Vertaal deze pagina naar:

HET ALLERGROOTSTE SCHANDAAL VAN HET UWV: HET UWV FRAUDEERT REEDS JARENLANG BIJ IEDERE UITKERINGSGERECHTIGDE!

19-09-2023

Oud-WAO-ers zijn zelfs "dubbel gedupeerd" i.v.m. de Decentralisatiewet sinds 2015 door hun eigen Gemeente!

Dit is het allergrootste schandaal van de UWV in Nederland, wat nog niet eerder in de publiciteit kwam en wat tot heden door ons en andere media nog niet eerder publiekelijk bekend werd gemaakt. 

Wij waren hier al iets langer van op de hoogte, maar hebben gewacht op het juiste moment om dit naar buiten te brengen. De tijd is nu!

De omgekochte grote media publiceerden hier tot heden natuurlijk helemaal niets over, omdat dit natuurlijk van Den Haag ook niet mocht en deze materie absoluut in de doofpot moet blijven!

Wij weten en beseffen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.

Nog meer grote UWV schandalen in Nederland!

Lees en bestudeer de onderstaande twee bezwaarschriften:

Heden (31-12-2023) na 1 jaar en 9 maanden is daarop nog steeds geen besluit genomen waarmee het maximaal wettelijke termijn van 12 weken heel veel is overtreden.

Heden (31-12-2023) na 1 jaar en 9 maanden is daarop nog steeds geen besluit genomen waarmee het maximaal wettelijke termijn van 12 weken heel veel is overtreden.

Elke uitkering werd tot 2016 bovendien betaald vanuit onze eigen Geboortetrust!

De burgemeester is borger voor de burger van de Geboortetrust. Uw Geboortetrust werd lange tijd stelselmatig geplunderd door toedoen van de burgemeester van Uw eigen gemeente. Er is hier al veel aandacht voor geweest, ook door onze Waarheidskrant en ook voor de Toeslagenaffaire/Kinderhandel/Jeugdzorg zaken etc. De materie over onze Geboortetrust is geen gemakkelijke materie om te begrijpen.

Op dinsdag 19 september 2023 werd wederom Prinsjesdag gevierd, de laatste!

Er zijn weer nieuwe zaadjes geplant door onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media. De bevolking krijgt door onze artikelen steeds meer inzicht in hun eigen financiële zaken. Zolang de bevolking niets doet, of er niemand opstaat, is de bevolking overgeleverd aan pedofielen, psychopaten en satanisten die de macht hebben gegrepen in het land wat Nederland wordt genoemd.

HET BESTAANSRECHT VAN VELE MENSENHANDELAREN, PSYCHOPATEN EN SATANISTEN IN NEDERLAND VALT WEG WANNEER DE BEVOLKING TIJDIG GAAT ONTWAKEN.

De Kindertoeslagenaffaire blijft tot heden het allergrootste menselijke schandaal van de (r)overheid!

Lees het onderstaande artikel met goede uitleg over de Kindertoeslagenaffaire:

Veel oud-WAO-ers zijn tot heden jarenlang financieel gedupeerd!

De regering was "blijkbaar/toevallig" vergeten dat voor de oud-WAO-ers in 2006 een apart artikelnummer (aanhangsel) was gemaakt tijdens de afschaffing van de wet in 2015. De oud-WAO-ers zouden tot hun AOW gerechtigde leeftijd nooit gedupeerd worden, wat blijkbaar dus is gebeurd. Bij deze groep zou altijd de "wettelijke reglementen van 2015 van toepassing blijven", wat echter niet is gebeurd.

UWV schandaal

Dit grote UWV schandaal is tot heden nog niet bekend in Nederland. Echter zal dat binnenkort het bekendste en grootste schandaal worden in Nederland, want er zijn zeer waarschijnlijk miljoenen mensen hiermee gedupeerd, die alsnog hun geld gaan opeisen bij het UWV.

LET OP! Het is al een Jurisprudentie zaak

Op 30 maart 2023 heeft een rechtbank, een 77-jarige meneer, na 47 jaar strijden, zijn recht eindelijk gekregen met betrekking op het foutieve berekende uurloon vanaf zijn éérste dag van zijn aangevraagde uitkering, (met andere woorden betekent dit, dat het nu een jurisprudentie zaak is). Gedupeerden kunnen nu volgens onderzoekers deze zaak aanhangig maken en geld opeisen wat ze tegoed hebben. 

Tip: Zoek een goede jurist en ga Uw eigen geld opeisen bij het UWV!

Over de decentralisatie van (r)overheidstaken

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijks(r)overheid. Dit heet ook wel decentralisatie.

De gemeenten hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij decentralisatie van (r)overheidstaken. Het merendeel van deze taken voeren gemeenten op lokaal niveau uit. Daarvoor moeten gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samenwerken. Alleen op die manier kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheden adequaat invullen en hun taken goed uitvoeren. De Rijks(r)overheid geeft de gemeenten beleidsvrijheid om hun nieuwe taken uit te voeren.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstaken-naar-gemeenten

Wist U trouwens dat alle uitkeringen betaald worden vanuit Uw eigen Geboortetrust?

En dat ingehouden bedragen die door het UWV niet werden uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigde bij eigen overheidsinstanties terechtkwamen en middels omwegen werden witgewassen? Een bekend witwasmodel is de postcodeloterij. Er gaat nu een grote beerput van het UWV open in Nederland. De (r)overheid kon jarenlang parasiteren op de burgerbevolking die niets in de gaten had. 

Miljoenen uitkeringsgerechtigden zijn hierbij betrokken en gedupeerd. 

Dit is het allergróótste UWV schandaal in Nederland!

Op dinsdag 19 september 2023 werd wederom Prinsjesdag gevierd, de laatste!

Er zijn weer nieuwe zaadjes geplant door onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media. De bevolking krijgt door onze artikelen steeds meer inzicht in hun eigen financiële zaken. Zolang de bevolking niets doet, of er niemand opstaat, is de bevolking overgeleverd aan pedofielen, psychopaten en satanisten die de macht hebben gegrepen in het land wat Nederland wordt genoemd.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

MARCHEREN VOOR JEZUS IN IRAK * JEZUS IS GOD * KIJK TOT HET EINDE * HET WAS EEN GEESTELIJKE OORLOG EN SPIRITUEEL ONTWAKEN OM TOT VREDE TE KOMEN IN ONZE WERELD.