Vertaal deze pagina naar:

FOUTE EERSTE EN TWEEDE KAMERLEDEN, HOOGGEPLAATSTEN EN TOPAMBTENAREN KUNNEN STRAKS NIET MEER VEILIG OVER STRAAT!

14-05-2024
Bron afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pek_en_veren
Bron afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pek_en_veren

De tijd van pek en veren, de galg, tribunalen en gerechtigheid gaat komen in Nederland; Karma is a bitch!

FOUTE EERSTE EN TWEEDE KAMERLEDEN, HOOGGEPLAATSTEN EN TOPAMBTENAREN KUNNEN STRAKS NIET MEER VEILIG OVER STRAAT -- ZIJ HEBBEN HUN EIGEN GRAF GEGRAVEN DOOR FOUTE KEUZES TE MAKEN TIJDENS DE UITVOERING VAN HUN FUNCTIE WAARVOOR ZIJ BELOOND WERDEN.

Israël houdt van zowel Trump als Biden! 

Dat vertelt veel. Over de hele wereld sterven mensen, niet alleen in Amerika, en onze Amerikaanse regering financiert dit met behulp van schriktactieken om de massa bang te maken. Wij, het volk, moeten ons afvragen wie de echte terroristen zijn?


DE ECHTE TERRORISTEN ZIJN DIEGENEN DIE OORLOGEN FINANCIEREN, ZOALS RUTTE!

Ze zorgen ervoor dat we bang zijn. Ze noemen vrijheidsstrijders terroristen. Ze noemen iedereen die zich tegen hen verzet antisemitisch. Nee, het zijn niet de Joden die jou en mij en iedereen die zich tegen onderdrukking en vrijheid verzet als antisemitisch bestempelen. Ze noemen Godvrezende Joden zelfs antisemitisch. Ze noemen vredelievende christenen antisemitisch of beweren zelfs dat ze geen echte christenen zijn omdat ze genocide niet steunen. 

De Joden die geen genocide of zionisme steunen, worden ook wel antisemitisch, zelfhaters en verraders genoemd. Moslims worden terroristen genoemd en ons wordt verteld dat ze hun religie aan de wereld willen opdringen. De islam is geen religie van geweld of dwang. Voor jou, jouw religie, voor mij de mijne. Jij gelooft wat je gelooft, en ik geloof wat ik geloof. Laat God Zelf oordelen tussen ons en waar we van mening verschillen.


De islam is niet de vijand.

Het christendom is niet de vijand.

Het jodendom is niet de vijand.


Het zionisme, de religie van Satan, is de vijand. 

Voor alle God liefhebbende moslims, christenen en joden: wij zijn niet elkaars vijanden. Satan is onze vijand. Satan heeft vanaf het moment dat hij uit de tuin van Eden, uit het Paradijs, werd verdreven, gezworen de hele menselijke schepping van God tegen God te keren en Hem te volgen. 

Wat is erger dan wat we nu in de wereld zien gebeuren? 

Ik ben bang dat het alleen maar erger zal worden, en dat zal ook zo blijven tenzij ieder van ons zich terugkeert tot God, de Schepper, Heerser, Meester van alles wat bestaat en de Enige die alles in stand houdt. De Dag des Oordeels is voor ons allemaal reëel en we zullen geoordeeld worden. We moeten stoppen met luisteren naar de angstzaaiers die de mensheid tegen elkaar opzetten. 

HET MENSELIJKE KIND moet diep in zichzelf kijken en zoeken naar zijn menselijkheid en compassie voor zijn medemens. Het doden van onschuldigen moet stoppen! We moeten elk leven als waardevol beschouwen. De enige echte terreur moet de dag des oordeels zijn, waarop we verantwoordelijk zullen worden gehouden voor onze daden op deze aarde tijdens dit leven. 

We moeten verantwoording afleggen aan God en onze verantwoordelijkheid tegenover God, onze Schepper, en we zullen verantwoording moeten afleggen aan de fouten die we tegenover elkaar hebben begaan. Bedenk dat dit de dag van oordeel en gerechtigheid is. We kunnen niet zomaar geloven dat, omdat we bidden, omdat we liefdadigheid geven, omdat we in God geloven en niemand dan God aanbidden, dat we vrijuit gaan voor de misdaden die we tegen de mensheid begaan, dat elkaar ongestraft zal blijven. 

Degenen die geloven dat Jezus voor hen stierf, kunnen niet denken dat zij Scott zullen zijn, vrij van de misdaden die zij tegen de mensheid hebben begaan, ook niet tegen elkaar. 

ONS ALLEMAAL zal worden beoordeeld met betrekking tot onze relatie met God, de Schepper van ons allemaal, en onze verantwoordelijkheden jegens God en jegens elkaar. 

Het is deze dag dat gerechtigheid aan de hele mensheid zal worden gediend. We moeten ons allemaal in berouw tot God wenden. We moeten stoppen met het vrezen van de mensheid en beginnen met het vrezen van God. Dit leven dat we nu leiden is niet onze eindbestemming. Dat zijn wij uit het oog verloren.

Bron tekst: https://t.me/THESHADQWS/187?comment=1534

Militaire tribunalen bij GITMO

Militaire tribunalen bij GITMO – Van donker naar licht – Het grote ontwaken – Sluiting van de overheid – Comeback groter dan tegenslag – Witte hoeden aan de macht – Game Over! 

Guantánamo Bay (GITMO), waar de tot zwijgen gebrachte verhalen geen stem vinden, is een stormachtige verandering aan het ontstaan. Een seismische verschuiving, onheilspellend en diepgaand, gehuld in mysteries en geheime operaties. Donkere nachten bereiden zich voor om plaats te maken voor schitterend licht – het begin van The Great Awakening. 

Militaire tribunalen bij GITMO: The Turning Tide. GITMO. 

Voor sommigen slechts een naam, voor anderen een afgrond van huiveringwekkende verhalen. Degenen die het weten, begrijpen het belang van de militaire tribunalen die plaatsvinden in dit afgelegen detentiecentrum. Een reeks discrete oordelen, die de last van het geweten van een natie met zich meedragen...

Bron bericht: https://twitter.com/realScottmckay/status/1790644060509573131

Ze zijn allemaal gezien!

Ook wij, de redactie van De Nieuwe Media, hebben regelmatig aan onze lezers waarschuwingen afgegeven om in de toekomst goede keuzes te maken voor de samenleving en de mensheid.

De Dag des Oordeels gaat komen!

Het is slechts nog een kwestie van tijd!

Niemand kan zich straks verstoppen voor de Nederlandse bevolking die wakker gaat worden. Iedereen is ondertussen gezien en gelogd die fout was. Alles is geregistreerd en vastgelegd wat zich op het wereldtoneel heeft afgespeeld. De laatste scenes worden opgevoerd in Amerika.

𝐇𝐨𝐨𝐠𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐧𝐠𝐞𝐤𝐨𝐳𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐩𝐚𝐦𝐛𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬𝐞 𝐙𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐮𝐢𝐭𝐯𝐨𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐃𝐆 𝟐𝟎𝟑𝟎 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐞𝐧𝐢𝐠𝐝𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐞𝐬. 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐇𝐮𝐢𝐣𝐭𝐬 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬 - 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬𝐞 𝐙𝐚𝐤𝐞𝐧. 𝐇𝐮𝐢𝐣𝐭𝐬 𝐰𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐫𝐢𝐣𝐤𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐦𝐛𝐭𝐞𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐚𝐚𝐧𝐰𝐞𝐳𝐢𝐠 𝐛𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐢𝐧 𝐃𝐚𝐯𝐨𝐬. 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐧 𝐑𝐢𝐣𝐧𝐬𝐨𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐯𝐞𝐫𝐯𝐚𝐧𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬 - 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬𝐞 𝐙𝐚𝐤𝐞𝐧.

Bron afbeelding: https://t.me/jolandavlaskamp/9142
Bron afbeelding: https://t.me/jolandavlaskamp/9142

Over Loes Mulder

Loes Mulder (Stadskanaal, 1972) is een Nederlandse topambtenaar. Zij was van 2016 tot 2022 secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2016 werd Mulder benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als opvolger van Ton Annink. In deze functie was Mulder betrokken bij de toeslagenaffaire. Het ministerie van Sociale Zaken was verantwoordelijk voor de wetgeving en uitvoeringsinstructies en daarmee medeverantwoordelijk voor de uitvoering. Ze bleef in die functie tot het eind van 2022. Haar opvolgster is Marieke van Wallenburg.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Loes_Mulder

Drs. L. (Loes) Mulder is secretaris-generaal bij het ministerie van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (O.C.W.). De ministerraad had ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming ging in op 1 januari 2024. Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/01/benoeming-secretaris-generaal-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Het evangelie naar Lucas 17

"De dag van de Zoon des mensen. En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u."

Bron tekst: https://www.bible.com/nl/bible/328/LUK.17.nbg51

NIETS DOEN IS GEEN OPTIE MEER…

Waar de leugen spreekt, is waarheid nodig waar angst regeert, is vertrouwen nodig, waar duisternis heerst, is licht nodig,waar haat zaait, is liefde nodig. Verspreid het licht van jouw ziel, deel de liefde in jouw hart, vertrouw op het goede, spreek de waarheid.

Dat is de opdracht voor jou en mij, het is de strijd van ons leven, niets doen is geen optie, wachten kan niet meer. Misschien ben je ontmoedigd, een zee van mondkapjes, de massa hypnose, alles lijkt verloren. Maar besef dan een ding, een concert begint met de eerste toon, een marathon begint met de eerste stap, een revolutie begint met de eerste schreeuw in ons hart. Het is nu de hoogste tijd om op te staan, abnormaal mag geen normaal worden, waanzin mag niet op de troon blijven, het is nu echt genoeg geweest. 

Wij zullen zegevieren, het licht zal zegevieren, de waarheid zal zegevieren. Ja, we gaan onszelf bevrijden. Bevrijden van de psychopaten aan de top, bevrijden uit de wurggreep van de angst, bevrijden uit het juk van de slavernij, bevrijden van onze eigen apathie.

We rijzen boven onszelf uit, volgen niet langer onze leiders, de minderheid wordt de meerderheid, de oude wereld verdwijnt en een nieuwe verschijnt. Dan laat ik mijn tranen de vrije loop, neem ik je in mijn armen, mijn hart jubelt het uit, eindelijk zijn we vrij. Ja, zo zal het zijn.

Tekst: Angelo Meijers

De Waarheid zal zegevieren!

Wij zullen zegevieren, het licht zal zegevieren, de waarheid zal zegevieren.
Wij zullen zegevieren, het licht zal zegevieren, de waarheid zal zegevieren.

DE NIEUWE AARDE KOMT ERAAN, HOERA!

Meer info: https://www.freelifeworld.info/l/de-nieuwe-aarde-komt-eraan/

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN