KOPIJ WAARHEIDSKRANTHet aanleveren van kopij voor de Waarheidskrant


Hoe gaat dat in z'n werk?

Hieronder volgen aanwijzingen voor het aanleveren van kopij voor de Waarheidskrant, editie nr.2/2021.

Jaargang 1, editie nr. 1/2021 is momenteel door iedereen te lezen.

De kopij, inclusief foto's en andere illustraties, wordt digitaal aangeleverd en gestuurd naar de redactie van De Nieuwe Media.

Kopij

 • Artikelen zijn opgemaakt in Word
 • Maximum aantal woorden:
  • Achtergrond- en opinieartikelen: 2.800 woorden
  • Columns, reacties en boekbesprekingen: 500 woorden
 • Artikelen zijn voorzien van een korte, pakkende titel, eventueel met een ondertitel, en van tussenkoppen, een inleiding en een conclusie
 • Maximaal 30 voetnoten (eindnoten) worden in de Waarheidskrant geplaatst. Indien sprake is van meer dan 30 voetnoten worden deze allemaal op de website gepubliceerd

Foto's en illustraties

 • Foto's, illustraties en tabellen afzonderlijk (digitaal) bijvoegen
 • Foto's zijn minimaal 300 dpi, 250 kb, en opgeslagen als jpeg
 • De foto's, illustraties en tabellen zijn voorzien van bijschriften en bronvermelding

Persoonsgegevens

Aanleveren bij de kopij:

 • Naam, voorletters, rang en ev. titulatuur van de auteur(s)
 • Korte omschrijving van de huidige werkzaamheden
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Adres waarnaar de 3 bewijsexemplaren kunnen worden gestuurd

Vergoeding

 • Auteurs van achtergrond- en opinieartikelen ontvangen een onkostenvergoeding van 25 euro per gedrukte pagina
 • Boekrecensenten ontvangen het te bespreken boek (recensie-exemplaar).

Adresgegevens

Redactie Waarheidskrant

E-mail: redactie@de-nieuwe-media.nl

Website: www.de-nieuwe-media.nl

De Nieuwe Media bedankt U hierbij voor de ingezonden kopij.