Vertaal deze pagina naar:

WELKE PERSONEN IN NEDERLAND SPELEN EEN BETAALDE ROL VOOR DE WERKELIJKE MACHTHEBBERS ACHTER DE SCHERMEN?

17-05-2023

Wie hoort bij de club controlled opposition? Willem Engel?

Het wordt nu echt de hoogste tijd dat we door middel van feiten en bewijzen de personen aan kunnen wijzen die een betaalde rol spelen (controlled opposition) voor de machthebbers achter de schermen. De tijd is nu om deze betaalde toneelspelers door de machthebbers te gaan openbaren (exposen)!


Welke personen spelen een betaalde rol voor de machthebbers achter de schermen in Nederland?

Het is belangrijk dat we dat dit nu goed in beeld gaan krijgen, want wij, De Nieuwe Media, zijn er reeds langer achter dat we jarenlang naar betaalde rollen van toneelspelers hebben gekeken.

Een tijdje geleden hebben wij een artikel gewijd aan Max van den Berg (de beroemde fakkeldrager). We kregen toen veel kritiek over ons heen. Veel mensen beweerden dat Max van den Berg absoluut niet tot deze club behoort van controlled opposition.

Max liet ons weten er veel last van te hebben gehad, dat wij een artikel over hem hadden gepubliceerd of hij nu wel of niet tot de club van de controlled opposition behoorde.


Iemand schreef naar aanleiding van dit artikel een mooie reactie, die als volgt luidt:

"Ieder speelt zijn rol in het Grote Ontwaken.

Ook de mensen die volgens sommigen controlled opposition zijn. Het is goed dat ze er zijn en het is goed dat we regelmatig aan het twijfelen komen. Juist dan worden we uitgedaagd om ons onderscheidingsvermogen te oefenen.

Dan nog een tweede punt: niet iedereen is even ver in zijn ontwakingsproces.

Degenen die we misschien controlled opposition noemen zijn zich daar zelf wellicht helemaal niet bewust van dat ze dat zijn. Het is allemaal oké en stap voor stap komen we verder."


Vraag aan onze leden en lezers:

Welke personen kunnen we nu al wel met 100% zekerheid scharen tot de club van controlled opposition?

Wie O wie? Wie het denkt te weten mag het ons melden per e-mail.

Laat het ons weten en wij gaan het uitzoeken met onze eigen contacten.


Stuur Uw reactie in een e-mail naar:

redactie@de-nieuwe-media.nl


Betekenis "controlled opposition"

Een gecontroleerde oppositie is een protestbeweging die feitelijk wordt geleid door agenten van de (r)overheid. Bijna alle regeringen in de geschiedenis hebben deze techniek gebruikt om hun tegenstanders te misleiden en te onderwerpen.

Controlled opposition is in feite infiltratie of soms zelfs spionage van de foute kant. Het is een spannende term. Voor iemand die het door heeft wie aan welke kant staat is het intrigerend en fascinerend. Voor iemand die in het duister tast is het beangstigend en wantrouw wekkend. Je kunt er paranoia en moedeloos van worden, ja zelfs panisch.


Beluister de onderstaande video!

Dit is een preview van een 4-delige podcast, die binnenkort online te zien is.

Wij, De Nieuwe Media, gaan de betaalde toneelspelers van de club controlled opposition in het Licht zetten van de Waarheid zoals die werkelijk is

Wanneer U een naam noemt van een persoon, een club personen, platform of media horen we graag Uw onderbouwing erbij waarom U vindt dat ze tot de club controlled opposition behoren.

Het is belangrijk dat we nu hier allemaal ons eigen Licht over gaan laten schijnen!


Denk hier allemaal eens goed over na!

Welke informatie houdt de controlled opposition bewust achter volgens U? Welke informatie wordt door hen bewust verdraaid? Welke informatie klopt niet? Hoe lopen de lijntjes onderling bij deze personen? Wie heeft contact met wie? Op deze manier kunnen we meer duidelijkheid verschaffen en gezamenlijk onderzoek doen of de beweringen over bepaalde personen inderdaad klopt met wat er wordt beweerd in de wandelgangen van de groep mensen die onderzoek doen naar de Waarheid van ons aardse bestaan.

Alle personen die controlled opposition zijn moeten we in het Licht gaan zetten der Waarheid, zodat de Waarheid zal gaan zegevieren en er Gerechtigheid zal gaan komen. En de bevolking bevrijd wordt van de jarenlange onderdrukking en afpersing die de bevolking reeds jarenlang in een slavernijmodus houdt.

Wij, De Nieuwe Media, gaan voor de Waarheid zoals die werkelijk is.


Psalm 37 en Psalm 73 uit de Bijbel

Zowel Psalm 37 als Psalm 73 gaat over die toplaag van superrijken, die een grote mond hebben tegen de hemel en hun tong roert zich op de aarde.

Kennelijk is die toplaag van superrijken en invloedrijke van alle tijden en plaatsen.


Lees deze Psalmen eens?

In Psalm 37:35 kunnen we lezen: 'Ik heb boosaardige mensen gezien in grote macht en kracht, die zich gaandeweg uitbreiden tot een grote groene boom op eigen grond.' (KJV) (ze denken echt in termen van grootgrondbezitters, die zich werkelijk inbeelden dat de aarde hun eigendom, hun bezit is.

https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/37 en https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/73


De pandemie wet is er bijna doorheen!

De dictatuur sluit zich volgens een wijze man. Stel uw vertrouwen op de Heer van alle Leven en op de Leeuw cq Lam. Hoogstwaarschijnlijk breekt nu de volkopstand uit en gaan er doden vallen. Kuipers kan nu alle regelingen en wetten terzijde schuiven om een lockdown enz. uit te vaardigen.


Vraag aan onze leden en lezers:

Welke personen kunnen we nu al wel met 100% zekerheid scharen tot de club van controlled opposition?

Wie O wie? Wie het denkt te weten mag het ons melden per e-mail.

Laat het ons weten en wij gaan het uitzoeken met onze eigen contacten.


Stuur Uw reactie in een e-mail naar:

redactie@de-nieuwe-media.nl