Vertaal deze pagina naar:

GEORGE ORWELL 1984

10-06-2024
De echte oorlog zal toch echt in onze hersenen moeten worden uitgevochten.

U bent niet alleen. Een schrale troost, maar meer is er voorlopig niet.
De echte vijand is het dagelijkse voeden van een preferente werkelijkheid via de gekochte media, waardoor iedereen is gaan denken dat Rusland Brussel wil gaan bezetten.
Wij zijn zelf onze eigen redders en creators van ons aardse bestaan. De politiek wordt gebruikt om de schaapjes (de dommen en onwetenden) rustig te houden.

Tot heden is hen dat goed gelukt, wij zijn ZELF de verandering!

Maak zelf goede en juiste keuzes in de toekomst!

1984 is een dystopische toekomstroman van de Britse schrijver George Orwell.

George Orwell

George Orwell, pseudoniem voor Eric Arthur Blair, was een Brits schrijver, journalist, essayist en literair criticus. Hij is een van de meest bewonderde Engelstalige auteurs van de 20e eeuw.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Orwell

"George Orwell voorspelde dat mensen op verschillende manieren een gevoel voor privacy en individualiteit zouden verliezen. Maar hij had niet voorzien dat mensen dat vrijwillig zouden doen. Dat de macht bij Google, Facebook of Microsoft zou liggen, meer dan bij de overheid."

1984 (dystopische toekomstroman)

1984 is een dystopische toekomstroman van de Britse schrijver George Orwell, grotendeels geschreven in de periode 1946-1948 en gepubliceerd in 1949, kort voor het overlijden van de auteur in 1950. 

Orwell presenteert in dit boek zijn visie op de westerse wereld anno 1984. 

Het is een waarschuwing tegen totalitaire regimes, zoals nazi-Duitsland dat net verslagen was en Stalins Sovjet-Unie. Orwell beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. Het hoofdpersonage, de timide Winston Smith, poogt hiertegen te rebelleren, maar ondervindt dat de macht van de regering verder reikt dan hij zich had kunnen voorstellen. 

In de strijd tegen de Partij en Big Brother gaat de enkeling kansloos ten onder.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)

Betekenis Dystopisch

Betekenis Dystopisch: dys = slecht; topos = plaats, streek. Het tegengestelde van de utopische literatuur, d.w.z. teksten waarin een negatief beeld van de toekomst wordt geschilderd. Dat negatieve beeld geldt doorgaans als waarschuwing voor de gevolgen van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen.

Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met akelige kenmerken. Een dystopie is het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename samenleving voorstelt.

Waar gaat het boek 1984 over?

Orwell presenteert in dit boek zijn visie op de westerse wereld anno 1984. Het is een waarschuwing tegen totalitaire regimes, zoals nazi-Duitsland dat net verslagen was en Stalins Sovjet-Unie. Orwell beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert.

De roman speelt zich af in een sombere toekomst, waarover in de verleden tijd verteld wordt vanuit het perspectief van een alwetende verteller. Achter de roman is een appendix opgenomen over het door Orwell geïntroduceerd begrip Newspeak dat een belangrijke rol speelt bij de daarin beschreven politieke hersenspoeling, hoewel die term bij het schrijven en verschijnen ervan nog niet bestond. Orwell liep met deze fictie vooruit op de theorievorming in de politieke wetenschap over het fenomeen totalitarisme.

In de jaren dat Orwell in die tijd als verslaggever in de verschillende oorlogen werkte, merkte hij met regelmaat op dat de pers soms een dubbele agenda had en gebeurtenissen verzon. In het voorwoord van zijn boek Animal Farm schreef hij over de persvrijheid in Engeland die sterk te wensen overliet, en waarschuwde hij voor de totalitaire tendensen die hij waarnam. Dat de linkse intellectuelen, bij uitstek de mensen die vrijheden zouden moeten bewaken, heulden met het totalitarisme van de Sovjet-Unie, waar de vrijheden juist onder vuur lagen, beangstigde hem. Het publiceren van Animal Farm, dat een kritische kijk heeft op de Sovjet-Unie, zou hem ook de nodige moeite hebben gekost.

1984 is een bittere satire op een politiek systeem dat een perfecte greep heeft op het doen en laten van de onderdanen. Het Eenpartijstelsel beheerst de ziel van de mens en dus het hele mechanisme van liefde en haat. De ideologie van deze partij heet Engsoc (Engels: "Ingsoc"). Hoewel deze oorspronkelijk een socialistisch ideaal nastreefde, is hiervan na de revolutie niets overgebleven. Hierbij zij opgemerkt dat zowel de bolsjewieken/stalinisten als de nazi's zichzelf (nationaal)socialisten noemden.

