Vertaal deze pagina naar:

VOER JIJ KLAKKELOOS ALLE OPDRACHTEN UIT EN VOER JIJ ALLE ORDERS UIT DIE AAN JOU WORDEN OPGEDRAGEN?

01-05-2024

Durf jij andere mensen kwaad aan te doen en/of schade te berokkenen?


Wij zijn de huidige wereld spuugzat, U ook?


Vraag aan alle meelezende politiemannen, deurwaarders, jeugdzorg medewerkers:

Durf jij nog steeds mensen te beroven van hun land, hun bezittingen en hun kinderen?

Durven jullie hier nog steeds aan mee te werken waar jullie voor betaald wordt als huurling?

Heb jij een geweten? Heb je weleens berouw getoond?

Durf jij nog steeds in je eigen spiegel te kijken?

Geef eens eerlijk antwoord aan jezelf?


Vraag aan alle hooggeplaatsten, handlangers en afstammelingen van de 13 satanische bloedlijnen:

Durf jij nog steeds kinderen te verkrachten, te martelen en zelfs te vermoorden?

RONALD BERNARD - ZO WERKT DE MACHTSPIRAMIDE IN DE WERELD

Getuigenissen van slachtoffers

Klik op één van de onderstaande links en ga Uzelf (ook) informeren.

https://www.bvwfoundation.com/getuigenissen-van-seksueel-misbruik/

"Wat U niet wilt dat U geschiedt,

doet dat ook een ander niet."

DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 1: https://capoditutticapi007.blogspot.com/


INFILTRATIE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 2: https://capoditutticapi008.blogspot.com/


MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Deel 3: https://capoditutticapi009.blogspot.com/

WIJ MOETEN ZELF OOK IN ACTIE GAAN KOMEN BESTE MENSEN!

"Wat U niet wilt dat U geschiedt,
doet dat ook een ander niet."

Wat gij niet wilt dat u geschiedt is (het begin van) een aforisme dat wordt toegeschreven aan Alexander Severus (*208-†235), keizer van Rome (222-235): "Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris". In archaïsch Nederlands: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". In de zogeheten Historia Augusta – een geschiedenis van Romeinse keizers die regeerden tussen 117-284, naar men nu denkt achteraf geschreven in de 4e eeuw – waarin een even uitvoerige als opvallend positieve biografie van deze volgens anderen zwakke en incompetente keizer bewaard bleef, staat er in capittel 51, 7-8:

Clamabatque saepius, quod a quibusdam sive Iudaeis sive Christianis audierat et tenebat, idque per praeconem, cum aliquem emendaret, dici iubebat, "Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris." quam sententiam usque adeo dilexit ut et in Palatio et in publicis operibus praescribi iuberet.
Vaak riep hij uit wat hij van Joden of christenen gehoord en onthouden had, en een heraut moest het van hem zeggen wanneer die iemand de les las: "Wat jij niet wilt dat iemand jou aandoet, moet je hem ook niet aandoen." En hij was zo verrukt van dit aforisme dat hij het liet aanbrengen in zijn paleis en in openbare gebouwen.

Gelet op de voor zijn tijd uitzonderlijk tolerante houding die Alexander aangemeten krijgt ten opzichte van Joden en christenen, waarmee hij zich diametraal anders zou hebben opgesteld en gedragen dan zijn voorganger Heliogabalos (218-222) en zijn opvolger Maximinus (235-238), zal de anonieme auteur een christen geweest zijn. Dat Alexander deze spreuk werkelijk uit de mond van een Jood of een christen vernomen heeft, is niet onmogelijk, want het gaat hier om een citaat uit het deuterocanonieke Oudtestamentische Bijbelboek Tobias alias Tobit. In dit boek geeft een vader, Tobias / Tobit geheten, zijn zoon Tobias / Tobit een aantal wijze lessen mee, waaronder Vulgaat Liber Tobiae 4, 16: "Quod ab alio odis fieri tibi vide ne alteri tu aliquando facias." Wat door Petrus Naghel in zijn Bijbelvertaling van 1360 woordelijk vertaald werd als: "Dattu niet en wils dat di een ander doe, besich, dattuut neghenen tijt enen anderen en does." In hedendaags Nederlands: Wat jij niet wilt dat een ander jou aandoet, let er op dat jij het een ander niet aandoet.

Deze humane uitspraak is deel gaan uitmaken van het klassieke erfgoed dat gedurende de middeleeuwen levend gehouden werd in het voortgezet onderwijs (in het Latijn). Vertalingen in de volkstaal van Latijnse schoolteksten, als het Boec van Cato, werk van Pseudo-Seneca (Martinus van Braga), door Jacob van Maerlant aan het slot van de Eerste partie van zijn Spiegel historiael, Van zeden en het Bouc van seden, waarin spreuken als deze werden gecompileerd, behoren tot de oudste Middelnederlandse (vertaalde) teksten, en aan het einde van de Middeleeuwen tot de oudste gedrukte (school)boeken.

In Van zeden, overgeleverd in het zogeheten Comburgse handschrift [Gent, ca. 1400, maar veel teksten in dit verzamelhandschrift zijn (meer dan) een eeuw ouder], wordt de spreuk verwoord als:

Dattu niet wils dat di ghescie,
Doe dat selve eenen andren nye.

Van seden, r. 49-50.

Het vergelijkbare Bouc van seden bevat een variante lezing:

Ne doe dinen evenkerstin niet,
Dattu niet wilts datti ghesciet.

Bouc van seden, r. 69-70.

Na de Middeleeuwen heeft dit aforisme de status van een Gulden Regel gekregen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wat_gij_niet_wilt_dat_u_geschiedt

De oorlog tegen de bevolking is reeds verloren!

We dienen echter zelf nog de juiste stappen in de goede volgorde te doen, om ons wereldwijd te bevrijden uit het oude satanische geld- en machtssysteem, wat in de afgelopen jaren steeds verder werd uitgebreid en opgebouwd. Dit is de kop van de slang, deze wordt binnenkort finaal afgehakt.

Weet dat de criminele elite al heeft verloren, daarom wordt nu de druk opgevoerd om zoveel mogelijk mensen te vaccineren met COVID-19 injecties in combinatie met de straling van 5G.

 Veel mensen worden hierdoor de dood ingejaagd zonder het zelf te beseffen.

WILT U ONTWAKEN OF VERDER GAAN ONTWAKEN?

Klik dan op de onderstaande link.

https://www.volk-wordt-wakker.nl/wilt-u-ontwaken-of-verder-gaan-ontwaken/

Ontwaken is een heel groot proces in ons hoofden!

Vergis je niet, maar we ontkomen er echter niet aan. Ontwaken is eigenlijk een 'transformatieproces' wat je gaat doen in je hoofd en waar je letterlijk in stapt. Het is jouw eigen proces waar je in terecht komt. Het is je eigen bubbel waar je mee te maken gaat krijgen. En iedereen beleeft en doorleeft het anders. Doordat dingen nu snel gaan veranderen verander je automatisch mee, maar wel vaak ongewild, of je het nu wilt of niet. Of je moet nu ergens in de bush bush gaan wonen, dan heb je minder last van de veranderingen die nu gaande zijn in de hele wereld. Ja, in de hele wereld, want de hele wereld wordt nu ondertussen ook getransformeerd. Iedereen krijgt ermee te maken.

Nieuws voor Nederlanders: 

https://t.me/NieuwsvoorNederlanders

EN DE BOEREN BLIJVEN MAAR LULLEN HOE LANG NOG BOEREN?

Wanneer halen jullie massaal die riek uit jullie schuren?

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN