Vertaal deze pagina naar:

DE MEER DAN 90 JAAR LANG GESUBSIDIEERDE “ARSEENZUUR” VERGIFTIGING VANUIT NEDERLAND EN BELGIË IS FATAAL VOOR ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS!

04-12-2023

ALLE 300 HIERVOOR BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJKE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS IN NEDERLAND EN BELGIË KNIJPEN VANAF 1933 HIERVOOR HUN OGEN DICHT EN HEBBEN AAN DEZE "ARSEENZUUR" VERGIFTIGING VAN ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS ONDER DE DEKMANTEL VAN "DUURZAAMHEID" AL HONDERDEN MILJARDEN EURO'S VAN ONS BELASTINGGELD (AAN INNOVATIE EN SUBSIDIE) UITGEGEVEN.

Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de bij brief d.d. 4 december 2023 (kenmerk: : AvR/041223/Philips) door A.M.L. (Ad) van Rooij, als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 –6, 5684 PCBEST, gedane bevel aan voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om op grond van die inhoud per direct uitvoering te geven aan zijn "verdiepingsonderzoek" rapport d.d. 10 maart 2007 (Ref: XB895.3-07018 AvR).

Dit bevelschrift op grond van met name de Arbeidsomstandighedenwet (Nederland) en Welzijnswet (België) en overige wetgeving bevat in het totaal 117 pagina's.

Ons kenmerk: AvR/041223/Philips

Sint-Oedenrode / Best, 4 december 2023

Bevel om op grond van de inhoud van dit "deskundigenrapport" per direct uitvoering te geven aan het "verdiepingsonderzoek" rapport d.d. 10 maart 2007 (Ref: XB895.3-07018 AvR) van A.M.L. (Ad) van Rooij, als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST. Dit omdat Kabinet Lubbers I, Kabinet Lubbers II, Kabinet Lubbers III, Kabinet Kok I, Kabinet Kok-II, Kabinet Balkenende I, Kabinet Balkenende II, Kabinet Balkenende III, Kabinet Balkenende IV, Kabinet Rutte I, Kabinet Rutte II, Kabinet Rutte III en Kabinet Rutte IV de opvolgende bestuursvoorzitters Cor Boonstra, Gerard Kleisterlee, Frans van Houten en Roy Jacobs van Royal Philips onder "chantagedruk" van het niet verkrijgen van miljarden euro's aan overheidssubsidie al vanaf 1984 (als ook daarvoor vanaf 10 november 1918) verplichten tot het plegen van "corporate crime" en "rechtsstaat ondermijnende" misdrijven van een zodanig ernstige aard dat als daarmee niet per direct wordt gestopt de mensheid op aarde binnen nu en vijftig jaar nagenoeg geheel zal zijn verdwenen.

Geachte Zorgvuldige Onafhankelijk Tweede Kamer voorzitter Vera Bergkamp,

1. Het wettelijk en voor de Rooms-Katholieke kerk vanaf 5 juli 1979 samenwonende getrouwde echtpaar: A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) die nooit van tafel en bed zijn gescheiden; met hun gezamenlijke hoofdverblijfplaats (woonadres) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie foto hierboven);

Het op 5 juli 1979 voor de Wet en Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) zijn vanaf die tijd vanuit de wet en vanuit Jezus Christus bij sacrament onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dit bij wet en sacrament onlosmakelijk aan elkaar verbonden echtpaar hebben vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 hun gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) in hun twee woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Olland), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) juridisch en economisch eigenaar is. Voor de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden, zie de hieronder bijgevoegde tabel.

Hierboven vindt u ingelast de aanhef van de door de Rabobank op 1 december 2021 aan A.M.L. van Rooij eo J.E.M. van Rooij v. Nunen, 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, verstuurde rekeningafschrift. Daarmee heeft u vanuit de Rabobank het wettelijke "contractuele bewijs" dat het vanaf 5 juli 1979 voor de wet en Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) op 1 december 2021 – en derhalve nog steeds – hun gezamenlijke en/of IBAN-bankrekening NL 40 RABO 0138 2142 47 hebben op naam van A.M.L. van Rooij eo J.E.M. van Rooij van Nunen, 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.

Hierboven vindt u ingelast de aanhef van de door de Belfius bank (met als eigenaar Belgische Staat) op 6 juli 2023 aan VAN ROOIJ ADRIANUS, 't achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, verstuurde rekeningafschrift BE71 0635 1061 1469. Daarmee heeft u ook vanuit de Belfius bank en vanuit haar eigenaar "Belgische Staat" het wettelijke "contractuele bewijs" dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op 6 juli 2023 (en ook nu nog) zijn woonadres (hoofdverblijfplaats) heeft in zijn eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig juridisch en economisch eigenaar is. Met de hierboven ingelaste "contractuele wettelijke bewijsstukken" is vanuit "onze huwelijksakte" en vanuit "onze gezamenlijke en/of rekening bij de Rabobank op naam van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen " en vanuit de "Belfius rekening op naam van A.M.L. van Rooij" en vanuit de "Belgische Staat" als eigenaar van de Belfius bank, onmiskenbaar wettelijk komen vast te staan dat de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden, in de hierboven bijgevoegde tabel wettelijk correct zijn. Volledigheidshalve vindt u de "foto" van de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waar A.M.L. van Rooij en zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden hun woonadres (hoofdverblijfplaats) hebben en waarvan A.M.L. van Rooij enig juridisch en economisch eigenaar is hierboven ingelast, zodat daarover geen enkel misverstand kan ontstaan.

2. het eenmansbedrijf "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032) met onderliggende percelen Sint-Oedenrode sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig juridisch en economisch eigenaar is;

3. het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig directeur is en waarvan Van Rooij Holding B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder is;

4. het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig bestuurder is en waarvan Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) enig aandeelhouder;

5. het bedrijf Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig bestuurder en enig aandeelhouder is;

Voor de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van betreffende bedrijven van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanaf hun oprichtingsdatum, zie de tabel hieronder.

