Vertaal deze pagina naar:

AL JAREN SPEELT DE ZAAK DEMMINK, WAAROM TOCH?

16-04-2021

Vakkundig in de doofpot gehouden door middel van machtsmisbruik, nepotisme, chantage en liquidaties


De onderwereld speelt hierin als de geheime dienst 2.0 namens hare taaiste meid B. Zur Lippe B. een doorslaggevende rol.

Als de boel dreigt op te barsten, zoals bij Pim Fortuyn, die van zijn eigen afwijkend gedrag geen geheim maakte en niet kon worden gechanteerd.

Of Maarten van Traa, die is geliquideerd vanwege teveel kennis rond de IRT affaire en in het verlengde daarvan de onhebbelijke gewoonten van de rijksten. Zo zullen er nog wel meer zijn, waarbij we de directe link niet eens kunnen leggen.

In het spoor van de onderzoeken naar topfiguren, met name in justitiële hoek, liggen ook nogal wat lijken, die standaard worden geassocieerd met iets anders.

Een artikel van Erik van de Beek enige maanden geleden spreekt boekdelen.

Pieter Omtzigt moest van zijn chef Buma in opdracht van Rutte stoppen met het graven in de dossiers Demmink. Dan weet je wel hoe laat het is.

Vooral ook omdat de pers er al sinds 2013 collectief het zwijgen toe doet.

Bron ► https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/04/15/nederland-pedoparadijs-in-de-problemen/Door verschillende zaken in het Licht te (blijven) zetten zal Gerechtigheid vanzelf gaan zegevieren!