Vertaal deze pagina naar:

DE KWAADWILLENDEN ZIJN BEZIG EEN NIEUWE WERELDWIJDE PLANDEMIE VOOR TE BEREIDEN MET VERPLICHTE COVID-19 INJECTIES EN ZEER STRENGE LOCKDOWNS!

23-08-2023

*** WAARSCHUWING ***

DE KWAADWILLENDEN ZIJN BEZIG EEN NIEUWE WERELDWIJDE PlANDEMIE VOOR TE BEREIDEN MET VERPLICHTE COVID-19 INJECTIES EN ZEER STRENGE LOCKDOWNS!

Ze zijn alweer bezig met mondmaskers en teststraten voor het najaar!

De WEF criminelen horen levenslange gevangenisstraf te krijgen!


▶️ Kom in actie, beluister de video hieronder van Wim Visscher.

▶️ Het is deze keer erop of eronder beste mensen!

▶️ Deel dit bericht met je familie, al je vrienden en je collega's!


Open jullie ogen, er komt een wereldwijde financiële crash aan!

Belangrijk spraakbericht om te beluisteren.


https://t.me/DeNieuweMedia/1178


Wij wensen iedereen veel kracht en wijsheid toe en een goede reis/hemelvaart!

Universe is Magic 💫 and Love is the Key ❤️

https://t.me/Volk_Wordt_Wakker_kanaal/5197

Tip: Beluister de onderstaande video!

OMDAT HET BINNENKORT WEER ACTUEEL GAAT WORDEN, BIJ DEZE NOGMAALS INFORMATIE VOOR DE SCHAPEN DIE HIER WEER IN MEE ZULLEN GAAN EN/OF ERIN ZULLEN TRAPPEN!

Besef je dat:

1. Mondkapjes alleen bedoeld zijn voor het tegenhouden van bloedspetters en speeksel en gekeurd zijn voor het tegenhouden van bacteriën die 500 tot 1.000x groter zijn dan virussen.

2. Deze kankerverwekkende vezels bevatten.

3. Virusdeeltjes, welke overigens dood afvalmateriaal zijn van de ontgifting van je lichaam en niet besmettelijk, veel kleiner (500 tot 1000x) zijn dan de gaatjes in je mondkapje.

4. Je een deel van je eigen kooldioxide weer inademt.

5. Je minder zuurstof binnen krijgt wat kan leiden tot hersenbeschadiging.

6. Er binnen een half uur een schimmel- en bacterie ophoping op je kapje ontstaat die niet zo heel gezond is. Deze worden namelijk niet voor niets via je neus en mond uitgestoten!

7. Zorgt voor huid, tandvlees en longproblemen.


Weet en besef dat ons lichaam aan elkaar hangt van de schimmels, bacteriën en virussen (2,5 kilo) en deze heeft je lichaam hard nodig om gezond te blijven en optimaal te kunnen functioneren. Verstoor je deze normale lichaamsprocessen dan verlaag je je immuunsysteem en verhoog je de kans op gezondheidsschade!


PS. LAAT DE ONDERSTAANDE INFORMATIE OOK MAAR EVEN TOT JEZELF DOORDRINGEN!

Het is ondertussen wel duidelijk dat er helemaal niets meer klopt in de wereld van vandaag. Een soort globale verstandsverbijstering lijkt als een virus rond te waren en er lijkt geen vaccin tegen te bestaan.

Totaal onzinnige mondkapjes, eerder slecht dan goed voor je, werden tijdens de 'covid-19 pandemie' gedragen als trots symbool van de moderne slavernij. Zwarte Piet mag niet meer, maar we moesten wel slaafs gehoorzamen en met enthousiasme en onderdanigheid het teken van de slaaf aannemen: de muilkorf.

Veel mensen weten het niet, maar slaven werden vroeger soms 'gemuilkorfd' en kregen dus een soort mondkap om. Dat was vooral bedoeld om onderling contact te verhinderen en opstanden te voorkomen. Bovendien was het een teken dat je niets meer in te brengen had.

Niet alle slaven kregen een mondkap, maar het werd bijvoorbeeld gebruikt om leiders van een volk te vernederen of als straf voor ongehoorzaamheid.

https://www.de-gezouten-waarheid.nl/columns/columns-boerenverstand-over-leven/zijn-we-slaven

Uitleg plandemie

'Want het zal gedaan zijn met de geweldenaar, en de spotter zal vergaan en allen die op boosheid zinnen, zullen uitgeroeid worden, zij die een mens om een woord schuldig verklaren en valstrikken leggen in de poort voor wie opkomt voor het recht, en die met ijdele beweringen terzijde dringen wie het recht aan zijn zijde heeft.'


Het moge nu toch reeds duidelijk zijn voor iedereen wat zich nu weer voltrekken gaat?

De aanloop van de volgende wereldwijde plandemie is reeds te horen in de media.

Gaat U dan wederom een COVID-19 injectie halen wanneer U een uitnodiging in de bus krijgt?

Dan bent U werkelijk een zeer dom en niet nadenkende pannenkoek.


De plandemie is reeds jarenlang voorbereid!

De plandemie is jarenlang zorgvuldig voorbereid door machtige netwerken achter de schermen, met onnoemelijk veel macht en oneindig veel geld - omdat ze het geldscheppend bankwezen in hun zak hebben. De enige hoop voor enig mens is het openen van de ogen voor de werkelijkheid van het boek Openbaring, waarin al 2000 jaar terug werd voorspeld wat zich nu wereldwijd ontvouwt. 

De geheime genootschappen, die alles in stilte jarenlang hebben gepland en georganiseerd en die nu alles coördineren met al hun agenten op sleutelposities, worden daar voorgesteld als vier ruiters. De ruiters van de Apocalyps. Deze ruiters komen voort uit de ruiters van de Middeleeuwen, de ridders van de tempelorde, die sinds de aanslag op hun bolwerk door de Franse koning in de dertiende eeuw, ondergronds zijn gegaan en zijn gebleven tot op de huidige dag. Ga je nog verder terug dan is sprake van uitlopers van het Romeinse rijk, samen met de RK-kerk.

Maar hun macht is groter dan ooit vanwege een conglomeraat van samenhangende geheime netwerken. De hoogste bazen van die netwerken willen de wereld voor zichzelf en zijn begonnen de rest van de mensheid uit te roeien, van onder af. Velen in de netwerken zullen het ook niet overleven, alleen weten ze dan nog niet. De verraders verraden - een bekend verschijnsel in de geschiedenis, waar verraders steeds weer intrappen.


De vier ruiters van de Apocalyps zijn zeer duidelijk herkenbaar:

(1) Wit paard: misleiding, is al eeuwen aan de gang maar neemt sinds Covid monsterlijke vormen aan (boog = angst zaaien; kroon = corona??)

(2) Rood paard: Groepen tot bloedens toe tegen elkaar opzetten, langs tal van scheidslijnen door de samenleving. Een belangrijk ingrediënt is de toestroom van vluchtelingen, die zullen worden opgezet tegen de autochtone bevolking. Maar ook oorlogen tussen natiën staan op het programma 'volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk', zoals Jezus zei in Mt.24 .

(3) Zwart paard: Afknijpen van de toevoerlijnen van voedsel, zodat er schaarste en honger ontstaat. Kijk maar eens naar al die schepen voor kusten, de lege schappen en de aanwakkerende inflatie.

(4) Vaal paard: Dood en verderf door al het voorgaande én door 'een groot zwaard', de guillotine zal van stal worden gehaald, en 'besmettelijke ziekten', geen onschuldig griepje, zoals in 2020 maar een demonisch elixer van gif, gif en nog eens gif met eindeloos veel (bij-) werkingen.


De bedoeling is: 

Binnen enkele jaren iedereen dood behalve het illustere gezelschap dat van zichzelf vindt dat ze de juist genen heeft om de volgende stap in het zogenaamde evolutieproces te maken, met oneindig leven in het verschiet. Zij kunnen de wereld vullen tot het door hen zelf geproclameerde maximum van 500 miljoen. O ja, alle sites geven aan dat dit het uitgangspunt moet zijn na een 'apocalyptische gebeurtenis'. Maar wat als ze die ' apocalyptische gebeurtenis ' zelf hebben georganiseerd?

Echter: God gaat hun plannen dwarsbomen. Een wereldwijde aardbeving, verwoestend vulkanisme en amok makende meteorieten vernietigen een groot deel van de opgebouwde infrastructuur. Met wat nog over is mogen ze op kleine schaal, onder leiding van Satan, nog drie en een half jaar een feestje hebben met de cultus van hun afgod, de belichaming van 'Lucifer', in de Bijbel 'het beest' genoemd, waarbij je alleen genodigd bent met een speciale 'tattoo', namelijk met 666. Daarna is het afgelopen en maakt Jezus Christus er voorgoed een eind aan. De kopstukken gaan direct voor eeuwig naar de hel - mogelijk hebben ze door AI en al hun gen-manipulatie intussen een oneindig bestaan. Maar dat wordt dan een oneindig bestaan in een poel van vuur. Alle andere tegenstanders van Jezus worden gedood en geoordeeld na een duizendjarige regering in vrede en gerechtigheid.

Dit gaat allemaal gebeuren. Wie had twee jaar geleden gedacht dat wat nu gebeurt mogelijk zou zijn? In dezelfde mate zal ook de hele rest van Openbaring werkelijkheid worden, tot en met Openbaring 20:15 ! Er is voor ieder mens slechts één rationele optie: bekering tot God en geloof in Jezus Christus. Allen die in Hem geloven worden niet geoordeeld maar zijn uit de dood overgegaan in het leven en zullen tot in eeuwigheid met Hem mogen leven, delend in zijn heerlijkheid . Wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden wij Hem gelijk zullen zijn want wij zullen Hem zien, zoals Hij is. 

"Hij komt met de wolken"

Neem je Jezus als Heiland en Heer aan, dan mag je 1000 jaar met Hem regeren over een van alle ellendelingen gereinigde aarde. Zou je dat niet willen? 

Waarom zijn aanbod dan niet aanvaard?

Bron: https://hijkomtmetdewolken.nl/jij/plandemie

VERLEDEN - Uit Hem zijn alle dingen

De geschiedenis heeft talloze bewijzen voortgebracht van God. Het spoor van God in de historie kan dagelijks door ons worden nagespeurd, ook al is de diepte onpeilbaar.


HEDEN - Door Hem zijn alle dingen

De maatschappelijke ontwikkelingen van onze dagen vormen een duidelijke schakel in de weg die God met zijn schepping gaat van verleden naar toekomst.


TOEKOMST - Tot Hem zijn alle dingen

God wil niet dat we slaven zijn. Een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Door ons een blik in zijn toekomstplannen te geven, behandelt God ons als zijn vrienden.


Bron:https://hijkomtmetdewolken.nl/


Verleden, heden en toekomst zijn in Gods hand...

Hij, Die was en Die is en Die komt...