Vertaal deze pagina naar:

VERBANNINGSOORDEN VOOR ONTWORTELDE BURGERS

18-01-2023

Gaat het ooit zover komen? Dat ligt geheel aan de bevolking zelf!

Het stopt wanneer de bevolking dat zelf wil...


In 2023 wil Utrecht spoedwerk maken van het Grote Herstart project om de stad op te knippen in vier afzonderlijke kernen. Elke kern wordt middelpunt van een zogenaamde 15-minutenstad.

Daarmee wordt bedoeld dat elke bestemming binnen de kern per fiets of lopend binnen een kwartier bereikbaar is. Het gaat om de supermarkt, de dokter, de school.

Hoe de ouderen en gehandicapten zich in de 15-minutenstad moeten behelpen, is onduidelijk. Maar de overheid heeft haast. Ze wil de stadsbewoners snel vastbinden aan hun eigen wijk. Die mogen ze, via controlesluizen, uitsluitend verlaten als ze in het bezit zijn van goedkeuring door het stadsbestuur.


De motor van het plan is PvdA-burgemeester Sharon Dijksma.

Deze vrouw behoort - met Mark Rutte - tot de dierbaarste vrienden van Klaus Schwab van het WEF (World Economic Forum). Evenals Schwab, wil Dijksma dat burgers afstand doen van hun auto. Dat is volgens haar gewenst, om het klimaat te redden.

Nu gaat het bij deze figuren helemaal niet om het klimaat. Hun doel is eindeloze controle. Burgers met eigen auto passen niet in dit plaatje van de 15-minutensteden die door het WEF ontworpen zijn en uitgerold worden in steden in de hele wereld.

Na Utrecht zijn andere steden in Nederland aan de beurt.


Huisarts Renée Hoenderkamp geeft als visie:

"Dit is angstaanjagend.

Het is wat de globalisten willen.

Mensen insluiten in kleine gebieden.

Niet reizen.

Thuiswerken.

Corona legde het fundament.

Dit is slechts het begin van totale controle en insluiting van mensen.

Geen bijeenkomsten, geen bewegingsvrijheid, universeel basisinkomen en sociaal kredietsysteem."

Professor De Ruiter, een bekende psycholoog, zegt het zó:

"We zijn een borderline-land geworden, de mensen hebben een kort lontje, ze zijn emotioneel en impulsief."

Steden zijn inmiddels verminkt tot 'smart cities', uitgerust met camera's aan lantarenpalen en op alle straathoeken. Alle burgers worden 'smart' bespioneerd, d.w.z. volautomatisch in de gaten gehouden. De camera's werken op basis van gezichtsherkenning.

Zo moet iedereen worden opgepakt die door het gezag wordt gezien als 'terrorist', 'lastpak' of gewoon als 'criticus van het overheidsbeleid.' Van elke auto worden de bewegingen volautomatisch gevolgd. Iedereen die op een verboden tijdstip rondrijdt of parkeert op een niet-toegestane plek, mag rekenen op sancties, zoals een rijverbod.

Meer info ► https://gezondverstand.eu/2023/01/18/verbanningsoorden-voor-ontwortelde-burgers/

Zoals alle WEF-acties, vormen Dijksma's plannen een onderdeel van wereldomvattende dwangmaatregelen!


Overal wordt gewerkt aan verlamming van de mobiliteit, teneinde de 'surveillance' op te kunnen voeren. Onlangs heeft de universiteitsstad Oxford in Engeland maatregelen goedgekeurd die sadistische trekjes vertonen. Burgers in Oxford zullen bij de overheid moeten aankloppen om meer te mogen reizen buiten de eigen gemeente dan de maximaal toegestane twee trips per maand. De bevolking zal moeten vechten om 'Ausweise'.

Heel Nederland zal de gevolgen van onderdrukking van de vrije mobiliteit aan den lijve ondervinden. Vele jaren terug is Nederland door Rutte aan het WEF uitgeleverd als favoriete 'proeftuin.' Het verlammen van het vrije verkeer is een van de doelstellingen. Vandaar dat zoveel sleutelposities in de verkeerssector zijn toegespeeld aan D66-gezinde personen. Dit geldt voor de dames Rintel (chef van KLM), De Jager (chef van ANWB) en Thijssen (chef van VNO-NCW), alsmede Wouter Koolmees (sinds kort baas van de spoorwegen).
In december 2022 verwierf de NS toestemming om tot het jaar 2035 als enige gebruik te mogen maken van het 'hoofdnet'. Dit omvat de meest winstgevende routes. Van 'marktwerking' op de rails is geen sprake meer. Prompt plaatste Koolmees een order van 600 miljoen euro voor levering van zestig dubbeldeks treinstellen, waarmee 30.000 passagiers kunnen worden vervoerd. De uitleg hierbij is dat deze treinen ontworpen zijn voor bediening van steden die nog gebouwd moeten worden. Er wordt op 1 miljoen nieuwe woningen gerekend, wat bewijst dat Mark Rutte nu hard werkt aan het verwelkomen van honderdduizenden asielzoekers en andere nieuwkomers.

In de toekomstige steden nabij het spoornet zullen flatgebouwen hutjemutje worden neergezet. De asielzoekers en andere bewoners van opzettelijk misvormde nieuwe steden worden onderworpen aan toezicht. De agressie en overlast die nu al kenmerkend zijn voor nieuwe wijken, nemen dan nog dramatischer vormen aan. Maar verwacht mag worden dat de politiek stug zal wegkijken. Er zal geen ruimte zijn voor het parkeren van auto's; autobezit in de nieuwe wijken wordt misschien zelfs verboden. De weinige toegestane auto's zullen stuiten op sluizen en hobbels. Het 'autootje pesten' is de nieuwe werkelijkheid, gehandhaafd met digitale controle, waardoor bewoners geen andere keuze meer hebben dan de dubbeldekkers van Wouter Koolmees.

Bron ► https://gezondverstand.eu/2023/01/18/verbanningsoorden-voor-ontwortelde-burgers/