Vertaal deze pagina naar:

ENORM VEEL CHEMTRAILS (WITTE STREPEN) IN DE LUCHT IN NEDERLAND

12-07-2022

Er zijn vandaag (12-07-2022) opvallend veel chemtrails in de lucht te zien (witte strepen). Iedereen is daar nu getuige van dat dit geen contrails zijn van normaal vliegverkeer!

Kijk vandaag naar de lucht beste mensen en ook de volgende dagen en de dagen daarop...

U bent zelf toeschouwer wat zich de komende tijd gaat voltrekken op onze Aarde!

Een lid (Jos V.) van een chatgroep op Telegram (Vrij Nederland) merkte vandaag op dat er vandaag veel chemtrails in de lucht te zien zijn (omgeving Maastricht).


Geldt dit voor heel Nederland?

We gaan een oproep plaatsen en gaan het vanzelf zien en beleven.

U kunt Uw foto's plaatsen in het Telegram kanaal van de Openbaringen aan de bevolking.

Zet de plaats of omgeving erbij en wanneer U de opname heeft gemaakt.

Wij zullen regelmatig dit artikel opdaten met nieuwe foto's.

Link Telegram kanaal ► https://t.me/Openbaringen


* Er is reeds massaal gevolg gegeven aan deze oproep *

Er werden ook verschillende video's geplaatst in het Telegram kanaal.

Zodat de niet-gelovigen het zelf kunnen aanschouwen wat er zich nu voltrekt.

Dit zijn geen contrails, maar bewust gesproeide chemtrails in heel Nederland!

Hartelijk dank namens onze redactie en de bevolking!

Diashow Chemtrails in Nederland

(Belgie en Duitsland)


Chemtrails van dinsdag 12-07-2022 (laatste update 17.17 uur).

Het Grote Ontwaken

Website Ilona ► www.warekracht.nl


"NA DE NACHT KOMT OOK DE DAG"


De website (hieronder vermeld) meldt dat gebeurtenissen uit de wereld van vandaag in relatie met wat de Bijbelse profeten hierover hebben voorzegd. Deze woordvoerders van God hebben een duidelijke boodschap aan ons nagelaten over een naderend onheil wat de wereld straks zal overspoelen.

Wubbo Ockels (ruimtevaarder) sprak hierover in zijn laatste speech voordat hij stierf aan kanker.

Video ► https://vimeo.com/218444800

De Bijbel noemt dit de tijd van de "Grote Verdrukking".


De huidige ontwikkelingen in de wereld maken duidelijk dat de Bijbelse profetieën in snel tempo haar voltooïng naderen. Een van de meest duidelijke voorbeelden is het herstel van Israël.

Meer dan tweeduizend jaar geleden hebben de profeten dit herstel aangekondigd en wat weinigen ooit voor mogelijk hebben gehouden is in 1948 gebeurd. Het Joodse volk is terug in het land dat God als een eeuwigdurend verbond aan hen heeft gegeven. Maar dit eeuwige recht op het land wordt hen betwist door volkeren die er geen enkele aanspraak op kunnen maken.

Precies zoals de profeten het hebben voorzegd beuken Israëls vijanden onafgebroken op de muren van het land en op de poorten van hun eeuwige stad Jeruzalem. Deze ontwikkelingen rond Israël en vele andere gebeurtenissen in de wereld maken duidelijk dat deze wereld zich haastig naar een crisis spoedt.

De wereld is doof en blind voor Gods Woord en ziet niet dat het wereldtoneel in gereedheid wordt gebracht voor de acteurs die straks een rol gaan spelen in een scenario waarover de Bijbelse profeten uitvoerig hebben verteld.

De God van Abraham, Isaäk en Jakob heeft de wereld bepaald niet in het ongewisse gelaten over de dingen die komen gaan. Wat zich nu rond Israël afspeelt is een teken dat de Wederkomst van Heer Jezus nabij is en dat deze wereld zich naar een einde spoedt. Door goed op te letten hoe de gebeurtenissen rond Israël zich ontwikkelen is te zien welk stadium in Gods plan is bereikt.

Website ► https://www.franklinterhorst.nl/

DE LAATSTE SPEECH VAN WUBBO OCKELS


Dit is de slotverklaring van de Nederlandse astronaut/wetenschapper Wubbo Ockels


(Met Nederlandse ondertiteling!)


Bij de video is het volgende te lezen van de filmer:


"Ik heb Wubbo de laatste zes maanden van zijn leven gefilmd voor 'TV SHOW' in Nederland.

Op zijn laatste dag belde hij me vanuit zijn ziekenhuisbed om zijn laatste toespraak op te nemen.

Deze ontroerende toespraak inspireerde veel mensen over de hele wereld."

De laatste boodschap van Wubbo Ockels:


"Wij, de mensheid zijn zo sterk dat we de Aarde kunnen redden, maar we kunnen haar ook vernietigen..."

Interessant videokanaal onderzoek naar de hemel, de zon, sterren en andere objecten in de lucht (Ufo's etc.)