Vertaal deze pagina naar:

HET IS "CD&V APOSTEL VOORZITTER" VINCENT VAN PETEGHEM DIE ALS VICEPREMIER VAN BELGIË "IN NAAM VAN KONING FILIP" ZIJN CD&V APOSTEL AD VAN ROOIJ VOOR DE EERSTE MAAL HEEFT VERLOOCHEND.

11-04-2024

Oorzaak het 185 jaar lang "Ongrondwettige" Nederland. Gaat Paul Magnette (PS) samen met de politieke partijen "PVDA / cd&v / Vlaams Belang" vanuit België dit "Eigen Volk Uitmoordende Probleem" – samen met de Nederlandse politieke partijen "PVV / NSC / BBB" – oplossen?

Ad van Rooij stuurde op 11 april 2024 per e-mail het onderstaande bericht toe aan onze redactie en vele topambtenaren, hooggeplaatsten en mediakanalen:

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>
Date: do 11 apr 2024 om 23:55
Subject: Het is "cd&v Apostel voorzitter" Vincent van Peteghem die als vicepremier van België "in naam van koning Filip" zijn cd&v apostel Ad van Rooij voor de eerste maal heeft verloochend
To: <info@vincent.minfin.be>, <info@cdenv.be>, <miet.deckers@vincent.minfin.be>

Zonhoven, 11 april 2024

Aan de Constitutionele monarchie van België, zijnde de onlosmakelijk aan elkaar verbonden: 

 • Koning Filip 
 • De federale regering, namens deze haar premier Alexander De Croo; 

namens deze haar vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem

Wetstraat 16, 1000 Brussel (tel: +32 2 646 57 07)

Beste "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem,

Uw cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) maakt U hierbij kenbaar dat U heeft geweigerd om te reageren op mijn 122 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 4 april 2024 (kenmerk: AvR/040424/Belfius-cd&v), welke U bij e-mail op 7 april 2024 (16:59 uur) op de volgende drie e-mail adressen met bijbehorende "pdf link" heeft ontvangen.

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> Date: zo 7 apr 2024 om 16:59 Subject: Vicepremier Vincent Van Peteghem van België komt - als voorzitter van de "twaalf cd&v Apostelen" - op 8 april 2024 met de oplossing van alle problemen op onze Aardse Wereld To: <info@vincent.minfin.be>, <info@cdenv.be>, miet.deckers@vincent.minfin.be

Om die reden heeft cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) het volgende hieronder ingelaste artikel op De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) laten plaatsen, welke U kunt lezen in de volgende link (of door op LEES HIER te klikken).

Het is "cd&v Apostel voorzitter" Vincent van Peteghem die als vicepremier van België "in naam van koning Filip" zijn cd&v apostel Ad van Rooij voor de eerste maal heeft verloochend.

Oorzaak het 185 jaar lang "Ongrondwettige" Nederland. Gaat Paul Magnette (PS) samen met de politieke partijen "PVDA / cd&v / Vlaams Belang" vanuit België dit "Eigen Volk Uitmoordende Probleem" – samen met de Nederlandse politieke partijen "PVV / NSC / BBB" – oplossen?

Daarin staat onder meer letterlijk het volgende geschreven:

Uw cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) maakt U hierbij kenbaar dat U heeft geweigerd om überhaupt te reageren op mijn 122 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 4 april 2024 (kenmerk: AvR/040424/Belfius-cd&v). Daarmee heeft "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem -- in naam van "koning Filip van België" -- geweigerd om überhaupt ooit een attest van hoofdverblijfplaats met historiek uit het Belgische Rijksregister aan Belgisch staatsburger cd&v lid A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) van mij en mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) te verstrekken en te versturen naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com.

Daarmee heeft "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem -- in naam van "koning Filip van België" -- voor de EERSTE MAAL ontkend dat Uw cd&v-Apostel Ad van Rooij in "levende lijve" bestaat (Matteüs 26:33–35 / Marcus 14:29–31 / Lucas 22:33–34 / Johannes 13:36–38).

Het is "cd&v-Apostel voorzitter" Vincent Van Peteghem die als vicepremier van België "in naam van "koning Filip van België" zijn cd&v-Apostel Ad van Rooij daarmee voor de "eerste maal" heeft verloochend.

De reden waarom kunt U hieronder lezen.

Uw cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) maakt U hierbij kenbaar dat de Belgische federale overheid vanuit het in 1996 opgerichte private bedrijf DEXIA BANK BELGIE NV (ondernemingsnummer 0403.201.185) vanaf 2014 de volgende twee private bedrijven heeft gemaakt:

1. het private bedrijf BELFIUS BANK NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185), waarvan de Belgische federale overheid voor 100% de aandeelhouder is;

2. het private bedrijf DEXIA HOLDING NV (ondernemingsnummer: 0458.548.296) met de volgende aandelenverhoudingen -- Belgische federale staat (52,78%), Franse staat (46,81%), Anderen (0,41%) – waarover de Belgische federale overheid met 52,78% de volledige zeggenschap heeft.

Deze constructie heeft tot gevolg dat 'grensoverschrijdende criminele organisaties" (met hun wereldwijde netwerken) vanuit de private bedrijven BELFIUS BANK NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185) en DEXIA HOLDING NV (ondernemingsnummer: 0458.548.296) ervoor hebben gezorgd dat de "Bevolkingsregister vervalsende maffia", "Rijksregister vervalsende maffia" "Domiciliefraude plegende maffia", "Woonfraude plegende maffia", "Post stelende maffia", "Belastingfraude plegende maffia", "Sociale fraude plegende maffia", "Gezondheidszorg afnemende maffia", "Inkomen stelende maffia", "Pensioengeld stelende maffia", "Bedrijven stelende maffia", "Eigendom stelende maffia", "Onroerend stelende maffia", "Vastgoed maffia", "Milieu maffia" "Campingmaffia", "Drugsmaffia", "Corporate Crime plegende maffia", "Oorlog voerende maffia", "Mensen smokkel plegende maffia", "Mens dodende vergiftigingsmaffia", "Mens dodende drugsmaffia", "Mens dodende hongerdood maffia", "Mens vermoordende maffia" en alle "Overig denkbare maffia" de volledige macht over alle Belgische ministers, gouverneurs, burgemeesters, ambtenaren, overheid ondersteunende bedrijven en deskundigen, semi-overheidsbesturen, zorginstellingen, kerkfabrieken, advocaten, notarissen, accountants, gerechtsdeurwaarders, politie, justitie, rechters, raadsheren, verzekeringsmaatschappijen, vastgoed bedrijven, begrafenisondernemingen, nutsbedrijven, vervoersbedrijven, water, gas en elektra leverende bedrijven, multinationale bedrijven, IT-bedrijven, media, etc. heeft verkregen en via haar vele dochterondernemingen als: Dexia Crediop (Italië), Dexia CLF Regions Bail (Frankrijk), Dexia Credit Local SA (Frankrijk), Dexia Credito Local Mexico SA de SV Sofom Filial (Mexico), Dexia Etablissement Stable SA Paris (Frankrijk), Dexia Flobail (Frankrijk), Dexia FP (USA), Dexia FP Holdings Inc (ex FSA Financial Products Inc)(USA), Dexia FP Services LLC (ex HF services LLC)(USA), Dexia Holding Inc (USA), Dexia Kommunalbank Deutschland (Duitsland), Dexia Kommunalbank Romania SRL (Roemenie), Dexia Management Services Ltd (Verenigd Koninkrijk), Dexia Nederland BV (Nederland), Dexia Rail SA (Frankrijk), European Public Infrastructure Managers SARL (Luxemburg), FSA Asset Mgmt LLC (USA) , FSA Capital Markets Services LLC (USA), FSA Capital Mgmt Services LLC (USA), FSA Global Funding (USA), FSA Global Funding Ltd (Kaaimaneilanden), FSA Portfolio Asset Limited (Verenigd Koninkrijk), Genebus Lease ex SA Dexia CLF Energia (Frankrijk), Impax New Energy Investor (Luxemburg), Les Jeunes Bois (GIE)(Frankrijk), Poitou Charente Innovation SA (Frankrijk), Premier International Funding Co (Kaaimaneilanden), SOUTH EUROPEAN INFRASTRUCTURE EQUITY FINANCE (Luxemburg), SOUTH EUROPEAN INFRASTRUCTURE EQUITY FINANCE 2 (Luxemburg), WISE 2006-1 PLC (Ierland), DCL Evolution (Frankrijk), Progetto Fontana (Italië), SPS Spa en Liquidation (Italië) en New Mexican Trust (Mexico) zich wereldwijd hebben kunnen uitbreiden

Daarbij dient te worden opgemerkt dat met behulp van faillissementen, fusies, splitsingen en samenwerkingsverbanden (zoals het World Economic Forum/WEF) dit alles in korte tijd gemakkelijk wereldwijd nog veel verder kan worden uitgebreid en met behulp van de splitsende "privatisering/ nationalisering" carrousel methodes, die de Belgische federale regeringen erop nahoudt, vanuit België (met Brussel het centrum van Europa en de NAVO) in samenwerking met Nederland en Luxemburg, vanuit de Benelux-Unie (de proeftuin van de Europese Unie) wereldwijd bij nagenoeg alle acht miljard wereldbewoners letterlijk alles wordt gestolen. 

Dit alles heeft "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem -- in naam van "koning Filip van België" - persoonlijk op zijn geweten als hij zijn cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) blijft verloochenen.

De grondlegger van deze "totalitaire mensheid op aarde vernietigingsmacht " is niemand minder dan Herman Van Rompuy (CD&V), die samen met Jacques Guerber en Rik Branson, hiervan de grondleggers zijn. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de op 28/01/2009 in het Belgisch Staatsblad gedane publicatie in de volgende link:

Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat Herman Van Rompuy tot 30 december 2008 bestuurslid was van het private bedrijf DEXIA BANK BELGIE NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185). 

Dit betekent:

 • dat Herman Van Rompuy (CD&V) dezelfde dag vanaf 30 december 2008 tot 25 november 2009 premier van België is geworden in de regering Herman van Rompuy met daarin de volgende politieke partijen "CD&V/cdH, Open Vld/MR, PS" met daarin de volgende ministers en staatsecretarissen: 1.) Herman Van Rompuy (CD&V) Algemeen beleid en voorzitter van het kernkabinet en de ministerraad, belast met de Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid 2.) Didier Reynders (MR) Vicepremier Financiën en Institutionele Hervormingen 3.) Laurette Onkelinx (PS) Vicepremier Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met Maatschappelijke Integratie 4.) Karel De Gucht (Open Vld) Vicepremier Buitenlandse Zaken 5.) Steven Vanackere (CD&V) Vicepremier Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen 6.) Joëlle Milquet (cdH) Vicepremier Werk en Gelijke Kansen belast met het Migratie- en Asielbeleid 7.) Guy Vanhengel (Open Vld) Vicepremier Begroting 8.) Stefaan De Clerck (CD&V) Minister Justitie 9.) Sabine Laruelle (MR) Minister KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 10.) Marie Arena (PS) Minister Maatschappelijke Integratie 11.) Michel Daerden (PS) Minister Pensioenen en Grote Steden 12.) Pieter De Crem (CD&V) Minister Landsverdediging 13.) Paul Magnette (PS) MinisterKlimaat en Energie 14.) Charles Michel (MR)Minister Ontwikkelingssamenwerking 15.) Vincent Van Quickenborne (Open Vld) Minister Ondernemen en Vereenvoudigen 16.) Annemie Turtelboom (Open Vld) Minister Binnenlandse Zaken, Migratie- en Asielbeleid 17.) Guido De Padt (Open Vld) Minister Binnenlandse Zaken 18.) Yves Leterme (CD&V) Minister Buitenlandse Zaken 19.) Etienne Schouppe (CD&V) Staatssecretaris Mobiliteit toegevoegd aan de Eerste Minister 20) Carl Devlies (CD&V) Staatssecretaris Coördinatie van de Fraudebestrijding toegevoegd aan de Eerste Minister en de Minister van Justitie 21.) Bernard Clerfayt (MR) Staatssecretaris Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude toegevoegd aan de minister van Financiën 22.) Olivier Chastel (MR) Staatssecretaris Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken 23.) Julie Fernandez (PS) Staatssecretaris Personen met een handicap toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 24.) Melchior Wathelet (cdH) Staatssecretaris Gezinsbeleid en personen- en familierecht toegevoegd aan de minister van Werk en de minister van Justitie en Migratie- en Asielbeleid, Federale Culturele Instellingen (vanaf 17 juli 2009), Begroting toegevoegd aan de eerste minister en Begroting, Migratie- en Asielbeleid en Federale Culturele Instellingen toegevoegd aan de minister van Begroting, de minister belast met het Migratie- en Asielbeleid en de Eerste Minister 25.) Jean-Marc Delizée (PS) Staatssecretaris Armoedebestrijding toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap toegevoegd aan de minister van Sociale en Volksgezondheid 26.) Philippe Courard (PS) StaatssecretarisMaatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding toegevoegd aan de minister van Sociale en Volksgezondheid en 27.) Guido De Padt (Open Vld) Regeringscommissaris Interne Audit van de Federale Overheid.

 • dat Herman Van Rompuy (CD&V) een maand daarna vanaf 1 januari 2010 tot 30 november 2014 de eerste permanente voorzitter (president) van de Europese Raad is geworden, opgevolgd door Donald Tusk (Polen, van 1 december 2014 tot 30 november 2019), opgevolgd door Charles Michel (MR, vanaf 30 november 2019 tot heden, die in de regering van Herman van Rompuy Minister Ontwikkelingssamenwerking was en die vanaf 11 oktober 2014 tot 27 oktober 2019 Belgisch premier was.

 • dat Herman Van Rompuy (CD&V)-- ten tijde dat hij vanaf 12 juli 2007 tot 30 december 2008 Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers was – hij ook (vanaf 2003) bestuurslid van het private bedrijf DEXIA BANK BELGIE NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185) was.

 • dat Herman Van Rompuy (CD&V)– voordat hij (vanaf 2003) bestuurslid van het private bedrijf DEXIA BANK BELGIE NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185) was – vanaf 5 september 1993 tot 12 juli 1999 vicepremier van begroting in de federale regeringen Dehaene I en Dehaene II was, onder premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) en dat Jean-Luc Dehaene (CD&V) – al drie maanden voordat Herman Van Rompuyop 30 december 2008 zijn ontslag had genomen als bestuurslid van het private bedrijf DEXIA BANK BELGIE NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185) – vanaf 7 oktober 2008 tot in 2014 bestuurslid is gebleven van het private bedrijf DEXIA BANK BELGIE NV om dat wat hierboven staat geschreven geregeld te krijgen.

 • dat Herman Van Rompuy (CD&V)– voordat hij (vanaf 2003) bestuurslid van het private bedrijf DEXIA BANK BELGIE NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185) was – vanaf 9 mei 1988 tot 18 september 1988 Staatssecretaris van financiën was in de regering Martens VIII als opvolger van Wivina Demeester (CD&V), bestuurslid en voorzitter van het auditcomité van het private bedrijf DEXIA BANK BELGIE NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185).

De Belgische politieke partij CD&V vormt binnen de Benelux Unie samen met de volgende politieke partijen "cd&v, CSP, N-VA, CDA, ChristenUnie, NSC, CSV, ADR" de "christelijke fractie" met daarin de volgende leden: Tinne Rombouts (cd&v), Jef Van den Bergh (cd&v), Patricia Creutz (CSP), Peter De Roover (N-VA), Joris Nachtergaele (N-VA), Wim Van de Donckt (N-VA), Karl Vanlouwe (N-VA), Theo Bovens (CDA),Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Femke Zeedijk-Raeven (NSC), Emile Eicher (CSV), Laurent Zeimet (CSV) en Jeff Engelen (ADR) en zijn binnen de Benelux Unie allemaal politieke partijgenoten van cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), die ten dienste van de hierboven beschreven "totalitaire mensheid op aarde vernietigingsmacht" het gezin van cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij al bijna helemaal hebben uitgemoord, als ook meer dan tien gevolmachtigde cliënten van het juridisch rechtszaken voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) enig directeur is en waarvan Van Rooij Holding B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder is, (indirect) al hebben vermoord.

De "Christelijke?" Belgische politieke partij CD&V vormen samen met de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse partijen "cd&v, Les Engagés, CDA, ChristenUnie, CSV, ADR" en alle andere "christelijke?" politieke partijen binnen de Europese Unie, de Europese Volkspartij (EVP) met als partijvoorzitter Manfred Weber, lid van de Beierse Christlich-Soziale Union (CSU)(Duitsland). Ook al deze leden van de Europese Volkspartij (EVP) zijn allemaal politieke partijgenoten van cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij(Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), die ten dienste van de hierboven beschreven "totalitaire mensheid op aarde vernietigingsmacht" het gezin van cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij al bijna helemaal hebben uitgemoord, als ook meer dan tien gevolmachtigde cliënten van het juridisch rechtszaken voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) enig directeur is en waarvan Van Rooij Holding B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder is, (indirect) al hebben vermoord.

Met voorafgaande instemming van "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem gaat het private bedrijf DEXIA HOLDING NV (ondernemingsnummer: 0458.548.296) daarmee zelfs zover dat -- in naam van "koning Filip van België" -- de raad van bestuur van DEXIA HOLDING NV zijnde:

 • Gilles Denoyel, Frankrijk, voorzitter van de raad van bestuur
 • Pierre Crevits, België, voorzitter van het directiecomité
 • Giovanni Albanese Guidi, Italië
 • Anne Blondy-Touret, Frankrijk
 • Bart Bronselaer, België
 • Alexandre De Geest, België
 • Thierry Francq, Frankrijk
 • Véronique Hugues, Frankrijk
 • Tamar Joulia-Paris, België
 • Alexandra Serizay, Frankrijk
 • Michel Tison, België
 • Koen van Loo, België
 • Aline Bec, Frankrijk, waarnemer
 • Véronique Tai, België, waarnemer

aan het bedrijf Ad-Ministerie B.V.B.A. (ondernemingsnummer: 0474.966.438), Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met als niet-statutair bestuurders de heer Adriaan de Leeuw en mevrouw Ruth Okorieh ((bij notariële akte opgemaakt door notaris Toon Bieseman, Ter Eikenlaan 2, 1851 Grimbergen (Humbeek)) de allesomvattende volmacht hebben gegeven om alle over de gehele wereld gestolen gelden, inkomsten, pensioenen, bedrijven, roerende en onroerende goederen in het land naar de keus van de heer Adriaan de Leeuw en mevrouw Ruth Okorieh te laten witwassen, om als Belgische federale staat daarvoor jaarlijks vele miljarden euro's aan dividend uitbetaalt te krijgen, zonder dat de daarvoor verantwoordelijk ministers daarop juridisch kunnen worden vervolgd. Dit alles heeft "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem -- in naam van "koning Filip van België" - persoonlijk op zijn geweten als hij zijn cd&v-Apostel Ad van Rooij blijft verloochenen.

Lees de hieronder bij e-mail verkregen reactie van mijn gevolmachtigd cliënt Ruud Rietveld die cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij vanuit zijn juridisch bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. als gevolg van deze alles rovende en stelende maffia vanuit de DEXIA BANK BELGIE NV (vanaf BELFIUS BANK NV) al 14 jaar lang niet heeft kunnen bijstaan en nu afhankelijk is van stelende en rovende advocaten.

Van: Rietveld Stoel <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>

Date: ma 8 apr 2024 om 16:04

Subject: Re: De Laatste Loodjes

To: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>, Rudolf Rietveld <ruud.rietveld20@gmail.com>, Karin Faber <karin.faber@advocatenkantoorfaber.nl>, ron.derogee@politie.nl <ron.derogee@politie.nl>
Cc: rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl <rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl>, redactie@telegraaf.nl <redactie@telegraaf.nl>, M.Rengers@nrc.nl <M.Rengers@nrc.nl>, redactie@nd.nl <redactie@nd.nl>, redactie@parool.nl <redactie@parool.nl>, redactie@waarheidskrant.nl <redactie@waarheidskrant.nl>, klachtencoordinator.rb-nho@rechtspraak.nl <klachtencoordinator.rb-nho@rechtspraak.nl>, klachten.rbdh@rechtspraak.nl <klachten.rbdh@rechtspraak.nl>, crvb@rechtspraak.nl <crvb@rechtspraak.nl>, frank.delo@hotmail.com <frank.delo@hotmail.com>, Karin Faber <karin.faber@advocatenkantoorfaber.nl>, Fiod ECD kantoor Zwolle <faillissementsfraude@belastingdienst.nl>, belastingen@amsterdam.nl <belastingen@amsterdam.nl>, Bernadette Kolfschoten | VDSH Incasso & Gerechtsdeurwaarders <B.C.H.Kolfschoten@vdshincasso.nl>, fraude@rabobank.nl <fraude@rabobank.nl>, twanvanorsouw@gmail.com <twanvanorsouw@gmail.com>, Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>, Dick Georg <uwvfraudeenvernedering@gmail.com>, onderzoeksjournalist@gmail.com <onderzoeksjournalist@gmail.com>

Geachte ing. A. van Rooij, het is toch een verheugend Feit dat zoals U al eerder schreef betreffende het zeer trieste Overlijden van U vrouw Annelies , U de enigste blijkt te zijn, waarbij U wel inziet dat Corrupte rechters / Corrupte Gemeente / Corrupte UWV, als Corrupte Belastingdienst o.a. geen zins ooit de bedoeling gehad hebben "" Oog te hebben wat de Integere, als Misdrijven Onderzoekende Nederlanders boven water gehaald hebben "" met als beloning is aangedaan, of nog wordt gedaan ons het Graf denken in te slopen, dat is met onze Gezinsleden gelukt!

Maar dat gaat niet zonder dat het boven staande zooitje "" het gehele Samenspannende Zooitje als hierboven vermeld, met niets anders als gedaan hebben ** ruim 25 Jaar een ondoordringbare Sarcofaag te vormen om de Recreatie Vastgoed - Banken - Milieu - Drug - Overheid Maffia ** tot ongekende, als niet meer te kunnen slopende Octopus Nesten te laten verworden!

De rechtspraak heeft zelfs Jaren lang, met Corrupte Ministers omstreeks de Jaren 2000 de Integere FIOD - ECD onderzoeken lam gelegd, waarbij toen al vast stond, dat Campingmaffia Miljarden Euro's zwart geld wit wasten zoals Rietveld in de Telegraaf wist te krijgen Jaar 2003, waarbij diverse kranten als het NRC dan wel Telegraaf laatste Jaren, zelfs over Ruud Rietveld aangaven, dat nog eens een slordige 20 Miljard Euro door Campingmaffia zwart geld, naar wit geld gewassen kon worden!

Bij echt de Kern v.d. gehele samengevoegde Maffia Bende te kennen, schrijft ondergetekende (Miljarden Euro's Wit Geld naar Zwart Geld gewassen is) een doordenkertje voor de wat minder slim zijnde Personen werkzaam als Ambtenaren in Veelvoud!

Identiek de Milieu maffia met zware kankerverwekkende stoffen, over geheel Nederland te kunnen lozen waarbij o.a. van Aarle een Houtimpregneerbedrijf gevestigd in Sint - Oedenrode tot over Lijken van Burgers met Burgemeesters in de hoofdrol, meer als de vermelde Sarcofaag overeind hielden, rest zij even geen verdere tekst noodzakelijk als aan te geven:

De Overheid Bagger gevoegd in ongekende hoeveelheid Ordners moet snel Wereld Wijd Leesbaar worden!

Rietveld Amsterdam


Voormalig Belgisch cd&v premier en Europees president Herman van Rompuy heeft met de hulp zijn cd&v Apostel-voorzitter Vincent van Peteghem van de Dexia Bank België NV onder aansturing van de Belgische federale overheid deze 's-Werelds grootse Maffiaorganisatie gemaakt, die met behulp van verkregen belastinggeld bij nagenoeg alle acht miljard wereldbewoners letterlijk alles steelt en rooft, zelfs vermoorde lijken (waaronder mijn zoon Jos).

