Vertaal deze pagina naar:

DE ROL VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE IN NEDERLAND

06-03-2021

We horen en zien in chatberichten op social media veel geluiden als:

Alleen met FVD van Baudet krijgt U Uw vrijheid terug!?

We zullen het gaan zien en beleven...

Tip: Houd allen rekening met grote fraude wanneer de uitslag anders is als verwacht.

Hieronder een verzameling van confronterende berichten die we op social media zagen opduiken.JOJOTRUC VAN DE VIRUSVERDIENERS T.B.V. DE DUBBELE AGENDA!

1. Dat is de truc. De virusverdieners houden zelf hun niet controleerbare en daardoor manipuleerbare en juridisch falende cijfers bij! Het gaat echter niet om de besmettingen! Ze geven de IC-opnamen nooit meer door en daar gaat het om, aldus o.a. dr. Gommers! Dat aantal lag op 04-03-2021 op 541, acldus de stichting nice.nl die erover gaat en is 7 minder dan op 03-03-2021. De stichting-nice.nl gaat hierover!

2. Tijdens een normaal griepseizoen liggen de IC-opnamen rond 650, ook rond 26-10-2020 rond het hoogtepunt van de 2e golf en dr. Jean Luc Murk v/h Elisabeth Tweestedenziekenhuis te Tilburg op 26-10-2020 tijdens tv-Coronadramshow Jinek zei dat het niet drukker is dan in andere jaren in de ziekenhuizen! De griep met eventuele longontsteking worden nu verzwegen!

3. Op 04-03-2021 lag het aantal IC-opnamen op 541 met de niet aangetoonde COVID-19 en is het dus minder druk dan in een normaal griepseizoen toen er geen lockdowns waren met een onbeperkte avondklok en als gevolg daarvan een onnodige miljardenschade met vele winkels en horecabedrijven al failliet!

4. Voor de lockdown van 13-10-2020 lagen er maar 300 niet aangetoonde Covidianen op de IC's, aldus MDL-arts dr. Ernst Kuipers op 22-02-2021 tijdens het NOS-journaal, tegen op 04-03-2021 541. De lockdown heeft de boel dus verergerd!

5. Dit omdat de virussen toenemen als men vaak binnenzit omdat je imuunsysteem dan verzwakt door gebrek aan vitamine D in de buitenlucht en gebrek aan sport, aldus een lek van het RIVM en Ab Osterhaus op 03-02-2021 in de Telegraaf. Eerder al op 8 mei 2020 lekte Osterhaus dat in tv-Coronadramshow OP1 in het bijzijn van Maurice de Hond. Op 04-12-2020 lekte tv-dokter Diederik Jekel dat tijdens RTL-boulevard!

6. Op 17-02-2021 zei doortrapt virus en pokerface Rutte dat de niet aangetoonde Britse variant nu 70 % uitmaakt van het totaal aantal COVIDIANEN. Dan ligt het totaal aantal dus onder het aantal van een normaal griepeizoen met 650 op de IC's. Op 18-02-2021 in tv-Coronadramshow Jinek zei dr. Marcel Levi, directeur van 9 Londense ziekenhuizen overigens dat de Britse variant al weg is!.

7. Rutte liegt - met zijn door de Staat betaalde (belangenverstrengeling) aanhang in de vorm van o.a. het RIVM - dus alweer met hun suggestieve gefabriceerde (naar eigen hand zetten) modellen (statistieken) die nooit uitkomen, aldus oud-directeur infectieziekten bij het RIVM, dr. Roel Coutinho op 21-02-2021 in tv-Coroonadramshow OP1, gepresenteerd door o.a. Sven Kokkelman.

8. In het kader van het Dictatuurproject COVID-19 the Great Reset i.o.v. het World Economic Forum (W.E.F.) waarin o.a. de wereldleiders zijn vertegenwoordigd, waaronder Rutte, Merkel, Macron, Joe Biden, Xi Jinping, Bill Gates en oprichter Klaus Schwab heeft Rutte er belang bij om zolang mogelijk de lockdown in stand te houden met een onbeperkte avondklok die niets oplevert om het volk tot uiterste wanhoop te drijven. Vandaar ook de onzinnige winkelregels terwijl daarin iedereen is gemuilkorfd en aldaar, alsmede in de horeca, nooit een besmetting is aangetoond. Steeds weer zullen er nieuwe niet aangetoonde virussen bij worden verzonnen om de lockdown onbeperkt instand te houden!

9. De fysieke economie moet namelijk verdwijnen in voormeld dictatuuurproject met alleen de voedselindustrie nog over en met mensen zonder bezittingen! Dat is alsmede verteld door Bill Gates in Event 201. Met bijna geen baan meer over zal er daarom hongersnood ontstaan. Voor uitkeringen is dan geen geld meer door te weinig belastinginkomsten!

10. It's not about the virus, that is not dangerous and it will NEVER be normal again.' aldus Klaus Schwab namens het W.E.F. lIVE op EURONEWS op 18-11-2020 rond 00.55 uur! Het gaat om de sloop van de fysieke economie met geen rechten meer voor mensen, die alsmede in interneringskampen kunnen worden opgesloten naar het voorbeeld van China die de baas zal worden, aldus Schwab voormeld op 18-11-2020 tijdens EURONEWS.

11. Om de ongedurigen te plezieren effe tijdelijk een kleine verlichting v/d lockdown om die vervolgens nog strenger te maken. De avondklok zou maar een week duren maar wordt nu onbeperkt verlengd! Zo gaan dictators te werk: de boel bedriegen!

12. De enige wereldeconomie die draait is China. Joe Biden lijkt zich daarbij te hebben neergelegd. In o.a. Duitsland bouwt men al een speciale gevangenis. Bij wet van doortrapt virus en pokerface Hugo de Jonge (CDA) gepubliceerd in de Staatscourant van 02-02-2021 is het eerste interneringskamp in Nederland al aanwezig in de vorm van isoleercellen in het UMC Groningen!

13. Je kunt worden opgepakt bij een vermoedelijke besmetting. Dat is echter een ruim begrip en een afleidingsmanoeuvre om te allen tijde mensen te kunnen oppakken!

14. Nederland leeft momenteel in een dictatuur die strenger is dan N-Korea waarin alles open is met knuffelende mensen en zonder onbeperkte avondklok!

15. Nederland beleeft de langste lockdown ter wereld omdat Rutte altijd het braafste jongetje van de klas wil spelen ten koste van Nederland al 10 jaar lang en t.b.v. de EU door daar relatief het meeste belasting/(volks)geld aan te geven en t.b.v. het W.E.F. t.b.v. het Dictatuurproject COVID-19 the Great Reset.

16. De kreet 'Build back better' daarin is een populaire kreet die Rutte enkele maanden geleden op zijn FB heeft geuit. Die kreet is echter een afleidingsmanoeuvre voor 'Break down faster!'

17. De VVD, D'66, CDA, GL, CU, PVDA, SP, DENK, SGP, PvdD, PVV, 50 Plus en VKA steunen het doortrapte virus en pokerface Rutte met voormelde.

Alleen met FVD van Baudet krijgt u uw vrijheid terug!

18. COVID-19 met al zijn varianten is een jaarlijkse milde verkoudheid, lekte Jaap van Dissel op 06-06-2020 in de Volkskrant. Alles is dus in scene gezet met influencers en acteurs 24-uur per dag al een jaar lang is iedereen angst aangepraat. Een lichaam kan dan kopieergedrag gaan vertonen met alle voorgespiegelde symptomen.

19. De testen kloppen niet omdat die niet worden uitgelezen/gesequenced en er alleen naar antistoffen wordt gekeken - die van een oude verkoudheid/griep kunnen zijn - lekte het Eramus MC op 28-01-2021 in de Telegraaf, bevestigd door dr. Wu Zunyou v/h Chinese Center for Disease Control!

20. CONCLUSIE: Onmiddellijk terug naar het normaal van voor 15 maart 2020 om 18.00 uur en de strafrechtelijke vervolging van de betrokken politici en de OMT-leden wegens bedrog en oplichting op de voet van art 326 SR (Wetboek van Strafrecht) met de persoonlijke aansprakelijkstelling van voormelden.

RECHTERLIJKE MACHT IS DOOR DE STAAT BETAALDE HANDLANGER VAN DE STAAT!


1. De rechterlijke macht is onderhevig aan belangenverstrengeling omdat ze wordt betaald door de - Rutte(VVD)doctrine - Staat. Dat doortrapte virus met pokerface Rutte met zijn kabinetsleden van het CDA, D'66, CU en de PVDA, GL, SP, DENK, SGP, PvdD, 50-plus en VKA zijn alsmede klimaatsloopdwangakkoordactivisten die o.a. Urgenda miljoenen subsidie verstrekken om rechtszaken tegen de Staat te laten winnen.

2. Dit omdat de Staat ad hoc zwak verweer voert om een verzonnen stikstof- en PFAS-leugen op basis van foutieve, suggestieve en gefabriceerde (naar eigen hand zetten) rekenmodellen, o.a. toegegeven door Addo van Pul en Kees van Luijk v/h RIVM tijdens een hoorzitting voor de 2e Kamer op 16-10-2019, uitgezonden op Ziggonet 502!

3. Dat die rekenmodellen NOOIT kloppen lekte oud directeur RIVM Roel Coutinho op 21-02-2021 tijdens Coronadramshow OP1, gepresenteerd door o.a. Sven Kokkelman. Ondertussen zit hierdoor (door Rutte c.s.) Nederland als enige land ter wereld in het slop door stagnatie van de woningbouw met ca. 320.000 woningen tekort en de blokkering van de aanleg van nieuwe wegen!

Alleen de FVD doorziet de stikstof- en PFAS-leugen en geeft u uw vrijheid terug naar hoe het was voor 15 maart 2020 om 18.00 uur!!

Thierry Baudet zat er bij in de voormelde hoorzitting van 16-10-2019 en ging hier tegenin!

De rest van Politiek Den Haag wil echter afbraak van Nederland!

Daarom kreeg Baudet geen meerderheid.

Het is dus zaak dat ALLE stemmen naar FVD gaan!

BEWEZEN RACIST, OPLICHTER, SADIST EN LEUGENAAR RUTTE!

Niemand kan eromheen!


1. In 2009 is Mark Rutte (VVD) veroordeeld door de Rechtbank in Haarlem wegens racisme toen hij staatssecretaris van Sociale Zaken was. Hij zei toen dat er dan maar een wet moet komen die racisme mogelijk maakt!!!

Als hoofd van de ministeriȅle commissie fraudebestrijding sinds 2012 was hij alsmede hoofdverantwoordelijke voor de collectieve terugvordering van de kinderopvangtoeslag met vaak tienduizenden euro' s per jaar, ook van ouders die geen fraude hadden gepleegd en veelal met een dubbele nationaliteit (racisme/discriminatie ex art. 7 van de Wet gelijke behandeling)! .

2. Dit zonder terugbetalingsregeling en met vele mensen die door hem daardoor dakloos zijn geraakt. Hij deed dat om de budgetten van de ministeries op orde te brengen, gaf hij toe in de hoorzitting voor de 2e Kamer over de kinderopvangterugvordering op 26-11-2020, uitgezonden op Ziggonet 502. Dit is pure oplichtiing op de voet van art. 326 SR (Wetboek van Strafrecht) en is hier alsmede sprake van sadisme.

3. Tijdens een 2e Kamerdebat op 20 januari 2021 met Rutte (VVD) zei Lillian Marijnissen (SP) dat Rutte in januari 2020 bij onschuldige kinderopvangtoeslagouders op bezoek was geweest met naar het schijnt een traan in een oog, volgens Lillian Marijnissen. Dat gaat er bij mij niet in. Een maand later - In februari 2021 - had Rutte namelijk een brief geschreven - met een logo van de Rijksoverheid - waarin hij schreef dat de toen bekende 23.000 onterecht vervolgde kinderopvangtoeslagouders NIET worden gecompenseerd!!! Die brief las Lillian Marijnissen voor tijdens voormeld 2e Kamerdebat!!

4. Als notoire leugenaar gaf Rutte toen als commentaar dat er allerlei regelingen zouden komen. Die zijn er echter niet gekomen en is het kabinet alsmede daarom gevallen. Bovendien had daar dan melding van zijn moeten gemaakt in voormelde brief. Die melding was er NIET! Rutte blijkt een respectloze leugenaar te zijn die van alles beloofd maar telkens het tegenovergestelde doet! Dat doen respectloze communistische dictators ook!

5. Rutte is een gevaar voor de samenleving (volk en fysieke economie) en de democratie als onderdeel van the Great Reset!! Een stem op hem betekent een stem op nooit meer naar normaal volgens the Great Reset waarvan hij een fervent aanhanger is in het World Economic Forum. De EU, waar Rutte (VVD) vaak komt, is alsmede bezig met the Great Reset, ook volgens telegraafcolumniste Nausicaa Marbe op 19-12-2020 in haar column. Het CDA, D'66, SP, CU, PVDA , 50-plus, DENK SGP, PVV VKA en Groen Links doen net zo hard met Rutte (VVD) mee! Een stem op voormelde partijen betekent een stem op onderdrukking en op sloop van de economie en volk!

Alleen FVD geeft u uw vrijheid terug!

6. Dat Rutte een leugenaar is, is vele malen bewezen.

Wopke Hoekstra (CDA) had het enkele weken geleden op o.a. het NOS-journaal over de man van de gebroken beloften, toen hij het over Rutte had.