Vertaal deze pagina naar:

DOOR BELASTING TE BETALEN FINANCIER JIJ WILLENS EN WETENS DEZE DOOR HET VN, WHO EN WEF AANGESTUURDE CRIMINELE ORGANISATIE EN FAILLIETE STAAT DER NEDERLANDEN!

25-09-2023

Stop met het financieren van het failliete handelssyndicaat en criminele bedrijf 'De Staat der Nederlanden'!

Het is misschien ingewikkelde materie in dit artikel, maar lees het toch eens door, zodat je ook op de hoogte bent!

Een stukje voorkennis waar je tot heden misschien nog niet van op de hoogte was.

Lees het hele artikel door, zeker het laatste gedeelte!


Erfrechtelijke documenten

Met de Erfrechtelijke documenten communiceer je met een handelssyndicaat dat uitsluitend "ons kent ons", over jouw hoofd heen regeert.

Het contract tussen de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE en het SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS HANDELSSYNDICAAT is een bilaterale overeenkomst, waar wij als burgers geen enkele bemoeienis mee of zeggenschap over hebben gehad. 

Het Internationale Centrale Bankensyndicaat van eeuwen oude bloedlijnenfamilies is niet gewend bij onderhandelingen rekening te houden met PERSONEEL. Ook de instituties en grondbeginselen voor de mensenrechten zoals UN zijn onder leiding van de NaZistische Kalergi geïndoctrineerde, maritieme EU admiraliteit, geridiculiseerd, beklad en vijandig overgenomen door landverraders die opereren in opdracht van het #SDG handelssyndicaat predicaat van de (vermeende) royals.


GEBOORTE TRUST

Over het moment van jou dat jij ter wereld kwam. In de warme buik van je mama waren jij en jouw placenta onafscheidelijk en één. Een embryo heeft geen hartje nog. Het hartje 'ontvouwt' zich vanuit het bloed. De placenta 'ontvouwt' zich vanuit het embryo, niet vanuit de mama. De placenta is volledig van het kindje zelf.  Het bloed is volledig van het kindje zelf.

Bron: https://thetruthisthelight.home.blog/2022/01/30/geboorte-trust/


Over Erfrecht gesproken!

Jij komt als eerstgeborene kindje van vlees en bloed ter wereld. Na jou wordt je nageboorte ofwel placenta geboren. Jij als kindje van vlees en bloed leeft. Je nageboorte sterft af.

Binnen 3 dagen nadat jij als kindje van vlees en bloed geboren bent, dient jouw geboorte aangegeven te worden bij de gemeente waar je geboren bent en word je ingeschreven in het geboorteregister. 

Echter nu vindt er een trick plaats: niet de ter wereld koming van jou als levend mens wordt geregistreerd, maar de geboorte van de placenta ofwel de nageborene.

Dit is een werkelijke trick, want jouw placenta sterft en als jij je vóór je 7de levensjaar niet meldt als levende mens van vlees en bloed word jij 'verloren en dood op zee' ofwel 'lost and dead at sea' verklaard.

Frank Chester legt het je uit in de onderstaande video

De Staat der Nederlanden is failliet!

We schreven het al eerder in de kop van dit artikel dat de Staat der Nederlanden failliet is en ook in eerdere artikelen van onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media.


Nederlanders worden gezien als roerende goederen en handelswaar!

Nu de Nederlandse "social media" gemeenschap in de gaten begint te krijgen dat de Staat der Nederlanden Corporatie gevestigd in Delaware (USA) gefailleerd is, hierbij nog even de reële stand van zaken.

Onderstaand deelkaartje van Den Haag is de Staat der Nederlanden Corporatie (i.l.) in principe onder curatele van een Amerikaanse bewindvoerder. 

De vermeende regering, "koning en zijn ministers", parlement en ambtenarij zijn alleen in dat gebied bevoegd, maar slechts in naam van de curator/bewindvoerder. 

Het zou verstandig zijn om er een dubbele geëlektrificeerde omheining omheen te bouwen, alsmede het gehele Haagse tunnelsysteem te inunderen (onder water zetten) om te voorkomen dat de veroorzakers kunnen ontsnappen. Omdat ze allemaal zullen moeten worden aangeklaagd voor paulianeus handelen, diefstal, verduistering, land- en volksverraad.

De rest van het Grondgebied der Nederlanden staat onder militair gezag!

 De bevolking weet van niets en denkt dat alles zijn gangetje gaat. Ondertussen wordt de boel onder hun achterste geveild, uitgevent en weggescheten. Nederlandse staatsburgers zijn stateloos geworden en worden als roerend goed beschouwd en verhandelbaar.

Door ons geld bij overheden, banken en verzekeringsmaatschappijen/pensioenfondsen terug te eisen en die vordering bij de curator neer te leggen kan worden voorkomen dat we als "opbrengst" onder een ander regime worden geschoven. Dus vergeet niet alvast uw vordering te berekenen. Dat betekent dat alles wat u aan belastingen, premies, aflossingen en rente hebt betaald even op te tellen.

Daarnaast doet u er alvast verstandig aan u als levend mens te melden en een "Attestatie de Vita" bij uw gemeente te regelen. Dan ligt vast dat u niet dezelfde entiteit bent als de "persoon" met een BSN nummer.

Als U dan Uw stem wilt uitbrengen, 

doe dan het enige juiste: 

stem op U zelf!


Bron: https://vrnl27.wixsite.com/debbc-extra/post/staat-der-nederlanden-failliet-nederlanders-worden-gezien-als-roerende-goederen-en-handelswaar

Er is geen geldige Grondwet na 13 mei 1940

Luister heel goed wat ze zegt bij 0.58 minuut. 

De rest is uiteraard ook heel belangrijk. 

Diegene die toen opgelet heeft had toen al door dat Maxima 100% de waarheid sprak.