Wat hiervan in 2023 de gevolgen zijn ten bate van de Belgische federale Staat -- als 100% aandeelhouder van de BELFIUS BANK NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185) – kunt U lezen in het volgende artikel op BELGA-NIEUWS (https://www.belga.be/nl/home/)

De recordwinsten van Belfius resulteren in het hoogste dividend ooit voor de Belgische staat

3 maart 2023 

© BELGA FOTO ELISABETH CALLENS 

Belfius boekte in 2022 zijn hoogste winst ooit met ongeveer 1 miljard euro, wat de Belgische staat een recorddividend van 384,4 miljoen euro zal opleveren. De Belgische bank-verzekeraar zag de totale inkomsten in 2022 met ruim een tiende stijgen, tot een totaal van 2,98 miljard euro. De stijging werd veroorzaakt door alle activiteiten van de staatsbank, benadrukte CEO Marc Raisière vrijdag op een persconferentie. 

Zo stegen de rente-inkomsten van de bank met 8 procent naar 1,75 miljard euro, terwijl Belfius met 757 miljoen euro ook iets meer commissies verdiende. De verzekeringsactiviteiten brachten 564 miljoen euro op, een stijging van 10 procent, terwijl het nettoresultaat van de bank met 4 procent steeg naar 975 miljoen euro. 

Belfius zag de kosten met 143 miljoen euro stijgen tot 1,62 miljard euro, legt financieel directeur Johan Vankelecom uit. "Ongeveer 50 miljoen euro hiervan is te wijten aan de algemene inflatie", zei hij. De rest zijn extra kosten "ter ondersteuning van de gewenste uitbreiding van onze strategie", inclusief extra personeel en nieuwe technologie. 

Raisière was tevreden dat Belfius bleef groeien ondanks de moeilijke marktomgeving in 2022, met een torenhoge inflatie en een vertragende economie. De CEO noemde goed risicobeheer en benadrukte dat de bank ondanks de volatiele aandelen- en obligatiemarkten ruim 4 miljard euro aan vers geld heeft kunnen aantrekken om te investeren. 

De goede resultaten van Belfius zijn ook positief voor de Belgische schatkist. Als enig aandeelhouder kan de staat rekenen op een recorddividend van 384,4 miljoen euro. België kocht de bank na de financiële crisis van 2008, een investering die tot nu toe 2,1 miljard euro heeft opgeleverd.

Wat hiervan in 2024 de gevolgen zijn ten bate van de Belgische federale Staat -- als 100% aandeelhouder van de BELFIUS BANK NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185) – kunt U lezen in het volgende artikel op VRT-NIEUWS (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/)

Belfius rondt kaap van 1 miljard euro winst, staat krijgt 440 miljoen euro dividend

Belfius heeft in 2023 voor het eerst de kaap van 1 miljard euro nettowinst gerond. De nieuwe recordwinst leidt opnieuw tot een recorddividend, zo maakte de bank-verzekeraar in overheidshanden bekend. Belfius keert de staat 440 miljoen euro dividend uit. 

De nettowinst kwam zowat een vijfde hoger uit op 1,115 miljard euro tegenover 932 miljoen euro in 2022 - dat laatste cijfer is herzien door nieuwe boekhoudregels. De bankactiviteiten genereerden 876 miljoen euro winst, de verzekeringstak was goed voor 239 miljoen euro.

 "De resultaten zijn het gevolg van een coherente strategie die we jaar na jaar waarmaken", blikte een tevreden CEO Marc Raisière terug bij de voorstelling van de cijfers. Een "fantastisch" resultaat, sprak hij over de winst. De totale inkomsten kwamen 9 procent hoger uit op 4,05 miljard euro, waarvan net iets meer dan de helft rente-inkomsten. 

Kredieten en spaargeld 

De bank kende voor 23,4 miljard euro nieuwe langetermijnkredieten toe in de verschillende segmenten, tegenover 25 miljard euro een jaar eerder. Bij de ondernemers en ondernemingen was er wel een stijging met 7,7 procent tot 14,1 miljard euro. 

Voorts gaat het onder meer om 5,4 miljard euro aan nieuwe woonkredieten voor particulieren. Hier was net als bij menig sectorgenoot een daling nu de hypothecaire rente fors gestegen is en lenen duurder geworden is. De productie van nieuwe hypothecaire en consumentenkredieten samen, daalde zowat 30 procent tot 6,1 miljard euro. 

Daarnaast heeft Belfius 186,8 miljard euro aan spaargeld en beleggingen uitstaan tegenover 179,4 miljard euro het jaar voordien. In het jaar van de succesvolle staatsbon gingen de deposito's zonder vervaldatum zoals spaartegoeden weliswaar achteruit tot 89 miljard euro, maar onder meer de spaartegoeden in beleggingen en belegde gelden in tak21-spaarverzekeringen compenseerden ruimschoots die afname. 

Dividenden 

De bank stelt de staat, de enige aandeelhouder, een dividend van 440 miljoen euro voor. Een jaar eerder was dat 384,4 miljoen euro. Het bedrijf heeft een "gezonde winstcapaciteit" die toelaat om waarde te creëren voor de aandeelhouder, aldus CFO Johan Vankelecom. "In totaal hebben we al 2,5 miljard euro dividend uitgekeerd aan onze aandeelhouder", blikte hij terug op de dividendenstroom van de bank sinds het ontstaan in 2011. 

Belfius wil voorts blijven investeren om de bereikbaarheid verder te verhogen op verschillende vlakken. Bij het fysieke kantorennet wil de bank-verzekeraar bijvoorbeeld openingsblokken en -tijden verruimen zonder afspraak, verklaarde Olivier Onclin, die onder meer verantwoordelijk is voor het retailbankieren.

 Met een 450-tal universele bankkantoren, heeft Belfius naar eigen zeggen het op één na dichtste kantorennet. Voorts is onder meer sprake van bijkomende mensen om de telefonische wachtrij te verkleinen. Later dit jaar zou de bank meer tekst en uitleg geven over de plannen. 

De meest druk bezochte kantoren hebben elke dag openingsuren zonder afspraak, aldus Onclin. "Wij hebben geen sluitingspolitiek. De kantoren die we sluiten, zijn 'kantoren die niet meer gebruikt worden'." Als het tot een sluiting van een kantoor komt, is dat omdat je op gegeven moment volgens de bankier niet meer om de economische logica heen kan. Het aantal van zowat 450 kantoren zal niet veel fluctueren, "indien het gedrag van de klant niet veel zal veranderen in de toekomst".

De hierachter zittende "Bevolkingsregister vervalsende maffia", "Rijksregister vervalsende maffia" "Domiciliefraude plegende maffia", "Woonfraude plegende maffia", "Post stelende maffia", "Belastingfraude plegende maffia", "Sociale fraude plegende maffia", "Gezondheidszorg afnemende maffia", "Inkomen stelende maffia", "Pensioengeld stelende maffia", "Bedrijven stelende maffia", "Eigendom stelende maffia", "Onroerend stelende maffia", "Vastgoed maffia", "Milieu maffia" "Campingmaffia", "Drugsmaffia", "Corporate Crime plegende maffia", "Oorlog voerende maffia", "Mensen smokkel plegende maffia", "Mens dodende vergiftigingsmaffia", "Mens dodende drugsmaffia", "Mens dodende hongerdood maffia", "Mens vermoordende maffia" en alle "Overig denkbare maffia" hebben met de hulp van alle Belgische ministers, gouverneurs, burgemeesters, ambtenaren, overheid ondersteunende bedrijven en deskundigen, semi-overheidsbesturen, zorginstellingen, kerkfabrieken, advocaten, notarissen, accountants, gerechtsdeurwaarders, politie, justitie, rechters, raadsheren, verzekeringsmaatschappijen, vastgoed bedrijven, begrafenisondernemingen, nutsbedrijven, vervoersbedrijven, water, gas en elektra leverende bedrijven, multinationale bedrijven, IT-bedrijven, media, etc. met de hulp van niet-statutair bestuurder Adriaan de Leeuw van het bedrijf Ad-Ministerie B.V.B.A. (ondernemingsnummer: 0474.966.438) hieraan het honderd duizendvoudige aan miljarden euro's overgehouden, waarmee zij allemaal miljardair zijn geworden en van deze gestolen duizenden miljarden euro's weer veel meer aandelen in private bedrijven en private banken kunnen beleggen om daarmee een totalitaire dictatoriale macht over alle acht wereldbewoners(hun slaven) te verkrijgen. Dit alles heeft "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem -- in naam van "koning Filip van België" - persoonlijk op zijn geweten als hij zijn cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij(Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) blijft verloochenen.

De feiten zijn als volgt

1. Belgisch staatsburger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) heeft, met als tussenpersoon Century 21 Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23, 3520 Zonhoven, de woning op het adres Hazendansweg36, 3520 Zonhoven (België) vanaf 21 december 2010 gehuurd van eigenaar David Drilleux met een rechtsgeldig door inspecteur P. Broux op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren onder register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 geregistreerde huurcontract, om die woning samen met zijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) te gebruiken als "hoofdverblijfplaats" lees blz. 6 en 7 in mijn 122 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 4 april 2024 (kenmerk: AvR/040424/Belfius-cd&v), op 7 april 2024 (16:59 uur) verstuurd aan hiervoor -- in naam van "koning Filip van België" – bestuurlijk verantwoordelijk "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem die ook is belast met de aanpak van fiscale fraude (LEES HIER).

2. Burgemeester (en advocaat) Johny De Raeve (Open Vld) van Zonhoven heeft in opdracht van eigenaar David Drilleux (die onderdeel uitmaakt van de hierboven beschreven maffia) Belgisch staatsburger cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en zijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) nooit ingeschreven, als wonende in de woning op het adres Hazendansweg36, 3520 Zonhoven (België), in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en ook niet in het Belgisch Rijksregister, om die woning te gebruiken als "hoofdverblijfplaats" waartoe hij op grond van het door inspecteur P. Broux op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren onder register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 geregistreerde huurcontract ingevolge zijn afgelegde "Grondwettelijke eed" vanaf 1 januari 2011 wettelijk verplicht was en nog steeds "retroactief" wettelijk verplicht is. Alle daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke Belgische federale ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie weigeren (ondanks duizenden verzoeken daarom) hiertegen al 14 jaar lang handhavend op te treden.

3. Zolang burgemeester (en advocaat) Johny De Raeve (Open Vld) van Zonhoven zijn Belgische staatsburgers cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) – in opdracht van hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk cd&v-lid federaal minister (en advocaat) Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken -- niet vanaf 1 januari 2011 (retroactief) heeft ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgisch Rijksregister, als wonende (hoofdverblijfplaats hebbende) in hun met een "geregistreerd huurcontract" gehuurde woning, op het adres Hazendansweg36, 3520 Zonhoven (België), dan betekent dit dat Belgisch staatsburger cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en zijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) in die woning nooit hun woonplaats (hoofdverblijfplaats) hebben gehad.

4. Burgemeester (en advocaat) Johny De Raeve (Open Vld) van Zonhoven heeft in opdracht van eigenaar David Drilleux (die onderdeel uitmaakt van de hierboven beschreven maffia) vanaf 1 januari 2011 (al ruim 13 jaar lang) andere bewoners ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgisch Rijksregister, als wonende (hoofdverblijfplaats hebbende) in de woning op het adres Hazendansweg36, 3520 Zonhoven (België), die Belgisch staatsburger cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) met een "geregistreerd huurcontract" van eigenaar David Drilleux heeft gehuurd. Zowel burgemeester Johny de Raeve (de domiciliefraude plegende burgemeester), eigenaar David Drilleux (die onderdeel uitmaakt van de hierboven beschreven maffia) en de vanaf 1 januari 2011 door burgemeester Johny de Raeve ingeschreven "spookbewoners"in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgisch Rijksregister, als wonende (hoofdverblijfplaats hebbende) in de woning op het adres Hazendansweg36, 3520 Zonhoven (België), hebben bankrekeningen bij de Belfius Bank NV (Dexia Bank België NV). Daarmee is de Belfius Bank NV een "verzamelplaats voor maffia-criminelen" die voor het ten uitvoer brengen van hun "alles stelende en mens dodende maffiapraktijken" bij alle acht wereldbewoners(hun slaven) jaarlijks een dividend van zo'n 440 miljoen euro uitkeert aan de Belgische federale Staat, wat door hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem als "positief resultaat" in de media wordt gezet om zichzelf daarmee op de borst te kloppen dat hij dit -- in naam van "koning Filip van België" – als bestuurlijk verantwoordelijk "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën (die ook is belast met de aanpak van fiscale fraude) het voor de Belgische inwoners heel erg goed heeft gedaan. In de bijbel wordt een dergelijk handelen van cdv-Apostel Vincent Van Peteghem "Farizeeër" genoemd (LEES HIER, Luc. 13,32-33; 18: 9 – 14; Joh. 3,1-21;7,45-52; 19,39).

