Vertaal deze pagina naar:

DE NEDERLANDSE WEF ACTIVISTEN ALLEMAAL VOOR HET TRIBUNAAL?

30-01-2022


De Nederlandse bevolking mag straks gaan beslissen over heel wat Nederlandse activisten, die verbonden zijn of waren aan het WEF die de Great Reset willen/wilden doorvoeren, wat er mee te doen voor het Tribunaal!


Dit zijn onder andere:


Maxima - Mark Rutte - Sigrid Kaag - Karien van Gennip

Wopke Hoekstra - Hugo de Jonge - Robbert Dijkgraaf

Lilianne Ploumen - Carola Schouten - Ben J. Verwaayen

Mabel van Oranje - Bruno Bruins - Edith Schippers

Femke Halsema - Sharon Dijksma - Klaas Knot

Ferdinand Grapperhaus - Dirk-Jan Omtzigt - Feike Sybesma

Hans Nieuwenhuis - Wiebe Draijer - Neelie Kroes

Frans Timmermans - Koos Timmermans -

Sven Hermans - Dick Benschop - Robert van Zwieten

Henk Siebren de Jong - Marileen Dogterom - Ben Valk

Daniel van Otterdijk - Frans Bouwen - Barbara Baarsma

Jules Kortenhorst - Dick Boer - Jennifer Baarn

Marietje Schaken - Melati Wijsen

Freeke Heijman - Frans Alexander Otten

De WEF-papers


Op 17 december zijn er stukken vrijgegeven over de communicatie van kabinetsleden met het World Economic Forum: de WEF-papers.

De stukken zijn vrijgegeven in antwoord op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Hij stelde dit jaar meerdere keren schriftelijke vragen over het karakter van de relaties van kabinetsleden met het World Economic Forum.

Uit de stukken blijkt dat verschillende kabinetsleden betrokken zijn geweest bij bijeenkomsten van het World Economic Forum. In uitnodigingen wordt gesproken over een belangrijke rol van kabinetsleden bij de uitrol van de Great Reset: 'The Forum will work with your staff to ensure that your participation becomes a major force in shaping the Great Reset.'

Bron ► https://vraagtekens.net/netwerken/wef-papers/

Vraag: Hoe luidt de naam van de man in het rood omlijnde kader?


Wanneer U dat weet mag U ons mailen:

redactie@de-nieuwe-media.nl

We hebben het antwoord inmiddels binnen gekregen, hartelijk dank daarvoor!

Het is Jaime de Bourbon de Parme, de zoon van Irene, Irene die de rol van een Nederlandse Prinses mocht spelen in het sprookje van het nep koningshuis in Nederland.

Prinses Juliana heette oorspronkelijk Klaartje van der Grift. Google naar Pateo en Juliana, dan ontdekt U het zelf ook.

Jaime de Bourbon de Parme


Per 1 augustus 2021 is Jaime de Bourbon de Parme klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden.

En let U eens op de titels die deze Jaime de Bourbon de Parme heeft verkregen via zijn vader?

Zie bron ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaime_de_Bourbon_de_Parme

Connect de Dots, dan zult ook U ontdekken, dat de adellijke families vuistdiep zitten in de genocide agenda van het WEF en betrokken zijn bij de volkerenmoord en Transhumanisme die momenteel plaatsvindt door de zogenaamde corona pandemie.

OPMERKELIJK:

Alles hoger dan graaf kwam niet voor inlijving in aanmerking, met uitzondering van de aan de koninklijke familie gelieerde leden van het geslacht de Bourbon de Parme in 1996.

Zie bron ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_adellijke_families_(naar_titel)

Nederlandse activisten van het WEF

De tentakels van het WEF reiken tot ver in de corrupte Staat en het nep Koningshuis!


De banden tussen Nederlandse bewindslieden en het World Economic Forum (WEF) blijken al jarenlang intensief. Bovendien zijn er op diverse terreinen samenwerkingsverbanden tussen de Nederlandse (r)overheid en het WEF.

In 1987 startte het eerste WEF in Davos, waar steeds meer prominenten uit politiek en bedrijfsleven acte de présence gaven. Zo kwamen naast Rutger Bregman tal van Nederlandse politici naar Davos in de afgelopen jaren. De bijdragen van Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag aan het vormgeven van de door het WEF voorgestane Great Reset waren, volgens door de FvD-Kamerfractie met moeite boven water gehaalde brieven van Schwab, 'critical'.

Ook maakten in voorgaande jaren Bruno Bruins, Edith Schippers, Lilianne Ploumen, Frans Timmermans en Robbert Dijkgraaf alsmede GroenLinks-politici Halsema en Klaver hun opwachting.

Rutte is een regelmatige gast, net als koningin Maxima. Zij is lid van het 'steering comité' van het Digital Currency Governance Consortium, dat kijkt naar de mogelijkheden voor regulering van cryptovaluta als bitcoin en de introductie van digitaal geld in een wereld zonder cash. Ook is zij 'steward' van de Board of the WEF System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems, dat wil bouwen aan een bankwezen dat 'more efficient, resilient, inclusive and equitable' is. Dit zijn termen die het WEF vaak gebruikt en die niet bepaald een neutrale lading hebben.

Bron ► https://www.wyniasweek.nl/de-tentakels-van-het-wef-reiken-tot-ver-in-de-nederlandse-staat/

De bekendste namen van Nederlandse activisten (WEF) in beeld!Onze redactie kreeg het volgende toegezonden van onze meelezers:


In welke wereld wil jij leven?


Hebben we in de toekomst nog wel échte vrijheid? Nederland staat op een tweesprong. Willen we dat onze kinderen opgroeien in een voorwaardelijke controlemaatschappij, gedicteerd door een wereldregering óf pakken we onze nationale en lokale democratische zeggenschap terug?

Link ► https://hoenuverder.org/

De genocide ter reductie van de wereldbevolking, die heden plaatsgrijpt onder de naam Covid is de opvolger van de genocide op de ongeboren mens


Het offer van miljarden ongeborenen aan het kwaad, werd op 24 juni 2021 door het Europees parlement tot mensenrecht verklaard.


Vanaf dat moment is elke Europeaan gewettigd deelnemer aan de genocide op de ongeboren mens.Onbegrijpelijk is de vanzelfsprekendheid waarmee de genocide op de ongeboren mens, waarin selectie op grond van gebreken ligt opgesloten, als gezondheidszorg wordt ervaren en geaccepteerd.

Wie dit kwaad niet ziet is ook niet in staat het top down covid bedrog te zien in zijn volle omvang.De nieuwe media brengen massa's mensen op de been in protest tegen de aantasting van de eigen lichamelijke integriteit en zwijgen niet over de gewettigde aantasting van de lichamelijke integriteit van de kunstmatig geproduceerde mens.

Een proces waarin de selectie eveneens ligt opgesloten.


Alles wijst erop dat in het nieuwe normaal de ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting zal worden voltooid en de identiteiten Man en Vrouw m.b.t. de voortplanting geen betekenis meer zullen hebben.Dat in het kader van gelijkheid vrouwen 'ontlast' zullen worden van de zwangerschap.

Dat kinderen kunstmatig geproduceerd en door de staat gechipt geleverd zullen worden aan wie daarvoor geschikt wordt geacht. Seks voor en met alle leeftijden en alle experimenten die tot een orgasme kunnen leiden zullen tot het nieuwe normaal behoren.

Immers, You'll Own Nothing and Be Happy!


Hooggeplaatste mannen in blauwe pakken maken nu al ruim gebruik van de mogelijkheid kinderen te 'plezieren' met hun orgasme!