Vertaal deze pagina naar:

HANDIGE TIPS EN WEETJES OVER DE NEDERLANDSE TAAL

08-01-2023


De korpschef van de politie werd aangesproken over onrechtmatig gedrag door overheidsdienaren en zei daarop het volgende:


"Ik weet het maar we kunnen niets doen, we mogen niets doen.


De mensen moeten zelf opstaan!"


Weet en besef het volgende:

Als iedereen elkaar het licht, de wijsheid, de lach en traan gunt hebben we de wereld in no-time gewonnen. Dit grote probleem kan alleen jij veranderen en niet door het probleem bij een ander neer te leggen, waarvan jij verwacht, die gaat het wel even oplossen. Nee, zo werkt het niet!

Waar er twee zijn hebben beiden een aandeel in het oplossen van het probleem, hoe groter des te beter en sneller is het probleem opgelost. Laten wij samen als mens, vrouw en man, ongeacht de huidskleur, geloof, leeftijd, de wens van Mark Rutte in vervulling gaan? Hij wil dit maar al te graag!


Zeg massaal NEE en de macht is over en uit voor de elite top!

Ben je dan strafbaar? Volgens hun regels wel want je werkt niet mee, je bent niet onderdanig als slaaf van het systeem, maar komt op voor je rechten als mens.

En iedereen die zeurt wat duurt het toch allemaal lang moet toch echt eens beginnen te kijken naar zichzelf, want het stopt echt niet vanzelf. Jij bent de verandering die het verschil gaat maken.

En wij de Waarheidskrant, De Nieuwe Media, door deze info vandaag aan te reiken.


In onze taal zijn vele trucjes opgenomen!

Tip: Bestudeer en lees het artikel heel goed door!


In de huidige taal gebruiken ze woorden om je erin te luizen waardoor je consent (instemt) zonder dat je je dat bewust bent. Of aan positieve woorden wordt een negatieve lading gegeven, betekenissen worden omgedraaid, enz.

Er wordt vaak gebruik gemaakt van termen uit Latijns en Grieks om de betekenis te verhullen. De opsomming hieronder is niet uitputtend en dient slechts als voorbeeld; het is goed als wij allemaal goed nadenken over de woorden die wij gebruiken, of die tegen ons worden gebruikt.

Person (Engels) - per son - in het Latijns betekent dit maskerdrager.

In regelgeving wordt gesproken over een 'person', persoon, niet over mens, man of vrouw. Personen zijn per definitie juridische ficties, stromannen, legale namen, etc. Niets reëels.

Burger = borger van handelswaar.

Je moet dan ook claimen dat je een soeverein levend mens bent en geen burger.

Understand (Engels) - stand under - je staat onder. Als bijv. de rechter je vraagt "do you understand?", dit altijd ontkennen, want als je ja zegt vertel je hem dat je onder hem staat.

Cursief is 'cursed' - vervloekt.

Cursieve handtekening staat dan voor vervloekt; zet geen handtekening maar kleine bloklettertjes, dus geen hoofdletters, en zet er een dubbele punt voor want dit geeft aan dat het een feit is.

Aboriginal - tegengestelde van dat het de originals zijn.

Well (Engels) = bron, is positief.

Negatief gemaakt door woorden als geweld en geweldig.

Spell (Engels) = behekst, toverspreuken.

Wij hebben een woord als voorspelling...

Registratie - onder regie van de koning (regis is Latijns voor koning).

Belasting - belasten, lage energie.

Schuld is lage energie (in de katholieke kerk: "door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld"). Met al jouw handelingen word je in schuld getrokken.

Euro is schuldenbriefje.

Executie staat voor uitvoering maar ook voor executeren.

Live (Engels) - omgedraaid is het 'evil' (Engels) = slecht.

NWO - omgedraaid is het 'own' (Engels) = bezitten.

90% van de Engelse taal betekent niets, of geen contract.

Elk woord dat begint met een klinker gevolgd door twee medeklinkers, zoals office, attention, application, betekent letterlijk niets. Het zijn ontkenningen, net zoals woorden die beginnen met in, un, en, an.

Elk woord dat eindigt met ing, ion, al, ty bijvoorbeeld, betekent 'geen contract'.

We kunnen zelf aan woorden een positieve lading geven; bijvoorbeeld door bij elk woord dat eindigt op 'lijk' daarvoor in de plaats 'luck' (geluk) te gebruiken.

We zouden een Court of 'just ness' moeten oprichten ipv van justice.

Het is belangrijk om terug te gaan naar Essentietaal - [David Wynn Miller]: nu - tijd - feit = lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord.

Ouders kunnen voor kinderen die nog geen 7 jaar zijn laten vastleggen dat ze levend mens zijn en dus niet 'dood en verloren op zee'.


Bron: General Postmaster

VOLK WORDT WAKKER!