5. Het is deze "verzamelplaats voor maffia-criminelen" binnen Belfius Bank NV, waaraan Belgisch staatsburger cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) onder polisnummer: 002011588887 vanaf 1 januari 2011 tot 17 september 2024 (al een half jaar vooruit) in 14 jaar tijd maar liefst al ruim 3.000,00 Euro (met daarbovenop de wettelijke rente) aan EUROPESE DOMILIERING (woon- en familiaire verzekering) heeft moeten betalen aan de verzekeringstak van de Belfius Bank NV voor degenen die burgemeester (en advocaat) Johny De Raeve (Open Vld) van Zonhoven in opdracht van eigenaar David Drilleux (die onderdeel uitmaakt van de hierboven beschreven maffia) vanaf 1 januari 2011 (al ruim 13 jaar lang) als "spookbewoners" vals heeft ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgisch Rijksregister, als wonende (hoofdverblijfplaats hebbende) in de woning op het adres Hazendansweg36, 3520 Zonhoven (België), die Belgisch staatsburger cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) met een op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren onder register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 geregistreerde huurcontract heeft gehuurd. Als wettelijk bewijs daarvoor lees blz. 6 en 7 in mijn 122 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 4 april 2024 (kenmerk: AvR/040424/Belfius-cd&v), op 7 april 2024 (16:59 uur) verstuurd aan hiervoor -- in naam van "koning Filip van België" – bestuurlijk verantwoordelijk "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem die ook is belast met de aanpak van fiscale fraude (LEES HIER).

6. Met deze voorkennis en wetenschap heeft CFO Johan Vankelecom in opdracht van de Raad van Bestuur van de Belfius Bank NV (Dexia Bank België NV) de tot december 2024rechtsgeldige Belfius pas van mijnBelfius rekening BE71 0635 1061 1469 (waarvan de Belgische Staat de eigenaar is), die op naam staat van VAN ROOIJ ADRIANUS 't Achterom 9 9/A, NL-5491 XD Sint-Oedenrode, met als laatste vijf cijfers 1100 3 op mijn Belfius bankpas laten verdwijnen en een valse nieuwe pas aangemaakt met als laatste vijf nummers 3000 5 op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België). Dit met de voorkennis en wetenschap: 1.) dat als gevolg van het inschrijven van "spookbewoners" in de woningen op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België) in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische rijksregister door burgemeester (en advocaat) Johny De Raeve (Open Vld) van Zonhoven in opdracht van eigenaar David Drilleux (die onderdeel uitmaakt van de hierboven beschreven maffia) cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en zijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) vanaf 1 januari 2011 daarin nooit hebben kunnen wonen in overeenstemming met hun op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren onder register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 geregistreerde huurcontract, 2.) dat als gevolg daarvan huidig vals ingeschreven "spookbewoner" in de woning op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België) -- waarvoor Belgisch staatsburger cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) onder polisnummer: 002011588887 vanaf 1 januari 2011 tot 17 september 2024 (al een half jaar vooruit) in 14 jaar tijd maar liefst al ruim 3.000,00 Euro (met daarbovenop de wettelijke rente) aan EUROPESE DOMILIERING (woon- en familiaire verzekering) aan de verzekeringstak van de Belfius Bank NV heeft betaald -- betreffende in februari 2024 toegestuurde nieuwe bankpas heeft gestolen van eigenaar cd&v-lid A.M.L (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), 3.) dat cd&v-lid A.M.L (Ad) van Rooij als gevolg daarvan niet meer op zijn Belfius bankrekening BE71 0635 1061 1469 (waarvan de Belgische Staat de eigenaar is), die op naam staat van VAN ROOIJ ADRIANUS 't Achterom 9 9/A, NL-5491 XD Sint-Oedenrode, kan en daarmee zijn wettelijke betalingsverplichtingen jegens derden (waaronder De watergroep) niet meer kan nakomen. Als wettelijk bewijs daarvoor lees blz. 96 en 115 in mijn 122 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 4 april 2024 (kenmerk: AvR/040424/Belfius-cd&v), op 7 april 2024 (16:59 uur) verstuurd aan hiervoor -- in naam van "koning Filip van België" – bestuurlijk verantwoordelijk "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem die ook is belast met de aanpak van fiscale fraude (LEES HIER). Dit alles heeft "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem -- in naam van "koning Filip van België" - persoonlijk op zijn geweten als hij zijn cd&v-Apostel Ad van Rooij blijft verloochenen.

7. Met deze voorkennis en wetenschap heeft CFO Johan Vankelecom in opdracht van de Raad van Bestuur van de Belfius Bank NV (Dexia Bank België NV) proberen te bewerkstelligen dat daarmee de door 1.) A.M.L. van Rooij (Belgisch Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), 2.) J.E.M. van Nunen (Belgisch Rijksregister-nummer: 55.09.20 510-11), 3.) Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032) met als enig eigenaar A.M.L. van Rooij, 4.) Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als enig directeur A.M.L. van Rooij, 5.) Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en 6.) Politieke Groepering De Groenen, met zetel gevestigd in Nederland, met als voorzitter A.M.L. van Rooij voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden in Nederland, bij onderzoeksrechter S. GORRÉ bij de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt, op 22 mei 2014 ingediende klacht met burgerlijke partijstelling – waarvoor onder referentie: COR/1315 <<PB/1400043>> en kwitantie nr.: 4440 door A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en J.E.M. van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) aan de GRIFFIE van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling HASSELT, een bedrag van 400,00 EUR is betaald aan de Belgische Staat ((is de juridische term voor de (federale) overheid van het Koninkrijk België en België als rechtspersoon)) voor eeuwig in de DOOFPOT te laten verdwijnen nu het uitmoorden van het volledige gezin van cd&v-Apostel Ad van Rooij (en het laten verdwijnen van de lijken zoals met mijn zoon Jos is gebeurd) vooralsnog is mislukt. Als wettelijk bewijs daarvoor lees blz. 36 en 39 in mijn 122 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 4 april 2024 (kenmerk: AvR/040424/Belfius-cd&v), op 7 april 2024 (16:59 uur) verstuurd aan hiervoor -- in naam van "koning Filip van België" – bestuurlijk verantwoordelijk "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem die ook is belast met de aanpak van fiscale fraude (LEES HIER). Dit alles heeft "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem -- in naam van "koning Filip van België" - persoonlijk op zijn geweten als hij zijn cd&v-Apostel Ad van Rooij blijft verloochenen.

Conclusie

Als -- in naam van "koning Filip van België" – door hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem -- niet per direct wordt ingegrepen en op uiterlijk 12 april 2024 niet het voor de tweede maal verzochte attest van hoofdverblijfplaats met historiek uit het Belgische Rijksregister aan Belgisch staatsburger cd&v lid A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) van mij en mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com heeft verstuurd dan is Vincent Van Peteghem hoogst persoonlijk ook verantwoordelijk voor het volledig uitmoorden van het gehele gezin van Ruud Rietveld. Dit vanwege het feit de gezondheid van Ruud Rietveld op dit moment zeer slecht is, met als gevolg dat zijn nog enig overgebleven dochter dat nooit zal overleven.

Voor meer informatie daarover lees het hierover ingelaste artikel dat ondergetekende acht rechtspersonen (waaraan cd&v Apostel Ad van Rooij onlosmakelijk zit verbonden) op De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) heeft laten plaatsen, welke U kunt lezen in de volgende link hieronder:

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/het-is-cdv-apostel-voorzitter-vincent-van-peteghem-die-als-vicepremier-van-belgie-in-naam-van-koning-filip-zijn-cdv-apostel-ad-van-rooij-voor-de-eerste-maal-heeft-verloochend/

Met vriendelijke Groeten

Het is "cd&v Apostel voorzitter" Vincent van Peteghem die als vicepremier van België "in naam van koning Filip" zijn cd&v apostel Ad van Rooij voor de eerste maal heeft verloochend.

Oorzaak het 185 jaar lang "Ongrondwettige" Nederland. Gaat Paul Magnette (PS) samen met de politieke partijen "PVDA / cd&v / Vlaams Belang" vanuit België dit "Aardse probleem van Wereldomvang" – samen met de Nederlandse politieke partijen "PVV / NSC / BBB" – oplossen?

Beste "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem, namens deze de Constitutionele monarchie van België,

Uw cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) maakt U hierbij kenbaar dat de Belgische federale overheid (als 100% aandeelhouder) het private bedrijf de BELFIUS BANK NV (ondernemingsnummer 0403.201.185) heeft opgericht om zich te kunnen verschuilen achter beslissingen van de raad van bestuur van de Belfius Bank om op deze wijze alle acht wereldbewoners te kunnen leegroven van al hun eigendommen

Vanuit de Belgische federale overheid (als 100% aandeelhouder) van het private bedrijf de BELFIUS BANK NV (ondernemingsnummer 0403.201.185), maken ondergetekende acht rechtspersonen, waaraan Uw cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) onlosmakelijk zit verbonden, U het volgende kenbaar:

Uw "cd&v-Apostel" A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) U hierbij kenbaar dat u met Uw weigering om op uiterlijk 8 april 2024 een attest van hoofdverblijfplaats met historiek uit het Belgische Rijksregister aan Belgisch staatsburger cd&v lid A.M.L. van Rooij

(Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) van mij en mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) te verstrekken en te versturen naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com, U in naam van "koning Filip van België" voor de EERSTE MAAL heeft ontkend dat Uw cd&v Apostel Ad van Rooij bestaat. (Matteüs 26:33–35 / Marcus 14:29–31 / Lucas 22:33–34 / Johannes 13:36–38).

Laat duidelijk zijn U heeft Uw cd&v Apostel Ad van Rooij opzettelijk verloochend met het vooropgezette doel om in naam van "koning Filip van België" vanuit het private bedrijf de BELFIUS BANK NV (ondernemingsnummer 0403.201.185), waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Belgische Federale Overheid, te kunnen blijven doorgaan met het uitmoorden van alle acht miljard wereldbewoners.

Voor meer informatie daarover lees bijgevoegd verzoekschrift d.d. 4 april 2024 van "cd&v Apostel" Ad van Rooij aan "cd&v Apostel voorzitter" Belgisch Vicepremier Vincent van Peteghem in de volgende link:

HET GEZIN VAN RUUD RIETVELD IS AL 25 JAAR LANG HET GROTE SLACHTOFFER VAN DE "CAMPINGMAFFIA" ONDER AANSTURING VAN VOORMALIG CDA MINISTER PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE.

Oorzaak het 185 jaar lang "Ongrondwettige" Nederland. 


Gaat Paul Magnette (PS) samen met de politieke partijen "PVDA / cd&v / Vlaams Belang" vanuit België dit "Aardse probleem van Wereldomvang" – samen met de Nederlandse politieke partijen "PVV / NSC / BBB" – oplossen?

Voor meer informatie daarover lees bijgevoegd verzoekschrift d.d. 4 april 2024 van "cd&v Apostel" Ad van Rooij aan "cd&v Apostel voorzitter" Belgisch Vicepremier Vincent van Peteghem in de volgende link:

MAAKT PAUL MAGNETTE (PS) SAMEN MET "PVDA / CD&V / VLAAMS BELANG" EEN EINDE AAN HET 185 JAAR LANG "ONGRONDWETTIGE" BELGIË?

Met dank aan de Belgische koning Leopold III en zijn kleinkind huidig koning Filip van België.

Voor meer informatie daarover lees bijgevoegd verzoekschrift d.d. 4 april 2024 van "cd&v Apostel" Ad van Rooij aan "cd&v Apostel voorzitter" Belgisch Vicepremier Vincent van Peteghem in de volgende link:

Daarin staat onder meer het volgende geschreven:

TWEEDE PAASDAG 1 APRIL 2024:

MET DE OPSTANDING VAN JEZUS KOMT EEN EINDE AAN DE VALSE DRIE EENHEID

De volgende daarop zichtbare foto's maken dat glashelder.

