Vertaal deze pagina naar:

DE STAAT DER NEDERLANDEN FAILLIET!

25-08-2022

Belangrijk om te lezen, voor iedere ingezetene van Nederland!


Van één van onze verslaggevers:

Zodra het bedrijf 'Staat der Nederlanden' officieel failliet is verklaard, zal vanuit GESARA een nieuwe republiek herboren worden. Zonder dat Willem-Alexander, de stadhouder van bezet Nederland, nog invloed zal hebben op ons leven. Weet en besef dat een bedrijf zonder contract met de bevolking niet gemachtigd is om wetten voor te schrijven en/of te handhaven.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Want wie geeft nu zijn rijk weg aan een corrupte EU onder de leiding van het WEF? Dat zou een echte koning nooit hebben gedaan. De Stadhouder van Provincie Nederland heeft het echter wel gedaan, samen met zijn vrouw Maxima. Dit geeft wel aan dat het een niet-nadenkend koppel is, wat zich ondanks alles zich lang heeft weten te handhaven, maar zichzelf hebben ontmaskerd als ongeldige en onwettige onderdrukkers en parasieten.

Advies: Ga respectvol om met je tegenstander, dan blijf je in gesprek.

Juist door in gesprek te blijven gaan zij zich bewust worden welke leugen we met ons allen hebben geleefd. Want ook zij zijn uiteindelijk slachtoffer en misbruikt door de valse ongeldige (r)overheid van oude Nazi families.

HOE DE STAAT DER NEDERLANDEN WORDT ONTMANTELD


Washington D.C. (District of Columbia) was een volle dochter van het Vaticaan.


Op 2 november 2020 is het in 2015 aangevraagde faillissement van Washington D.C. afgewikkeld.

Washington D.C. bestaat niet meer en daarmee is de oorspronkelijke Amerikaanse republiek volgens de Constitution 1781 hersteld. Ook de verkiezingen zijn onrechtmatig gehouden en derhalve ongeldig. Joe Biden is de CEO van niets en al zijn handelingen zijn onwettig.

Alle berichtgeving die we over de VS regering krijgen is nepnieuws, alle beelden die we te zien krijgen zijn acteerprestaties van bedenkelijk niveau. De acteurs worden volledig gecontroleerd door de Defensietop in het Pentagon en uiteindelijk Trump als 19e president van de herstelde American Constitutional Republic.

 Hier is iets ongelooflijks aan de hand.

Met verregaande consequenties voor Nederland.

De Staat der Nederlanden Nederland is een stuk grondgebied, voorzien van infrastructuur en vastgoed met 17,4 miljoen mensen die als persoon door het leven gaan. De Staat der Nederlanden is een onderneming, gevestigd in 1848 en heeft als enig directielid Mark Rutte i.c. de minister-president van het kabinet.

In het revolutiejaar 1848 was het de liberaal Thorbecke die de nieuwe grondwet voor Nederland in elkaar sleutelde, waarin de privileges, emolumenten, vrijstellingen en onschendbaarheid van de koning werden geregeld. De Staat der Nederlanden hanteert als onderneming twee handelsnamen, te weten De Staat der Nederlanden en Nederlandse Regering. De moedermaatschappij heeft 424 directe  dochterondernemingen.

Van de 100% dochterondernemingen varieert het van Ministeries tot Beheersmaatschappijen voor bijvoorbeeld de NOS, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Loterij en casino s en de Luchthaven Schiphol. Daarnaast zijn er verschillende ministeries, die voor 51% in handen zijn van de moedermaatschappij, zoals het Ministerie van Defensie.

Wie houdt dan eigenlijk de overige 49% van de aandelen van Defensie? De wapenindustrie? Vervolgens is er bij Dun & Bradstreet ook nog geregistreerd de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën). Bevoegd functionaris is Willem Alexander van Oranje Nassau. Er vallen wereldwijd 545 bedrijven onder deze moedermaatschappij, zoals daar zijn de Nederlandse Gasunie, Energie Beheer, ASR Nederland, De Koninklijke Munt, diverse Fortis Bank restanten en ook: Regering Van de Staat Der Nederlanden. De vestigingsdatum is niet bekend, anders dan dat het lang geleden is. Hieruit blijkt dat we te maken hebben met Staten der Nederlanden.

Directeur Rutte gaat over de politieke regelingen,

Willem Alexander over de Financiën.

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) staat ook geregistreerd als STATE OF THE NETHERLANDS in Washington D.C. Daarmee is deze tweede Staat der Nederlanden een vreemde mogendheid geworden. Nederlanders met een BSN registratie zijn dus belastingplichtig aan een buitenlandse mogendheid. Dit werpt natuurlijk meteen vragen op voor wat betreft de rechtsgeldigheid van de belastingaanslagen en alle andere heffingen als BTW, VPB etc. die ons worden toegezonden.

