Vertaal deze pagina naar:

HEB GEEN ANGST VOOR DE WAARHEID ALS JE OPRECHT BENT

10-11-2021


Onze redactie ontving vandaag een schrijven van Rob Brekel:


Slotverklaring Deel 1


Landgraaf, 10 november 2021


Ik, Rob Brekel, heb zo goed als mogelijk mijn bevindingen en feiten ingebracht om dit in overweging te nemen van de misdaad en GENOCIDE die tegen ons wordt gepleegd vanuit een misdaad organisatie de Stateloze Staat Koninkrijk der Nederlanden wat niet meer als als een schimmige bedrijven constructie.

Ik, Rob Brekel, heb gepoogd alle misdaad en fraude die tegen ons als bevolking van deze fake Staat dat in werkelijkheid een bedrijf is, duidelijk te verwoorden met nodige bewijzen. Entiteit verwisselingen van mensen in dode Menselijk persoonsvormen en valsheid in geschrifte die terug te voeren is in de bedrijfsadministratie van de fake Staat Koninkrijk der Nederlanden, die niet bestaat als Staat vanaf 13 mei 1940 en is overgedragen aan de Duitse bezetters op 18 mei 1940.

Gezien de veel omvattende info, ik dit nooit in een spreekbeurt had kunnen duidelijk maken, heb ikhier uitvoering over geschreven zodat het ook niet meer te ontkennen valt of de feiten opzettelijk verdraaien door het afdoen als zou het een samenzwering theorie zijn, wat in feiten een samenzwering is gepleegd door de Fake Staat Koninkrijk der Nederlanden.

Dit moet dan ook gelezen worden voor een berechting door een bedrijf wat onder het moederbedrijfde Fake Staat Koninkrijk der Nederlanden hangt, om een kromspraak zitting kan houden zonder rechtsgeldige wetten die vervallen zijn.

Bedrijven zijn niet gemachtigd om wetten uit te vaardigen die iedere rechtsgeldigheid missen door het ontbreken van een eerlijk legaal rechtssysteem, misdaden door een (Corporate crime) Zakelijke misdaad om bedrijfsbelangen boven die van mensen te plaatsen, waarbij Mensen niet erkend worden in het bedrijfsmisdaad systeem.

De Mens, die niet erkend wordt door het Bilderberg Hitler Kabinet, wordt wel stelselmatig uitgebuit en van de vruchten van zijn werk beroofd in opdracht van Banken en bedrijven die hier in betrokken zijn, zoals VGZ, CAK CJIB en de belastingdienst.

De Mens als Inventaris en Handelswaar gebruikt wordt, zijn eigen ellende in stand houdt door te gehoorzamen aan een misdaadbedrijf is niet langer toelaatbaar.

Ik, Rob Brekel, ben me bewust dat velen ook in deze overheidsbedrijven zich hier niet bewust van waren en zij een blind geloof hebben in deze bedrijven constructie die men voor een legaal en wettig systeem aan heeft gezien.

Velen hebben zich door het bedrijf Nederland in opdracht van het Bilderberg Hitler Kabinet een dodelijk Bio wapen laten aanpraten, velen hebben dit gedaan door de chantage die hun inkomen of arbeidsplaats anders zouden bedreigen, zoals het met mijn schoondochter en velen anderen is gebeurd.

Onbewust zijn deze mensen slachtoffer geworden van een misdaad tegen hen, gebaseerd op valse gronden door list en bedrog van de Bedrijfseigenaar en zijn Directie Willem Alexander von Amsberg en Mark Rutte met zijn mededaders uit het Bilderberg Hitler Kabinet.

Zou het niet zinvol zijn om de aangerichte schade te beperken en te kijken hoe we als bevolking samenwerken om de samenleving weer te stabiliseren en de misdadigers voor hun GENOCIDE project te berechten voor een geldig Militair Tribunaal volgens de Neurenberg code.

Niet alle Rechters die denken dat ze Rechter zijn hebben bewust meegewerkt aan deze misdaad tegen de bevolking, ook zij zijn slachtoffer van de grote misleiding die er heeft plaats gevonden.

Wel is E.V.L. Heuts van Kromspraak Maastricht een duidelijke poortwachter van dit corrupte systeem, maar ook alle deurwaarders als Inkassier van Ilse van Garrel, die meewerken de bevolking te bestelen, kunnen hun straf niet ontlopen.

Het nu in ons aller belang, de zuivering zal doorgevoerd worden door het Leger om deze misdaad tegen de menselijkheid voor eens en altijd te stoppen, niemand in het bedrijf Nederland kan dit stoppen.

Om deze operatie kracht bij te zetten zal het hele geldsysteem vervangen worden onder de GESARA wetgeving voor de hele wereld.

Iedereen die zich schuldig heeft gemaakt als handlanger van het kwaad zal geen toegang meer hebben tot het nieuwe geldsysteem, gearresteerd worden en onteigend.

Na gelang welke rol men heeft gespeeld zal er ook een vonnis komen die recht doet aan de gepleegde misdaad van de daders.

Achteraf is het verbijsterend hoe de propaganda machine de bevolking heeft aangezet tot onderlinge moord via het Bio Wapen wat als Vaccin aangeprijst is geworden.

Daar het veel mensen betreft kunnen deze ook collectief in een rechtszitting van het Oorlogstribunaal worden behandeld.

Een voorbeeld over hoe het kan gaan: De hele ME van Politie is verdacht van misdaden en onderdrukking van eigen bevolking om de corrupte bedrijven politici te beschermen, de Haagse Politie in het bijzonder zal een grote zuivering ondergaan.

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, de Burgemeester van Uithoorn Pieter J Heiliegers is hier een voorbeeld van, door zijn eigen toedoen en aangifte tegen mij, Rob Brekel, heeft hij de volle aandacht op zichzelf gericht, omdat ik heb geprobeerd zijn jongste zoon te weerhouden de dodelijke injectie te nemen dit op uitdrukkelijk verzoek en met de informatie en ondersteuning van Koen zijn moeder.

Zie bericht hieronder:

De functies van alle Burgemeesters en provinciebestuurders zullen gaan vervallen, net als wethouders van de gemeente Landgraaf. Velen hebben zelf de dodelijke injectie genomen, wat betekent dat het een natuurlijke zuivering zal zijn.


De hele wet en regelgeving gaat veranderen in het belang en voordeel van de bevolking.

Er zijn meerdere mogelijke scenario's over de lopende kwestie van beschuldiging tegen mij als Mensmet een geweten en zorg voor anderen.

Dit is tijdafhankelijk welke ingrijpende veranderingen er het eerst zijn, of de overname door het LEGER of de fake bedrijfsrechtszitting om de belangen van de misdaad organisatie het fake Koninkrijk der Nederlanden te beschermen.

Als de zittingsdatum eerder is als de acties van het Leger, zal ik me zeker niet aan mijn verantwoordelijkheid onttrekken, keurig op de schijnzitting van een niet legitiem circus in de Kromspraak verschijnen. Ik wil immer mijn stem laten horen, iets wat een dode aangerekende entiteit door de bedrijfsoverheid zeker niet kan, wel ik als Mens kan heerlijk uit mijn dak gaan, maar wordt door het bedrijfssysteem niet als mens aan erkend.

Mocht toch uit bedrijfsbelang ik veroordeeld worden voor een misdaad die er nooit een was en is, dan zal dit van zeer korte duur zijn, want het Leger zal het immers overnemen.

Mensen als ik en onder andere Wouter Raatgever, Joost Knevel, Micha Kat, Hans Meyer, Bart van Well, Eric Lensink en vele anderen zullen dan door het leger bevrijd worden.

Behandel deze mensen goed, want bij slechte behandeling zal men ook in aanmerking komen om voor een Oorlogstribunaal te komen onder de US Krijgswetgeving van de herstelde grondwet van de US van 1776.

De bevolking gaat een zelfbestuur in praktijk brengen zodat nooit meer een Top Down Dictatuur kan ontstaan in de toekomst.

De huidige veranderingen en berichtgevingen zijn bijna niet meer bij te houden, alleen in de MSM hoor en zie je niets.

Daar dit hoofdzakelijk domme geïndoctrineerde schapen zijn die het valse verhaal vertellen, ook daar gaan velen voor hun steun om de GENOCIDE mogelijk te maken het met de berechting van Tribunalen aan hun einde komen.

De Genocide misdaad is gepleegd, de bewijzen zijn er, ook welke spelers er mede schuldig zijn, zowel de bedenkers, opdrachtgevers, propaganda kanalen, GGD, OMT en de mensen die de spuiten werkelijk hebben gezet, waarvan veel artsen die aan de GENOCIDE hebben meegewerkt.

Chemie bedrijven en Big Pharma die grondstoffen hebben geleverd en de productie hebben gedaan, als ook de financiers achter deze misdaden. Niemand is, door welk ongeldig contract dan ook, immuun voor de komende berechting en zuivering die aanstaande is.

De Fascistische Nieuwe Wereld Orde is reeds verslagen, de kop van de slang is verwijderd, nu het onderliggende gespuis verwijderen die hun opdrachten hebben uitgevoerd.

Mijn conclusie in deze is dan ook dat het fascistisch bedrijven systeem zichzelf stelselmatig heeft afgebroken en nu te zwak zijn om nog veel schade te kunnen aanrichten.

Wat nodig is als de storm die nu over ons neerkomt is gaan liggen, dat we samen weer een eerlijke Staat vormen met een geldige democratie van, voor en door de bevolking. Botom Up, om gestoorde psychopaten als Mark Rutte en Hugo de Jonge nooit meer een kans te geven om misdaden tegen de bevolking te plegen.

In 1798 waren we soeverein, tot 1801 Napoleon de toen democratisch gekozen grondwet buiten werking heeft gesteld, de grondwet van de Bataafse Republiek, toen was er nog geen corrupte Ezel die zich Koning waande.

Hij heeft immers erkend bij de doden herdenking van 2020 dat Wilhelmina op 13 mei 1940 het land ontvlucht was, hiervoor openlijk excuus heeft aangeboden, maar vergat te melden dat ook het fake Koninkrijk der Nederlanden is vervallen volgens de toen geldende grondwet in 1940, artikel 21. De regeringszetel kan nimmer vanuit het buitenland zetelen, de grondwet en koninkrijk is hierdoor vervallen.

We zijn allemaal bedrogen ruim 80 jaar.

WW2 is nooit geëindigd, daar we nooit een vredesverdrag hebben gekregen en vanaf 18 mei 1940 een provincie van Duitsland zijn.

Als we de wonden van het verleden laten helen, samen onze eigen toekomst vorm gaan geven zal de sociale omgang met elkaar ook weer veranderen op den duur.

Het touwtje in de brievenbus om binnen te komen zal weer een normaal verschijnsel worden zoals het vroeger heel gewoon was.

Zeker als de bevolking in overvloed en geluk kan gedijen, zonder gewelddadige conflicten door oorlogen uit winstbejag voor de Deep State elite.

Iedereen die zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan de uitvoering van de GENOCIDE, stop per direct en kom tot inkeer, de kinderen met een dodelijk Bio-Wapen injecteren betekend het einde van onze beschaving en toekomst.

De Nieuwe trend van de holocaust heet nu Prikbussen om Kinderen stelselmatig te vermoorden,  gepleegd door leeghoofden van de GGD, in opdracht van Hugo de Jonge als uitvoerder op advies van het moorddadige OMT.

De familiebelangen zijn enorm, de broers De Jonge werken voor de bedrijven die de dodelijke injecties maken en leveren. Hun moeder Teuntje prikt er lustig op los om mensen direct te vermoorden.

Het is dan ook geen toeval dat kinderloze misdadigers in de politiek zitten, zij hanteren andere normen en waarden, om juist het gezin kapot te maken.

Niemand vraagt wat er met de kinderen gebeurd als ouders dood gespoten zijn door het misdaad kartel, waar Adrenochrome en drugsgebruik welig tieren.

Mochten er toch nog mensen zijn die het niet willen zien, we aan kunnen nemen dat zij een ongeneeslijke geestelijke achterstand hebben.

Heb geen angst voor de waarheid als je oprecht bent, want het was juist het bespelen van de massa om de GENOCIDE vorm te geven door middel van Propaganda en misleiding de bevolking opzettelijk de dood in jagen.

Ik, Rob Brekel, eis een openbare zitting als de zaak behandeld gaat worden, waarbij een live-streaming van het hele proces en fake kromspraak zitting voor de rest van bezet Nederland ongecensureerd gevolgd kan worden, alles en iedereen vol herkenbaar in beeld.

Alle bestuurders in het hele land moeten uit de anonimiteit gehaald worden, om zo transparantie voor de toekomst te waarborgen en hun verantwoordelijk te kunnen stellen.

Hartelijke groet,

Rob Brekel