Vertaal deze pagina naar:

BESTAAT ER EEN GEHEIM COMPLOT OM DE MENSHEID DRASTISCH TE REDUCEREN? HET ANTWOORD IS: "JA".

17-01-2024

Complotdenkers zijn de Goddelijke Waarheidssprekers!

Veel complotten zijn helaas ondertussen èchte Waarheden gebleken!

Vele mensen hebben inmiddels ondervonden dat we behoorlijk worden voorgelogen over gebeurtenissen op onze Aarde, onze ware geschiedenis over ons Aardse bestaan door onze eigen (r)overheden, de kerken, het onder-wijs en de gesubsidieerde omgekochte grote kranten in Nederland en België. 

En of we het nu leuk vinden of niet..., de vraag is nu WAT we met deze ontdekte Waarheden gaan doen die we vonden!? Veel mensen steken tot heden nog steeds liever hun hoofd in het zand, omdat ze de waarheid gewoonweg (nog) niet aankunnen of omdat ze liever hun eigen luxe leventje in stand willen houden. Een groot deel van deze groep mensen heeft zich laten injecteren met de gevaarlijke COVID-19 injecties, dat is een trend die duidelijk waar te nemen en te horen is in onze samenleving.

Veel mensen gaven hun werkzame leven op om zich volledig te kunnen wijden aan de waarheidsvinding, dit geldt ook voor onze hoofdredacteur van ons Waarheidskrant, Dienie Kars. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je zelf opnieuw keuzes moet gaan maken. Vele klokkenluiders zijn tot heden in de gevangenis of psychiatrie beland. Een voorbeeld hiervan is Micha Kat (onderzoeksjournalist). Eind februari komt Micha Kat vrij na een gevangenisstraf van bijna drie jaar. Het is nog de vraag welk pad Micha Kat gaat kiezen als hij uit de gevangenis komt. Wij wachten rustig af. En ja, wij hebben contact met hem.

Wij gaan ons ondertussen bezinnen welke weg wijzelf in zullen gaan slaan. Het vele werk tot heden is onbetaald en louter voor de goede zaak. Donaties zijn daarom erg welkom, zodat we verder onderzoek kunnen blijven doen naar de Waarheid van ons Aardse bestaan en daardoor goede oplossingen aan kunnen reiken aan de bevolking. Financiële bijdragen zijn erg belangrijk voor de continuïteit van onze website, de aanschaf van materiaal, het aanhouden van abonnementen, werkcontacten, het bezoeken van bijeenkomsten etc. Dank tot heden voor Uw vertrouwen en de gedane donaties.

Klik HIER om een donatie te doen, (dankjewel).

Als deze video je niet wakker maakt... 

Vergeet het maar!

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN