Vertaal deze pagina naar:

IS GERT-JAN BUITENDIJK DE MACHTIGSTE AMBTENAAR VAN NEDERLAND?

24-01-2024
Gert-Jan Buitendijk
Gert-Jan Buitendijk

De ambtelijk leider is sinds 1 september 2020 secretaris-generaal Gert-Jan Buitendijk.

De secretaris-generaal (letterlijk: 'algemeen secretaris') is de hoogste (ambtelijk) functionaris binnen een publieke organisatie enerzijds of een lid van het senior management van een private onderneming, verantwoordelijk voor Corporate Governance en formele rapportering uit de bedrijfsorganen, anderzijds.

In communistische partijen is de secretaris-generaal vaak niet alleen de hoogste functionaris, maar ook de feitelijke machthebber: Elders wordt de feitelijke leider aangeduid als partijvoorzitter. (Bron).

Sinds zijn aantreden in 2010 is Mark Rutte minister-president en leidt hij dus het ministerie van Algemene Zaken. De ambtelijk leider is sinds 1 september 2020 secretaris-generaal Gert-Jan Buitendijk.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Algemene_Zaken

Er bestaat geen Wikipedia pagina (meer) van Gert-Jan Buitendijk, wie gaat deze (opnieuw) maken?

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gert-Jan_Buitendijk&action=edit&redlink=1

Gert-Jan Buitendijk secretaris-generaal AZ

Gert-Jan Buitendijk wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020. Bron: https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2020/05/08/gert-jan-buitendijk-secretaris-generaal-az

ARTIKEL OVER DE JAARLIJKSE BIJEENKOMST VAN HET WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) DIE VANAF 1971 VOOR DE 54E KEER PLAATS VINDT VAN 15 TOT EN MET 19 JANUARI 2024 IN DAVOS ZWITSERLAND

Gert-Jan Buitendijk (1967) die sinds 1 september 2020 secretaris-generaal is van het ministerie van Algemene Zaken werd door Pieter Parlevliet en Jolanda Vlaskamp gespot bij deze WEF bijeenkomst in Davos. Ook werden andere Nederlanders gespot, zoals Mark Rutte en Feike Sijbesma.

Lees het onderstaande artikel voor meer info over het WEF:

PETER CIRK MET EEN JUIST POLITIEHART SCHREEF EEN BRIEF VOOR DE BEVOLKING.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN