Vertaal deze pagina naar:

DE GROOTSTE TONEELCLUB VAN NEDERLAND DE TWEEDE KAMER AAN HET WOORD

24-11-2022

Elke dag houden de goed betaalde toneelspelers (Tweede Kamerleden) van het kartel de bevolking ernstig voor de gek, hoe lang nog?


LIVE debat in de Tweede Kamer:


Het liep hoog op in de plenaire zaal


De volgende vragen werden binnen het onderzoek gesteld:  • Is het toegepaste geweld proportioneel?
  • Wat zijn de redenen van het escaleren van het geweld tijdens demonstraties?
  • Wat zijn de redenen van het escaleren van geweld tijdens het aanspreken door politieagenten van burgers die de maatregelen overtreden?
  • Is er voor politieagenten en ME-ers ruimte binnen het korps om hun mening over het optreden van de politie te uiten, vooral wanneer die mening kritisch is t.a.v. het optreden van de politie en t.av. de door de overheid ingestelde maatregelen?
  • Kunnen politieagenten en ME-ers op een veilige wijze terecht bij vertrouwenspersonen binnen het korps?
  • Hoe is de verhouding tussen collega's binnen het korps?
  • Hoe is de verhouding tussen politieagenten en de politieleiding?
  • Voelen politieagenten zich vrij te weigeren geweld toe te passen tegen vreedzame burgers en demonstranten?
  • Is het geweld bewust beleid van de politieleiding c.q. de driehoek?Beluister of lees de Transcripties van diverse politieverhoren!

Zie ► https://bpoc2020.nl/pdf/Transcriptie%20politieverhoor%201.pdf


Transcripties alle politieverhoren ► https://bpoc2020.nl/verhoren/politieverhoren/

SPONSOR ❤️ VRIJ NEDERLAND


Bestel een T-shirt of warme hoodie en draag deze in het openbaar!

Verkrijgbaar in dames maten en heren maten.