Vertaal deze pagina naar:

DE NEDERLANDSE (R)OVERHEID IS BLIJKBAAR ZO BANG VOOR DE BOZE NEDERLANDSE BEVOLKING DAT ZE HET LEGER INZETTE OP ZATERDAG 11 MAART 2023

12-03-2023

De Nederlandse bevolking is terecht boos op Den Haag en de (r)overheid weet dat maar al te goed, zelfs de Duitse politie werd door de (r)overheid ingeschakeld!


De bevolking is terecht boos op de (r)overheid vanwege de vele leugens!

Vandaar de voorzorgsmaatregelen ter bescherming van hun corrupte organisatie, het heersende satanische regiem in Den Haag.


Caroline van der Plas van de BBB is terecht bang voor de Nederlandse bevolking, ze is omgekocht door het corrupte regiem, daarom zit ze in de Tweede Kamer!

De Nederlandse bevolking wordt reeds jarenlang misleid en afgeleid door de omgekochte tv, radio en de grote kranten, steeds meer mensen gaan dat beseffen!

De bevolking is terecht boos vanwege de corona hoax (leugen) wat veel bedrijven en mensenlevens heeft vernietigd en het ingezette genocide beleid (volkerenmoord) door middel van COVID vaccinaties wat leidde tot een oversterfte, de inzet van bestralingswapens (5G), het zogenaamde CO2 en stikstofprobleem, vervuiling door windmolenparken en de vele illegale wetten en het illegaal innen van belastingen.

Dit is slechts een kleine opsomming, een tipje van de sluier. Er is nog veel meer wat het daglicht niet verdraagt van de (r)overheid. Denk ook aan de toeslagenaffaire, waarbij zeer veel kinderen zijn verdwenen in het jeugdzorg circuit. Vele onschuldige kinderen werden weggeroofd bij hun ontredderde ouders.


Legervoertuigen trokken door de Haagse binnenstad!

Dowie Walta, eigenaar van Broodje van Dootje, filmde hoe legervoertuigen door de Haagse binnenstad trokken. "Wat een vertoning. Wat een legermateriaal," schreef hij erbij. "Alles aan het dichtgooien. Zelfs al op de Herengracht."

De Zweedse journalist Peter Imanuelsen was in Den Haag aanwezig om verslag te doen van het boerenprotest.  Hij reageerde verbaasd: "Ze zetten letterlijk legermaterieel in."

Legervoertuigen rijden door de binnenstad van Den Haag!

Heftige speech, de macht moet terug naar de burger!

Het is slechts nog de vraag wanneer de bom werkelijk gaat barsten bij de Nederlandse bevolking, totdat ze het heft in eigen hand gaan nemen. Er lekt en er komt steeds meer informatie naar buiten over de misleidende (r)overheid door mensen uit bepaalde functies. Zij beginnen te praten over hun werk wat ze geacht werden uit te voeren of te doen voor geld en status.


Over Farmers Defence Force

Deze organisatie wordt aangestuurd door de oude Nazi's families, bekijk het logo eens goed. De echte waarheid over het corrupte regiem wordt nog steeds niet recht in Uw gezicht gezegd. Op deze wijze proberen ze alsnog de bevolking aan te sturen, zodat zij de macht kunnen behouden met hun vaak gechanteerde burgemeesters en hun wethouders, die de uitvoerders zijn van het corrupte regiem in Nederland.

Het koningshuis is nep, de regering regeert illegaal in Nederland vanaf 13 mei 1940.

Bekijk deze video, deze video en deze video en lees deze website om zelf onderzoek te doen.

Open Uw ogen en ga zelf ook onderzoek doen beste mensen!

Het is in het belang van alle toekomstige kinderen in Nederland en de rest van de wereld.


Ons ontwakingsproces

Tijdens onze slaap kunnen we van alles beleven, maar zodra we wakker worden beseffen we dat dit slechts een droom was. Iets dergelijks gebeurt zodra we doorkrijgen dat alles waarin we gedurende ons gehele leven hebben geloofd, zoals de overheid, het rechtssysteem, het financiële stelsel, de grote mediabedrijven, de universitaire wetenschap (en met name alles wat door de farmaceutische industrie wordt aangestuurd) en niet te vergeten iedere religie (inclusief moderne varianten hiervan zoals New Age), niet op waarheid berust, maar ons juist daarvandaan houdt.

Meer info ► https://pateo.nl/HTML/NL/index.htm