Een kenmerkende uitspraak is dan ook: Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows. Het gaat erom dat als de Partij zegt dat twee plus twee vijf is, dat dan de gehele geschiedenis in de archieven veranderd wordt, alsof ze nooit anders geweest is. Met andere woorden: twee plus twee is "wat de Partij zegt dat het is". Een paar partijleuzen uit het boek zijn:

 • Oorlog is vrede (war is peace)
 • Vrijheid is slavernij (freedom is slavery)
 • Onwetendheid is kracht (ignorance is strength)

George Orwell weet dit met een heel heldere argumentering een kern van waarheid mee te geven. Verder zijn er de verschillende ministeries met hun opvallende namen: het Ministerie van Vrede houdt zich bezig met oorlogvoering, het Ministerie van Waarheid verricht geschiedvervalsing in de staatsarchieven om te zorgen dat de Partij altijd perfecte voorspellingen doet, het Ministerie van Overvloed (Engels: "Plenty") distribueert levensmiddelen en draagt zorg voor een laag levenspeil en het Ministerie van Liefde houdt zich bezig met totalitaire controle, straffen en martelen zodat alle onderdanen toegewijde volgelingen van Grote Broer (Engels: "Big Brother") worden (als ze dat al niet zijn).

Een van de middelen waarmee de Partij de greep op de burgers probeert te houden is een nieuwe taal: Nieuwspraak (in het originele Engelse boek als 'Newspeak' aangeduid). Nieuwspraak is een extreem gecomprimeerde vorm van de Engelse taal, waarin alle woorden die een negatieve werking voor de Partij zouden kunnen hebben zijn geschrapt of een andere betekenis gekregen hebben. Het onder woorden brengen van 'misdenk' (Nieuwspraak voor 'onjuiste meningen' Engels: crimethink) wordt hiermee bij voorbaat onmogelijk gemaakt.

1984 is daarmee ook een boek over taal en semantiek. Wanneer woorden hun betekenis verliezen en mensen niet over voldoende woorden beschikken om hun gedachten uit te kunnen drukken, kunnen zij niet alleen niet meer spreken maar ook niet meer denken.

Het regime weet in het boek zelfs in het hoofd van de hoofdpersoon door te dringen, en hem ten slotte van de Staat en Partij te laten houden. Gedrag wordt volledig voorgeprogrammeerd. Romantische krachten als liefde en tradities worden volledig uitgewist. Een zeer grimmige parallel wordt getrokken met Stalins Rusland. Big Brother zou voor Jozef Stalin kunnen doorgaan, Emmanuel Goldstein voor Leon Trotski. Op een gegeven moment komt de hoofdpersoon oude bekenden tegen in de gevangenis, waarvan sommigen zelfs verraden zijn door hun eigen kinderen (ook dit kwam voor in Stalins Rusland: het betreffende kind kreeg hiervoor direct een onderscheiding).

De lezer zal niets meer voor waar aan kunnen nemen. Is de oorlog wel werkelijk aan de gang, of schiet de regering zelf de raketten af om de bevolking gedwee te houden? Is het boek van Goldstein wel werkelijk van Goldstein? Bestaan Big Brother en Emmanuel Goldstein wel? De hoofdpersoon leeft als in een (nare) droom.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/1984_%28boek%29

Slavespeak (Slavenpraat)

10 juni 2024 / Administrator

Een variant op Orwell's "newspeak" in zijn roman 1984 is het eigentijdse "slavespeak", het taalgebruik van de onderworpene om zijn levensomstandigheden te rechtvaardigen en in stand te houden. Deze indoctrinatie van de mensen is al eeuwen aan de gang en is thans in de staat van perfectionisme aangekomen. Volgens de filosoof Nietzsche is de "staat" een koudbloedig monster dat functioneert op basis van leugens en alles wat het is en bezit is gestolen. Tirannen en terrocraten – ambtelijke terroristen – zijn de handlangers van dit monster. De slachtoffers die zich van slavenpraat bedienen liegen om het hardst met de meesters mee.

Wat Étienne de la Boétie zei

Vier en een halve eeuw geleden schreef Étienne de la Boétie in Discourse on Voluntary Servitude:

'Hij die aldus over u heerst, heeft slechts twee ogen, slechts twee handen, slechts één lichaam, niet meer dan de minste man onder de oneindige aantallen die in uw steden wonen, bezit; Hij heeft inderdaad niets meer dan de macht die u hem verleent om u te vernietigen. Waar heeft hij genoeg ogen gekregen om u te bespioneren, als u ze niet zelf verschaft? Hoe kan hij zoveel wapens hebben om u mee te slaan, als hij ze niet van u leent? De voeten die uw steden vertrappen, waar haalt hij ze vandaan als ze niet van u zijn? Hoe kan hij enige macht over u hebben, behalve door u? Hoe zou hij u durven aanvallen als hij geen medewerking van u had? Wat zou hij kunnen doen als u zelf niet samenspande met de dief die u plundert, als u niet medeplichtig was aan de moordenaar die u doodt, als u geen verraders van uzelf was? … Na al deze vernederingen, zoals de dieren van het veld niet zouden verdragen, kunt u zich bevrijden als u het probeert, niet door actie te ondernemen, maar alleen door vrij te willen zijn. Neem u voor om niet meer te dienen, en u bent onmiddellijk bevrijd. Ik vraag niet dat u de tiran de handen oplegt om hem omver te werpen, maar eenvoudig dat u hem niet langer ondersteunt; dan pas zult u hem zien, als een grote kolos wiens voetstuk is weggetrokken, die onder zijn eigen gewicht bezwijkt en in stukken breken."

Er zijn drie essentiële basismanieren waarop slachtoffers steun bieden aan terrocraat-tirannen:

Door te stemmen bij politieke verkiezingen;

Door "belastingen" te betalen aan terrocraat-tirannen;

Door de Slavespeak-woorden van terrocraat-tirannen te gebruiken.

Een bescheiden begin van een opsomming van die slavenpraat terminologie die u nooit meer zou moeten gebruiken:

 • staat
 • regering
 • wet
 • koning
 • grondwet
 • belastingen
 • democratie
 • president
 • premier
 • politici
 • natie
 • land
 • volkslied
 • wetenschap
 • nieuws
 • saamhorigheid

Probeer het maar eens, u zult zien dat de vijand talloze bruggenhoofden in onze hersenen heeft weten te slaan. Nieuws, alternatief nieuws, het echte nieuws, fake nieuws: iedereen bedient zich van dezelfde taal, een door tirannen opgelegde en verzonnen taal, anders begrijpen wij, slavenvolk, elkáár niet eens, ook al is het maar wat wij feitelijk nog willen horen. De echte oorlog zal toch echt in onze hersenen moeten worden uitgevochten. U bent niet alleen. Een schrale troost, maar meer is er voorlopig niet.

Bron: https://herstelderepubliek.wordpress.com/2024/06/10/slavespeak-slavenpraat/

Wat is er nu werkelijk  gaande in Nederland en in onze wereld?

ALLE DRAAIBOEKEN IN DE TWEEDE KAMER LIGGEN VOLGENS INGEWIJDEN VOOR DIT JAAR ALLANG KLAAR!

Uiteraard is Rob Jetten hiervan ook op de hoogte, hij speelt het Tweede Kamer spel mee!

HOE LANG LATEN WIJ ONS, DE NEDERLANDSE BEVOLKING, ZICH NOG LANGER BEDONDEREN DOOR EEN TONEELCLUB?

De Tijd is Nu om Wakker te worden!

Het is Tijd om Nu massaal te gaan ontwaken!

Hoe lang sponsor jij nog de (r)overheid die jouw leven en bestaan naar de afgrond brengt? Hoe lang blijf jij nog belasting betalen aan de corrupte (r)overheid wat wordt weggesluisd voor hun duivelse praktijken?

Tot heden wordt er van hogerhand nog steeds beslist wat er mag en moet worden gezegd in de Tweede Kamer (toneelclub).

TV uitzending 6 juni 2024, OP 1, NPO 1, 22.13 uur:

Rob Jetten doet een voorspelling: 'klimaatverandering gaat boeren in Europa keihard raken door droogte, extreme hitte of door extreme regenval (bovenste fragment).

Zou Rob Jetten al geweten hebben dat er op 16 juli 1891 een patent in Amerika lag voor 'een methode' om regenval te produceren (fragment rechtsboven, zie https://t.me/ditishetnieuws/15001)?

Inmiddels is de wetenschap al 132 jaar verder en wordt het weer op grote schaal gemanipuleerd, al doen de duistere globalisten net alsof geo-engineering, weer manipulatie en chemtrails niet bestaan.

In de Senaat van Tennessee en andere Amerikaanse Staten zijn inmiddels wetsvoorstellen tegen "chemtrails" aangenomen. (zie: https://t.me/ditishetnieuws/14780).

Ook in Nederland beginnen steeds meer mensen de vreemde strepen in de lucht waar te nemen die door vliegtuigen worden geproduceerd, waarna het vervolgens begint te regenen.

