Vertaal deze pagina naar:

IS HET TOEVAL DAT VERA BERGKAMP OP 5 DECEMBER 2023 AFSCHEID NAM ALS VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER?

05-12-2023

D66'er Vera Bergkamp nam dinsdag 5 december 2023 afscheid van het Binnenhof als Kamervoorzitter. 

Ze breidt een einde aan haar voorzitterschap van 2,5 jaar. Wie haar gaat opvolgen, is vooralsnog onduidelijk. Wel wordt de naam van ondervoorzitter Martin Bosma (PVV) vaak genoemd.

Echter blijft Vera Bergkamp nog steeds medeverantwoordelijk voor de wereldwijde vergiftiging van de afgelopen 2,5 jaar gedurende haar voorzitterschap van het Binnenhof als Kamervoorzitter. 

Op 4 december 2023 verstuurde A.M.L. (Ad) van Rooij, als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST -- via onafhankelijk D66 voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal -- aan alle 150 Tweede Kamerleden het bevel (ZIE ONDER) om met inachtneming van de inhoud van dit geschrift op grond van "veiligheids- en gezondheidsoverwegingen" per direct uitvoering te geven aan de "aanbevelingen en conclusies" uit mijn verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR), welke u voor alle duidelijkheid hieronder nogmaals vindt ingelast. Dit omdat de bestuursvoorzitters Gerard Kleisterlee (2001 -2011) en Frans van Houten (2011 -2022) van de Koninklijke Philips dat al maar liefst 16,5 jaar lang hebben geweigerd. 

Vera Bergkamp heeft hier tot heden geen gehoor aan gegeven. Dit betekent dat de wereldwijde vergiftiging nog steeds ongebreideld voortduurt en 8 miljard wereldbewoners direct gevaar lopen.

Vera Bergkamp is sinds 2021 voorzitter van de Tweede Kamer. Dit is niet zonder incidenten verlopen. Ze won de verkiezing van haar tegenkandidaten, PVV'er Martin Bosma en toenmalige Kamervoorzitter Khadija Arib. Maar al vanaf het begin had ze de schijn tegen zich. Volgens critici was haar voorzitterschap namelijk een dealtje geweest tussen Rutte en Kaag. Vorige week noemde hoogleraar Bart Jansen het nog "partijpolitieke koehandel" in het NRC. Zelf hebben Rutte, Kaag en Bergkamp dit altijd ontkend.

Daarnaast kreeg Bergkamp het vorig jaar aan de stok met Khadija Arib, toen zij een onafhankelijk onderzoek naar haar instelde. Hierop besloot Arib te vertrekken uit de Kamer. Later noemde zij Bergkamp een "blamage" die lak zou hebben aan "rechtsstatelijke fatsoensnormen" in een Kamerbrief.

Bergkamp kreeg tijdens haar voorzitterschap veel kritiek, waar ze niet altijd even goed tegen leek te kunnen. Midden in de hectiek met Arib stuurde ze vorig jaar een tweet de wereld in over 'mensen die haten zonder reden'. Hierop kreeg Bergkamp flink ervan langs op sociale media: 'Kritiek afdoen als haat. Het komt met de regelmaat van de klok voor bij partijen als D66 en GroenLinks.'

Bron: https://nieuwrechts.nl/95674-vera-bergkamp-neemt-afscheid-als-kamervoorzitter-wordt-bosma-haar-opvolger

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN