Vertaal deze pagina naar:

DE NIEUWE WERELD ORDE IS VOORBIJ VOLGENS DE BERICHTEN

19-11-2022

💜 Go Home with Peace 💜

"You have to go home now. We have to have peace."

Donald Trump Case closed @TheJusticeDept

https://twitter.com/i/status/1594210628948103171

Dit is de tweet van hacker Kim Dotcom, die reflecteert op wat Klaus Schwab zei tijdens de G20-top


Vertaling:

WEF Klaus Schwab geeft op de G20 toe dat de globalisering voorbij is, de Amerikaanse dominantie voorbij is en de multipolaire orde (BRICS+) aan de beurt is.

Tijd voor wereldvrede en gedeelde welvaart,

 in plaats van eindeloze oorlogen en wereldwijde diefstal.

Uitleg over de Nieuwe Wereld Orde


In de machtselite die achter de schermen al vele eeuwen lang clandestien bezig is om de wereldheerschappij stap voor stap naar zich toe te trekken. Deze meedogenloze, nietsontziende "elite", schaduwregering, deepstate of cabal staat bij de meeste mensen beter bekend als de illuminatie.

Hun piramidevormige machtsstructuur oefent grote invloed uit op alle mogelijk terreinen van ons dagelijks leven. Velen van u zijn zich hiervan niet of nauwelijks bewust geweest.

Hun tentakels strekten zich niet alleen uit tot de politiek, religie, onderwijs, media, filmindustrie (entertainment), gezondheidszorg, voedingsindustrie, bankwezen, innovatie & techniek, exploitatie van grondstoffen, onroerend goed en nog veel meer.

Belangrijker is dat zij ook verantwoordelijk waren voor het creëren, orkestreren en financieren van oorlogen en conflicten uit eigen belang. Aan drugs-, wapen- en mensenhandel en door het door hen opgezette monetaire systeem werden jaarlijks miljarden dollars verdiend.

Op dit moment komen steeds meer van hun immorele, diabolische praktijken aan het licht. Dit is waarom ze haast hadden om u en ons, de gewone burger, nog meer de duimschroeven aan te draaien en toe te werken naar een enge fascistoïde politiestaat, waarbij onze vrijheden afgenomen zouden worden en wij geheel (financieel) afhankelijk zouden zijn gemaakt van die ene grote, nieuw op te zetten wereldregering:

The New World Order.

Bron ► https://denieuwewereldorde.nl/de-nieuwe-wereldorde/


Uitleg over G20 of Groep van Twintig


De G20 of Groep van Twintig is een intergouvernementeel forum bestaande uit 19 landen en de Europese Unie (EU). Het werkt aan het aanpakken van belangrijke kwesties die verband houden met de wereldeconomie, zoals internationale financiële stabiliteit, beperking van de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

De G20 bestaat uit de meeste van 's werelds grootste economieën, waaronder zowel geïndustrialiseerde landen als ontwikkelingslanden; het is goed voor ongeveer 80% van het bruto wereldproduct (GWP),[4] 59-77% van de internationale handel,[b] tweederde van de wereldbevolking[5] en 60% van het landoppervlak van de wereld.

Bron ► https://en.wikipedia.org/wiki/G20


G20 kaart


Enerzijds zagen we dat de globalistische NWO-agenda nog in allerijl werd uitgerold!


Anderzijds zien we steeds meer voorbeelden dat oude formules niet meer werken. Er zijn steeds meer signalen dat het oude systeem wel degelijk ruimte maakt voor iets nieuws.

Allereerst blikte Ole Dammegard terug op de waarschuwing die hij een paar weken terug naar buiten bracht over geplande terroristische aanslagen, die uiteindelijk niet op 23 en 24 oktober plaatsvonden. Dat hij simpelweg een verkeerde voorspelling heeft gemaakt, is niet volledig uit te sluiten.

Maar er zijn wel degelijk meerdere aanwijzingen dat er iets op stapel stond, dat gelukkig niet heeft plaatsgevonden. Als we van dat scenario uitgaan, kunnen we dit als een enorme overwinning op de Nieuwe Wereld Orde beschouwen.

De 39 geplande aanslagen zouden groter zijn dan 9/11 en zeer ontwrichtend zijn geweest. Met grote gevolgen. Denk aan het afroepen van de noodtoestand, invoering van noodwetgeving, het aan banden leggen van de vrije media en social media en de vorming van een Europees leger onder aanvoering van de NAVO en VN. Als we aannemen dat de geplande en lang voorbereide aanslagen op het laatste moment zijn afgeblazen, betekent dit ook dat het voor de Deep State veel lastiger zal zijn om bovenstaande agenda's nog te implementeren.

Dat is ook de reden geweest dat Ole, zodra hij hoogte kreeg van de omvangrijke plannen, deze zo snel mogelijk wereldkundig heeft gemaakt. Wanneer een te grote groep vooraf op de hoogte is van de plannen, is dat vaak een reden om deze op het laatste moment af te blazen. Ole Dammegard neemt daarbij natuurlijk wel een risico dat hij in dat geval geen bevestiging krijgt voor hetgeen hij voorspelde en daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel zet.

Hij vermoedt dat (wanneer) zijn voorspellingen van de geplande aanslagen inderdaad klopten, deze door de vroegtijdige melding gestaakt zijn. Hiermee zijn de daaraan gelieerde plannen van de Nieuwe Wereld Orde eveneens in duigen gevallen.


Bron ► https://www.ellaster.nl/2019/11/06/zien-we-de-ineenstorting-van-de-nieuwe-wereld-orde/


Premiers treden af en landsgrenzen en banken sluiten


Ook Thomas Williams bevestigt in een uiterst kort intelbericht dat er een aantal gebeurtenissen zijn die de wereld van de Nieuwe Wereld Orde op zijn kop heeft gezet.

Een aantal gevolgen zijn nu publiekelijk zichtbaar:


  • De premiers van Libanon en Irak zijn afgetreden.
  • Wereldwijd zijn allerlei vluchten gecanceld, met name vluchten naar revolutionaire landen.
  • Nigeria heeft z'n landsgrenzen gesloten.
  • De Libanese bank is failliet verklaard en definitief gesloten.
  • Alle Israëlische ambassades zijn gesloten en zullen gesloten blijven. Wellicht dat de echte reden voor die sluiting in een later stadium duidelijk zal worden.
  • Hong Kong is in een recessie terecht gekomen omdat 'clowns' hun hele bancaire systeem daar hebben leeggezogen om maar te kunnen blijven draaien. Dit zal in de toekomst in verschillende regio's een repeterend patroon zijn. Ze zullen binnenkort niks meer over hebben om te stelen. "Nowhere to run, nowhere to hide. Dan zijn wij aan zet," aldus Thomas Williams.

🇧🇷

UITLEG OVER DE RV


RV-niveaus - herwaardering: muntwaardering


Om een ​​valuta reset te starten, moet de schuld worden betaald.

Tier 1 is de overheid: de overheid moet de middelen vrijmaken zodat de overheid haar schuld kan betalen.

De T4B-fase begint wanneer de VS zijn schuld heeft betaald. Het geld om deze schuld te betalen begint met T4B-items - dit komt van D1.

T5; zodat openbare uitwisselingscursussen kunnen beginnen.


D1 en 2 staan ​​voor Dubai1 en 2, wat codewoorden zijn en niets met Dubai zelf te maken hebben. D1 = Dubai 1, VS 🇺🇸, D2 = Dubai 2, China 🇨🇳.


T = Niveau

T1 = overheden

T2 = Militair, die groepen die de camper in elkaar hebben gezet

T3 = Humanitaire Organisaties/Groepen en SKR Groepen (Veilig Onderhoudsbewijs - Walvissen)

T4 = Internetgroep

T4A = Individuen met SKR's, nu onderdeel van T3

T4B = individuen, internetgroepen, munthouders

T5 = Publiek

RV = herwaardering = valutaherwaardering

GCR = Global Currency Reset

SKR = Ontvangsten voor veilige opslag

USN = United States Note = het nieuwe door goud gedekte Amerikaanse biljet

NDA = geheimhoudingsovereenkomst


DAGELIJKSE INFORMATIE


>>> meertalige link: klik op de 3 linker zijbalken en kies uw voorkeur taal.

https://redemption3301.blogspot.com/

QFS: HET NIEUWE FINANCIËLE SYSTEEM


Stap uit de matrix en de gouden eeuw in!


Planeet Aarde en de mensheid ervaren de Grote Verschuiving van Bewustzijn, Het Grote Ontwaken tot Eenheidsbewustzijn. Moeder Aarde keert terug naar een heilige planeet en neemt de hele menselijke bevolking mee (wie maar wil). Het is een gouden eeuw die onze stoutste verbeelding te boven gaat.


EEN NIEUWE AARDE - VALUTAVERANDERING

Het gaat erom wie het financiële systeem bestuurt!

VAN DONKER NAAR LICHT

Krachtige en historische veranderingen voor jou en de hele planeet Aarde!

De grootste verdeling van rijkdom die de wereld ooit heeft gezien.

Bron ► https://amg-news.com/qfs-the-new-financial-system-step-out-of-the-matrix-and-into-the-golden-age/

Duizenden lichtschepen stand-by