Bij niet-betaling treedt de Nederlandse politie op als incassobureau voor een vreemde mogendheid, wat wij officieel niet weten. Ook weten wij niet, dat de opperste rechtskracht uitgaat van de Uniform Commercial Code (UCC). Ondergeschikt en aanvullend op de UCC (handelswetgeving en handelsrecht) zijn onder meer de Belastingwetgeving, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht, dus alle publieke wetgeving, waaraan wij als persoon (genummerd personeelslid via BSN-registratie) ondergeschikt zijn gemaakt. Dit betekent dat de lokale publieke wetgeving er in feite niet toe doet.

Het Nederlands grondgebied Rechtspraak onder valse vlag Wat algemeen bekend staat als het land NEDERLAND is de omschrijving van een begrensd grondgebied en wordt beschouwd als de Postzone Nederland. De beide voornoemde entiteiten, te weten: Staat der Nederlanden met hun Regering(en) en bevoegde functionarissen, hebben geen jurisdictie (rechtsbevoegdheid) over de Postzone Nederland. TNT N.V. is het postkantoor en een deelneming van de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën).

Andere aandeelhouders zijn twee buitenlandse grootbanken, Citicorp USA en UBS Zwitserland. TNT N.V. is door het meerderheidsaandeelhouderschap van THE STATE OF THE NETHERLANDS een in Washington D.C. gevestigde vreemde mogendheid, met een eigen jurisdictie in de Postzone NEDERLAND. Het Ministerie van Defensie, Justitie en Veiligheid en aldus het Openbaar Ministerie zijn vreemde mogendheden op ons grondgebied.

De Nederlandse vlag wordt als valse vlag gevoerd.

Het leger, de politie en rechterlijke macht varen onder valse vlag van een vreemde mogendheid door de registratie in Washington D.C. Als wij als personeelslid voor een of andere overtreding voor de rechter worden geleid, dan vigeert de UCC het Handelsrecht. Wordt de rechtszaak om een of andere reden onderbroken, dan neemt het Maritieme Recht de zaak over. De aangeklaagde wordt dan gezien door de rechter als verloren op zee en dient de rechter tevens als vertegenwoordiger.

Dat is belangenverstrengeling met de valse vlag in top.

Als aangeklaagde weigert zich dood te houden, trekt de rechter zich terug en komt terug als de Inquisitie.


Romeins, canoniek of kerkrecht voor een veroordeling


De aangeklaagde is bij voorbaat schuldig, er wordt slechts nog onderhandeld over de strafmethode.

In ons land is geen democratie, maar een handelsregime onder valse vlag.


Washington D.C. in faillissement

Nu wij weten dat Washington D.C. via The Crown London in eigendom was van het Vaticaan, werpt zich de vraag op: Van wie is THE STATE OF THE NETHERLANDS nu dan eigenlijk?

Als de moeder failliet wordt verklaard, moeten de dochterondernemingen zich verzelfstandigen. Het ontbinden van de onderneming Washington D.C. heeft gigantische consequenties, niet alleen voor de VS, ook voor landen als Nederland en Duitsland.

Dit moet onze Grote Herstart worden.

De mogelijkheid om de macht over te dragen naar waar het van nature hoort: het Volk.

De oude garde moet onherroepelijk volledig worden geëlimineerd.

Topdown.

We weten nu hoe het juridisch in elkaar zit.

Maar waar moet je beginnen met zoiets gigantisch?Draaiboek voor de overname


Het is zaak om eerst de Ministeries van Financiën, Defensie en Justitie en Veiligheid onder controle te krijgen. Alle ordediensten moeten varen onder eigen vlag, leger, politie, openbaar ministerie.

Wij hebben als VOLK het gezag over deze apparaten nodig om de grenzen te sluiten, een no-fly zone af te kondigen en een zuivering in gang te zetten.

Tegelijkertijd zal het Ministerie van Financiën, alsmede De Nederlandsche Bank onder curatele worden gesteld, waarbij alle betalingen naar enig buitenland met directe ingang moeten worden gestopt.

Buitenlanders kunnen geen grond in ons land bezitten.

Tegelijkertijd zal de Postzone Nederland worden opgeheven, waardoor het Grondgebied NEDERLAND tevoorschijn komt en Kadastraal gewaarmerkt aan het Volk en de ondernemingen zal worden overgedragen.

Het bevrijde Volk zal het grondgebied wettig bezetten en verdedigen onder Nederlandse vlag, waarbij het bevoegd gezag tijdelijk zal worden ondergebracht bij een aan te stellen Hoge Commissaris en een Herzieningscommissie naar de letter van de laatst geldende grondwet van de Nederlanders, de Staatsregeling.

Dit is niet bizar, dit is de realiteit!


Bron ► https://docplayer.nl/204894944-Hoe-de-staat-der-nederlanden-wordt-ontmanteld.html