Vertaal deze pagina naar:

ER IS 1 MILJOEN EURO UITGELOOFD VOOR HET BEWIJS VAN HET CORONA VIRUS!

22-09-2021
Oud-burgemeester Peter Vereecke
Oud-burgemeester Peter Vereecke

Peter Vereecke voerde reeds vanaf 2010 een kruistocht tegen chemtrails, griepprik en mammografie.

In 2010 werd reeds het volgende geschreven over Peter Vereecke:

'Ik wil de klokkenluider zijn die mensen wakker schudt'

'Sommige mensen denken allicht dat ik gek ben.

Maar ik ben een optimist, geen zwever.'

Bron ► https://www.standaard.be/cnt/c52m79t5


Dit is géén grap!


Oud-burgemeester van Evergem, (Peter Vereecke) looft nu 1 miljoen euro uit voor bewijs van Corona virus!


Wil wil er een mooie premie verdienen?


Peter Vereecke (65), gewezen burgemeester van Evergem en al jarenlang in de nationale belangstelling met zijn complottheorieën, zoekt het bewijs dat het Corona-virus echt bestaat!


Hij looft hiervoor een premie van 1 miljoen euro uit voor wie hem dit bewijs kan leveren!


Doe je best!


Hij lanceerde hiervoor een dringende oproep en beweert dat het hier geenszins over een grap gaat. In een mail naar zijn volgelingen schrijft hij (door ons ingekort) het volgende:

"Na anderhalf jaar oorlog tegen een onzichtbare vijand rijst meer en meer de vraag of die wel bestaat. Niemand heeft tot nu toe het bewijs kunnen leveren van het virus Sars-Cov-2. Het enige wat men heeft is een theoretische hypothese ontwikkeld door een computerprogramma op basis van een genetische databank.

Nog nooit is dat spookvirus gevonden in één zieke of gezonde mens. Evenmin is aangetoond dat de oorzaak van die ziekte Covid-19 zou zijn en zeker niet dat dit gevaarlijk besmettelijk zou zijn. Van een pandemie is overigens nooit sprake geweest. Het duurt een tijd vooraleer deze verbijsterende vaststelling volledig tot je doordringt. Je kan het in het begin niet geloven als een feit.

Om er zeker van te zijn heb ik als kritische en verantwoordelijke burger namens iedereen op 24 augustus met nadruk de vraag naar het bewijs van het bestaan van het coronavirus als eis voorgelegd per aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan premier De Croo en deze dienaren des volks: Vandenbroucke, Jambon, Beke, Van Quickenborne en Verlinden. Geen enkele reactie !

Vind je het niet vreemd dat geen enkele van de officiële experten als Van Ranst, Vlieghe, Van Damme, Molenberghs en anderen dit kunnen geven? Vind je ook niet dat dit alles toch wel tot nadenken moet aanzetten in het licht van alle maatregelen, van die test-manie met o.a. de bewezen frauduleuze PCR-procedure en vooral van het medisch prik-experiment waarmee wij burgers dag na dag geterroriseerd worden?

Vanwege dit gebrek aan bewijs doe ik nu een publieke oproep, waarbij ik een bedrag van 1 miljoen euro uitloof voor wie het bestaan van het virus kan aantonen!


Voor alle duidelijkheid: het valt niet te ontkennen dat er een gezondheidsproblematiek is, maar deze heeft zeker noch de omvang noch de dreiging die men eraan geeft. Wie hierover rationeel en kritisch doordenkt kan bijna niet anders dan zich een nog fundamenteler vraag stellen: bestaan virussen überhaupt wel en zijn ze wel echt die gevaarlijke terroristen, die het op ons leven gemunt hebben?

Voor alle duidelijkheid: bacteriën, schimmels, e.d. bestaan wel en deze kunnen wel degelijk pathogeen zijn of gemaakt worden. Daar is men in die militaire labo's driftig mee bezig ..."

Voorwaarden


Na deze uitleg beschrijft Peter Vereecke de voorwaarden waaraan het bewijs moet voldoen.

Geïnteresseerden kunnen dit ook bekomen met een mail naar:

peter_vereecke@hotmail.com

Taptoe heeft een der bekende virologen nog niet gecontacteerd. Maar volgens ons krijgen zij hier van Peter Vereecke een gemakkelijke manier toegespeeld om snel miljonair te worden.


Of toch niet?


Door: Piet De Baets

Bron ► https://www.taptoe.be/regionaal-nieuws/g%C3%A9%C3%A9n-grap-oud-burgemeester-evergem-looft-1-miljoen-euro-uit-bewijs-corona-virusWees zelf de eye-opener voor de bevolking door het (uit)dragen van een mooie of goede boodschap!