Vertaal deze pagina naar:


KOPIJ WAARHEIDSKRANTHet aanleveren van kopij voor de Waarheidskrant


Hoe gaat dat in z'n werk?

Hieronder volgen aanwijzingen voor het aanleveren van kopij voor de Waarheidskrant.

De kopij, inclusief foto's, afbeeldingen en/of andere illustraties, wordt digitaal aangeleverd en gestuurd naar de redactie van De Nieuwe Media: redactie@de-nieuwe-media.nl


Kopij

 • Artikelen zijn opgemaakt in Wordpad of Word
 • Maximum aantal woorden:
  • Achtergrond- en opinieartikelen: 2.800 woorden
  • Columns, reacties en boekbesprekingen: 500 woorden
 • Artikelen zijn voorzien van een korte, pakkende titel, eventueel met een ondertitel, en van tussenkoppen, een inleiding en een conclusie
 • Maximaal 30 voetnoten (eindnoten) worden in de Waarheidskrant geplaatst. Indien sprake is van meer dan 30 voetnoten worden deze allemaal op de website gepubliceerd

Foto's en illustraties

 • Foto's, illustraties en tabellen afzonderlijk (digitaal) bijvoegen
 • Foto's zijn minimaal 300 dpi, 250 kb, en opgeslagen als jpeg
 • De foto's, illustraties en tabellen zijn voorzien van bijschriften en bronvermelding

Persoonsgegevens

Aanleveren bij de kopij:

 • Naam, voorletters, rang en ev. titulatuur van de auteur(s)
 • Korte omschrijving van de huidige werkzaamheden
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Adres waarnaar de 3 bewijsexemplaren kunnen worden gestuurd

Vergoeding

 • Auteurs van achtergrond- en opinieartikelen ontvangen een onkostenvergoeding van 25 euro per gedrukte pagina
 • Boekrecensenten ontvangen het te bespreken boek (recensie-exemplaar).


Adresgegevens

Redactie Waarheidskrant

E-mail: redactie@waarheidskrant.nl

Website: www.waarheidskrant.nl

De Nieuwe Media bedankt U hierbij voor de ingezonden kopij.