Vertaal deze pagina naar:

DE HUIDIGE MACHTHEBBERS IN NEDERLAND HEBBEN ALLEEN MACHT ZOLANG DE BEVOLKING ERIN GELOOFT EN DEZE MACHTHEBBERS ERKEND ALS HUN HOGERE!

05-05-2023

Alleen onze Schepper staat boven ons en en dan komen wijzelf, wij mensen, wezens van vlees en bloed met een Ziel!

Veel mensen zijn momenteel aan het worstelen met zichzelf en met hun exen, ook velen met jeugdzorg medewerkers, politie en deurwaarders!


Maar het is eigenlijk heel simpel door de gulden regel (leefregel), dat geldt voor iedereen:

"Wat Gij niet wilt wat U geschiedt, doet Gij dat ook een ander niet!"


Dus jeugdzorg medewerkers, politie en deurwaarders, kijk nu eens in Uw eigen spiegel!

Denk aan Uw eigen karma wat U daarbij opbouwt, wat U een ander aandoet. Dit zal als een boemerang gaan terugkomen wanneer U dit niet goed oplost. Vraag om vergeving, los het op of wacht Uw straf af, die onherroepelijk gaat komen.


Er wordt reeds gesproken over de doodstraf in de wandelgangen!

Er wordt in de wandelgangen zelfs reeds gesproken over de doodstraf bij sommige vergrijpen, ook in Nederland. De kans is daarom groot dat veel mensen, die zware vergrijpen hebben gepleegd, binnenkort zelfmoord zullen gaan plegen. Het kwaad ruimt zich dan vanzelf op. Een ander hoeft dan niet te beslissen over zijn of haar dood, dat doen zij dan zelf...

Veel mensen zijn reeds bezig met hun eigen Transformatieproces!

Zij gaan dan de weg naar binnen bij henzelf en ontdekken het Christus bewustzijn. Belangrijk is daarbij dat men zichzelf en de ander vergeeft voor zijn of haar fouten. En dan een streep eronder zet (loslaten) en een nieuwe start gaat maken. Veel mensen hebben deze weg reeds bewandeld naar vergeving en zijn verlost van al het kwade.

Zowel in de hemel als op de aarde.

Sterkte en Succes met Uw Transformatieproces!