Vertaal deze pagina naar:

DE GRONDWET IS NA HET VLUCHTEN VAN HET KONINGSHUIS VANAF 13 MEI 1940 NIET MEER GELDIG!

11-08-2023

Word Wakker - Jullie nep koning Willem-Alexander is geen afstammeling van Willem van Oranje, maar was alleen stadhouder van het Hitler Kabinet en provincie, die ons verkocht werd als Nederland, de Staat der Nederlanden, wat een corporatie is en jarenlang illegaal bestuurd werd door een illegaal kabinet en opereerde in het land wat Nederland werd genoemd.

De Grondwet is reeds vervallen vanaf 13 mei 1940, PUNT.

Er is nooit Vrede gesloten met Duitsland, PUNT.

Het Nederlandse Leger staat onder Duits commando, PUNT.

Steun massaal Youri Plate!

 Youri Plate wordt momenteel geïntimideerd en bedreigd door de Haagse Maffia!

Youri Plate bracht met behulp van de Postmeesters Generaal Nederland reeds veel belangrijke info naar buiten over de illegale praktijken van vele overheidsinstanties en functionarissen!

De credits voor het beschikbaar komen van veel andere informatie en betreffende art. 134 ligt geheel bij de Postmeesters Generaal Nederland. De gedrevenheid van de Postmeesters en hun grondige speurwerk doen ze belangeloos op weg naar een liefdevol samenleven. Deze mooie mensen, de PMG's en Youri Plate werken in goede harmonie al jaren samen. Dank voor jullie goede werk Postmeesters!

Onze grote vriend Youri Plate wordt momenteel geïntimideerd en er wordt gedreigd met juridische stappen. De bedreiging komt uit naam van de Haagse Maffia!

Youri Plate heeft tot heden veel info naar buiten gebracht over de illegale staat, de Staat der Nederlanden, en hun criminele en illegale praktijken waar Rob Bruckhus (RIP) en Ad van Rooij eerder een start mee hebben gemaakt, (zie bovenstaande video).


De tijd van verbinden is nu aangebroken!

Word lid van de Telegram chatgroep "POSTMEESTER GENERAAL NEDERLAND"

Informeer jezelf met de aangereikte info.

https://t.me/+tRBGpSaRTQQ0YjU0


VOLK WORD WAKKER!