Grootste "verkiezingsfraude" uit de wereldgeschiedenis

Zoals U hierboven heeft kunnen lezen zijn de vanaf 21 december 2010 tot heden veroorzakende federale ministers van Financiën en Fraude-bestrijding, Binnenlandse Zaken en Justitie, lid van de volgende politieke partijen " MR / Open Vld / CD&V (cd&v) / cdH (Les Engagés) / NV-A ". die " in onderlinge samenspanning" met hun Nederlandse zusterpartijen "VVD / D66 / CDA / Christen Unie / PvdA- GroenLinks" Belgisch staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en Nederlands staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Burgerservicenummer: 093391225) "aan het kruis hebben genageld".

Deze "Kruisiging van het gezin van Ad van Rooij" duurt al vanaf 21 december 2010 - heden (14 jaar), met als gevolg dat het Nederlandse paspoort van Belgisch staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en Nederlands staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Burgerservicenummer: 093391225) vanaf 15 juli 2013 (ruim 10,5 jaar lang) is verlopen, en niet in België en ook niet in Nederland kan worden vernieuwd. Als wettelijk bewijs vindt U betreffende vanaf 15 juli 2013 (ruim 10,5 jaar lang) verlopen Nederlands paspoort van Belgisch en Nederlands staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij hieronder ingelast.

Dit heeft als gevolg dat Belgisch staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) als betalend stemgerechtigd lid van politieke partij cd&v in België en als lid van de politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode -- waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is -- vanaf 15 juli 2013 (ruim 10,5 jaar lang):

1. In "Nederland" als stemgerechtigd lid van de politieke partij De Groenen niet heeft kunnen stemmen voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode (vanaf 2017 Meierijstad) en voor de verkiezingen van de leden van provinciale staten van Noord Brabant en de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Nederland en voor de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel en voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland en voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement in de Europese Unie (ruim 10,5 jaar lang).

2. In "Nederland" als stemgerechtigd lid van de politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode -- waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is -- zich niet op een "verkiezingslijst" heeft kunnen laten zetten voor zijn politieke partij De Groenen voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode (vanaf 2017 Meierijstad) en voor de verkiezingen van de leden van provinciale staten van Noord Brabant en de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Nederland en voor de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel en voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland en voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement in de Europese Unie (ruim 10,5 jaar lang).

3. In "België" als stemgerechtigd lid van de politieke partij "cd&v" niet heeft kunnen stemmen voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Zonhoven en voor de verkiezingen van de leden van de provincieraad van Limburg en voor de verkiezingen van de leden van de Vlaamse volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement en voor de verkiezingen van de leden van Kamer van volksvertegenwoordigers in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement in de Europese Unie (ruim 10,5 jaar lang).

4. In "België" als stemgerechtigd lid van de politieke partij "cd&v" zich niet op een "verkiezingslijst" heeft kunnen laten zetten voor zijn politieke partij "cd&v" voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Zonhoven en voor de verkiezingen van de leden van de provincieraad van Limburg en voor de verkiezingen van de leden van de Vlaamse volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement en voor de verkiezingen van de leden van Kamer van volksvertegenwoordigers in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement in de Europese Unie (ruim 10,5 jaar lang).

Deze maar liefst 10,5 jaar lang voortdurende verkiezingsfraude gepleegd door de Belgische politieke partijen " MR / Open Vld / CD&V (cd&v) / cdH (Les Engagés) / NV-A " in onderlinge samenspanning" met hun Nederlandse zusterpartijen "VVD / D66 / CDA / Christen Unie / PvdA- GroenLinks" is de Grootste "verkiezingsfraude" uit de wereldgeschiedenis. 

Het om die reden "uitmoorden" van het gehele gezin van Belgisch staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en Nederlands staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Burgerservicenummer: 093391225) is de grootse "Politieke Moord" uit de uit de wereldgeschiedenis.

Let wel het betreffen meer dan "Tien Politieke Moorden" die vanuit Belgische politieke partijen " MR / Open Vld / CD&V (cd&v) / cdH (Les Engagés) / NV-A " in onderlinge samenspanning" met hun Nederlandse zusterpartijen "VVD / D66 / CDA / Christen Unie / PvdA- GroenLinks" daarmee zijn gepleegd. Dit vanwege het feit dat het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij ((Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37 (BE) / Burgerservicenummer: 093391225 (NL)) zijn gevolmachtigde cliënten al maar liefst ruim 11 jaar lang juridisch niet meer heeft kunnen bijstaan, waardoor bij hen voor tientallen miljoenen euro's aan eigendommen is gestolen, wat direct of indirect meer dan tien doden heeft veroorzaakt.

Het is deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" die voor het op deze wijze vermoorden van meer dan tien mensen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Enkel binnen het gezin van gevolmachtigd cliënt Ruud Rietveld (zie foto) heeft dat al twee directe doden tot gevolg gehad, te weten zijn vrouw en zijn zoon. Een grotere "Politieke" misdaad is ondenkbaar. Voor meer informatie daarover lees de volgende links op de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)

Een beerput vol met stinkende verrassingen

https://www.sdnl.nl/index1024.html

https://www.sdnl.nl/index1024.html 

De wraking van de rechtbank door ir. R.A.A. Rietveld (R) zijn twee voorbeelden van onwettige manipulatie van de rechtspraak met vervalsen van het politiearchief en GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) waarin 'n eerdere rechtszaak een groot aantal aangiftes zijn verdwenen, wie gaf opdracht?

Wie zijn belanghebbend? Alle mensen met bezit die dreigen failliet te gaan, rechtenstudenten, officieren van Justitie en de rechters. 

Daarnaast iedereen in het openbaar bestuur, advocaten en overheidsinstanties (toeslagen-affaire) met boter op het kwetsbare hoofd.

Het is 'Campingmaffiabaas' Janus Bergervoet waarmee voormalig Nederlands "CDA / cd&v / EVP" Minister -President Jan Peter Balkenende rond de tafel zit.

Voor meer informatie daarover lees het volgende artikel op QUOTE.

https://www.quotenet.nl/vastgoed/qasteel/a35001277/campingmaffiabaas-zet-kapitale-villa-euro26-miljoen-in-de-etalage/

'Campingmaffiabaas' zet kapitale villa
(€2,6 miljoen) in de etalage 

DOOR MARTIJN ZEVEN GEPUBLICEERD OP: 18/12/2020

Zelf wil Janus Bergervoet absoluut geen Godfather genoemd worden, toch zou zijn villa in Lunteren niet misstaan als decorstuk in een poldermaffiafilm.

Janus Bergervoet is de grote man achter Topparken, u vast welbekend. Volgens sommigen een omstreden exploitant. Hij wordt op internetportalen en consumentensites beschuldigd bewoners af te persen met hoge prijzen en door één man zelfs uitgemaakt voor de capo di tutti capi van de 'campingmaffia'. Bergervoet haalde ook al eens Geenstijl met een geslaagde poging een paar krakers uit een pand in Maarssen te bonjouren. Dat leverde kritiek op, maar bij anderen ook respect voor zo veel ondernemende eigenrichting.

Lees: Ruud Rietveld vecht tegen wat hij noemt de 'campingmaffia'

https://www.sdnl.nl/rietveld-maes.htm

https://www.sdnl.nl/rietveld-2.htm

In 2018 ging Quote langs bij de man die dus zelf absoluut niet met een maffia-godfather vergeleken wil worden. 'Je zet mij niet weg als godfather, hè. Die associatie met maffia moet ik niet hebben,' zei hij toen.

Hoe het ook zij, zijn villa zou best als decorstuk in een poldermaffiaproductie kunnen dienen. Zoveel is wél duidelijk. Bergervoet kocht het geheel in 2003 samen met zijn in 2017 overleden echtgenote voor iets meer dan €1,8 miljoen. Samen lieten zij de boel grondig onder handen nemen.

De inrichting moet uw smaak zijn; een tikje nouveau riche, maar het binnenzwembad, de jacuzzi en het café-aan-huis zijn zeker in deze tijden geen overbodige luxe voor de welgestelde. En wat te denken van de garage waar we nu twee Ferrari's en twee old-timers in ontwaren. Ook niet slecht toch?

Godfather of niet. Kijkt u vooral zelf even rond, en ja, de parkachtige tuin vinden wij zelfs prachtig. Mooier dan de parken op Topparken-grondgebied? Wellicht.

Overigens gooide ook zoon Peter zijn villa onlangs al in de verkoop. Zou de familie met z'n allen lekker gezellig op een van hun parken een commune aan het bouwen zijn?

Zoals U hierboven heeft kunnen lezen zijn de vanaf 21 december 2010 tot heden veroorzakende federale ministers van Financiën en Fraudebestrijding, Binnenlandse Zaken en Justitie, lid van de volgende politieke partijen " MR / Open Vld / CD&V (cd&v) / cdH (Les Engagés) / NV-A ". Dit betekent dat er maar een gesettelde politieke partij binnen België is die dit 's werelds grootste misdaad probleem kan oplossen en dat is de politieke partij Parti Socialiste (PS) onder voorzitter Paul Magnette (zie foto). Dit betekent dat Paul Magnette de nieuwe premier van   moet worden om dit gigantisch grote probleem op te lossen.

Let wel het betreffen meer dan "Tien Politieke Moorden" die vanuit Belgische politieke partijen " MR / Open Vld / CD&V (cd&v) / cdH (Les Engagés) / NV-A "in onderlinge samenspanning" met hun Nederlandse zusterpartijen "VVD / D66 / CDA / Christen Unie / PvdA- GroenLinks" zijn gepleegd. Dit betekent dat voorzitter Paul Magnette van de politieke partij Parti Socialiste (PS) de "Goddelijke Opdracht" heeft gekregen om ook alle maffia praktijken vanuit Nederland, via België, vanuit de Benelux Unie, via de Europese Unie naar alle 193 landen van de Verenigde Naties op te lossen.

Het is dan ook geen toeval dat Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be) ruim tien jaar geleden op mijn pad is gekomen en dat Belgisch en Nederlands staatsburger A.M.L. van Rooij ((Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37 (BE) / Burgerservicenummer: 093391225 (NL)) als voorzitter van de Nederlandse politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is, ondanks zijn ruim 10 jaar lange "politieke liquidatie" door bovengenoemde Belgische en Nederlandse politieke partijen, als betalend stemgerechtigd cd&v-lid onder mijn hoog gewaardeerde voorzitter Sammy Mahdi (zie foto) -- die binnen zijn politieke partij "cd&v" met een "bijna niet omkeerbare erfenis" is opgezadeld -- nog in leven is.

Het is dan ook geen toeval dat God Zij Dank het met name zijn ijzersterke vriendin Nawal Farih (zie foto) is geweest die ervoor heeft gezorgd dat cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) het zolang "zonder zijn vrouw en zoon en zonder woning en geld" heeft kunnen blijven volhouden. Gods Wil Geschiedt.

Iedereen die tot tien kan tellen zal begrijpen dat het in 1980 opgerichte Belgische Grondwettelijk Hof (zie foto) de bij decreet van 7 februari 1831 aangenomen Belgische Grondwet overtreedt. Dit vanwege het eenvoudige feit dat "gelijktijdig" met het aannemen van betreffend decreet op 7 februari 1831 het Belgisch Grondwettelijk Hof had moeten worden opgericht, waarbij het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen in en vanuit de "Soevereine Staat België" in alle wereldlanden Grondwettelijk moet worden nageleefd.

Met de oprichting van Belgische Grondwettelijk Hof in 1980 heeft de Constitutionele monarchie van België, zijnde de onlosmakelijk aan elkaar verbonden koning Filip en Belgische federale regering, zelf beslist dat België al maar liefst vanaf 19 april 1839 het door henzelf ondertekende Verdrag van Londen al maar liefst 185 jaar lang in zeer ernstige mate hebben overtreden. Dit wordt bevestigd door het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de voormalige Belgische koning Leopold III (de grootvader van de huidige koning Filip) met daarin letterlijk de volgende tekst:

" - 8. De buitenlandse en koloniale politiek - Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties. Ik herinner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt

(LEES HIER en HIER).

Het behoeft dan ook geen toelichting dat de voormalige Belgische koning Leopold III (de grootvader van de huidige koning Filip) om die reden op bevel van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) op 7 juni 1944, de dag na de Landing in Normandië, eerst koning Leopold III en daags daarop de gehele koninklijke familie is gedeporteerd naar het kasteel Hirschstein aan de Elbe in Saksen in het Duitse Rijk van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen.

Het behoeft dan ook geen toelichting dat drie maanden daarna op 5 september 1944 Paul Henri Spaak (BWP/PES/S&D) in Londen, namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst heeft ondertekend, zonder handtekening van koning Leopold III en daarmee nooit is bekrachtigd, in strijd met het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en daarmee in strijd met de Belgische Grondwet. Om die reden werd koning Leopold III op 7 maart 1945 overgebracht naar Strobl in Oostenrijk, van waaruit hij op 1 oktober 1945 noodgedwongen verhuisde naar Pregny-Chambésy in Zwitserland, waar hij van de opvolgende Belgische regeringen Van Acker II (1945-1946), Spaak II (1946), Van Acker III (1946), Huysmans (1946-1947), Spaak III (1947-1948), Spaak IV (1948-1949), G. Eyskens I (1949-1950) en Duvieusart (1950) tot 22 juli 1950 (bijna 6 jaar lang) in "ballingschap" moest verblijven.

Deze 185 jaar lang voortdurende ONGRONDWETTIGHEID vanuit België, via de Benelux Unie (als illegale proeftuin) naar alle 27 landen van de Europese Unie en vanuit de Europese Unie in alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties, heeft van de gehele AARDSE WERELD een   gemaakt onder dictatoriale aansturing vanuit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (qua grondgebied gelijk aan de Benelux Unie) dat vanaf 19 april 1839 grondwettelijk niet meer bestaat. 

Dit betekent dat als gevolg daarvan alle met België (zie foto) vanaf 19 april 1839 gesloten "Verdragen" in strijd met de bij decreet van 7 februari 1831 aangenomen Belgische Grondwet tot stand zijn gekomen een daarmee ONGRONDWETTIG zijn, waarvan U de meest belangrijkste Verdragen" (met toelichtend schrijven) hieronder vindt ingelast.

Daarom moesten de bestuurscentra van de Benelux-Unie, de Europese-Unie en de NAVO in Brussel (België) worden gevestigd, moest het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg worden gevestigd en moest het Internationaal Strafhof, Europol en Eurojust in Den Haag (Nederland) worden gevestigd, zijnde het grondgebied van de Benelux-Unie (waarvan het grondgebied gelijk is aan dat van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815-1830, zie foto), waarop de Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) die luidde: `Wet op de Zamenstelling der Regterlijke Magt en het Beleid der Justitie'. In Art. 1. van de Wet van den 18 April 1827 stond: De regterlijke magt wordt, onverminderd het regtsgebied aan den militairen regter toegekend, uitgeoefend door : 1°. De Kanton-Geregten; 2°. De Arrondissements-Regtbanken; 3°. De Provinciale-Geregtshoven, en de kriminele Regtbank te Amsterdam gevestigd; 4°. Den Hoogen Raad vanaf de 1sten October 1838 vanuit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ONHERROEPELIJKE RECHTSKRACHT heeft, zoals dat op 18 april 1827 was begrenst (zie foto) in alle 193 landen van de Verenigde Naties, Het behoeft dan ook geen toelichting dat Mark Rutte (VVD) om die reden de nieuwe Secretaris-Generaal van de NAVO in Brussel (België) moet worden.

Het is Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE, die de "Goddelijke Opdracht" heeft gekregen om dit "gehele AARDSE WERELD omvattende" probleem samen met een "hernieuwde cd&v" met de hulp van mijn voorzitter Sammy Mahdi -- die binnen zijn politieke partij "cd&v" met een "bijna niet omkeerbare erfenis" is opgezadeld – en zijn ijzersterke vriendin Nawal Farih (zie foto) dit gaan oplossen Gods Wil Geschiedt.

Met in achtneming van bovengenoemde feiten mogen het duidelijk zijn dat dit "gehele AARDSE WERELD omvattende" probleem nooit kan worden opgelost middels een samenwerking met de volgende Belgische politieke partijen " MR / Open Vld / NV-A" en met de Nederlandse politieke partijen "VVD / D66 / CDA / Christen Unie / PvdA- GroenLinks".

De samenwerking in België moet dan ook worden gezocht in politieke partijen die niet eerder deel hebben uitgemaakt van Belgische regeringen en bereid zijn om terug te keren naar een Soevereine Staat en Unitaire Staat België. Dit is ook wat Partij van de Arbeid van België (PVDA), onder partijvoorzitter Raoul Hedebouw (zie foto), al jarenlang nastreeft.

Onder de voorwaarde dat het Vlaams Belang wil terugkeren naar een Soevereine Staat en Unitaire Staat België kan heel goed worden samengewerkt met het Vlaams Belang, onder partijvoorzitter Tom Van Grieken (zie foto), om dit "gehele AARDSE WERELD omvattende" probleem vanuit de nieuwe Belgisch premier Paul Magnette (PS) samen met een "hernieuwde cd&v" en de "PVDA" te helpen oplossen.

Hetzelfde geldt voor de Nederlandse politieke partijen "PVV" onder de "twee-eenheid" Geert Wilders en Fleur Agema en "NSC" onder partijvoorzitter Pieter Omtzigt en "BBB" onder partijvoorzitter Caroline van der Plas (zie foto's hieronder).

De oplossing van dit "gehele AARDSE WERELD omvattende" probleem is niet moeilijk en kan in zeer korte tijd als volgt ten uitvoer worden gebracht. 

Lees daarvoor mijn 152 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL) aan VVD minister president Mark Rutte van Nederland (waarop hij weigert te reageren) hieronder ingelast in de volgende link op De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) met daarin opgenomen de volgende "Conclusie en Aanbevelingen".

Conclusie en Aanbevelingen

Met de feitelijke en wettelijke inhoud van bovengenoemde "blz. 1 t/m 144" is onmiskenbaar komen vast te staan dat alle Nederlandse kabinetten te beginnen met het kabinet Schimmelpenninck (25 maart 1848 tot 7 mei 1848) tot en met het huidige kabinet Rutte IV (vanaf 7 juli 2023 demissionair) onder huidig Minister-President Mark Rutte ONGRONDWETTIG zijn, omdat bij Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die bij koninklijk besluit op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – is beslist dat Nederland (zonder België) vanaf het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen (al 185 jaar lang) grondwettelijk nooit heeft bestaan en dat als gevolg daarvan ook Luxemburg (al 185 jaar lang) grondwettelijk niet bestaat.

Op grond daarvan bent u, zijnde minister-president Mark Rutte, als erfopvolger van uw voorgangers, grondwettelijk verplicht om per direct (retroactief vanaf 19 april 1839) uw ontslag en dat van uw gehele demissionare kabinet Rutte IV aan te bieden bij Koning Willem Alexander, die op zijn beurt grondwettelijk verplicht is om dat ontslag te aanvaarden. Ondergetekende acht rechtspersonen verzoeken u dan ook om dat te doen en daarover niet te blijven zwijgen tot dat het te laat is voor alle acht miljard wereldbewoners op onze aarde.

Er is maar een mogelijkheid om uit deze vanaf 19 april 1839 door koning Willem I bij koninklijk besluit gepleegde staatsgreep te geraken, die enkel en alleen maar kan leiden tot het uitroeien van alle acht miljard wereldbewoners als daarmee niet onmiddellijk wordt gestopt, en dat is om in de geschiedenis terug te gaan naar de "bron-veroorzaker". 

De "bron-veroorzaker" van deze vanaf 19 april 1839 bij koninklijk besluit gepleegde staatsgreep is koning Willem I. Dit omdat koning Willem I in nauwe samenwerking met zijn Secretaris van Staat Mr. H.J. (Henri) baron van Doorn van Westcapelle op 1 oktober 1838 -- ruim twee maanden voor de finale vaststelling van de vredesregeling met het protocol van 6 december 1938 door de Conferentie van Londen en ruim zes maanden voor het op 19 april 1839 door de Nederlandse gezant Salomon Dedel en de Belgische gezant Sylvain van de Weyer ondertekenende Verdrag van Londen, waarop de mogendheden (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Rusland) hun akkoord hebben betuigd – bij Koninklijk Besluit het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen heeft ondermijnd. Hiermee heeft koning Willem I een staatsgreep op wereldniveau gepleegd, welke tot op de dag van vandaag is blijven voortduren. De gevolgen daarvan heeft u hierboven kunnen lezen.

Daarmee is bij Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – Grondwettelijk beslist dat België vanaf 1830 tot op heden (al196 jaar lang) Grondwettelijk nooit heeft bestaan.

Daarmee is bij Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – Grondwettelijk beslist dat Nederland (zonder België) vanaf het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen (al 185 jaar lang) Grondwettelijk nooit heeft bestaan en dat als gevolg daarvan ook Luxemburg (al 185 jaar lang) Grondwettelijk niet bestaat. 

De erfopvolger van de "bron-veroorzaker" koning Willem I is huidig koning Willem Alexander. Dit betekent dat hij als erfopvolger verantwoordelijk is dat de Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – ervoor heeft gezorgd dat vanuit Nederland en België alle wereldlanden, waarmee Nederland en/of België vanaf 19 april 1839 een Verdrag hebben gesloten (waaronder alle 27 landen van de Europese Unie, alle 193 landen van de Verenigde Naties en alle 32 landen van de NAVO) al maar liefst 185 jaar lang het Verdrag van Londen hebben ondermijnd als gevolg van de voortzetting van deze geheim gehouden staatsgreep op wereldniveau, met als gevolg dat de huidige wereld een Hel op Aarde is geworden, waarbij het voortbestaan van de mensheid in groot gevaar is gekomen als niet onmiddellijk wordt ingegrepen. Mijn aanbeveling aan koning Willem Alexander is dan ook om dit spoedeisend verzoekschrift aan de Constitutionele monarchie van Nederland aandachtig te lezen en zijn vrouw koningin Maxima als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties daarin volledig te betrekken. 

Het is vervolgens koningin Maxima als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties die deze vanuit de Constitutionele monarchie van Nederland met behulp van private bedrijven vanaf 19 april 1839 in alle wereldlanden gepleegde staatsgreep kan bespreken met secretaris-Generaal António Guterres van de Verenigde Naties. 

Het is vervolgens secretaris-Generaal António Guterres die ervoor moet zorgen dat alle 193 landen van de Verenigde Naties per direct het op 19 april 1839 ondergetekende Verdrag van Londen ten uitvoer moeten brengen, waarmee een einde komt aan deze maar liefst 185 jaar lang gepleegde staatsgreep vanuit de Constitutionele monarchie van Nederland met behulp van private bedrijven in alle wereldlanden. Dit betekent dat België (na 185 jaar) daarmee per direct een soevereine staat is geworden met gesloten grenzen en eigen munteenheid (Belgische frank) met de Belgische Grondwet zoals die op 19 april 1839 van kracht was. 

Mijn voorstel is om in alle 193 landen van de Verenigde Naties hetzelfde te doen, wat betekent dat alle 193 landen van de Verenigde Naties daarmee per direct soevereine staten zijn geworden met gesloten grenzen en met dezelfde Grondwet als de Belgische Grondwet zoals die op 19 april 1839 van kracht was. Secretaris-Generaal António Guterres van de Verenigde Naties kan vervolgens hiervoor alle 193 landen van de Verenigde Naties bij elkaar roepen om dit te bespreken. Na een akkoord hierover behoren alle huidige en toekomstige oorlogen per direct tot het verleden en kan gezamenlijk vanuit 193 soevereine staten met gesloten grenzen en een eigen munt worden gewerkt aan het oplossen van alle wereldproblemen die private bedrijven, globalisering, open grenzen, liberalisering, etc. (lees blz. 1 t/m 144 hierboven) met zich hebben meegebracht.

Daarmee wordt een totale vernietiging van de mensheid op aarde nipt op tijd voorkomen.

