Vertaal deze pagina naar:

GEVACCINEERDE MENSEN KRIJGEN EEN CODE NA DE VACCINATIE, DOE ZELF DE CHECK!

05-08-2022

Er wordt ondertussen echt van alles beweerd over vaccinaties en NESARA/GESARA, doe zelf ook onderzoek en vooral wacht niet, maak zelf een humanitair plan!


Wat is WEL waar en wat is NIET waar?Het volgende wordt beweerd wanneer het onderstaande scenario gaat plaatsvinden.

"Vaccinatie is verplicht over de hele wereld met blokkades".

Als dit echt gebeurt, weet dan dat we net om de hoek zijn van de nieuwe wereld mensen, wees niet gek en raak niet in paniek. Dit is wat er nodig is. Ja, het moet echt op deze manier gebeuren, zodat we naar de mooie toekomst kunnen gaan.

Iemand schreef:

"Ik wil het ook graag geloven maar vind het nogal wat, daar al mijn vertrouwen in te leggen en aangezien men elke keer nogal zeker is van allerlei gebeurtenissen die dan achteraf toch weer niet waar bleken te zijn. Vertrouw het plan doe zelf iets! Blijf niet wachten."

Iemand schreef over de Bijbel:

"Dit verhaal is wel in overeenstemming met wat de bijbel zegt over de eindtijd. De bijbel zegt ook: Volhard tot aan het einde en u zal gered worden....

Dus: do not give up!"

https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/wat-betekent-666/


Wanneer je iets leest, waar dan ook, lees het dan goed of helemaal niet, anders blijft halve informatie hangen die kan zorgen voor onjuiste aannames of extra ruis op jouw levenspad.

Tip: Ga vragen stellen wanneer je iets niet duidelijk is, geen enkele vraag is dom of gek.

Graphene tattoos are the top to the transhumanist totalitarianism


Grafeen-tatoeages zijn de top van het transhumanistische totalitarisme

Bron ► https://t.me/JulianAssangeWiki

Pas op voor de grote misleiding op Uw levenspad!


De afbeelding hieronder mag U eens lezen, wat staat er exact?

The mark of the beast isn't what you think:

Trump, QAnon, Saint Germain and Covid-19

MICROCHIP BLUETOOTH DATA


Wanneer je de BLE-smart aanklikt en vervolgens gaat scannen krijg je MAC adressen te zien.

Doe zelf deze check ook eens, doe zelf ook onderzoek!


Vragen die er nu zijn:


• Hoe is het Mac-adres in de mens gebracht?

• Hoe is het protocol dat de communicatie drijft er gekomen?

• Hoe komt de communicatie tot stand in de zin van zender en ontvanger?

Over het merkteken van het Beest: 666

Volgens het laatste boek van de Bijbel is 666 het getal of de naam van het wilde beest met zeven koppen en tien hoorns dat uit de zee komt (Openbaring 13:1, 17, 18). Dat beest is een symbool van het wereldwijde politieke stelsel, dat regeert over "elke stam en elk volk en elke taal en natie" (Openbaring 13:7). De naam 666 maakt duidelijk dat het politieke stelsel in Gods ogen een grote mislukking is. Waarom kunnen we dat zeggen?

Niet zomaar een naam.

Namen die door God worden gegeven, hebben een betekenis. Toen God bijvoorbeeld beloofde dat hij Abram, wat "Verheven vader" betekent, tot "een vader van een menigte natiën" zou maken, gaf God hem de naam Abraham, wat "Vader van een menigte" betekent (Genesis 17:5; vtnn.). God gaf het beest de naam 666 als symbool voor de kenmerkende eigenschappen ervan.

Het getal zes duidt op onvolmaaktheid.

In de Bijbel hebben getallen vaak een symbolische betekenis. Zeven is een afbeelding van iets wat volledig of volmaakt is. Zes, wat één minder is dan zeven, kan duiden op iets wat in Gods ogen onvolmaakt of gebrekkig is of op iets wat met Gods vijanden in verband staat (1 Kronieken 20:6; Daniël 3:1).

Drie keer voor nadruk.

De Bijbel kan iets benadrukken door het drie keer te noemen (Openbaring 4:8; 8:13). De naam 666 benadrukt dus krachtig dat God de politieke stelsels op aarde als een grote mislukking ziet. Ze zijn er niet in geslaagd blijvende vrede en veiligheid te brengen. Alleen Gods Koninkrijk kan daarvoor zorgen.

Het merkteken van het beest.

De Bijbel zegt dat mensen "het merkteken van het wilde beest" ontvangen omdat ze het beest "met bewondering" volgen en het zelfs aanbidden (Openbaring 13:3, 4; 16:2). Dat doen ze door hun land, de symbolen ervan of de militaire macht van hun land eer te geven die op aanbidding neerkomt. The Encyclopedia of Religion zegt: "Nationalisme is tegenwoordig een belangrijke vorm van religie." a

Hoe krijgt iemand het merkteken van het beest op zijn rechterhand of voorhoofd? (Openbaring 13:16) God zei tegen het volk Israël over zijn wetten: "Gij moet (...) ze als een teken op uw hand binden, en ze moeten tot een voorhoofdsband tussen uw ogen dienen" (Deuteronomium 11:18). Dat betekende niet dat de Israëlieten letterlijk een teken op hun hand of voorhoofd moesten aanbrengen, maar dat Gods woorden al hun daden en gedachten moesten beïnvloeden.

Het merkteken van het beest is dus niet zoiets als een 666-tatoeage, maar het is een symbool dat de drager identificeert als iemand die zijn leven door het politieke stelsel laat beheersen.

Mensen met het merkteken van het beest hebben zich tegen God gekeerd (Openbaring 14:9, 10; 19:19-21).

Bron ► https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/wat-betekent-666/

"En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig."

Openbaring 13:16-18

Bron ► https://www.openbaring.org/666.htm

Het is tijd voor een nieuwe start!