Vertaal deze pagina naar:

HET VERHAAL ACHTER PALMZONDAG, WITTE DONDERDAG EN GOEDE VRIJDAG

31-03-2024

Met Palmzondag begint de Goede Week, waarin christenen het lijden en sterven van Jezus herdenken. 

Maar wat gebeurde er op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag? Lees het hier!

De Goede Week (ook wel Stille Week, Lijdensweek of Heilige Week genoemd) duurt van Palmzondag 24 maart 2024 tot Stille Zaterdag 30 maart 2024. Het zijn de laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd. Veel kerken organiseren ook een kerkdienst op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Zondag: Palmpasen

In de week voor Pesach trekken veel Joden naar Jeruzalem. Zo ook Jezus en Zijn discipelen. Onderweg spreekt Jezus voor de derde keer over Zijn lijden, sterven en opstanding. Vlak bij Jericho geneest Hij de blinde bedelaar Bartimeüs (Matteüs noemt overigens twee blinden; waarschijnlijk was Bartimeüs de bekendste). Volgens Lucas bezoekt Hij hier ook nog Zacheüs, een steenrijke tollenaar.

Als ze bij Betfage ('vijgenhuis') aankomen, vraagt Jezus twee discipelen een ezelin en een veulen te halen voor Zijn intocht in Jeruzalem. Die ezel herinnert aan een oude profetie (Zacharia 9:9) en brengt de verwachtingen rondom Jezus tot een kookpunt. Een grote menigte komt Jezus tegemoet met palmtakken (vandaar de naam 'Palmpasen') en spreiden hun mantels voor Hem uit op de weg. Terwijl Jeruzalem nadert, huilt Jezus over het lot van de stad. Hij gaat naar de tempel en maakt schoon schip door alle handelaars weg te jagen. Daarna overnacht Hij in Betanië. De tempelreiniging vindt bij Marcus een dag later plaats. Nog opvallender is dat Johannes – als enige – de tempelreiniging aan het begin van Jezus' openbare optreden plaatst. Volgens sommige uitleggers gaat het om twee soortgelijke gebeurtenissen.

Palmzondag in de Bijbel

Mattheus 20 : 17 │  Marcus 10 : 32 │  Lucas 18 : 31Johannes 12 : 12

Bron tekst: https://www.eo.nl/artikel/dit-gebeurde-er-in-de-goede-week-voor-pasen

- De Nieuwe Wereld is van ons allemaal -

De weg naar de Nieuwe Wereld ligt open en ligt reeds langere tijd op ons te wachten.

Het is nu aan de mensen zelf om zichzelf te informeren en te gaan ontwaken.

Gerechtigheid komt, de waarheid gaat zegevieren!

De echte wetenschap werd genegeerd - Gerechtigheid komt, de waarheid gaat zegevieren - Het is de Deep State tot heden niet gelukt hun plannen tot uitvoer te brengen - Pogingen om Rusland overal de schuld van te geven mislukken - De media zullen meer waarheid naar buiten móeten brengen en ze gaan nat! 

De vraag is wanneer de harde waarheid naar buiten komt over de prikjes - De shock zal immens zijn, daar is verder niets aan te doen...

Het gaat Bijbels worden - Voor de nog niet bewuste lezers onder ons zal het een grote shock zijn die je nooit voor mogelijk had gehouden - Q staat klaar om toe te slaan en de verlossing van de mensheid in te luiden. 

Alles zal tegelijk komen; massa arrestaties, onteigening van de Globalisten, het ontbinden van de VN, EU, WHO, WEF, het Bilderberg gespuis en al diegene die mee hebben gedaan aan de GENOCIDE van de wereldbevolking en valse MSM propaganda, die in opdracht van de duivelse Globalisten (antichrist, merkteken van het Beest) als propaganda de bevolking jarenlang heeft gehersenspoeld.

Veel onderzoekers zijn er nu wel van doordrongen dat het grootste schorem van de mensheid in de eigen politiek zit en bij overheidsinstanties werkzaam zijn, die door uitvoering van hun kwaadaardige Agenda 2030 (17 goals van het WEF) betaald werden door de bankiers die het geldbedrog van fiat geld (geld uit het niets) zolang mogelijk in stand hebben willen houden.

Alle regeringen met globalisten aan het roer gaan ophouden te bestaan. Het kiezen van nieuwe regeringen zal een zeer lastige zaak worden, want het grote wantrouwen dat is ontstaan door toedoen van de politiek en hun slechte en wrede plannen zal geen goed fundament leveren aan een nieuwe toekomst in vrijheid voor de bevolking. Hebben we überhaupt leiders nodig? NEEN!

Er is onthuld dat de VN, als onderdeel van Agenda 2030, de massale illegale immigratie van miljoenen mensen naar de VS, Canada en West-Europa financiert – door illegale migranten te voorzien van debetkaarten, contant geld, voedsel, onderdak en 'humanitair transport'.

Het uitbetalen van de Geboortetrust in het land van herkomst maakt dat binnenkort alle economische migranten terug zullen gaan om in het herkomstland hun Geboortetrust op te eisen. Hiermee is direct het probleem opgelost van een woningtekort in alle Europese landen.

Was het überhaupt écht wat we zagen? 

De DeepState is duidelijk in paniek - Alles lijkt een perfecte scenario om nóg meer mensen wakker te schudden, hetzij af en toe met niet zo positieve kenmerken - Trump: hij wint alle voorverkiezingen en hij heeft geen tegenstanders meer, maar ze willen hem financieel ruïneren zodat hij niet meer kan deelnemen aan de verkiezingen - Echter, zijn bedrijf Truth Social heeft een beurswaarde ($9 miljard) bereikt dat het vermogen van George Soros voorbijstreeft - Alle pijlen zijn gericht op Obama en de Clintons - Het kan simpelweg niet veel langer duren! - Voor alle duidelijkheid: Niemand weet wanneer het écht losgaat - Het is de grootste geheime operatie in de geschiedenis - Als WIJ dat weten, dan weet de vijand dat ook, zelfs de kleine vijanden - Fijne Paasdagen, met wie je die ook doorbrengt! 

Wie nu nog geduld kan opbrengen, het zal het waard zijn - Geniet van het proces!

We zijn op weg naar De Nieuwe Wereld.
 
Bron: https://t.me/der17sinn/8023 │ Vertaling: https://t.me/stevens_real_news_corner

TIME BENDER EN DE OPSTAND VAN ANIKA LAROO

TIME BENDER en de opstand van Anika Laroo is het vervolg op TIME BENDER de man die de Aarde kwam redden, de bestseller en indrukwekkende page turner die zoveel mensen aan het denken heeft gezet en zoveel levens heeft veranderd. 

Lees en bestel dit boek,

het is belangrijk voor de gehele mensheid,

als we ooit nog het tij willen keren!

Bestel dit boek en ga het lezen: https://www.tijntouber.com/speciaal-aanbod-time-bender-time-bender-en-de-opstand-van-anika-laroo/

Wat er gebeurde in de 'Goede Week' voor Pasen kunt U hieronder lezen:

MARCHEREN VOOR JEZUS IN IRAK * JEZUS IS GOD * KIJK TOT HET EINDE * HET WAS EEN GEESTELIJKE OORLOG EN SPIRITUEEL ONTWAKEN OM TOT VREDE TE KOMEN IN ONZE WERELD.