In januari jl. waren er al berichten dat o.a. sluizen bewust dicht werden gezet om hoge waterstanden te creëren (zie: https://t.me/ditishetnieuws/14130). Inmiddels staat het water letterlijk bij de boeren aan de lippen.

Voormalig Minister Jetten kon zijn lach ook al niet inhouden toen hij in de 2e kamer vertelde 28 miljard euro te willen gaan uittrekken om (theoretisch) 0,000036 temperatuurstijging te voorkomen (zie fragment hieronder of zie hier: https://t.me/ditishetnieuws/12591).

Voormalig Minister Jetten kon zijn lach niet inhouden over de 28 miljard euro

Rob Jetten was niet blij met spontaan huisbezoek Farmers Defence Force: 'Vreemd en onaangenaam'.

D66-voorman Rob Jetten werd positief getest op corona en zat om die reden in thuisquarantaine. Voor vijf leden van boerenactiegroep Farmers Defence Force was het een reden om de politicus een gezond voedselpakket te brengen. Die actie schoot bij Rob Jetten in het verkeerde keelgat. Jetten schrieef op Facebook dat hij graag het gesprek aangaat. Maar: "Er is één plek waar dat niet hoort: thuis. En zeker niet 's avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur", aldus Jetten. "Het voelt ook vreemd en onaangenaam dat FDF weet waar ik woon. En daar foto's en video's van verspreidt."

Bron en meer info: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/rob-jetten-farmers-defence-force

Hugo de Jonge zei eerder in het openbaar dat zijn achterban wist waar al diegenen wonen die zich niet lieten vaccineren met COVID-19 vaccinaties en vertelde dat zij hen deur voor deur wilden gaan bezoeken om hen alsnog en gedwongen te vaccineren met de dodelijke spuiten. 

En dat mag allemaal wel Rob Jetten? Dat moeten wij allemaal accepteren? 

Het is snel afgelopen met jullie duivelse praktijken om de wereldbevolking snel te reduceren met jullie gifspuiten en praktijken die worden uitgevoerd door deurwaarders en de politie. 

Wij, De Nieuwe Media, zetten alles in het Licht van de Waarheid zoals die werkelijk is, steun ons daarom. Doe vandaag een donatie zodat wij de Waarheid kunnen blijven verkondigen.

Doneer Nu: https://steunactie.nl/actie/steun-onze-waarheidskrant-de-nieuwe-media/

P.S. Wanneer U geen financiële middelen heeft of een donatie wenst te doen deel dan ons artikel. 

Dank U wel voor Uw steun en/of het delen van ons artikel.

Rob Jetten, Hugo de Jonge en vele anderen, hoe kan het zijn dat jullie het pad van de duivel kozen? Waardoor zijn jullie chantabel gemaakt? Door een goed betaalde job? Door macht en roem? Door deelname aan seksorgies waarbij babies en jonge kinderen werden gemarteld tot de dood erop volgde?

Tip: Doe zelf ook onderzoek en bekijk de video's in de onderstaande link.

https://www.bvwfoundation.com/getuigenissen-van-seksueel-misbruik/

Het is uitvoering van Agenda 2030 van de VN/WEF: 

"You will own nothing and will be happy"

Bron: https://t.me/ditishetnieuws

VOGELGRIEP IS ONZIN!

Waarom zou President Trump de verkiezingsuitslagen in Amerika binnen één dag afgewikkeld willen zien?

Terwijl er geruchten gaan dat de dementerende Beijing Biden tijdens de herdenking is Normandië in zijn broek had gepoept en door zijn vrouw van het podium werd gebracht, nodigt President Trump andere D-Day oorlogsveteranen uit in de Witte Huis voor januari 2025.

BRICS: Gold Will Displace the U.S. Dollar, Says Top Analyst

https://watcher.guru/news/brics-gold-will-displace-the-u-s-dollar-says-top-analyst

6/6/2024 -D-Day! Airbnb policy in effect! Trump speech highlights!

6/6/2024 -D-dag! Airbnb-beleid van kracht! Hoogtepunten van de toespraak van Trump!

Wij schreven het al eerder: D-Day, 6 juni 2024 gaat opnieuw de geschiedenisboeken in.

Zou niemand zich afvragen waarom de EU verkiezingen 4 dagen moeten duren?

"De mensen zullen geloven wat de media hun vertelt dat ze geloven."

George Orwell (Engels schrijver)

(Pseudoniem van Eric Blair)

Leefde van: 1903 - 1950.


Arjen Kamphuis zou het kunnen uitleggen wat er speelt, maar wordt sinds 2018 vermist!

Onze webshop: https://x22.store/

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN