl <f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl>; l.helder@tweedekamer.nl <l.helder@tweedekamer.nl>; m.keijzer@tweedekamer.nl <m.keijzer@tweedekamer.nl>; c.pierik@tweedekamer.nl <c.pierik@tweedekamer.nl>; c.vdplas@tweedekamer.nl <c.vdplas@tweedekamer.nl>; h.vermeer@tweedekamer.nl <h.vermeer@tweedekamer.nl>; g.tuinman@tweedekamer.nl <g.tuinman@tweedekamer.nl>; c.vzanten@tweedekamer.nl <c.vzanten@tweedekamer.nl>; i.eabassi@tweedekamer.nl <i.eabassi@tweedekamer.nl>; s.vbaarle@tweedekamer.nl <s.vbaarle@tweedekamer.nl>; m.bamenga@tweedekamer.nl <m.bamenga@tweedekamer.nl>; t.baudet@tweedekamer.nl <t.baudet@tweedekamer.nl>; s.beckerman@tweedekamer.nl <s.beckerman@tweedekamer.nl>; m.bikker@tweedekamer.nl <m.bikker@tweedekamer.nl>; h.bontenbal@tweedekamer.nl <h.bontenbal@tweedekamer.nl>; d.boswijk@tweedekamer.nl <d.boswijk@tweedekamer.nl>; l.bromet@tweedekamer.nl <l.bromet@tweedekamer.nl>; j.bushoff@tweedekamer.nl <j.bushoff@tweedekamer.nl>; d.ceder@tweedekamer.nl <d.ceder@tweedekamer.nl>; g.chakor@tweedekamer.nl <g.chakor@tweedekamer.nl>; l.dassen@tweedekamer.nl <l.dassen@tweedekamer.nl>; j.dijk@tweedekamer.nl <j.dijk@tweedekamer.nl>; d.j.h.vdijk@tweedekamer.nl <d.j.h.vdijk@tweedekamer.nl>; i.vdijk@tweedekamer.nl <i.vdijk@tweedekamer.nl>; b.eerdmans@tweedekamer.nl <b.eerdmans@tweedekamer.nl>; d.ergin@tweedekamer.nl <d.ergin@tweedekamer.nl>; a.flach@tweedekamer.nl <a.flach@tweedekamer.nl>; g.gabriels@tweedekamer.nl <g.gabriels@tweedekamer.nl>; p.grinwis@tweedekamer.nl <p.grinwis@tweedekamer.nl>; t.dgroot@tweedekamer.nl <t.dgroot@tweedekamer.nl>; d.hirsch@tweedekamer.nl <d.hirsch@tweedekamer.nl>; h.dhoop@tweedekamer.nl <h.dhoop@tweedekamer.nl>; f.j.h.jansen@tweedekamer.nl <f.j.h.jansen@tweedekamer.nl>; r.jetten@tweedekamer.nl <r.jetten@tweedekamer.nl>; b.kathmann@tweedekamer.nl <b.kathmann@tweedekamer.nl>; b.vkent@tweedekamer.nl <b.vkent@tweedekamer.nl>; j.klaver@tweedekamer.nl <j.klaver@tweedekamer.nl>; m.koekkoek@tweedekamer.nl <m.koekkoek@tweedekamer.nl>; i.kostic@tweedekamer.nl <i.kostic@tweedekamer.nl>; s.kroger@tweedekamer.nl <s.kroger@tweedekamer.nl>; h.krul@tweedekamer.nl <h.krul@tweedekamer.nl>; a.lahlah@tweedekamer.nl <a.lahlah@tweedekamer.nl>; t.vdlee@tweedekamer.nl <t.vdlee@tweedekamer.nl>; s.maatoug@tweedekamer.nl <s.maatoug@tweedekamer.nl>; g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl <g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl>; m.mohandis@tweedekamer.nl <m.mohandis@tweedekamer.nl>; s.mutluer@tweedekamer.nl <s.mutluer@tweedekamer.nl>; m.vnispen@tweedekamer.nl <m.vnispen@tweedekamer.nl>; j.nordkamp@tweedekamer.nl <j.nordkamp@tweedekamer.nl>; esther.ouwehand@tweedekamer.nl <esther.ouwehand@tweedekamer.nl>; j.paternotte@tweedekamer.nl <j.paternotte@tweedekamer.nl>; m.patijn@tweedekamer.nl <m.patijn@tweedekamer.nl>; w.paulusma@tweedekamer.nl <w.paulusma@tweedekamer.nl>; a.pijpelink@tweedekamer.nl <a.pijpelink@tweedekamer.nl>; k.piri@tweedekamer.nl <k.piri@tweedekamer.nl>; a.podt@tweedekamer.nl <a.podt@tweedekamer.nl>; e.slagt-tichelman@tweedekamer.nl <e.slagt-tichelman@tweedekamer.nl>; p.smitskam@tweedekamer.nl <p.smitskam@tweedekamer.nl>; j.sneller@tweedekamer.nl <j.sneller@tweedekamer.nl>; c.stoffer@tweedekamer.nl <c.stoffer@tweedekamer.nl>; l.stultiens@tweedekamer.nl <l.stultiens@tweedekamer.nl>; m.synhaeve@tweedekamer.nl <m.synhaeve@tweedekamer.nl>; christine.teunissen@tweedekamer.nl <christine.teunissen@tweedekamer.nl>; j.thijssen@tweedekamer.nl <j.thijssen@tweedekamer.nl>; f.timmermans@tweedekamer.nl <f.timmermans@tweedekamer.nl>; m.tseggai@tweedekamer.nl <m.tseggai@tweedekamer.nl>; e.vedder@tweedekamer.nl <e.vedder@tweedekamer.nl>; hans.vijlbrief@tweedekamer.nl <hans.vijlbrief@tweedekamer.nl>; l.westerveld@tweedekamer.nl <l.westerveld@tweedekamer.nl>; r.white@tweedekamer.nl <r.white@tweedekamer.nl>

Onderwerp: PERSBERICHT "Ondermijning van het Verdrag van Londen bij koninklijk besluit door de Constitutionele Monarchie van Nederland"

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN