Vertaal deze pagina naar:

DE BELOFTES VAN DE BOER BURGER BEWEGING (BBB) ZIJN ONUITVOERBAAR VANWEGE DE (NWO) WEF AGENDA 2030

17-03-2023

Er zijn geen stikstofproblemen, wel grote politieke problemen voor de bevolking, want ze proberen het MKB, de boeren en burgers hun nek om te draaien!


BBB = Build Back Better = 666 = NWO

We zijn al heel wat gewend op verkiezingsfraude gebied wereldwijd, maar Nederland spande gisteren (16 maart 2023) de kroon. Een kansloze BBB (een valse oppositie) wint ineens glorieus (hoe verkiezingen worden gestolen). Toevallig een bijna onbekende kleine partij BBB vlot gewonnen in alle 12 provincies (zie twitter)? Grappig! 


BBB erkent de stikstof onzin van Agenda 2030

BBB erkent de stikstofonzin, maar daar gaat het al fout (BBB). Want Caroline van der Plas (BBB) heeft niet de banden met het WEF verbroken. Zij gaat gewoon meedoen met het WEF-circus. Caroline steunde ook de woke-cultuur en de oorlog in Oekraïne. De boeren die op haar gestemd hebben, hebben hun eigen graf gegraven.


De boeren worden uitgekocht!

Met BBB wordt de boer uitgekocht of onteigend, alleen het duurt wat langer. BBB profileert zich als een partij voor de gewone man op het platteland, maar bestaat uit zakenmannen met een succesvol communicatiebureau dat werkt voor controversiële multina.

Bron: https://hhhhszrzlj3.blogspot.com/2023/03/blog-post_16.html

Een reactie op social media naar aanleiding van dit bericht:


Iedereen weet voor wie de boeren in werkelijkheid werken!

Het is voor ons allemaal zo doorzichtig alsmaar wat. De boeren zijn de grootste Europese subsidie trekkers aller tijden en de Nederlandse boer exporteert voor 85% naar het buitenland. Je hoeft bij de boeren niet aan te komen over het satanisme, over dat slap geouwehoer doet men niet aan mee.


Bedankt alle stemmers die deze idioterie in stand houden, nu gaat het pas echt beginnen!

Het heeft geen enkele zin meer om a la Frankrijk een revolutie te starten, daarvoor zijn wij met  te weinig, veel te weinig. Dankzij de nep demo op 11 maart 2023 van Farmers Defence Force heeft iedereen kunnen zien dat de militairen en de politie tégen de burgers zijn. Veel Nederlandse landgenoten hebben nog steeds niet door dat de regering over lijken gaat.


Het is nu de dood of de gladiolen voor vele Nederlanders!

Sterkte en Succes!


AGENDA 2030 STOPT 

ALS WIJ (DE BEVOLKING) 

MASSAAL 'NEE' DURVEN TE ZEGGEN!


⚠️ #hetstoptalswijNEEzeggen ⚠️

De Nederlandse bevolking wordt flink genaaid en voor de gek gehouden!

De rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer...

En moeten het uiteindelijk bekopen met een vroegtijdige dood!

Zeg 'NEE' tegen Agenda 2030!

Storingen bij Jinek en Op1 met Caroline van der Plas (BBB) hebben een boodschap!

Deze twee programma's zijn zo duivels en dienend aan de elite en politiek dat vanavond beiden doelbewust energetisch zijn verstoord door de hoogste Universele bron.

Eva Jinek en Op1 zullen zeer binnenkort ontmaskerd worden, dat wordt leuk!


Van der Plas maakt ogenschijnlijk geen deel uit van deze elite?

Het tegendeel is waar! Caroline van der Plas dient net als Mark Rutte de satanische elite volledig en heeft net als hem een grote duistere 'gave' gekregen om ogenschijnlijk geloofwaardig over te komen. Bij Mark is die geloofwaardigheid inmiddels kapot. Bij de BBB zal dat ook gebeuren.


De Nederlandse bevolking is ook hier doelbewust misleid!

Alle absurde plannen van de gelogen crisissen zoals klimaat, stikstof, corona, asiel etc. gaan in versneld tempo uitgevoerd worden, in opdracht van het WEF (World Economic Forum).

Deze gasten zijn viezeriken, hele grote, zonder werkend geweten. Ze hebben geen ziel, of ze zijn heel ver van zielspad verwijderd, doordat ze het duister dienen (hun afgod Lucifer).

Doe zelf de check!

Elf mogelijke signalen die erop wijzen dat jij niet je zielspad loopt.

Een zielsmissie is jouw levensdoel of levensopdracht. Het is een diepgaand besef van waarom jij hier op aarde bent en wat je unieke rol in de wereld is. Jouw zielsmissie is gekoppeld aan een persoonlijke passie, je talenten en waarden en kan tijdens je leven veranderen of zich ontwikkelen.

Het is de reden waarom je geboren bent, het is de rol die je in de wereld speelt en de bijdrage die je aan de samenleving levert. Het gaat om het ontdekken van je unieke talenten en hoe je deze kunt inzetten om een positieve impact in de wereld te maken.

Meer info ►https://www.inspirerendleven.nl/doe-de-check-11-signalen-die-erop-wijzen-dat-jij-niet-je-zielspad-loopt/

Gideon van Meijeren in de Tweede Kamer over het stikstofschandaal in Nederland!

Veel boeren geloven nog steeds in sprookjes!

Word Wakker boeren en buitenlui!

Jullie kunnen anders straks letterlijk gaan inpakken, diegenen die zich niet informeren...

Jullie boeren en buitenlui gaan dan echt jullie eigen graf graven...

Maar er is een weg, informeer jezelf alvast in de onderstaande lesgroep.

https://t.me/autonoomlesgroep

De Covid hoax

'Covid was van kritiek belang omdat het mensen ervan overtuigt om totale biometrische surveillance te accepteren. Als we de pandemie onder controle willen krijgen is het niet genoeg om mensen in de gaten te houden. We moeten in de gaten houden wat er onder hun huid gebeurt.'

Transhumanisme is één van de belangrijkste agendapunten van de nieuwe wereldorde. Het is de samensmelting van mens en machine; een totale afhankelijkheid van technologie, en een mensheid wiens gedachten en gedrag tot in het kleinste detail zullen worden gecontroleerd door de staat.

Het is het wapen in de oorlog tegen de ziel en de natuur.

Het Merkteken van het Beest: 666

Er komt geen debat over de Digitale ID (Merkteken van het Beest, 666, Openbaring 13) in het Europees Parlement, ondanks dat onder meer Forum voor Democratie dit had gevraagd.

Weet en besef dat dit allang is beslist achter de schermen!

Het zal worden uitgerold zolang zij aan de macht zullen zijn, dit zijn ze al jaren van plan!

Meer info ► https://www.blckbx.tv/buitenland/europees-parlement-dendert-zonder-debat-voort-richting-digitale-id

De vernietiging van onze Natuur!


Door: Tim Gielen

Al is milieuvervuiling – of beter gezegd; de vernietiging van onze natuur – een serieus probleem dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de grote corporaties van de machtswellustelingen die onze aarde regeren, klimaatverandering is niets meer dan het zoveelste natuurlijke fenomeen dat door deze machtshebbers misbruikt wordt om hun politieke te agenda's uit te rollen, en om ons nóg afhankelijker en controleerbaarder te maken.

De bizarre theorie dat Co2 zou bijdragen aan de opwarming van onze atmosfeer is gebaseerd op assumpties, en niet op feiten.

Water, dat ook een broeikasgas is, heeft daarentegen wél een meetbaar effect op de temperatuur van de atmosfeer, maar de voorstanders van de Green Deal maken hier een soort "kip-of-het-ei-verhaal" van.
Ze claimen dat het juist de verhoogde temperaturen zijn die zorgen voor méér water in de atmosfeer, en die verhoogde temperaturen worden volgens hen veroorzaakt door een hoger Co2-gehalte.

Totale onzin, waarvoor geen enkel bewijs is.

Sterker nog, er is juist erg veel bewijs voor dat er absoluut geen relatie bestaat tussen Co2 en een eventuele opwarming van de aarde, als men daar al van mag spreken. Het tijdperk dat van ongeveer 485 tot 443 miljoen jaar geleden duurde wordt het Ordovicium genoemd. Aan het einde van dat tijdperk brak er een ijstijd aan die door de wetenschap als reden wordt gezien voor het uitsterven van ongeveer 85% van alle wezens die er op dat moment leefden. Het was dus ongelooflijk koud. Volgens metingen lag het Co2-gehalte in de atmosfeer destijds echter op zo'n 4000 ppm. Dat is ongeveer 10 maal zo hoog als tegenwoordig. Dit feit wordt door de klimaatlobby maar al te graag genegeerd.

Het Ordovicium tijdperk

Wetenschappers beweren dat het Ordovicium een tijdperk was waarin het zeeleven volop floreerde, terwijl men vandaag de dag beweert dat het oplopende Co2-gehalte juist één van de redenen is voor het uitsterven van het leven in onze oceanen. Ik denk dat het goed is om er eens bij stil te staan dat metingen van de temperatuur op aarde pas rond 1850 begonnen. 

Er liep toen een koude periode af die de "kleine ijstijd" genoemd wordt. 

Is het niet aannemelijk dat een "kleine ijstijd" wordt gevolgd door een periode waarin het relatief warmer is, aangezien alles in de natuur cyclisch is? Ik ben een groot voorstander van een veel groenere aarde, en van het beschermen van de natuur en de dieren, maar ik denk dat we wat vraagtekens moeten plaatsen bij de politieke agenda's die er schuilgaan achter de energietransitie waarop de media, de politiek en het bedrijfsleven aansturen.

Co2 is niet onze vijand, maar onze beste vriend!

Het is de belangrijkste bouwsteen van alles dat op aarde leeft, en daarom verbaast het me ook niets dat de elite de uitstoot ervan drastisch wil beperken. Het waren namelijk juist de wetenschappers van Rockefeller Standard Oil (vandaag de dag ExxonMobil) die als eersten aan de bel trokken over Co2. 

De Rockefellers ontkenden de onderzoeksresultaten van hun eigen wetenschappers opzettelijk en schepten er verwarring over die uiteindelijk geleid heeft tot grote antipathie voor de olie-industrie bij de massa.

Laat U niet langer in de maling nemen!

Maak die boeren en buitenlui Wakker!

Bekijk deze video!


"Fauci, George Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg en alle andere gif en verderf zaaiende aasgieren moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de grootste massale vergiftiging in de geschiedenis!"