6. de politieke partij De Groenen, met zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is. Benevens bovengenoemde vier bedrijven zit in de woning (hoofdverblijfplaats) van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 14 januari 2010 op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, ook de politieke partij De Groenen, met haar zetel in Utrecht, gevestigd, waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is. Als wettelijk bewijs daarvan vindt u hieronder ingelast de brief d.d. 25 januari 2010 die voormalig burgemeester Peter Maas (CDA)(zie foto) van Sint-Oedenrode heeft verstuurd aan De Groenen, t.a.v. dhr. A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.

7. A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) is stemgerechtigd lid van de politieke partij cd&v onder voorzitter Sammy Mahdi, Tour & Taxis - Gare Maritime (Module 5, Picardstraat 11, 1000 Brussel, België.

Als wettelijk bewijs daarvan vindt u hieronder ingelast de "aanhef met foto" van het geschrift dat de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) bij e-mail d.d. 10 november 2023 (15:14 uur) heeft verstuurd aan president Karl Falkenberg van de EU-afdeling van de Club van Rome.

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> Date: vr 10 nov 2023 om 15:14 Subject: DE "ALVADER" (GOD) VERORDERT PRESIDENT KARL FALKENBERG VAN DE EU-AFDELING VAN DE CLUB VAN ROME OM PER DIRECT UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEK TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN DE BELGISCHE KONING LEOPOLD III To: <info.eu-chapter@clubofrome.eu>, <karl.falkenberg@shearwater.global>, <karl.falkenberg@ec.europa.eu>


DE "ALVADER" (GOD) VERORDENT PRESIDENT KARL FALKENBERG VAN DE EU-AFDELING VAN DE CLUB VAN ROME OM PER DIRECT UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEK TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN DE BELGISCHE KONING LEOPOLD III

DE "ALVADER" (GOD) STAAT NIET LANGER MEER TOE DAT PRESIDENT KARL FALKENBERG VAN DE EU-AFDELING VAN DE CLUB VAN ROME OOGLUIKEND TOESTAAT DAT CRIMINELE NETWERKEN BLIJVEN DOORGAAN MET HET STELEN VAN ALLE EIGENDOMMEN VAN ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS EN DE DAARUIT ONRECHTMATIG VOORTGEKOMEN MILJARDAIRS HUN DAARUIT VERKREGEN GELDELIJKE MACHT MISBRUIKEN OM ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS TE MISBRUIKEN, MARTELEN, VERGIFTIGEN EN TE DODEN.

Voor de feitelijke en wettelijke inhoud van betreffend geschrift verzoek ik u de volgende hieronder ingelaste link aan te klikken, welke de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) met de hulp van hoofdredacteur Dienie Kars op De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/) heeft laten plaatsen.

A.M.L. (Ad) van Rooij (zie foto), als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST, verzoekt u om kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemd geschrift aan president Karl Falkenberg van de EU-afdeling van de Club van Rome en de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

In tegenstelling met wat ik eerder (al meerdere malen) met u -- zijnde Vera Bergkamp (zie foto) -- als Tweede Kamervoorzitter heb meegemaakt, ben ik zeer zorgvuldig en onafhankelijk. Daarnaast hou ik evenals u er ook niet van dat mensen woorden uit de Dikke van Dale gebruiken die "niet netjes" zijn. Ik confronteer u wel met de waarheid. Ik wil u dan ook vragen om zorgvuldig met die "waarheid" om te gaan en daaruit niets over te slaan of met het maken van "eigen samenvattingen" daaruit laten verdwijnen.

Het is namelijk deze A.M.L. van Rooij (zie foto), die vanuit zijn door de Nederlandse Regering, door de Belgische Regering en door de Europese Commissie erkende deskundigheid (zie bewijs hieronder) samen met MR-kwaliteitsmanager Frans Vingerhoed (waardoor zijn zoon Rob ook bij Philips Healthcare als kwaliteitsmanager is gaan werken) het gecombineerde "Kwaliteit, Milieu en Arbo" management systeem met een "product en proces gerichte" beoordeling van WIEG (vanaf de aankoop van de eerste onderdelen in de voorfase van de ontwikkeling van de MRI-scanner), als ook dat van de gehele "gebruikersfase" van betreffende Philips MRI-scanner (met inbegrip van vervoer per schip of per vliegtuig), als ook het GRAF (de afvalfase van de MRI-scanner), gebaseerd op het maximaal behouden van herbruikbaar Mono-materiaal (niet verontreinigd met levensgevaarlijke stoffen als arseen en chroom VI) hebben uitgewerkt en met een "punten beoordeling" hebben vastgelegd in een software database. Dit met als doel om betreffende "software database" te gebruiken voor de beoordeling van andere nieuw te ontwikkelen producten en daarmee te beoordelen op de daaruit ontstane gevaren voor mens (werknemers, gebruikers en consument) en het milieu (water, bodem en lucht) in alle fase van haar levenscyclus, waartoe elke bedrijfsdirecteur (die staat ingeschreven in de kamer van koophandel) op grond van met name de Arbeidsomstandighedenwet (Nederland) en Welzijnswet (België) en overige wetgeving (EU-richtlijnen en EU-verordeningen en EU-arresten) wettelijk verplicht is.

Als grote waardering daarvoor kreeg Philips Medical Sytems Magnetic Resonace (MR), als ook de dienstverlenende afdelingen van Operational Services Best (OSB) te Best, met onderliggende audit nr. 59981-KRO-4 van KEMA d.d. 27 februari 1996 onder toezicht van toenmalig directeur Harry Gundlach van de Raad van Accreditatie van KEMA (die daaraan hun accreditatie hebben te danken) op basis van het door de Raad aan Accreditatie erkende BS 7750 standaard van auteur A. Diedering het KEMA-certificaat uitgereikt.

Voor de gehele inhoud van betreffende brief d.d. 5 december 2023 (kenmerk: AvR/051223/S-Klomp) van A.M.L. (Ad) van Rooij, als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST, aan voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met het bevel om (na ruim 16 jaar) op grond van die inhoud per direct uitvoering te geven aan zijn "verdiepingsonderzoek" rapport d.d. 10 maart 2007 (Ref: XB895.3-07018 AvR), lees de volgende link hieronder met de vermelding om ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Volledigheidshalve kunt u de afsluiting daarvan (blz. 94 t/m 117) hieronder lezen. Vergeet daarbij de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen niet.

Na het op 25 Januari 1944 voltooide politieke testament van Koning Leopold III

Op 20 september 1944 werd prins Karel, graaf van Vlaanderen (tweede zoon van koning Albert I) verkozen tot regent van het koninkrijk België, omdat zijn broer Leopold III op 9 juni 1944 weggevoerd was naar Duitsland (artikel 93 Belgische Grondwet) waar het Kabinet-Hitler nog de macht had. Zijn politiek testament van 25 januari 2014 is van een eerdere datum en blijft daarmee rechtskracht houden. Daarom moest Vlaanderen weer terugkomen met de voorkennis en wetenschap dat Koning Leopold III de Belgische koningen Leopold en Leopold II heeft opgevolgd als Hertog van Brabant, wiens opvolging is overgegaan op koning Boudewijn, Koning Filip en Elisabeth van België.

Het hertogdom Brabant bevat het gebied (zie foto) met als hoofdstad Leuven (1183-1267) en Brussel (1267-1795) en bevat onder meer grote gebieden in Nederland, waaronder nagenoeg geheel Noord-Brabant en daarmee ook onze woonplaats Olland in Sint-Oedenrode (Meierijstad). Dit betekent dat de Benelux-Unie, Europese Unie en de NAVO zijn gevestigd in het hertogdom Brabant, waarvan Elisabeth van België (achterkleinkind van koning Leopold II) al vanaf 2013 Hertogin van Brabant is als opvolger van de Belgische koningen Leopold III, Boudewijn, Filip. De graaf van Vlaanderen prins Karel komt in dat rijtje geheel niet voor en is om die reden vanaf 20 september 1944 tot 21 juli 1950 een valse regent geweest, met zeer ernstige gevolgen voor duizenden slachtoffers en hun familieleden, waaronder met name Gouwleider van VNV-Limburg Theo Brouns (Kessenich, 20 november 1911 – Hasselt, 28 maart 1946). Een heiligverklaring van hem door paus Franciscus zou op zijn plaats zijn. 

De Eerste Wereldoorlog is als gevolg van het door keizer Ferdinand I van Oostenrijk-Hongarije op 23 juli 1914 aan Servië gestelde ultimatum begonnen. Karl I (zie foto) volgde in 1916 zijn oudoom Frans Jozef I op als keizer van Oostenrijk-Hongarije en heeft derhalve tot het einde van de Tweede Wereldoorlog samen met Duitse Keizer Wilhem II (zie foto) oorlog gevoerd tegen bovengenoemde 29 landen (Geallieerden). Ondanks deze wetenschap verklaarde paus Johannes Paulus II – als plaatsbekleder van Jezus Christus – deze oorlogvoerende keizer Karl I van Oostenrijk-Hongarije op zondag 3 oktober 2004 op het Sint-Pietersplein in Rome zalig met de volgende mededeling: "Ik hoop dat keizer Karl zal fungeren als een voorbeeld, vooral voor hen met politieke verantwoordelijkheden in Europa". Dit is zeer bijzonder te noemen. Des te meer keizer Karl I de Eerste Wereldoorlog voerde tegen Italië, daar waar de Heilige Stoel is gevestigd, met als gevolg dat korte tijd daarna (vanaf 1922) onder aansturing van Benito Mussolini de fascisten de macht overnamen van het Koninklijk Huis in Italië, wat resulteerde tot de ultieme macht over het leger en de economie, en dus eigenlijk over het gehele land, waarmee de Tweede Wereldoorlog is begonnen.

Om de hierboven beschreven "Goddelijke Waarheid" te verbloemen heeft theoloog Ireneüs van Lyon (Smyrna circa 140 – Lugdunum (Lyon), 202) zo'n 120 jaar na het overlijden van apostel Petrus in Tongeren (België) op bevel van de Romeinse Keizer aangenomen dat Linus (Toscane) de tweede paus na de dood van apostel Petrus (eerste paus) geweest moest zijn. 

Het was Ireneüs van Lyon die zich waande de opvolger van de laatste hoge priester (is Phannias ben Samuël, 66–70 n.Chr.) in de Joodse tempel in Jeruzalem te zijn tijdens de Joodse Opstand. Zijn formulering van de verzoeningsleer werd later, bij het Eerste Concilie van Nicea, tot grondslag van het christendom uitgeroepen. De door hem opgestelde geloofsbelijdenis werd grotendeels overgenomen. Onder protestantse theologen wordt hij vaak beschouwd als degene die het zuivere christendom zou hebben beschreven. 

Tijdens zijn pontificaat als hogepriester werden retroactief (met terugwerkende kracht) de eerste veertien "verzonnen" pauzen (met geboorteplaats) aangesteld na apostel Petrus (Bethsaida, Galilea), zijnde: H. Linus (Toscane), H. Anacletus (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Clemens I (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Evaristus (Bethlehem, Judea), H. Alexander I (Rome), H. Sixtus I (Rome), H. Telesforus (Terranova da Sibar), H. Hyginus (Athene, Griekenland), H. Pius I (Aquileia), H. Anicetus (Emesa, Syrië), H. Soter (Fondi), H. Eleuterus (Nicopolis), H. Victor I (Romeins Afrika) en H. Zefyrinus (Rome). De door de Romeinse Keizer aangestelde paus H. Calixtus I (Iberisch Schiereiland) kreeg daarom ook direct al te maken met de tegenpaus H. Hippolytus (Rome) een leerling van Ireneüs van Lyon die wist dat bovengenoemde "verzonnen" veertien pauzen niet de ware pauzen waren na apostel Petrus, omdat die is overleden in Tongeren (België) en daar ook ligt begraven onder de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. 

Al deze "onechte" opvolgers van apostel Petrus zijn in het Eerste Concilie van Nicea (± 325 n.Chr.) op bevel van de Romeinse Keizer blindelings overgenomen. Het Eerste Concilie van Nicea was een concilie van "onechte" christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië (het hedendaagse İznik in Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in het jaar 325. Dit eerste oecumenisch concilie was de eerste poging om consensus te bereiken in de Kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigde. De belangrijkste resultaten van dit concilie waren de regeling van de christologische kwestie betreffende de aard van Jezus en zijn relatie met God de Vader en de Heilige Geest, de opstelling van het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, het regelen van de datumberekening van Pasen en de afkondiging van het vroege canoniek recht. 

Als de eerste veertien pauzen na apostel Petrus verzonnen "onechte" pauzen zijn, dan zijn alle opvolgers tot en met de huidige paus Franciscus dat ook. Dat alles heeft dan ook geleid tot vele "tegenpauzen", "Schisma's" (waaronder het Oosters Schisma in 1054 n.Chr., de scheuring binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant) en zelfs meerdere periodes "zonder Paus" te weten: 1.) vanaf 68/70 tot 217 (± 148 jaar), 2.) vanaf 6/11 maart 251 (15 maanden), 3.) vanaf 8 augustus 258 (9 maanden), 4.) vanaf 1 april 304 (4 jaar), 5.) vanaf 29 november 1268 (3 jaar), 6.) vanaf 4 april 1292 (2 jaar), 7.) vanaf 20 april 1314 (2 jaar), 8.) vanaf 4 juli 1415 (2 jaar) en 9.) vanaf 29 augustus 1799 (6 maanden). 

Het behoeft geen toelichting dat een periode "zonder Paus" absoluut niet kan. Dat betekent namelijk dat in die periodes Jezus Christus vanuit de hemel geen plaatsbekleder op aarde heeft gehad. Kennelijk heeft tot op de dag van vandaag deze boodschap van Jezus Christus niemand begrepen. Ook kan een plaatsbekleder van Jezus Christus nooit terugtreden als paus. Dit omdat "Het Paus Zijn" geen aardse functie is. De paus is de "plaatsbekleder" van Jezus Christus en vertegenwoordigd als zodanig Jezus Christus vanuit de hemel op aarde. Het betreft dan ook een hemelse functie die de paus moet uitoefenen tot aan zijn dood om na zijn dood daarover aan Jezus Christus zich te verantwoorden. Enkele uren nadat paus Benedictus XVI eind februari 2013 zijn terugtreden als paus kenbaar maakten sloeg de bliksem letterlijk in deze "onechte" zetel van de paus in de Sint-Pieter te Rome (zie Video).

Dit kwam dan ook als "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" (bron). Zelfs dit teken vanuit "God" (zie foto) werd door huidig machtshebber aartsbisschop Wim Eijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) – die naast het geestelijk bestuur over zijn bisdom tegelijkertijd ook als hoogste landheer het wereldlijk gezag uitoefent in alle 193 landen van de Verenigde Naties – genegeerd met de voorkennis en wetenschap dat evenals Benedictus XVI ook zijn opvolger paus Franciscus vanaf 7 juni 1929 is verbannen naar het dwergstaatje Vaticaanstad, waarbinnen de Heilige Stoel en de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk zit gevestigd, en als gevolg daarvan voor de rest van de wereld is gegijzeld. Betreffende "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" is dan ook een teken vanuit "God" dat paus Franciscus zo snel als de bliksem naar Tongeren (België) moet afreizen om zich in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) te vestigen (als tweede paus) als opvolger van apostel Petrus die daar vanaf 68/70 begraven ligt. Dank zij het politieke testament van 25 januari 1944 van de Belgische koning Leopold III (LEES HIER, HIER) kan de huidige paus Franciscus (als tweede paus), vanuit het enige soevereine land België, als plaatsbekleder van Jezus Christus, zonder enige gijzeling, het ware christelijke geloof (waar apostel Petrus in 68/70 mee heeft moeten stoppen) voortzetten. Aan kopiehouder, zijnde de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, richten wij dan ook het vanuit "God" verkregen verzoek om deze "Goddelijke boodschap" als de bliksem over te brengen aan paus Franciscus met het verzoek om per direct af te reizen naar Tongeren (België) om zich te vestigen in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren en daarmee niet te wachten tot het voor alle acht miljard wereldbewoners te laat is.

Met inachtneming van bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat als gevolg van de door het kabinet Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922) genomen beslissing om vanaf 10 november 1918 de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (zie foto) in Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) te laten verblijven, vanuit 't Sticht Utrecht (onder huidig PvdA-burgemeester Sharon Dijksma, zie foto) deze massale vergiftiging vanuit Nederland via de Benelux-Unie vanuit de Europese Unie naar alle 193 landen van de Verenigde Naties vanaf 10 november 1918 vanuit het Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) tot op de dag van vandaag is blijven voortduren. Het is het Kabinet-De Quay onder voorzitterschap van de Rooms-Katholieke minister-president Jan de Quay (KVP/CDA/EVP) geweest, die ten tijde van deze al maar liefst 109 jaar lang voortdurende Eerste Weterdoorlog (1914-heden), vanaf 12 juli 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met de gebruikersfase en afvalfase van betreffend bestrijdingsmiddel, wat door voormalig bestuurlijk verantwoordelijk Nederlands minister Margaretha De Boer (PvdA/PES/S&D) van Volkshuis-vestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in haar brief d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP960540460) aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., t.a.v. de heer C. Tissen, postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel, schriftelijk is bevestigd (lees blz. 31 hierboven). Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat huidig hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister-president Mark Rutte in kabinet Rutte IV (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) al vele jaren voor zijn geboorte is gegijzeld in zijn werk.

Jezus Christus staat dit geen moment langer meer toe en reikt daarvoor aan huidig hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister-president Mark Rutte de volgende oplossing aan, waarin Jezus Christus aan hem het volgende verzoekt:

Beste minister-president Mark Rutte,

U bent in Jezus Christus gekomen (zie foto),

Ik wil u vragen om op grond van de inhoud van deze "waarheidsbrief" waarvan met name ook Ruud Rietveld (zie foto) het slachtoffer is (met de dood van zijn vrouw en kind als gevolg daarvan) per direct een gesprek aan te gaan met uw politieke partijgenoot Belgisch premier Alexander de Croo (Open Vld/ALDE) en zijn politieke partijgenoot voormalig Belgisch premier en huidig president Charles Michel (MR/ALDE) van de Europese Unie (voorzitter van de Europese Raad) met het verzoek om op niveau van België en op niveau van de Europese Unie per direct te beslissen dat België per direct uitvoering moet geven aan het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III, waartoe Mark Rutte, Alexander de Croo en Charles Michel als ook hun politieke partij "VVD/Open Vld/MR/ALDE" op grond van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en de Belgische Grondwet al vanaf 1839 grondwettelijk verplicht zijn (LEES HIER, HIER, HIER). Daarmee heeft het land België (na 105 jaar) zijn neutraliteit en soevereiniteit weer terug met als basis de Belgische Grondwet die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God. Alle landen die het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen hebben ondertekend zijn wettelijk verplicht om deze neutraliteit en soevereiniteit van België te erkennen. Daar ligt dan ook de basis dat eerst alle 27 landen van de Europese Unie en daarna alle 193 landen van de Verenigde Naties deze neutraliteit en soevereiniteit van België overnemen met dezelfde Belgische Grondwet die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God, met een eigen grondwettelijk hof in elk land die de naleving daarop moet toetsen. Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, heeft de "Goddelijke plicht" om per direct naar het graf van mijn vrouw Annelies op de begraafplaats H. Martinus te Olland te komen om haar Heilig te verklaren, waarna zij met terugwerkende kracht vanaf 2 november 2021 kan overlijden en haar ziel de rust krijgt die Jezus Christus haar heeft beloofd. Vanuit de begraafplaats H. Martinus te Olland kan Paus Franciscus vervolgens doorreizen naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren om zich daar te vestigen, om vanuit de soevereine staat België als opvolger van apostel Petrus (tweede paus) de gehele wereld te redden van dit menselijk kwaad, waarmee hij zichzelf uit zijn "ballingschap" in het dwergstaatje Vaticaanstaat heeft bevrijd.

Jezus Christus vertrouwt erop dat hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister president Mark Rutte direct uitvoering geeft aan deze "Goddelijke boodschap".

In afwachting van de beslissing daarop van Mark Rutte persoonlijk, voorzien van zijn persoonlijke handtekening, te versturen aan A.M.L. (Ad) van Rooij, als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST. naar zijn woonadres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan te versturen naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail,com, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225), als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST, samen met zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) wonende (hoofdverblijfplaats hebbende) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, die door burgemeester Kees van Rooij (CDA)(zie foto) van Meierijstad met behulp van zijn katvanger B.C.M. Jansen, wonende op het adres Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, vanaf 29 januari 2015 zijn gestolen.

Dit alles wordt vanuit de Verenigde Naties onder toezicht van de titulaire aartsbisschoppen Gabriele Giordano Caccia (in New York) (zie foto) en Ivan Jurkovič (in Genève)(zie foto) in zodanig erge mate overtreden dat het voortbestaan van al het leven op aarde in groot gevaar is. Om die reden zal van dit geschrift onverwijld een kopie worden verstuurd aan de huidige kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin van de Heilige Stoel dat zit gevestigd in het ministaatje Vaticaanstad met verzoek om naar het disfunctioneren van de huidige VN-waarnemers de titulaire aartsbisschoppen Gabriele Giordano Caccia (in New York) en Ivan Jurkovič (in Genève) een strafrechtelijk onderzoek te starten, daar die vanuit de Verenigde Naties verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het plegen van de in dit geschrift feitelijk en wettelijk onderbouwde "chemische genocide" op alle bijna acht wereldbewoners op onze aarde.

Vaticaanstad wordt volkenrechtelijk vertegenwoordigd door de Heilige Stoel (zie foto) en huisvest de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk. Staatshoofd van Vaticaanstad is de paus, die zijn officiële residentie heeft in het Apostolisch Paleis (zie foto). Vanaf het moment van de oprichting van "Vaticaanstad" in 1929 is Willem Dreesmann -- de oudste zoon van Anton Dreesmann, de oprichter van Vroom & Dreesmann (V&D) – onder Paus Pius XI "geheim" kamerheer voor de Staat der Nederlanden geworden. De rijke en zeer vrome katholieke zakenman Anton Dreesmann was een grote begunstiger van de Katholieke Kerk. Ten tijde van de sede vacante, de pausloze periode na het overlijden (of aftreden) van de regerende paus, worden de lopende zaken behartigd door de Camerlengo, het Kerklatijnse woord voor kamerheer. Dit betekent dat de met Kap en Degen uitgeruste Nederlandse "geheime" kamerheer Willem Dreesmann invloed heeft gehad op de benoeming van de opvolgende Paus Pius XII. Willem Dreesmann was gehuwd met Anna Maria Alphonsa Peek, dochter van Johann Theodor Peek (oprichter van Peek & Cloppenburg). Het paar kreeg 7 kinderen waaronder de jurist Theodoor Johann Anton Willem (pauselijk graaf) Dreesmann die hem opvolgde, de naaldkunstenares (pauselijk nobile) Cécile Dreesmann en de zakenman (pauselijk nobile) Anton Dreesmann. Op deze wijze is de Staat der Nederlanden, het Koninklijk Huis, Vroom & Dreesmann (V&D) en Peek & Cloppenburg in nauwe samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk een grote zeer rijke nobele adellijke en vooral pauselijke familie geworden en daarmee een zeer grote begunstiger van de Katholieke Kerk, waarbinnen Prins Bernhard zich goed thuis voelde. Na het overlijden van Willem Dreesmann in 1954 heeft priester Karel W.A.H. Roncken onder politieke invloed Frans Wijffels (KVP) hem als "geheim" kamerheer van Paus Pius XII opgevolgd.

Het is in dit kader ook goed om te weten dat de Rooms Katholieke priester Karel W.A.H. Roncken (1901-1973) -- die in 1939 de legendarische dr. Henri Poels opvolgde als hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in het bisdom Roermond en deze functie namens de Katholieke Kerk combineerde met de belangenbehartiging van, en het toezicht op het maatschappelijk leven van de arbeiders in de Mijnstreek -- in januari 1945 door Frans Wijffels werd geselecteerd voor de delegatie die vanuit het bevrijde Zuiden naar Londen reisde voor gesprekken met Koningin Wilhelmina (zie foto).

Het is de "valse drie eenheid" (zie foto hierboven) onder aansturing van de Rooms Katholieke priester Karel W.A.H. Roncken (1901-1973) die alle Nederlandse en Belgische mijnwerkers hebben vergiftigd met "arseenzuur". Als wettelijk bewijs daarvoor lees hierover het volgende artikel in De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/), welk artikel u daaronder ook vindt ingelast.

In dit artikel staat letterlijk het volgende geschreven:

Hiermee heb ik het wettelijke bewijs geleverd (wat door mij al 35 jaar lang wordt verkondigd) dat "arseenzuur" volledig oplost in water en dat als gevolg van met arseenzuur vergiftig grondwater de daarop groeiende bomen en planten (en daarmee onze groenten en fruit) door opname van met arseenzuur vergiftigd grondwater zichzelf impregneren met arseenzuur.

Het gevolg daarvan is weer dat alle mensen, dieren (waaronder vogels, vissen, bijen en insecten) die met "arseenzuur" vergiftigd water in contact komen en drinken en zichzelf met arseenzuur vergiftigde groenten en fruit eten allemaal ten dode zijn opgeschreven. Dit betekent dat hiermee het bewijs is geleverd dat heden bekend is geworden dat als gevolg hiervan alle acht miljard wereldbewoners ten dode zijn opgeschreven.

Hiermee is tevens het bewijs geleverd dat alle 300 vanaf 1933 daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) hiervan weet hadden en daartegen ondanks die wetenschap daartegen niets hebben ondernomen. Het zijn dan ook zij allen die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de uitroeiing van de mens (acht miljard wereldbewoners) en alles wat op onze aarde leeft als daarmee niet onmiddellijk wordt gestopt.

In dit artikel staat letterlijk het volgende geschreven:

Hiermee is het bewijs geleverd dat alle 300 vanaf 1933 daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) en alle daaruit gevormde Nederlandse en Belgische regeringen persoonlijk verantwoordelijk zijn voor het vergiftigen van alle Nederlandse en Belgische mijnwerkers met volledig in water oplosbaar "arseenzuur" via de huid, via de lucht (ademhaling) en via voeding (mede als gevolg van hand mond contact), wat tot op de dag van vandaag (maar liefst 90 jaar lang) voor al deze mijnwerkers opzettelijk is verzwegen. Als extra bewijs daarvoor verwijs ik u naar blz. 24 uit het rapport Geologie en Mijnbouw (Juni-Juli 1947) op De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/), welk gedeelte u daaronder ook vindt ingelast. 

Hiermee is tevens het bewijs geleverd dat als gevolg van het gebruik van met "arseenzuur" geïmpregneerd hout voor betimmeringen van de steengangen in de steenkoolmijnen en de galerijen, waardoor de uittrekkende lucht stroomt, niet alleen alle mijnwerkers (en hun nageslacht) heeft vergiftigd met "arseenzuur" maar ook de omliggende boeren bedrijven (en de boeren zelf), zo erg zelfs dat grazende schapen ervan dood gingen. Ook dit hebben alle 300 vanaf 1933 daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) en alle daaruit gevormde Nederlandse en Belgische regeringen opzettelijk voor alle omliggende boeren al maar liefst 90 jaar lang verzwegen.

Deze "arseenzuur" vergiftiging is thans MILJARDEN maal groter en ook die wordt door alle 300 vanaf 1933 daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) en alle daaruit gevormde Nederlandse en Belgische regeringen weer verzwegen met het grote "Stikstof-probleem" LEUGEN.

Als wettelijk bewijs daarvan vindt u hieronder ingelast de "aanhef met foto" van het geschrift dat de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) bij e-mail heeft verstuurd alle 300 daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) en alle daaruit gevormde Nederlandse en Belgische regeringen.

DE VLAAMSE CHRISTELIJKE POLITIEKE PARTIJ CD&V / EVP MAAKT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) EEN EINDE AAN DE GROTE STIKSTOF LEUGEN!

Voor de feitelijke en wettelijke inhoud van betreffend geschrift verzoek ik u de volgende hieronder ingelaste link aan te klikken, welke de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) met de hulp van hoofdredacteur Dienie Kars op De Nieuwe Media (website:   https://www.de-nieuwe-media.nl/) heeft laten plaatsen. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Met bovengenoemde kennis aan achtergrond, download en lees het onderstaande PDF document, dan weet u dat het enkel de "Complotdenkers" zijn die de WAARHEID vertellen. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Hoe extreem ver alle 300 daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) en alle daaruit gevormde Nederlandse en Belgische regeringen gaan met het uitschakelen en vermoorden van deze "Goddelijke Waarheidsprekers" kunt u lezen in het volgende artikel met de volgende "aanhef met foto" in De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/).

OFFICIER VAN JUSTITIE JOESOEF DJAMIL DIE DE MASSALE VERGIFTIGING VANUIT DE NEDERLANDSE HOUT IMPREGNEER BEDRIJVEN JARENLANG AFDEKTE MOET ALSNOG LEVENSLANG DE GEVANGENIS IN; MICHA KAT KOMT VRIJ, PIETER VAN VOLLENHOVEN IS AL JARENLANG HIERVAN OP DE HOOGTE!

Pieter van Vollenhoven beloont de Klokkenluiders Micha Kat en Ad van Rooij - De officier van justitie mr. R.R. Joesoef Djamil moet levenslang in de gevangenis!

Voor de feitelijke en wettelijke inhoud van betreffend geschrift verzoek ik u de volgende hieronder ingelaste link aan te klikken, welke de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) met de hulp van hoofdredacteur Dienie Kars op De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/) heeft laten plaatsen. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Met bovengenoemde kennis aan achtergrond, download en lees het onderstaande PDF document, dan weet u dat het enkel de "Complotdenkers" zijn die de WAARHEID vertellen. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.


Hoe extreem ver alle 300 daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) en alle daaruit gevormde Nederlandse en Belgische regeringen gaan met het uitschakelen en vermoorden van deze "Goddelijke Waarheidsprekers" kunt u lezen in het volgende artikel met de volgende "aanhef met foto" in De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/).

DE TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN MOCHTEN NIET DOORGAAN IN NEDERLAND OP 22 NOVEMBER 2023; HOE DIT ZAL GAAN UITPAKKEN STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN!

Voor de feitelijke en wettelijke inhoud van betreffend geschrift verzoek ik u de volgende hieronder ingelaste link aan te klikken, welke de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) met de hulp van hoofdredacteur Dienie Kars op De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/) heeft laten plaatsen. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Met bovengenoemde kennis aan achtergrond, download en lees het onderstaande PDF document, dan weet u dat het enkel de "Complotdenkers" zijn die de WAARHEID vertellen. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Hoe extreem ver alle 300 daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) en alle daaruit gevormde Nederlandse en Belgische regeringen op bevel van bovengenoemde "valse drie eenheid" al jarenlang gaan met het uitsluiten van de "Goddelijke Waarheidsprekers" in de politiek met behulp van het plegen van "verkiezingsfraude" kunt u lezen in het volgende artikel met de volgende "aanhef met foto" in De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/).

BEZWAARSCHRIFT VAN AD VAN ROOIJ EN DE GROENEN (MEIJERIJSTAD EN HEUSDEN) TEGEN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 22 NOVEMBER 2023 AAN VOORZITTER WIM KUIJKEN VAN DE KIESRAAD

Grootste verkiezingsfraude ooit gepleegd door voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad vanuit zijn vorige functies als secretaris-generaal en zijn huidige functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster.

RUIM 10 JAAR BELASTINGFRAUDE OP EXTREEM GROTE SCHAAL ALS GEVOLG VAN DE DEMMINK MAFFIA - HOE KAN DEMMINK ZOLANG HIERMEE BLIJVEN DOORGAAN?

HOPELIJK KAN DE FAMILIE POOT HIERAAN EEN EINDE MAKEN!

Download de PDF hieronder (ook op USB-stick!).

Schrik en huiver, lees de onderstaande PDF met zéér veel belastende informatie over de Demmink maffia die geplaatst zijn op alle hoge posten in de Nederlandse politiek, politie, leger, in de (recht)banken, verzekeringswereld, binnen gemeentes als burgemeesters en wethouders in diverse grote Nederlandse steden etc. etc.

Voor de feitelijke en wettelijke inhoud van betreffend geschrift verzoek ik u de volgende hieronder ingelaste link aan te klikken, welke de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) met de hulp van hoofdredacteur Dienie Kars op de Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/) heeft laten plaatsen. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Hoe extreem ver alle 300 daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) en alle daaruit gevormde Nederlandse en Belgische regeringen op bevel van bovengenoemde "valse drie eenheid" gaan met het uitsluiten van de "Goddelijke Waarheidsprekers" maakt de hieronder ingelaste "foto" met toelichtende tekst, glashelder:


Hoe extreem ver voormalig bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee (2001 -2011)(zie foto) van de Koninklijke Philips gaat met het uitroeien van alle acht miljard wereldbewoners maakt mijn verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR) glashelder, waarvan u de aanhef en de "aanbevelingen en conclusies" hieronder vindt ingelast.

Voor het volledige 15 blz. tellende verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR) download en lees het onderstaande PDF document. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Heden na maar liefst 16,5 jaar heeft Willem Vuisting (lid PMSN bestuur) onder druk van voormalig bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee (2001 -2011)(zie foto) van de Koninklijke Philips nog steeds geen uitvoering gegeven aan mijn 15 blz. tellende verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR) gedane aanbevelingen. Ook de opvolgende bestuursvoorzitter Frans van Houten (zie foto hieronder) heeft dat vanaf 2011 tot 2022 geweigerd.


Deze maar liefst al 11 jaar lang voortdurende weigering van bestuursvoorzitter Frans van Houten van de Koninklijke Philips om uitvoering te geven aan mijn 15 blz. tellende verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR) heeft ook hem weer een blitsende vervolg carrière opgeleverd, waarvan u het bewijs hieronder vindt ingelast.

Lees hieronder het volgende artikel over Philips in FOOD EN RETAIL 

(link: https://www.marketingtribune.nl/food-en-retail/weblog/2023/02/column-wie-zou-roy-jacobs-in-de-hal-van-het-philips-kantoor-moeten-zetten/index.xml)

Wie zou Roy Jacobs in de hal van het Philips-kantoor moeten zetten?

'Albert Heijn groeit harder dan al zijn concurrenten' en 'Philips schrijft 1,6 miljard af, vooral vanwege de apneu-problemen' kopten de marketing vakmedia deze week. Toen Albert Heijn senior in 1990 als laatste Heijn afscheid nam van de door zijn voorvaders opgerichte foodgigant, besefte hij maar al te goed dat er voor de glorieuze toekomst van zijn 'AH', vooral één groot gevaar op de loer lag, signaleert Ed Stibbe.

... Namelijk het gevaar dat de nieuwe generatie leiders het bestaansrecht van het AH-imperium uit het oog zouden verliezen. Om alle medewerkers op het hoofdkantoor vanaf 1990 elke dag (dat was toen nog heel normaal) een friendly reminder te geven waar ze het allemaal voor doen, doneerde Albert een beeldje dat nog steeds in de hal van het AH-hoofdkantoor staat. Niet van de voorvaderen Heijn, maar van 'Beppie', de klant. 'Opdat wij nooit vergeten voor wie wij werken', luidt het onderschrift.

Hoe anders is de situatie in Eindhoven. In Eindhoven zelf vind je beelden van de grondleggers van het Philips concern en één standbeeld van 'het lampemaakstertje'. Dit vormt een mooie ode aan alle Philipsvrouwen die met hun ranke, slanke handen decennialang de gloeilampen in elkaar hebben gezet. Maar de klant…die is nergens te vinden. En misschien is dat wel de grote manco van het Philips bedrijf: een autistische verzameling knappe -mannelijke - koppen, wars van empathie met de klant. Want laten wij eerlijk zijn, de problemen met het apneu-apparaat zijn niet de eerste marketingblunders van het bedrijf. Philips is verantwoordelijk voor veel van de belangrijkst technische vindingen van de twintigste eeuw (naast de gloeilamp o.a. de radiobuis, scheerapparaat, de CD, de DVD en de last but not least de technologie om microchips en chips te produceren). Toch lukte het Philips slechts zelden om deze bijzondere vindingen in klinkend marktleiderschap om te zetten. Niet omdat de technologie slecht is, maar omdat technologie alleen vaak an sich onvoldoende waarde voor de klant biedt. Zo was ik als studentje Consumentengedrag en Reclame in Groningen in de jaren 80 ooit getuige van een kwalitatief marktonderzoek naar sapcentrifuges. De klant, een zeer loyale Philips marketeer, was overtuigd dat de Philips sapcentrifuge absoluut het lekkerste vruchtensap produceerde. Helaas dacht het panel er heel anders over. Die vonden het sap weliswaar heerlijk, maar vonden het verder een onding. Niet alleen was het apparaat te groot voor een gemiddeld keukenkastje in de eighties, maar met name de uiterst complexe schoonmaak van het apparaat schrok de doelgroep af. Je moest er bijna een technisch diploma voor halen. In plaats van deze belangrijke inzichten over te brengen naar zijn development team, was de Philips marketeer vooral boos op 'die domme klanten' en natuurlijk op het slechte marktonderzoek bureau. In feite is er decennia later weinig veranderd. Ook in de apneu crisis blijkt dat Philips al jaren vele klachten noch van consumenten noch van apneu specialisten serieus wilde nemen. Volgens een Philips woordvoerder zijn er de laatste jaren intern vooral veel problemen met de kwaliteitscontroles. Volgens mij moet de cultuur veel klantgerichter worden. Misschien mag Jacobs Beppie een jaartje lenen.

The Environmental Opportunity Strategy

Henk de BruinCor van der Klugt │  Wim de Kleuver │  Richard de GrootAd van Rooij

Het behoeft geen toelichting dat als de voorgangers (Gerard Kleisterlee en Frans van Houten) van huidig bestuursvoorzitter Roy Jacobs (vanaf 2022 tot heden) van de Koninklijke Philips uitvoering hadden gegeven aan mijn 15 blz. tellende verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR) er veel minder "apneu-apparaten" nodig waren geweest en de kwaliteit van "apneu-apparaten" ook veel beter was. Betreffende 1,6 miljard schade zou dan een winst van mogelijk het tienvoudige zijn geweest en er zouden ook miljoenen minder zieken (doden) zijn geweest. 

Omdat huidig bestuursvoorzitter Roy Jacobs (zie foto) niet valt te verwijten wat zijn voorgangers Gerard Kleisterlee (2001 -2011) en Frans van Houten (2011 -2022) bij de Koninklijke Philips allemaal hebben aangericht (lees hierboven) ga ik ervan uit dat hij de deuren van het Philips concern weer wagenwijd openzet voor zijn werknemer A.M.L. (Ad) van Rooij, als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST om samen met mij te komen tot een strategisch plan dat ervoor moet zorgen dat de nog aanwezige kennis bij de Koninklijke Philips wordt gebruikt om het leven van acht miljard wereldbewoners te redden, zover die nog te redden zijn, want intussen is door toedoen van zijn voorgangers Gerard Kleisterlee (2001 -2011) en Frans van Houten (2011 -2022) de gehele wereld vergiftigd met onder meer volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroomtrioxide" (chroom VI) en blijft dat nog steeds -- met dagelijks enorme hoeveelheden erbij -- doorgaan.

Met inachtneming van bovengenoemde feiten geeft A.M.L. (Ad) van Rooij, als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST -- via onafhankelijk D66 voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal -- aan alle 150 Tweede Kamerleden het bevel om met inachtneming van de inhoud van dit geschrift op grond van "veiligheids- en gezondheidsoverwegingen" per direct uitvoering te geven aan de "aanbevelingen en conclusies" uit mijn verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR), welke u voor alle duidelijkheid hieronder nogmaals vindt ingelast. Dit omdat de bestuursvoorzitters Gerard Kleisterlee (2001 -2011) en Frans van Houten (2011 -2022) van de Koninklijke Philips dat al maar liefst 16,5 jaar lang hebben geweigerd.

Ter voorkoming van nog meer zieken en doden als gevolg hiervan geeft A.M.L. (Ad) van Rooij, als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST, aan onafhankelijk D66 voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het bevel om per direct hierover alle 150 Tweede Kamerleden in een "spoedoverleg" bij elkaar te roepen om op bovengenoemde "aanbevelingen en conclusies" uit mijn verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR) een beslissing te nemen.

Ik ga ervan uit dat ik die beslissing van alle 150 Tweede Kamerleden (als volksvertegenwoordiger) hierop voor uiterlijk 10 december 2023 krijg toegestuurd met een brief die wordt verstuurd aan A.M.L. van Rooij (zie foto) als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST p/a zijn hoofdverblijfplaats 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode met een kopie naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com. Dit omdat door toedoen van misdaad katvanger B.C.M. Jansen, wonende op het adres Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, door zijn zoon en dochter -- die CDA-burgemeester Kees van Rooij in de basisregistratie personen (BRP) vals heeft ingeschreven als "spookbewoners" in de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode van enig juridisch en economisch eigenaar A.M.L. (Ad) van Rooij – al vanaf 13 maart 2015 (maar liefst 8.5 jaar lang) als post (brieven) worden gestolen.

Met vriendelijke groeten,

A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225), als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST, samen met zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) wonende (hoofdverblijfplaats hebbende) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, die door burgemeester Kees van Rooij (CDA)(zie foto) van Meierijstad met behulp van zijn katvanger B.C.M. Jansen, wonende op het adres Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, vanaf 29 januari 2015 zijn gestolen.

Kopiehouders

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN