Vertaal deze pagina naar:

IS ALLES HOPELOOS VERLOREN OF ZIJN WE ASSERTIEF GENOEG TE ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN?

26-02-2023

Alles keert zich nu tegen de politiek geselecteerde mensen!


Het volk begint de controle terug te krijgen!

Ook al worden mensen die 't spel doorzien, nog steeds uitgesloten op veel vlakken en daar waar de farmaceutische industrie een gecreëerde ziekte heeft ontwikkeld, bedoeld om het allergrootste goed, een ,,moordend biowapen", in te zetten, weet daarentegen ook...

We zijn aan de winnende hand!

Achter dit slimme netwerk zit een groep mensen, die het Verdeel en Heers spel zeer goed beheersen. Daarnaast ingezet een zeer efficiënt biowapen, die nu in velen hun lichaam bivakkeert. Door hier en daar een politieke oorlog in te zetten, zal de aandacht keer op keer worden afgeleid. Hierdoor valt de echte genocide, die plaatsvind op de achtergrond nauwelijks op. Links en rechts vallen er gaten op werkvloeren, die niet tot nauwelijks meer kunnen worden opgevuld. Overal schreeuwt men om personeel. Inmiddels worden in ons land gevluchte Oekraïense mensen ingezet door gemeentes, om gaten in de huizen- en banensector op te vullen. Zolang de echte cijfers maar niet opvallen voor wat betreft de "PLOTS"-elinge overledenen.

Terug naar de enge werkelijkheid!

Laat wat ons staat te wachten een waarschuwing zijn...

We weten ondertussen de side-effects van de spuiten, maar wat nu erger is, is een aanslag op mensen, die de afgelopen jaren pertinent weigerden de spuit te nemen. We krijgen nu te maken met shedding, gevaccineerden die de ongevaccineerden besmetten. Naast de bloedproppen en extreme hoofdpijnen krijgen vrouwen te kampen met ernstige bloedingen die weken aanhouden. De grootste genocide in de historie zal hoe dan ook worden uitgevoerd.

De enige reden waarom politici nog steeds braaf op hun geselecteerde plaats zitten en deze volslagen gestoorde idioten pas worden vervangen door de volgende getrainde mind-balsemers is, als de verkiezingen aanbreken. U weet wel, waarbij ze een ieder de illusie geven, dat er een democratie is. De mensheid moet hoe dan ook gesloopt worden.

"Gaatie lekker", horen we mensen alweer zeggen...

Hoe kom je hier toch bij, of ze lopen weer met een giga-boog om je heen, om maar vooral geen gesprek met je aan te gaan. Bang voor de keiharde waarheid. De mens zit ingenieus in elkaar. Kan de mind het niet aan, dan sluiten ze zich af voor alles wat te eng is of te dichtbij komt. Andersdenkenden worden afgeschilderd als staatsmongolen, die bezitten over een levendige fantasie. Nou mooi niet.... I fucking wish!

Mensen die nog steeds op Rutte willen gaan stemmen, hem geweldig vinden en hem op een soort voetstuk plaatsen, lijden aan het Stockholm syndroom. Deze mensen hebben een onbewuste empathie gekregen voor de dader. Door de heftige situatie waarin velen zitten, bouwen ze een soort van positieve band op. Doordat ze iedere dag trouw naar het kastje kijken, is er dus ook vaak sprake van cognitieve dissonantie.

Zoiets evils (duivels) als nu gebeurt, kun je ook gewoonweg met je normale Jip en Janneke brein niet bedenken. Want waarom? Why zouden mensen elkaar dit in vredesnaam aan willen doen? Rijke heersende wereldleiders, politici en artsen zijn immers heilig verklaard en spelen tegenwoordig voor God.

Mensen met een medische achtergrond zeggen, dat ze de wetenschap zijn en Big Pharma zegt, dat het allemaal om de wetenschap draait, terwijl Danielle VeZa een enorm gebrek aan werkelijke wetenschappelijke integriteit en uitdaging van de wetenschap ziet.

Vreemd, we staan niet versteld wat er zich decennia lang in oorlogen heeft afgespeeld. Kijken zelfs naar de vreselijkste oorlogs-en SF films, maar deze real life soap, waarin we zitten, wordt door een groot deel van de bevolking gewoonweg niet geloofd.

De enige echte reden voor een genocide, 

is maar één duidelijk antwoord!

Wij allen zijn in hun ogen nutteloze opvreters die opgeruimd dienen te worden.

Onderscheid in kleur, extreem arme of ietwat rijke mensen zullen niet worden gemaakt. Het is zo klaar als een klontje; we're screwed als we niet heel goed opletten. Kijk naar wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Als bonus, willen ze een ieder van ons in 15-minuten steden duwen. Iets wat voor de meesten nog ondenkbaar is, maar al in volle gang, over de gehele wereld.

Wees gewaarschuwd!

Dat deze elite op het punt staan te verliezen weten we, maar dat is nu ook juist zo extreem gevaarlijk, want deze idioten zijn tot alles in staat! Deze lui halen op dit moment alles uit de kast en zullen hun trukendoos blijven openen. Ja, ze realiseren zich donders goed, dat ze schaakmat staan en op punt van omvallen. 

Deze evil motherfuckers trekken dan liever alles en iedereen, inclusief zichzelf mee de diepte in, dan dat ze zichzelf gaan overgeven. Hun angst is gegrond, want ze voelen, dat ze niet meer passen in deze creatie. Ze voelen werkelijk hun vergankelijkheid van rijkdom door hun hebberige vingers glippen. Nooit heeft deze mens willen delen, altijd zichzelf alles vanuit hebzucht en macht willen toe-eigenen.

Scholen, universiteiten, feestjes, televisie, kranten, mobieltjes en geplande vakanties hebben ons zo vreselijk dom en afhankelijk gemaakt, dat deze psychopaten alles hebben aangegrepen, om het afgelopen decennia een geniaal in elkaar gezet plan te ontwikkelen.

De uiteindelijk kleine groep overgebleven mens wilden ze inzetten, als een stel slaafse bestuurbare hybriden. Het plan was, de wakkeren als laatste aan te pakken en af te voeren naar diverse concentratiekampen. Herkenbaar nietwaar en de geschiedenis bedoeld, zich te herhalen een kaalslag te laten plaatsvinden in hun -toegeëigende wereld.

Helaas is ook ons grootste vermoeden nu bewezen!

Shedding neemt serieuze ernstige vormen aan.

Ongevaccineerden voelen al als ze in de buurt komen van "sommige" gevaccineerden, dat er iets gebeurt in hun lichaam. Een unheimisch naar gevoel, wat branderig slaat op je keel. Het blijkt dus nog triester dan 't al was. Steeds meer ongevaccineerden ervaren nu klachten als, maandenlange onherkenbare bloedingen, bloedklonters en stekende opkomende hoofdpijnen, bloedneuzen, prikkende keel enz. enz. die ontstaan, wanneer men in de buurt komt van sommige gevaccineerden.

Weet dat Danielle VeZa het niet zegt vanuit rancune, wat het is al triest zat, dat dit de gehele mensheid overkomt, maar we moeten nu "samen" dealen, dat "sommige" gevaccineerden nu wandelende verspreiders zijn en besmettelijk voor anderen. Dit was nu net hetgeen, wat ze de ongevaccineerden in hun schoenen schoven.

President Biden oftewel zijn achterban, want deze sleepy Joe, kan niet eens meer uit z'n woorden komen en regelmatig constateren we, dat hij de verkeerde kant oploopt, wilde niet voor niets 70% van de bevolking gevaccineerd hebben. Uit laboratoria testen bleek, dat als 70% van de muizen gevaccineerd waren, 90% zou komen te overleden. Net genoeg om dus 10% als slaaf te laten opdraven. Alleen deze keer heeft het volk steeds meer door, wat zich in de wereld afspeelt.

Nergens duikt een document vanuit Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson op, waaruit blijkt, dat er testen zijn gedaan op dieren die veilig uit de verf kwamen!

Tenzij deze er wel zijn, dan heeft Danielle Zaaijer niets gezegd, maar als je wilt experimenteren op mensen, ben je in de ogen van Danielle Zaaijer niets anders dan een Nazi. Het VAERS-rapportage-systeem van de CDC laten meer doden en gewonden zien als gevolg van het Covid-19 vaccin, dan van alle vaccins samen van de afgelopen 30 jaar.

Ze hebben zich niet gehouden aan de reglementen van testen op proefdieren. Eerst testen op dieren alvorens op mensen toe te passen. Dus heeft men elk verdrag op de mens overschreden. De enige keer, dat men dit niet eerst op dieren had uitgetest, was gedurende de Neurenberg code van 1947.

Wie werden er toentertijd vervolgd? 

Exact de NAZI's!


Iedereen maakt fouten, echt iedereen!

Fouten zijn om van te leren, maar wat hier gebeurt is geen fout!

Het opzettelijk mensen in quarantaine plaatsen, artsen en ziekenhuisdirecteuren, die hun eed hebben geschonden en tegen vergoeding mensen bewust met een bio-wapen hebben ingespoten, bedoeld de mensheid compleet uit te schakelen. Nu ook steeds meer door artsen aangegeven een bio-wapen is. Mensen uit angst geestelijk slopen, de hele economie om zeep helpen, met als doel iedereen op te sluiten in 15-minuten steden en vast te leggen aan een ontwikkeld CO2 systeem. Het is werkelijk de natte droom van iedere psychopaat die waarheid is geworden. En toch geloofd een groep mensen nog steeds, dat dit is ontwikkeld in de afgelopen drie jaar....domweg hylarisch.

Alles wat in dit artikel vermeld staat, is naar aanleiding van wat er speelt in de USA, voor wat betreft hoorzittingen, naar aanleiding van de uitgekomen Pzifer documenten. Val Danielle VeZa hier dus persoonlijk niet op aan. Hoe nu verder? Bestaan er middelen om gifige spike-eiwitten als grafeen-oxide uit het lichaam te krijgen. Wel degelijk!

Zullen de gevaccineerden nu wel het initiatief nemen om het internet uit te pluizen en op zoek te gaan naar alternatieve middelen om het lichaam te ontgiften en te ontdoen van deze re-producerende eiwitten. Aangezien we niet hoeven te rekenen op dezelfde linie die deze waanzin hebben doen veroorzaken.

__ __ __


Geschreven door Danielle Zaaijer.

Iedereen is vrij dit artikel te verspreiden, met vermelding van de naam Danielle Zaaijer.

Voor meer nieuws, bezoek Danielle Zaaijer op Facebook!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000047936465