Vertaal deze pagina naar:

WELKE AGENDA HEEFT POLITICUS THIERRY BAUDET EN IN WELKE (AF)GOD GELOOFT HIJ? WELKE AGENDA HEEFT HET FORUM VOOR DEMOCRATIE?

10-06-2024

Er wordt beweerd dat Thierry Baudet een White Hat is, we gaan het vanzelf zien en beleven welke Agenda Baudet dient.

Is Thierry Baudet een White Hat geworden?

Op de foto hieronder maakt Thierry Baudet een handgebaar in de vorm van een speer.

Volgens onderzoekers identificeert Baudet zich hiermee met Donald Trump en de White Hats.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 zette Thierry Baudet de Uil van Minerva in het Licht.

De Provinciale Statenverkiezingen 2023 waren Nederlandse verkiezingen die op 15 maart 2023 werden gehouden voor de leden van Provinciale Staten in de twaalf provincies. Op dezelfde datum werden ook eilandsraadsverkiezingen en waterschapsverkiezingen gehouden. (Bron).

Van Geert Wilders is bekend dat hij een aanhanger is van Israël, Thierry Baudet identificeerde zich daar in het verleden ook mee door eerder een keppeltje te dragen in het openbaar, samen met Theo Hiddema. Dit schiep nogal wat verwarring bij aanhangers van het Forum voor Democratie. 

Baphomet, de (af)god van de Tempeliers

Baphomet was een god, die door de Tempeliers zou worden aanbeden. Tijdens het proces tegen de Tempeliers werd er meerdere keren over deze zogenaamde afgod gesproken. De Tempeliers zijn onder meer veroordeeld voor het vereren van afgoden. Baphomet zou een bokkenhoofd, een vrouwenlichaam en gespleten hoeven hebben.

Baphomet is waarschijnlijk een verbastering van het Arabische woord abufihamet, dat in het Noord-Spaans werd uitgesproken als bufihamat. Abufihamet betekent "Vader van het Begrip" of "Vader van de Wijsheid". Het woord voor "vader" betekent in het Arabisch tevens "bron". Een andere theorie is dat het Baphomet is samengesteld uit twee Griekse woorden. Het zou dan iets van "Onderdompeling in Wijsheid" betekenen.

Het idee dat Baphomet vereerd werd, komt voort uit bewijsmateriaal over geheime rituelen, waarbij een of ander hoofd het middelpunt vormde. Dat zou echter ook het gemummificeerde hoofd van Hugues de Payns kunnen zijn geweest, die officieel als de stichter van de Tempeliers wordt gezien. Er zijn echter teksten die laten zien dat de Tempeliers eerder ook al bestonden. De bisschop van Chartres schreef in 1114 een brief aan de graaf van Champagne dat hij vernomen had dat deze graaf wilde toetreden tot een militie van Christus bij zijn reis naar het Heilige Land. Een ander verhaal vertelt, dat jonge Tempeliers op de proef werden gesteld bij gevangenname door moslims. Hierbij zouden ze een afgodsbeeld in een kelder moeten aanbidden, dat de vorm had van een kat. Al deze geruchten kwamen de Tempeliers tijdens hun proces niet ten goede. Tijdens hun verhoor bekenden verschillende Tempeliers dat ze afgoden zouden hebben aanbeden, dat gebeurde echter onder druk van hevige martelingen.

De laatste grootmeester van de Tempeliers was Jacques de Molay, hij stierf op 18 maart 1314 te Parijs op de brandstapel. 

De Molay heeft gedurende zijn (schijn)proces altijd gezwegen. De beschuldigingen van ketterij, homoseksualiteit en aanbidding van Baphomet waren voor die tijd ongehoord.

Eind 2007 verklaarde het Vaticaan de Tempelridders niet langer 'ketters'. Immers uit een oud document blijkt dat paus Clemens V de Tempelridders al in 1314 heeft vrijgesproken van godslastering, hen de pauselijke absolutie heeft geschonken en hen om vergiffenis heeft gevraagd. Het Vaticaan publiceerde op 25 oktober 2007 een boek getiteld Processus contra Templarios over de ter ziele gegane middeleeuwse christelijke ridderorde. De publicatie is gebaseerd op het perkament van Chinon, dat zes jaar eerder werd aangetroffen in het Vaticaans Geheim Archief nadat het jarenlang verkeerd was geklasseerd. Uit dit document zou blijken dat de paus duidelijk heeft gehandeld onder politieke druk van de Franse koning Filips IV.

Baphomet prijkt op de kaft van het tweede album van de stripreeks Ergün de dolende, "De Heer der Duisternis". Daarnaast wordt hij een tweetal keer, als Duitse landsknecht afgebeeld in het album.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Baphomet

Het afleggen van de eed (2 vingers)

Twee vingers omhoog: Op deze wijze wordt de eed afgenomen bij de beëdiging van Tweede Kamerleden. Ook Thierry Baudet maakte dit gebaar bij zijn beëdiging door nep koning Willem-Alexander.

De Uil van Minerva

Baudet baarde opzien met zijn verkiezingstoespraak, die gelardeerd was met klassieke en filosofische verwijzingen, zoals "De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond".

Baudet sprak verder onder andere van "duurzaamheidsafgoderij" en "klimaathekserij", oikofobie, de "ondermijning" van Nederland door universiteiten en het tegengaan van "ongecontroleerde migratie". Ook noemde hij het beladen ideaal van de terugkeer naar een boreaal Noord-Europa.

Volgens sommige critici had deze toespraak een fascistisch karakter. Baudet sprak dit later via Twitter tegen en bedoelde met "boreaal" naar eigen zeggen "noordelijk" (als in Aurora borealis) en doelde daarmee op de westerse beschaving.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Thierry_Baudet

Wat bedoelde Thierry Baudet in zijn speech van 5 jaar geleden?

Thierry Baudet en de Uil van Minerva

Wat hebben Thierry Baudet en de Uil van Minerva met elkaar te maken? Het werd al kort genoemd. De Uil van Minerva is juist weer door Thierry Baudet in het daglicht gekomen.

Het kwam allemaal door zijn toespraak in 2019 aan het einde van de provinciale staten verkiezingen van 2019. Hierin zei Thierry Baudet dat "De uil van Minerva spreid zijn vleugels bij het vallen van de avond". Hiermee werd gedoeld op dat zijn 'overwinning' van deze verkiezing het gevolg waren, van de wijsheid die terug in Nederland vloeide.

Onder andere ging zijn speech verder over een mooie westerse beschaving, waar we nu te maken krijgen over de brokstukken en over de klimaathysterie. De Uil van Minerva heeft hier echter niet zoveel meer me te maken. Al was de algemene strekking dat de wijsheid die zal volgen ook een einde zal maken aan deze voorgenoemde punten. Een metafoor is de Uil van Minerva dus ook nog in onze tijd.

Bron: https://www.menlife.nl/uil-van-minerva/

De boodschap van Thierry Baudet over het stemmen op 15 maart 2023, de Gevestigde Orde en de Uil van Minerva

De Leidse Studenten Vereniging Minerva

Vele politici en oud politici kennen elkaar van deze studenten vereniging in Leiden.

De Leidse Studenten Vereniging Minerva is de grootste studentenvereniging van Leiden. De Sociëteit is gevestigd in het prachtige centrum van de stad. Ze heeft een rijke geschiedenis en kent talloze waardevolle tradities. De Vereniging is en blijft een warm thuis voor rond de 2700 Leden en 28.000 Reünisten. De vriendschappen die gesmeed worden zijn dierbaar en hecht.

Bron: https://www.lsvminerva.nl/

Volgens Neset Temirci werd Thierry Baudet in 2023 de nieuwe minister-president van Nederland

Bij de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023 werd Thierry Baudet niet verkozen tot minister-president.

De Kiesraad stelde op 1 december en 4 december 2023 de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing vast. Het Forum voor Democratie (FvD) behaalde slechts 3 zetels.

https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2023/12/01/kiesraad-stelt-uitslag-tweede-kamerverkiezing-22-november-2023-vast

Minister-president van Nederland

De minister-president van Nederland (minister-president of premier of eerste minister) is de voorzitter van de ministerraad in Nederland. Hij is tevens minister van Algemene Zaken. De minister-president draagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het optreden van de leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast vertegenwoordigt hij Nederland in de Europese Raad. Sinds 14 oktober 2010 vervult Mark Rutte deze functie. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Minister-president_van_Nederland

Wie wordt in 2024 de nieuwe minister-president van het land wat Nederland wordt genoemd?

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN