Vertaal deze pagina naar:

HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS EN NEDERLANDSE POLITICI LEGDEN EERDER DE EED AF AAN BAPHOMET (SATAN, DE DUIVEL); HUN (AFGOD), MET TWEE VINGERS IN DE LUCHT

24-11-2023

Ze zijn allemaal gezien!


Openbaring 12:9

En de draak werd neergestoken, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.


1. Johannes 5:5

Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?