Vertaal deze pagina naar:

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST 666 KOMT ERAAN!

08-08-2022

We zijn op herhaling, totdat we het door hebben!

De VN komt met een UNIVERSELE DIGITALE IDENTITEIT.


Het systeem van HET BEEST komt eraan: 666.


Beluister de onderstaande video voor de verhelderende uitleg.


Met dank aan Kenneth Johannes voor de video.

Openbaring 13


https://www.basisbijbel.nl/openbaring/13


Toen zag ik uit de zee een beest komen. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen. Het beest leek op een luipaard, maar zijn poten leken op die van een beer en zijn bek leek op de bek van een leeuw. En de draak gaf aan dat beest zijn kracht, zijn troon en veel macht. Ik zag dat één van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de dodelijke wond genas. Daarom bewonderde de hele wereld het beest. En ze aanbaden de draak die aan het beest zoveel macht had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden: "Wie is er zó geweldig als dit beest? Wie is er machtiger dan hij?" Het beest kon ook spreken. Het stond aldoor op te scheppen en zei beledigende dingen over God. Dat deed het 42 maanden lang (3½ jaar).

Al die tijd beledigde het beest God, Gods tempel en iedereen die in de hemel woont.


Ook streed het beest tegen de gelovigen. Het kreeg de macht om hen te overwinnen. Het kreeg de macht over alle volken en stammen en landen en talen.

En alle mensen op aarde zullen het beest aanbidden. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het Boek van het Leven doen daar niet aan mee. Het Boek van het Leven is het boek van het Lam dat is geslacht vanaf het begin van de wereld.


Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren.

Mensen die anderen gevangen nemen, zullen zelf gevangen genomen worden. Mensen die geweld gebruiken, zullen zelf door geweld gedood worden. Hierin worden het geloof en het geduld van de gelovigen op de proef gesteld.


Het beest uit de aarde

Toen zag ik uit de aarde een ander beest komen. Het had net als het Lam twee horens op zijn kop, maar het sprak als de draak. Het nam alle macht van het eerste beest over. Het tweede beest zorgde ervoor dat alle mensen het eerste beest (dus het beest met de dodelijk wond die weer genezen was) gingen aanbidden. En het deed grote wonderen. Het liet zelfs vuur uit de hemel komen voor de mensen. Omdat het tweede beest zoveel macht had gekregen van het eerste beest en zulke wonderen kon doen, gehoorzaamden de mensen hem. Toen zei het tweede beest tegen de mensen dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest (dus van het beest dat de dodelijke zwaardwond had gehad, maar was blijven leven). Dat deden ze en ze aanbaden dat beeld. En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden. Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen.

Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen.

Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt.

Dit is verstandig om te doen: reken het getal van het beest uit.


Want met het getal wordt een mens bedoeld, en zijn getal is 666.


De oplossing is humanitaire projecten en zelfvoorzienende woongemeenschappen bouwen, wacht niet!

Een reactie van een oplettende lezer op ons artikel:


"Er wordt gesproken over het merkteken van het beest 666 ofwel een chip in de hand of voorhoofd. Dat is een gepasseerd station, want de chip zit al in de covid spuit en mensen hebben deze reeds ontvangen. Vandaar dat er geen chips geleverd konden worden aan de autofabrikanten en computerbedrijven. Laat dit even op je inwerken.

Mensen hebben zich altijd gefocust op de chip als merkteken van het beest, maar . . . hadden niet in de gaten dat covid hier al voor had gezorgd. Zie het maar als een flitspaal, die je eigenlijk heel dicht bij het stoplicht verwacht, maar die een heel eind terug al is geplaatst, waardoor heel veel mensen te laat op de rem trappen en een prent te pakken hebben omdat ze het flitskastje niet zover van het stoplicht verwacht hadden. Ik spreek over een bestaande flitskast, die de meeste foto's flitst van alle flitspalen in Nederland. Zo is het ook met de covid injectie, de chip zit er al in.

In 2020/2021 zag ik al video's waarin specialisten de chip lieten zien. Velen hadden het over de eindtijd en de chip, maar hadden er niet op gerekend dat die chip al in de geprikte lijven zat. Daarom zijn zoveel mensen verleid ook in de kerken omdat ik recent nog hoorde dat kerken geloven, dat het merkteken van het beest nog moet komen.

De paus zou de antichrist zijn, maar de paus is jaren geleden al gepakt met alle 80 kardinalen uit vaticaan EN HET VATICAAN IS LEEG en WEG antichrist. Er is ons heel veel voorgehouden, wat geschiedenis betreft, maar ook Angst. Straks zullen we zien wat daar daadwerkelijk van overgebleven is, want dat durf ik op dit moment echt niet meer te zeggen, dat weet alleen onze Schepper tevens ALMACHTIGE GOD, DIE deze deep state cabal strijd voor ons zal beslissen!!"