Vertaal deze pagina naar:

ER IS EEN WEG NAAR VERLOSSING..., DEZE WEG IS SMAL!

25-11-2023

We leven momenteel in een tijdperk waarbij we in de overgang zitten van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk GOD's. 

Dit artikel is geschreven door Lisette van Rooij (eind 2023).

De duisternis heeft erg lang geregeerd op aarde, de brede weg met allemaal zondige mensen. Dit noemt men ook wel de val van de mensheid. Dit artikel is geschreven door Lisette de Rooij (waarvoor hartelijk dank!) en her en der aangevuld door onze redactie met aanvullende informatie en beeldmateriaal.

Ieder Mens is Soeverein!

Wij zijn Goddelijke wezens van vlees en bloed.

Jij mag zelf je eigen keuzes maken. 

Heb een open mind en sta open voor Waarheid zoals die werkelijk is. 

Ga de wereld ontdekken en ga ook onderzoek doen. 

Bevrijd jezelf van negatieve entiteiten (archonten/demonen) en bevrijd jezelf uit het slavenbestaan wat je al jarenlang leidt of is opgedrongen door het onderwijs, de staat, religie of je werk. 

Zo zijn er nog tientallen oorzaken op te noemen die ertoe geleid kunnen hebben wie jij nu bent geworden.

 Klik HIER en/of HIER voor meer info over negatieve entiteiten en energieparasieten.

Archonten (negatieve entiteiten/demonen)
Archonten (negatieve entiteiten/demonen)

Overgang tijdperk

We leven momenteel in een tijdperk waarbij we in de overgang zitten van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk GOD's. De duisternis heeft erg lang geregeerd op aarde, de brede weg met allemaal zondige mensen. Dit noemt men ook wel de val van de mensheid. De mens is hierdoor verdicht geraakt en functioneert als een soort robot, de devolutie van de mens. 

De mensheid is momenteel aan het ontwaken, van verdichting naar de ware verlichting. De mens gaat dan weer functioneren zoals het hoort, de evolutie van de mens, de vervolmaking van de mens. De weg naar de ware verlichting is smal, te bereiken door bezinning en bekering, ook wel bewustzijnsontwikkeling genoemd. 

We gaan van kunstmatige intelligentie (geprogrammeerd vals bewustzijn), naar het Christus bewustzijn en het AL-bewustzijn (verbonden met de bron van leven) te bereiken door bezinning en bekering. Dit is het overgangsproces wat momenteel op aarde gaande is.

OVERGANGSPROCES NAAR HET CHRISTUS BEWUSTZIJN

Overgangsproces van kunstmatige intelligentie (geprogrammeerd vals bewustzijn), naar het Christus bewustzijn en het AL-bewustzijn (verbonden met de bron van leven), te bereiken door bezinning en bekering. Dit is het overgangsproces wat momenteel op aarde gaande is.

(Zie de afbeelding hieronder voor uitleg).

Over bewustzijn

De kunstmatige intelligentie heeft mijn ontvangen Christus bewustzijn en AL-bewustzijn gekopieerd uit mijn hoofd en is weer vertrokken. Ook dit kan meewerken aan het goede, maar is alsnog steeds een vals geprogrammeerd bewustzijn als dit bij anderen in het hoofd geprogrammeerd wordt. Dit wil zeggen dat de mensen die dit door de techniek ontvangen, nog niet waar verlicht zijn door bezinning en bekering, maar mogelijk kan dit wel zorgen voor vrede op aarde. 

Iedereen mag zijn of haar eigen weg zoeken op zijn of haar eigen tempo, een innerlijke strijd voor de mens die kennis heeft of krijgt van goed en kwaad. GOD is van de vrije wil en verbiedt of verplicht niemand iets. Liefde kun je namelijk niet afdwingen of programmeren. 

De ware verlichting is leven vanuit het hart, we gaan weer leren voelen. 

(zie volgende link)

VANUIT HET "GODDELIJKE LICHT" OPENEN PAUS FRANCISCUS EN BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN VOOR JEZUS CHRISTUS

11-11-2023

DE WARE LICHTMEESTERS

De enige verlossing kun je vinden door de ware lichtmeesters te volgen. De Koning van de mens is de ware Jezus Christus, GOD's enig geboren zoon. Maar ook andere lichtmeesters en Heiligen helpen mee, zoals Boeddha, een mens die ook ooit op aarde geleefd heeft en de weg naar 'verlichting' gevonden heeft destijds. Boeddha werd in die tijd nog misleid door de gevallen aartsengel Lucifer, die op dat moment nog op aarde heerste. 

Sinds de ware Jezus gestorven is aan het kruis voor de zonden van alle mensen (Jezus had geen zonden, de enig geboren zoon van GOD), is dit overwonnen. Geen één mens op aarde is GOD. Lucifer de gevallen aartsengel kan met zijn machten en krachten in het geestelijke aura lichaam van de mens komen en zijn eigen ego laten werken bij de mens, zodat de mens denkt GOD te zijn of meer te zijn als een ander mens.

Satan, een andere gevallen engel doet dit ook op zijn manier met machten en krachten, maar door zichzelf groot te maken. De mens voelt zich dan een soort van "opgeblazen" groot en sterk. 

Laat je niet misleiden of verleiden door de gevallen engelen. De gevallen engelen hebben net zoals de mens ook een vrije wil, echter ook een verleden, kennis van goed en kwaad. Zij zijn erg angstig op het moment, bang niet meer bij de schepping te mogen horen. 

Taak voor de mens is om te werken aan de geestelijke gezondheid voor de wereld. Laat je vullen met de Heilige geest en als er onreine en/of getraumatiseerde geesten in je energieveld komen geef dan je grenzen aan, zeg 'nee' als ze je proberen te verleiden en misleiden en daarna weer verzachten i.v.m. ook een soort van trauma's en angsten van de gevallen engelen.

Maar pas op! 

Er bestaat ook een valse verlichting. De natuur is nagebootst met manipulatietechnieken via astrale straling 4G t/m 7G (simulatie). Hiermee kunnen ze het natuurlijke menselijke aura "hacken" en alle zintuigen van de mens beïnvloeden, waardoor de mens niet meer op het natuurlijke functioneert, maar middels een gehackt vals aura. Dit zijn de valse genezingen, de mens is dan alsnog een robot, een vals verlichte robot. Via "interface" en "cyberspace" ervaart de mens een bewustzijnsdaling, de 9 onderwerelden in. 

Het menselijk lichaam heeft een aura en kan via de hara-lijn verbonden worden aan de bron van het leven. Via de vals licht, gehackte aura, is dit niet mogelijk. Dit is alleen te bereiken door bezinning, bekering en bewustzijnsontwikkeling en dus niet door geprogrammeerde kunstmatige intelligentie.

VALSE HEMEL

Middels H.A.A.R.P., CERN, Satellieten en Chemtrails heeft men een valse hemel gecreëerd. We maken kennis met het astrale, dit is het astrale veld. Hiermee zijn Simulatie-Domes tot stand gebracht, waarbij de mens een valse werkelijkheid ervaart. Dit zijn de 9 onderwerelden. Er is echter ook een ware Hemel, te bereiken middels bezinning en bekering (door de "donkere wolk"/ de matrix, naar het ware licht komen). Dit zijn de echte Hemelen (bovenwerelden). Door bezinning en bekering kan de mens de 13e Hemel bereiken, sommigen mogelijk zelfs de 15e Hemel. Dit is het cosmische veld. Maar pas op, er is ook een vals kosmische (met de letter "k"), waarmee de ware Hemel nagebootst wordt via het astrale veld. Dit is het valse licht.

Pas op, er is ook een vals kosmische (met de letter "k"), waarmee de ware Hemel nagebootst wordt via het astrale veld. Dit is het valse licht.

MED BEDS

Er wordt gesproken over MED BEDS als oplossing voor alle ziektes. Deze MED BEDS zijn bij onjuist gebruik valse genezingen, waarbij men via het valse licht, astrale straling, de mens "beter maakt". De mogelijkheid bestaat dan zelfs dat men hiermee alle ervaringen, ontwikkelingen van mensen kunnen wissen en men er als een "lege" of "gewiste" robot uit komt.

De informatie in de bovenstaande link, toegevoegd door onze redactie van De Nieuwe Media, geeft een extra aanvulling qua zienswijze/invalshoek op de informatie over MED BEDS in dit artikel.

VERVOLG MED BEDS

De MED BEDS zijn ontwikkeld door mensen die nog niet waar verlicht zijn en dus nog met een vals geprogrammeerd bewustzijn leven. Het is ontwikkeld en wordt gefinancierd vanuit de Deepstate (onderwereld). Zij kennen namelijk een grote angst dat de echte waarheid aan het licht komt en proberen mensen onwetend te houden of maken, omdat ze bang zijn voor de reacties van de wakkere mensen. 

Probeer hierin de ware Jezus te volgen: geen haat, geen wraak, geen geweld en kunnen vergeven. Met andere woorden, heb je naasten lief zoals je jezelf lief hebt en heb zelfs je vijanden lief. Op deze manier kunnen de mensen die de Deepstate dienen hun angsten ook omzetten in liefde en aan hun bewustzijnsontwikkeling beginnen door bezinning en bekering. 

De ware Jezus is gestorven aan het kruis voor de zonden van alle mensen, dus ook voor de mensen die de Deepstate dienen, als ze dat zelf maar willen!

Het uiteindelijke doel is dat alles en iedereen weer aangesloten wordt op het AL-bewustzijn, verbonden met de bron van het leven. Dan kan er onmogelijk nog iets mis gaan! Er is geen "goed of fout", de onvoorwaardelijke liefde lost alles op. Verzachten i.p.v. verharden is belangrijk.

ONZE AARDE IS VERGIFTIGD

Waar we als mensheid wel rekening mee moeten houden is dat we zuinig om moeten gaan met de aarde. Er zijn geen manipulatietechnieken om de aarde te "genezen". De aarde is reeds "Algeheel vergiftigd" met onder meer volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroom VI" als gevolg van het feit dat de Bestrijdingsmiddelenwet voor wat betreft het bestrijdingsmiddel "Super Wolmanzout-CO" -- evenals alle andere bestrijdingsmiddelen (waaronder ook alle landbouwbestrijdingsmiddelen, zoals Roundup) -- geen rekening houdt met de gebruikers en afvalfase van betreffend bestrijdingsmiddel.

 Deze Bestrijdingsmiddelenwet kent nog een tweede tekortkoming, te weten: de "niet werkzame chemische stoffen" ten behoeve van betreffende bestrijding, behoeven niet op het etiket te staan. Dit betekent dat bij elk toegelaten bestrijdingsmiddel, elk soort gevaarlijk afval, via "dekmantelbedrijven", ongestraft kunnen worden toegevoegd en in water, bodem en lucht worden gedumpt. 

(zie de volgende link)

Bekijk ook de volgende de volgende link van "Erin Brockovich" op de Sociale Databank Nederland.

https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-mail.htm met bijbehorende film (zie onder).

Dit waar gebeurde verhaal heeft enkel betrekking op een "lokale vergiftiging" met "chroom VI", terwijl het hier gaat om een algehele vergiftiging van de gehele wereldbevolking met volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroom VI" en nog veel meer levensgevaarlijke chemische afvalstoffen (zoals cadmium, kwik, lood, benzeen, PAK's) via bestrijdingsmiddelen.

Men kan middels de technieken wel de ogen en andere zintuigen van de mens bewerken, waardoor het lijkt alsof de aarde nog mooi en schoon is, maar dit is een valse werkelijkheid.

Het is o.a. een taak voor mij (ons) om de ware Hemel naar de aarde te brengen. Het ware licht strijd niet. Zet je angsten maar om in liefde en neem je verantwoordelijkheden voor het geheel. Ieder mens heeft zijn eigen ervaringen en kennis van goed en kwaad.

Met zijn allen samen zijn we in staat om uit de val van de mensheid te komen. We zitten midden in een cosmisch zuiveringsproces. GOD is van rust, reinheid en regelmaat. De Heilige geest heeft me verteld voorzichtig te zijn met de hoofden en gebedshuizen voor bezinning en bekering. 

De enige verlossingsmogelijkheid is je te laten reinigen door het bloed van het Lam, de ware Jezus. Aan iedereen alle goeds gewenst, liefde overwint alles. De AL-vader heeft me geleerd alles lief te hebben wat leeft; de aarde, dieren, mensen en de engelen, maar geen lege liefde. Alle liefde voor de AL-vader, de vader van de bron van leven. Deze heeft alles in de hand. 

Alles en iedereen zal zich moeten verantwoorden bij de AL-vader.

Liefde vergaat nooit.

Met dank aan de AL-vader (God).

Liefs, Lisette van Rooij

Bijbehorende presentatie van Wieteke van Dort is helaas niet meer op internet te vinden, wel de reactie daarop van Ad van Rooij aan alle wereldbewoners. 

Bekijk en beluister daarvoor de volgende video.

Voor meer informatie hierover lees de volgende link met deeplinks. 

https://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm 

Burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode), namens deze Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de Laar, hebben op de door Camping en Pensionstal 'Dommeldal' (met als eigenaar Ad van Rooij) in zijn brief van 22 juli 2007 (kenmerk: C&P 220707/vz) gestelde 14 vragen (na maar liefst ruim 18 jaar) nog steeds geen antwoord gegeven.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN