Vertaal deze pagina naar:

DE NIEUWE PRIKRONDES (COVID-19 INJECTIES) IN NEDERLAND BEGINNEN IN DE MORGEN VAN 2 OKTOBER 2023

01-10-2023

Maria-Louise Genet maakt zich ernstige zorgen over de nieuwe prikrondes van COVID-19 injecties!

Ze stuurde daarom een sommatiebrief aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Deze sommatiebrief is hieronder te lezen:


Beste mensen,

Zojuist hebben wij een sommatie aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gestuurd om per direct de handelsvergunningen van Pfizer (Comirnaty-tozinameran) en Moderna (Spikevax-elasomeran) te schorsen, aangezien de nieuwe prikronde morgenochtend (2 oktober 2023) weer begint.


De sommatiebrief beslaat 14 pagina's.

Wij gaan er vanuit dat het CBG niets zal doen met deze sommatie, reden waarom ik ook alvast een dagvaarding geschreven heb teneinde een kort geding te kunnen entameren op de zo kortst mogelijke termijn.

De dagvaarding beslaat inmiddels 46 pagina's (en nog zo'n 200 pagina's aan Producties).
Mochten jullie (bij voorkeur artsen, verloskundigen, gynaecologen en dokters-assistenten) met ons willen meedenken, dan vernemen wij dat graag.


De 5 belangrijkste redenen om tot dagvaarding over te gaan, zijn de volgende:

1. Zwangere vrouwen behoeden voor de prik (die categorie vind ik persoonlijk het zwaarst wegen; en uiteraard ook de mensen die volgens de wet als "wilsonbekwaam" worden gezien, zoals kinderen en geestelijk gehandicapten)

2. Artsen een "juridisch wapen" geven om voorlopig niet te hoeven prikken (zo lang CBG immers geen besluit heeft genomen over het schorsen van de handelsvergunningen van Pfizer en Moderna, kan de arts stellen dat hij niet kan voldoen aan zijn wettelijke plicht conform de WGBO om een gedegen informed consent gesprek te voeren)

3. Vastleggen datum en daders; zodat CBG niet kan zeggen: "Wir haben es nicht gewusst" (in verband met toekomstige tribunalen)

4. Informeren publiek over het feit dat er van alles en nog wat is misgegaan met de vergunningsverlening en de verlenging daarvan (maar liefst 5 procedurefouten).

5. Voorschot op de toekomst; beschermen ongevaccineerden als er straks te weinig mensen vrijwillig de prik nemen en ze de dwang en drang weer gaan opvoeren door bijvoorbeeld een QR (dan is ons weerwoord: oh ok, u verwacht dus dat wij ons laten injecteren met een middel waarvan vaststaat dat de vergunning nooit verleend had mogen worden)

Hartelijke groet,

mede namens de aangesloten juristen en medici van VoorWaarheid, die deze sommatiebrief ondersteunen,

Maria-Louise Genet

Poging hele planeet te vaccineren is mislukt!

World Economic Forum "agenda bijdrager", Mariana Mazzucato: Onze poging om de hele planeet te vaccineren is mislukt, "klimaatverandering" is "te abstract" voor mensen om te begrijpen, maar de komende watercrisis is iets waar iedereen zich in kan vinden.

Bron: https://t.me/broederbob/53473

We zijn erg benieuwd wat deze sommatiebrief ons gaat brengen!

Maria-Louise Genet hartelijk bedankt voor je inzet om de Nederlandse bevolking (vooral zwangere moeders, kinderen en geestelijke gehandicapten) te behoeden voor de gevaarlijke COVID-19 injecties.

Eén van de eerdere video's van Maria-Louise Genet: https://stichtingvaccinvrij.nl/videos/onderwerping-bij-wet-voorzien-in-gesprek-met-maria-louise-genet-2/

Redactie De Nieuwe Media 🟣  Waarheidskrant