Gods Wil Geschiedt

Beste cd&v partijgenoot vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem, namens deze de Constitutionele monarchie van België als bestuurder van de BELFIUS BANK, BELFIUS INSURANCE en BELFIUS ASSET MANAGEMENT – zijnde de Belgische federale overheid -- maken ondergetekende acht rechtspersonen, waaraan Belgisch staatsburger cd&v lid A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) onlosmakelijk zit verbonden, U hierbij kenbaar dat onder de volgende link: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/ op de Belgische federale Overheid letterlijk het volgende staat geschreven:

Rijksregister 

Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van identificatiegegevens van personen verzekert. 

Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd: alle Belgen die in België verblijven; alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland; alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België.

Het Rijksregister is bevoegd voor het toelaten van de toegang tot de informatie in het Rijksregister en de communicatie van deze gegevens

Dankzij de toepassing 'Mijn Dossier' kan u uw informatiegegevens in het Rijksregister checken. Als u eventueel een fout vaststelt, kan u deze melden

Het Rijksregister verbetert en moderniseert voortdurend haar werking door de nieuwste technologieën te integreren, de toepassingen gebruiksvriendelijker te maken voor haar gebruikers en de aan hen aangeboden diensten te diversifiëren, en bij dit alles de veiligheid op haar hoogste niveau te garanderen.

Beste vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem, namens deze de Constitutionele monarchie van België als bestuurder van de BELFIUS BANK, BELFIUS INSURANCE en BELFIUS ASSET MANAGEMENT – zijnde de Belgische federale overheid – om redenen zoals hierboven beschreven (lees blz. 1 t/m 56) heeft Uw cd&v partijgenoot A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), vanwege zijn maar liefst 10,5 jaar lang verlopen paspoort geen toegang tot zijn persoonlijke 'Mijn Dossier' in het Belgische Rijksregister.

Gezien de funeste gevolgen daarvan voor mijn gezin (twee doden, mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jos), de vele gezinnen die aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij hun volmacht hebben gegeven) met meer dan tien doden als gevolg daarvan, waaronder bij het gezin van Ruud Rietveld (twee doden, zijn vrouw en zijn zoon), richten ondergetekende acht rechtspersonen, aan hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk vicepremier en minister Vincent Van Peteghem van financiën als bestuurder van de BELFIUS BANK, BELFIUS INSURANCE en BELFIUS ASSET MANAGEMENT – zijnde de Belgische federale overheid – het spoedeisende nadrukkelijke verzoek om aan Uw politieke cd&v partijgenoot A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), namens deze ondergetekende acht rechtspersonen, -- per direct (op uiterlijk 8 april 2024) een attest van hoofdverblijfplaats met historiek uit het Belgische Rijksregister aan Belgisch staatsburger cd&v lid A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) van mij en mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) te verstrekken en te versturen naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com, waartoe U wettelijk verplicht bent.

Met vriendelijke Groeten,

Kopiehouders

 • Mgr. Franco Coppola,  Apostolische nuntius bij het koninkrijk België (e-mails na.belux@diplomat.va, nuncioeuropa@nuncioeuropa.org en vatican@diplobel.org) · Belgische koning Filip (e-mail: requests@kppr.be)
 • Ruud Rietveld, een van de tientallen slachtoffers die aan het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) een volmacht heeft gegeven, maar hem door toedoen van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve al elf jaar lang niet meer juridisch heeft kunnen bijstaan (e-mails ruudrietveldvertelt@hotmail.com en ruud.rietveld20@gmail.com)
 • Geert Wilders en Fleur Agema (PVV), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Partij voor de Vrijheid" (e-mails m.agema@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, e.esser@tweedekamer.nl en Pvv.publiek@tweedekamer.nl) 
 • Pieter Omtzigt (NSC), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Nieuw Sociaal Contract" (e-mails pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl en f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl) 
 • Caroline van der Plas (BBB), Fractievoorzitter van de politieke partij "Boeren Burger Beweging" (e-mails c.vdplas@tweedekamer.nl, m.keijzer@tweedekamer.nl en l.helder@tweedekamer.nl) 
 • Donald J. Trump, Presidential Library (e-mail: trump.library@nara.gov)
 • Alle 27 leden van de Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Zonhoven (e-mails: sofie.vanoppen@zonhoven.be, burgemeester@zonhoven.be, bram.deraeve@zonhoven.be, frederick.vandeput@zonhoven.be, johan.vanhoyland@zonhoven.be, frank.vandebeek@zonhoven.be, johan.schraepen@zonhoven.be, ria.hendrikx@zonhoven.be, jean-paul.briers@zonhoven.be, nathalie.claes@zonhoven.be, bart.heleven@zonhoven.be, sven.lieten@zonhoven.be, lieve.vandeput@zonhoven.be, yannick.aerts@zonhoven.be, inge.becks@zonhoven.be, pol.bos@zonhoven.be, libera.crescente@zonhoven.be, katrien.hoebers@zonhoven.be, lennert.kippers@zonhoven.be, kris.knuts@zonhoven.be, johny.lenskens@zonhoven.be, steven.reynders@zonhoven.be, cederique.schellis@zonhoven.be, karen.schillebeeks@zonhoven.be, dominic.tholen@zonhoven.be, martin.vandereyt@zonhoven.be, bart.vanhorenbeek@zonhoven.be)
 • Alexander de Croo (Open Vld), Premier van België en voorzitter van de Europese Unie (e-mail: contact@premier.be)
 • Paul Van Tigchelt (Open Vld), Vicepremier en minister van Justitie en Noordzee in de regering De Croo (e-mail: contact@teamjustitie.be)
 • Annelies Verlinden (cd&v), minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België in de regering De Croo (e-mail: info@verlinden.belgium.be)
 • Vincent Van Peteghem (cd&v), Vicepremier en minister van Financiën van België in de regering De Croo (e-mails: info@vincent.minfin.be en miet.deckers@vincent.minfin.be)
 • Pierre-Yves Dermagne (PS), Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk in de regering De Croo (e-mails: pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be en Laurens.Teerlinck@dermagne.fed.be)
 • David Clarinal (MR), Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing in de regering De Croo (e-mail: info@clarinval.belgium.be)
 • Frank Vandenbroucke (Vooruit), Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering De Croo (e-mail: info@vandenbroucke.fed.be)
 • Petra De Sutter (Groen), Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post in de regering De Croo (e-mail: info@desutter.fed.be)
 • Georges Gilkinet (Ecolo), Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit in de regering De Croo (e-mails: info@gilkinet.fed.be, litte.frooninckx@gilkinet.fed.be en Pascal.Devos@gilkinet.fed.be)
 • Karine Lalieux (PS), Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris in de regering De Croo (e-mails: info@lalieux.fed.be en sam.vandeputte@lalieux.fed.be)
 • Ludivine Dedonder (PS), Minister van Defensie in de regering De Croo (e-mail: ludivine.dedonder@mil.be)
 • Zakia Khattabi (Ecolo), Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal in de regering De Croo (e-mails: info@khattabi.fed.be, clara.symoens@khattabi.fed.be, robin.hublet@khattabi.fed.be en mathias.bienstman@khattabi.fed.be)
 • Tinne Van der Straeten (Groen), Minister van Energie in de regering De Croo (e-mail: info@vanderstraeten.belgium.be)
 • Hadja Lahbib (MR), Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen in de regering De Croo (e-mail: hadja.lahbib@diplobel.fed.be)
 • Caroline Gennez (Vooruit), Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid in de regering De Croo (e-mails: info@gennez.fed.be en rebecca.castermans@diplobel.fed.be)
 • Thomas Dermine (PS), Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk in de regering De Croo (e-mail: thomas.dermine@dermine.fed.be)
 • Mathieu Michel (MR), Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister in de regering De Croo (e-mail: info@michel.fed.be)
 • Alexia Bertrand (MR), Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee in de regering De Croo (e-mail: Info@bertrand.fed.be)
 • Marie-Colline Leroy (Ecolo), Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit in de regering De Croo (e-mail: info@leroy.fed.be)
 • Nicole de Moor (cd&v), Staatssecretaris Asiel en Migratie in de regering De Croo (e-mail info.demoor@demoor.fed.be)
 • Eliane Tillieux (PS), Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: Eliane.tillieux@dekamer.be)
 • Peter De Roover (NV-A), Fractievoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: peter.deroover@n-va.be en aaron.verbrugghe@n-va.be)
 • Barbara Pas (Vlaams Belang), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mails: barbara.pas@vlaamsbelang.org eninfo@vlaamsbelang.org)
 • Raoul Hedebouw en Peter Mertens (PVDA PTB), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mails: raoul.hedebouw@lachambre.be en peter.mertens@dekamer.be)
 • Venessa Matz (Les Engagés), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: venessa.matz@lachambre.be)
 • Sophie Rohonyi (DéFI), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: sophie.rohonyi@lachambre.be)
 • Stephanie D'Hose (Open Vld), Voorzitter van de Senaat in België (e-mails: stephanie.dhose@presidium.senate.be en stephanie.dhose@stad.gent)
 • Tom Ongena (Open Vld), Partijvoorzitter Open-Vld en gemeenteraadslid Sint-Katelijne-Waver (e-mails: voorzitter@openvld.be, ongenaskw@gmail.com) · Sammy Mahdi, Partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mails: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)
 • Maxime Prévot, Partijvoorzitter van Les Engagés in België en burgemeester van Namen (e-mails: info@lesengages.be en maxime.prevot@ville.namur.be) · Bart De Wever (NV-A), partijvoorzitter van de NV-A (e-mails: bart.dewever@stad.antwerpen.be en bart.dewever@n-va.be)
 • Tom van Grieken (Vlaams Belang), partijvoorzitter van het Vlaams Belang (e-mail: tom.vangrieken@vlaamsbelang.org) · Melissa Depraetere (Vooruit), partijvoorzitter van Vooruit (e-mail: hallo@vooruit.org)
 • Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout (Groen), partijvoorzitters van Groen (e-mails: jeremie.vaneeckhout@vlaamsparlement.be, marthe.mennes@groen.be, jelle.vincke@groen.be, frederik.vandenbril@groen.be, willem.jaques@groen.be, karen.fonteyne@groen.be en koen.baetens@groen.be)
 • Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)
 • Hilde Crevits (cd&v), Vlaams viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de regering-Jambon (e-mail: kabinet.crevits@vlaanderen.be)
 • Jo Brouns (cd&v), Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw in de regering-Jambon (e-mail: kabinet.brouns@vlaanderen.be)
 • Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding in de regering-Jambon (e-mail: kabinet.dalle@vlaanderen.be)
 • Jan Jambon (NV-A), Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.jambon@vlaanderen.be)
 • Gwendolyn Rutten (Open Vld), Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.rutten@vlaanderen.be)
 • Zuhal Demir (NV-A), Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.demir@vlaanderen.be
 • Matthias Diependaele (NV-A), Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.diependaele@vlaanderen.be)
 • Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (e-mail kabinet.peeters@vlaanderen.be)
 • Liesbeth Homans (NV-A), Voorzitter van het Vlaams Parlement (e-mails: liesbeth.homans@vlaamsparlement.be, steven.vandeperre@vlaamsparlement.be en lieven.derouck@vlaamsparlement.be)
 • Filip Dewinter (Vlaams Belang), Ondervoorzitter van het Vlaams Parlement (e-mails: info@vlaamsbelang.org en filip.dewinter@vlaamsbelang.org)
 • Wilfried Vandaele (NV-A), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be, nico.moyaert@vlaamsparlement.be en fractie.n-va@vlaamsparlement.be)
 • Chris Janssens (Vlaams Belang), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: chris.janssens@vlaamsparlement.be, wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org en fractie.vlaamsbelang@vlaamsparlement.be)
 • Peter Van Rompuy (cd&v), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be, yves.degraeve@vlaamsparlement.be en fractie.cdenv@vlaamsparlement.be) 
 • Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: willem-frederik.schiltz@vlaamsparlement.be, herman.devos@vlaamsparlement.be en enfractie.openvld@vlaamsparlement.be)
 • Hannelore Goeman (Vooruit), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: hannelore.goeman@vlaamsparlement.be en tine.soens@vlaamsparlement.be)
 • Mieke Schauvliege (Groen), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: mieke.schauvliege@vlaamsparlement.be, gijs.ory@groen.be en fractie.groen@vlaamsparlement.be)
 • Jos D'Haese (PVDA), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: jos.dhaese@vlaamsparlement.be en quinten.vanheuverzwyn@vlaamsparlement.be)
 • Els Ampe (Onafhankelijk), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mail: els.ampe@vlaamsparlement.be)
 • Sihame El Kaouakibi (Onafhankelijk), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mail: sihame.elkaouakibi@vlaamsparlement.be) 
 • Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be), waarvoor EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al meer dan tien jaar grote waardering heeft, met het verzoek om Vlaanderen en België (en daarmee ook Wallonië) van de hierboven beschreven geld en eigendom stelende en mens dodende corruptie vanuit de gemeente Zonhoven (Belgisch Limburg) vanuit de politieke partij Open Vld -- die op federaal niveau met de Waalse partij MR (met Charles Michel als president van de Europese Unie) een partij vormen – vanuit Wallonië te redden, om daarmee een totale vernietiging van de mensheid op onze aarde te voorkomen.
 • Jos Lantmeeters (N-VA), Gouverneur van de provincie Limburg in België (e-mail: kabinet.gouverneur@limburg.be) · Inge Moors (cd&v), Deputé van de provincie Limburg in België (e-mail: inge.moors@limburg.be)
 • Tom Vandeput (cd&v), Deputé van de provincie Limburg in België (e-mail: tom.vandeput@limburg.be)
 • Koen Albregts (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail koen.albregts@limburg.be)
 • Liesbeth Fransen (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbeth.fransen@limburg.be)
 • Liesbet Gabriels (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbet.gabriels@limburg.be)
 • Myrthe Hoffmeister (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail myrthe.hoffmeister@limburg.be)
 • Liesbeth Maris (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail liesbeth.maris@limburg.be) · Raf Truyens (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail raf.truyens@limburg.be)
 • Luc Wouters (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail luc.wouters@limburg.be)
 • Erhan Yilmaz (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail erhan.yilmaz@limburg.be) · Nicole Timmermans, Onthaal en Secretariaat Limburg (e-mail: ntimmermans@cdenv.be)
 • Michelle van den Broek (cd&v), Adviseur Ethiek, Gelijke kansen en Armoedebestrijding (e-mail mvandenbroeck@cdenv.be)
 • Nathalie Muylle (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Nationaal Ondervoorzitter cd&v en Eerste Schepen in Roeselare (e-mails: secretariaat.muylle@kamer.cdenv.be en nathalie.muylle@roeselare.be)
 • Wouter Beke (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Burgemeester van Leopoldsburg (e-mails: info@wouterbeke.be, wouter.beke@leopoldsburg.be en sara.verbeeck@leopoldsburg.be)
 • Hendrik Bogaert (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid in Jabbeke (e-mails: hendrik.bogaert@dekamer.be en Hendrik.Bogaert@jabbeke.be) · Jan Briers (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mails: jan,briers@dekamer.be en michael.canoot@kamer.cdenv.be)
 • Franky Demon (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en schepen in Brugge (e-mails: franky.demon@dekamer.be, schepen.demon@brugge.be en nathalie.dumez@brugge.be)
 • Leen Dierick (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en burgemeester van Dendermonde (e-mails: leen.dierick@dendermonde.be en leen.dierick@dendermonde.be)
 • Koen Geens (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, voormalig Belgisch minister van Justitie (e-mail: koen.geens@kamer.cdenv.be)
 • Nahima Lanjri (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Antwerpen (e-mails: nahima.lanjri@dekamer.be en Nahima.Lanjri@antwerpen.be)
 • Els van Hoof (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails: els.vanhoof@dekamer.be en els.vanhoof@leuven.be)
 • Kelly Osaer (cd&v), Fractiesecretaris en volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mail kelly.osaer@kamer.cdenv.be)
 • Servais Verherstraeten (cd&v), Fractievoorzitter en volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid van Mol (e-mails servais.verherstraeten@kamer.cdenv.be en raadslid.servais.verherstraeten@gemeentemol.be) · Lies Vanquathem (cd&v), Adviseur Justitie De Kamer (e-mail lies.vanquathem@kamer.cdenv.be) · Frederiek Vermeulen (cd&v), Politiek directeur – team directie (e-mail fvermeulen@cdenv.be)
 • Michiel Petitjean (cd&v / EVP), Woordvoerder EVP Belgische delegatie (e-mail: michiel.petitjean@europarl.europa.eu)
 • Tinne Rombouts (cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid van de gemeente Hoogstraten (e-mails: tinne.rombouts@vlaamsparlement.be en tinne.rombouts@hoogstraten.be)
 • Jef Van den Bergh (cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Schepen Kalmthout en Gemeenteraadslid Kalmthout (e-mails: info@jefvandenbergh.be en jef.vandenbergh@kalmthout.be)
 • Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)
 • Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter en Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)
 • Martine Fournier (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mails Martine.fournier@menen.be en martine.fournier@vlaamsparlement.be)
 • Stijn De Roo (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in Gent (e-mails stijn.deroo@vlaamsparlement.be en stijn.deroo@stad.gent)
 • Kris Poelaert (cd&v), Senator in de Senaat van België en Burgemeester in Herne (e-mails kris.poelaert@outlook.com en kris.poelaert@herne.be)
 • Orry van de Wauwer (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be)
 • Peter van Rompuy (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails petervanrompuy@gmail.com en peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be)
 • Robrecht Bothuyne (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger, Nationaal ondervoorzitter en eerste schepen in Kruisem (e-mails robrecht.bothuyne@vlaamsparlement.be en robrecht.bothuyne@kruisem.be)
 • Bart Dochy (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Ledegem (e-mails bart.dochy@vlaamsparlement.be en burgemeester@ledegem.be)
 • Maaike De Rudder (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Sint Gillis-Waas (e-mails maaike.derudder@vlaamsparlement.be en burgemeester@sint-gillis-waas.be) · Vera Jans (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mail vera.jans@vlaamsparlement.be)
 • Sofie Mertens (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Lommel (e-mails sofie.mertens@vlaamsparlement.be en sofie.mertens@lommel.be)
 • Katrien Partyca (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Tienen (e-mails katrien.partyka@vlaamsparlement.be, burgemeester@tienen.be en veerle.vanrothem@tienen.be)
 • Joke Schauvliege (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Evergem (e-mail joke.schauvliege@vlaanderen.be en joke.schauvliege@evergem.be)
 • Katrien Schryvers (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter bijzonder Comité Sociale Dienst en Schepen in Zoersel (e-mails katrien.schryvers@vlaamsparlement.be en katrien.schryvers@zoersel.be)
 • Koen van den Heuvel (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Puurs-Sint-Amands (e-mails koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be en koen.vandenheuvel@puursam.be)
 • Loes Vandromme (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Poperinge Lommel (e-mails Loes.Vandromme@vlaamsparlement.be en loes.vandromme@poperinge.be)
 • Kurt Vanryckeghem (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Waregem (e-mails kurt.vanryckeghem@vlaamsparlement.be en burgemeester@waregem.be)
 • Brecht Warnez (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Schepen van Wingene (e-mails brecht.warnez@vlaamsparlement.be en brecht.warnez@wingene.be)
 • Hilal Yalcin (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Beringen (e-mails hilal.yalcin@vlaamsparlement.be en hilal.yalcin@beringen.be)
 • Emmanuel Boodts (cd&v), Fractiesecretaris Brussels Parlement (e-mail emmanuel.boodts@parlement.brussels)
 • Bianca Debaets (cd&v) en Diedier Wauters (Les Engagés), Brussels parlementslid en Gemeenteraadslid in Brussel (e-mails bianca.debaets@parlement.brussels, Bianca.Debaets@brucity.be, Didier.Wauters@brucity.be en didier@didierwauters.net) · Cindy Franssen (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: cindy.franssen@europarl.europa.eu)
 • Tom Vandenkendelaere (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu) · Thomas Belligh (cd&v / EVP) Internationaal secretaris, team inhoud (e-mail: tbelligh@cdenv.be )
 • Ursula von der Leyen (EVP), voorzitter van de Europese Commissie, namens deze haar kabinetschef Björn Siebert (e-mail: bjoern.seibert@ec.europa.eu) 
 • Premier Viktor Orbán van Hongarije (e-mails titkarsag@me.gov.hu, miniszterelnok@me.gov.hu, lakossag@kim.gov.hu en zsolt.semjen@me.gov.hu) in de hoop dat hij zich weer terug gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) met het verzoek er voor te zorgen dat Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct stopt met het geven van honderden miljoenen euro's aan Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten, wat geld is dat zijn politieke partij Open Vld heeft gestolen van de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee in Nederland en België meer dan tien mensen (indirect) heeft vermoord, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, die hij ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, wat kost wat kost uit de media moet worden gehouden.
 • Alle leden van Hongarije in het Europese Parlement, met het verzoek om hierover Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct ter verantwoording te roepen. Het mag namelijk nooit zo zijn dat hij bij de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij) in 13 jaar tijd al tientallen (honderden) miljoenen euro's heeft gestolen en daarbij blijft doorgaan, waarmee hij (indirect) meer dan tien mensen in Nederland en België heeft gedood, waaronder mijn vrouw en zoon en daarbij mijn zoon ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, om dat gestolen "bloedgeld" te gebruiken voor de aankoop van Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten (e-mails: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu, andrea.bocskor@europarl.europa.eu, katalin.cseh@europarl.europa.eu, andor.deli@europarl.europa.eu, tamas.deutsch@europarl.europa.eu, klara.dobrev@europarl.europa.eu, anna.donath@europarl.europa.eu, kinga.gal@europarl.europa.eu, marton.gyongyosi@europarl.europa.eu, livia.jaroka@europarl.europa.eu, adam.kosa@europarl.europa.eu, csaba.molnar@europarl.europa.eu, sandor.ronai@europarl.europa.eu, erno.schaller-baross@europarl.europa.eu, edina.toth@europarl.europa.eu, laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu, istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu,
 • De volgende Media, Vatican Media, Vatican News, KRO-NCRV, Evangelische Omroep, Volkskrant, Trouw, EenVandaag, Spoorloos (BNNVARA), Leeuwarder Courant, Telegraaf, Algemeen Dagblad, NRC, NOS, NU.NL, Story, HP De Tijd, FrieschDagblad, Eindhovens Dagblad, MooiRooi krant, Brabants Centrum, Prachtig Pekela, Dagblad van het Noorden, Hoogeveense Courant, Meppeler Courant, Balster Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Steenwijker Courant, Stellingwerf, RTL Nieuws, De Metro, Panorama, De Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Tijd, De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, VRT-Nieuws, L'Avenir, L'Echo, La Libre, Le Soir, Sudinfo, La Capitale, La Meuse, Nord-Eclair, La Gazette, La Province, GrenzEcho, Der Spiegel, Luxemburger Wort, Tageblatt, Die Welt, Die Zeit, Die Presse, The Times, Daily Express, Katholiek Nieuwsblad, Reformatorisch Dagblad, Kerk en Leven, Ongehoord Nederland, Vrijspreker, Uitdaging, Kleintje Muurkrant, Frontnieuws, Het Andere Nieuws, Create a Better World, Geenstijl, Privacynieuws, Niburu, TV-Limburg, Uitpers, Gezinsbond, Spiegelbeeld, Christelijk Nieuws, De Correspondent, De Zondag,  De Krant van West Vlaanderen, De Wereld Morgen en de Nieuwe Media, HUMO, Knack, Vlaamse vereniging van Journalisten, Dag Allemaal, De Dokter, Panorama, Leven Vandaag, Leven!Magazine, Story, Artsenkrant, De Apotheker, Belgian Oncology News, tscheldt, De Nieuwe Werker, Joepie, Brugsch Handelsblad, Blik, De Duif, Visie, Waals Weekblad, Eos Le Magazine des Sciences, Bizz, Le Pharmacien, Le journal du médecin, La Libre Belgique,
 • Alle koningshuizen, presidenten, premiers, regeringen, parlementen, bedrijven, rechtspersonen, kranten, media en alle acht miljard wereldbewoners (allemaal slachtoffers) in de gehele wereld. Voor wettelijk bewijs lees mijn 152 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL) aan VVD minister president van Nederland, zijnde een zusterpartij van Open-Vld premier Alecander De Croo van België, waarop ook nooit wordt gereageerd, waarvan u de eerste pagina hieronder (op blz. 59) nogmaals vindt ingelast.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN