Vertaal deze pagina naar:

MAAKT VLAAMS MINISTER ZUHAL DEMIR (N-VA) EEN EIND AAN DE MASSALE VERGIFTIGING ALS GEVOLG VAN "CORPORATE CRIME"?

10-05-2024

Belgische eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) verplicht Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) van Justitie en Handhaving, omgeving, energie en toerisme om handhavend op te treden tegen de massale vergiftiging van alle Vlamingen met honderden miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI).

Maakt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) een eind aan de massale vergiftiging als gevolg van "Corporate Crime"?

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>

Date: di 7 mei 2024 om 15:18

Subject: Belgische eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) verplicht Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) van Justitie en Handhaving, omgeving, energie en toerisme om handhavend op te treden tegen de massale vergiftiging van alle Vlamingen met honderden miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI)

To: <Kabinet.demir@vlaanderen.be>

Aan de Vlaamse regering, namens deze bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) van Justitie en Handhaving, omgeving, energie en toerisme,

Koning Albert II laan 7 6de verdieping, 1210 Sint-Joost-ten-Node
(Tel 02 552 61 00 en E-mail Kabinet.demir@vlaanderen.be)

Naar aanleiding van mijn persbericht d.d. 6 mei 2024 aan de redactie van de Telegraaf, welke U hieronder vindt ingelast maar ook kunt lezen op de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/), in de volgende link:

PERSBERICHT 6 MEI 2024

Nieuwe hoofdrolspelers over de Tweede Schutter op de moord van Pim Fortuyn in beeld. Vanaf 6 mei 2024 (22 jaar na de moord op Pim Fortuyn) zal de Bevrijdingsdag voortaan op 6 mei in alle landen van de gehele wereld worden gevierd.

Door: Ad van Rooij (cd&v)

heb ik bij e-mail d.d. 6 mei 2024 (17:01) uur de hieronder ingelaste reactie ontvangen van Belgische Eerste minister Alexander DE CROO (Open Vld)

Van: Contact kabinet premier <contact@premier.be>

Date: ma 6 mei 2024 om 17:01

Subject: RE: Nieuwe hoofdrolspelers over de Tweede Schutter op de moord van Pim Fortuyn in beeld. Vanaf 6 mei 2024 (22 jaar na de moord op Pim Fortuyn) zal de Bevrijdingsdag voortaan op 6 mei in alle landen van de gehele wereld worden gevierd.

To: <a.vanrooij53@gmail.com>

Hartelijk bedankt voor uw bericht.

Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te behandelen en u binnen afzienbare tijd een antwoord te bezorgen. Omwille van het grote aantal vragen dat wij dagelijks krijgen, kan dit even duren. Onze oprechte excuses hiervoor.

Voor een vlottere behandeling van uw vragen of opmerkingen, raden wij u aan om zeker de bevoegde minister aan te schrijven.

Wij danken u alvast voor uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groeten,
Secretariaat Eerste minister
KONINKRIJK BELGIË – ROYAUME DE BELGIQUE – KÖNIGREICH BELGIEN

Alexander DE CROO
Eerste minister van België
Premier ministre de Belgique
Premierminister von Belgien

Wetstraat 16
16, Rue de la Loi
1000 BRUSSEL – BRUXELLES
www.premier.be

Een vaststaand feit is dat U -- zijnde Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) van Justitie en Handhaving, omgeving, energie en toerisme – als bevoegde Vlaams minister van omgeving en energie persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor dit gigantische Milieu- en Gezondheid-schandaal en alle vergiftigingsslachtoffers als gevolg daarvan. Dit alles is veroorzaakt door "Corporate Crime Misdaad", waarin politieke partijen betrokken zijn geraakt.

Als Vlaams minister van Justitie en Handhaving bent wettelijk verplicht om tegen deze "Corporate Crime Misdaad Organisatie" een strafklacht met burgerlijke parstelling bij Onderzoeksrechter S. GORRÉ van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt, Parklaan 25 bus 2, 3500 Hasselt, neer te leggen, die deze "Corporate Crime Misdaad Organisatie" al vanaf 22 mei 2014 in onderzoek heeft, maar in dat onderzoek door bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) van Justitie en Handhaving, omgeving, energie en toerisme wordt geblokkeerd.

Met nadruk verzoekt de door de Europese Commissie erkende hogere veiligheidskundige A.M.L.(Ad) van Rooij -- als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en als geregistreerd cd&v lid -- hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) van Justitie en Handhaving, omgeving, energie en toerisme om kennis te nemen van de volledige inhoud van het volgende artikel in de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) in de hieronder bijgevoegde link:

ALARM... U WORDT VERGIFTIGD! ZAL DE WERELD TEN ONDER GAAN AAN GIF, MILIEU EN BEDROG?

Zestien jaar later:

Alarm… U bent vergiftigd !!

De miljarden tonnen meer gif onder het bedrog van "Green Deal" kan onze Wereld niet langer meer verdragen. Gun onze kinderen en kleinkinderen ook nog een menswaardig leven op aarde en stop daarmee !!

Door: Ad van Rooij

Ine Veen schreef in 2008 haar boek "Alarm... U wordt vergiftigd!"

Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?

en in betreffend artikel alles (ook de links en deeplinks) goed te lezen en alle lezingen van betreffende deskundigen goed te bekijken en goed te beluisteren en ook alle acht Tv-uitzendingen daarin goed te bekijken en te beluisteren, dan weet U dat door Uw toedoen geheel Vlaanderen is vergiftigd met honderden miljoenen kilogrammen volledig in water oplosbare genotoxische, reprotoxische, mutagene, teratogene, kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" en "chroomtrioxide" (Chroom VI) van waaruit de grote kankerexplosie in geheel Vlaanderen en vanuit Vlaanderen in grote delen van de wereld het gevolg is.

U als bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister van Justitie en Handhaving, omgeving, energie en toerisme heeft de (Grond-) wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat vanaf morgen (8 mei 2024), elke blootstelling aan "arseenzuur" en "chroomtrioxide" (Chroom VI) bij alle bijna 7 miljoen Vlamingen -- hoe gering ook -- vanwege haar genotoxische eigenschappen wordt voorkommen.

Ondergetekende verzoekt U dan ook om daarvoor te zorgen en dat naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com schriftelijk te bevestigen.

Met vriendelijke groeten,

A.M.L. (Ad) van Rooij

Directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Door de Europese Commissie erkende hogere veiligheidskundige

Geregistreerd cd&v lid

Kopiehouders.

1. Nieuwsredactie Telegraaf (nieuwsdienst@telegraaf.nl)

2. Redactie De Nieuwe Media (redactie@de-nieuwe-media.nl)

3. Sammy Mahdi, Partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mails: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)

4. Annelies Verlinden (cd&v), minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België in de regering De Croo (e-mail: info@verlinden.belgium.be)

5. Vincent Van Peteghem (cd&v), Vicepremier en minister van Financiën van België in de regering De Croo (e-mails: info@vincent.minfin.be en miet.deckers@vincent.minfin.be)

6. Hilde Crevits (cd&v), Vlaamsviceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de regering-Jambon (e-mail:
kabinet.crevits@vlaanderen.be)

7. Jo Brouns (cd&v), Vlaamsminister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.brouns@vlaanderen.be)

8. Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.dalle@vlaanderen.be)

9. Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)

10. Ruud Rietveld, een van de tientallen slachtoffers die aan het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) een volmacht heeft gegeven, maar hem door toedoen van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve al elf jaar lang niet meer juridisch heeft kunnen bijstaan (e-mails ruudrietveldvertelt@hotmail.com en ruud.rietveld20@gmail.com)

11. Lijst Pim Fortuyn gemeente Eindhoven, (info@lijstpimfortuyneindhoven.nl, info@lijstpimfortuyn.nl, lilianereker@hotmail.com, carlo@jongefortuynisten.nl, r.reker@eindhoven.nl, stef@jongefortuynisten.nl, timo@jongefortuynisten.nl, damian@jongefortuynisten.nl)

PERSBERICHT 6 MEI 2024:

EXACT 22 JAAR NA DE MOORD OP PIM FORTUYN (R.I.P.)

Wij gedenken Pim Fortuyn 'At your Service' 6 mei 2002 (R.I.P.) 6 mei 2024 (22 jaar geleden).
Wij gedenken Pim Fortuyn 'At your Service' 6 mei 2002 (R.I.P.) 6 mei 2024 (22 jaar geleden).

Nieuwe hoofdrolspelers over de Tweede Schutter op de moord van Pim Fortuyn in beeld. Vanaf 6 mei 2024 (22 jaar na de moord op Pim Fortuyn) zal de Bevrijdingsdag voortaan op 6 mei in alle landen van de gehele wereld worden gevierd.

Geachte Redactie van de Telegraaf,

Als vervolg op mijn bij e-mail d.d. 5 mei 2024 (om 10:22 uur) verstuurde Nieuwe informatie over de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 door een tweede schutter, door Ine Veen beschreven in haar boek 'Moord namens de 'kroon'?', met toelichtende presentaties van Ine Veen en professor Bob Smalhout (column schrijver bij de Telegraaf) ten tijde van de uitreiking op 6 mei 2007, ter herdenking aan Pim op de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2024 (lees hieronder), vindt u voor de verdere onderbouwing daarvan harde bewijsstukken over degenen die daaraan hebben meegewerkt in het Tweede boek dat Ine Veen daarover heeft geschreven te weten het boek ALARM... U WORDT VERGIFTIGD! ZAL DE WERELD TEN ONDER GAAN AAN GIF, MILIEU EN BEDROG? over Ad van Rooij en Pim Fortuyn, met bijbehorende toelichtende presentaties onder begeleiding van Wieteke van Dort van de sprekers: Ine Veen de schrijver van het boek, Ad van Rooij de door de Europese Commissie erkende hogere veiligheidskundige, werkzaam voor Philips Healthcare te Best (wiens vrouw en zoon hij als gevolg daarvan heeft moeten verliezen), chemicus uitvinder ir. Leo Nevels van Edelchemie te Panheel (wiens milieutechnische oplossingen werden geblokkeerd en daarna werd geterroriseerd), criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk (zijn bij brief d.d. 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van justitie mr. René Ficq van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch gedane verzoek om naar deze collusie "Poisoning for Profit" een strafrechtelijk onderzoek te starten is, door toedoen van zijn stagiaire PvdA/GroenLinks leerlinge Femke Halsema, huidig burgemeester van Amsterdam, na 31 jaar nog steeds niet begonnen) en rechtssysteem deskundige prof. ir. Anton van Putten (die bij het naar buiten brengen van een megamiljoenenfraude subsidie vanuit de Europese Unie, wat thans ook met de "Green Deal" van Eurocommissaris Wopke Hoekstra gebeurt, daarvoor juridisch werd aangepakt). Met maar liefst acht toelichtende Tv-uitzendingen: een van KRO Ook Dat Nog!; een van RVU onder regie van Jan van der Zanden; vijf van 2Vandaag onder regie van Tom van der Ham; een van Rijksoverheid, waarin de wereldbekende journalist Julius Vischjager over burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode de laatste vraag heeft gesteld aan minister-president Jan Peter Balkenende (met later de "verdrinkingsmoord" van Julius Vischjager als gevolg?), met in al die Tv-uitzendingen hogere Veiligheidskundige Ad van Rooij en onder meer ook de volgende personen, criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk¸ toxicoloog Frans Jongeneelen, Carl Tissen, directeur van houtimpregneerbedrijf Import Export B.V. te Luyksgestel; directeur Rob Leegwater van Hickson Garantor, de leverancier van het Superwolmanzout CO aan mijn buurman gebroeders van Aarle te Olland (Sint-Oedenrode), Ellen Verhagen (Wolfswinkel), wonende te Nijnsel (Sint-Oedenrode), een van de slachtoffers van de oude gesloten gemeentelijke vuilnisstortplaatsen Mosbulten, Rijtvenweg en Wolfswinkel in de gemeente Sint-Oedenrode (Nijnsel) aan de rivier De Dommel, de gebroeders Schreuder (Heusden), als gevolg van sterk vervuilde slib dumping op zijn grond, waarvan benevens de gebroeders Schreuder de boeren en de consument het grote slachtoffer zijn, Johan Malcorps van Agalev (Groen) in België, Ira Helsloot van het Nederlandse crisisteam rampenbestrijding en Dick Arendse van de Nederlandse brandweer en rampenbestrijding, als gevolg van het uitvaren van het containerschip de Andinet vanuit de Antwerpse haven, waarvan de vaten met vals geëtiketteerd arseenpentoxide (in plaats van het veel giftiger arseenzuur) – wat al tientallen jaren met alle wolmanzouten die zijn geperst in geïmpregneerd hout gebeurd -- over boord zijn geslagen in de Waddenzee, wat later in de doofpot is beland (Johan Malcorps van Groen mocht daarna van hun partij hierover geen contact meer hebben met Ad van Rooij) en chemicus uitvinder ir. Leo Nevels van Edelchemie te Panheel over zijn oplossing van 80% van alle milieuproblemen met zijn Nuloptie Technologie maar dat niet mag van onze overheid in het bijzijn van Tweede kamerlid Remi Poppe (SP) en professor Lucas Reijnders van Milieudefensie. De vele zeer goede krantenartikelen hierover in de Telegraaf van de hand van onderzoeksjournalist Ron Couwenhoven

Lees daarvoor het volgende artikel in de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) in de hieronder bijgevoegde link:

ALARM... U WORDT VERGIFTIGD! ZAL DE WERELD TEN ONDER GAAN AAN GIF, MILIEU EN BEDROG?

Zestien jaar later:
Alarm… U bent vergiftigd !!


De miljarden tonnen meer gif onder het bedrog van "Green Deal" kan onze Wereld niet langer meer verdragen. Gun onze kinderen en kleinkinderen ook nog een menswaardig leven op aarde en stop daarmee !!

Door: Ad van Rooij

Ine Veen schreef in 2008 haar boek "Alarm... U wordt vergiftigd!"

Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?

Daarin heeft U tevens de bewijsstukken dat voormalig burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en zijn grote vriend voormalig minister president-president Jan Peter Balkenende (CDA) in nauwe samenwerking met huidig CEO Herna Verhagen van de koninklijke PostNL (vanuit haar vorige functie) een belangrijke hoofdrol hebben gespeeld in de moord op Pim Fortuyn door een tweede schutter en dezelfde Herna Verhagen daarin ook nu weer samen met huidig secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO -- vanaf april 2020 – 2030 benoemd in de reflectiegroep, samen met Wes Mitchell (Vz.) en Thomas de Minière (Vz.) en Greta Bossenmaier, Anja Dalgaard-Nielsen, Hubert Védrine, Marta Dassù, Anna Fotyga, Tacan Ildem en John Bew van de NAVO in het kader van NAVO 2030, samen met beoogd opvolger huidig Nederlands minister president Mark Rutte (is opvolger van Jan Peter Balkenende) als nieuw beoogd secretaris-generaal van de NAVO wederom een hoofdrol speelt, met als doel om een derde wereldoorlog tegen Rusland te laten ontstaan, waarmee dit alles voor eeuwig in de DOOFPOT kan.

Met de in betreffend artikel beschreven voorkennis is de kans op een dergelijke derde wereldoorlog tegen Rusland zeer groot als Jens Stoltenberg wordt opgevolgd door Nederlands minister-president Mark Rutte en onze media (kranten) hierover weigeren te schrijven, lees daarvoor de volgende "pdf-link" op de Nieuwe Media.

Vanaf 6 mei 2024 (22 jaar na de moord op Pim Fortuyn) zal de bevrijdingsdag voortaan op 6 mei in alle landen van de gehele wereld worden gevierd.

----------------------------------------------------------------------------------

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>
Date: zo 5 mei 2024 om 10:22Subject: Nieuwe informatie over de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 ter herdenking aan Pim op de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2024
To: <nieuwsdienst@telegraaf.nl>

Nieuwe informatie over de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 ter herdenking aan Pim op de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2024

Geachte Redactie van de Telegraaf,

Met dank aan de Telegraaf die aan professor Bob Smalhout een column heeft gegeven, die er mede voor heeft gezorgd dat de waarheid over de moord op Pim Fortuyn toch nog gaat uitkomen. Lees daarvoor het op de dag van de Nationale Dodenherdenking uitgebrachte artikel hierover op de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/), waarop ook een video is te zien die op 6 mei 2007 is opgenomen door mijn grote vriend Rob Brockhus (https://www.sdnl.nl/home.htm) van de Sociale Databank Nederland, die ervoor heeft gezorgd dat heel veel archiefstukken over de moord op Pim Fortuyn bewaard zijn gebleven. Bob Smalhout kreeg daarvoor het allereerste exemplaar van het boek 'Moord namens de 'kroon'?' uitgereikt uit de handen van de bijzondere vrouw Ine Veen, die met het uitbrengen van dit boek er mede voor heeft gezorgd dat er voor onze kinderen en kleinkinderen ook nog een toekomst is, ook al zal die vanwege de massale vergiftiging van de mensheid zwaar worden. Bekijk en beluister in de video met name het verhaal van professor Bob Smalhout wat hij hierover allemaal heeft te vertellen. Mijn bijzondere dank gaat hierbij uit aan Ine Veen en haar partner, die daarvoor baanbrekend werk hebben verricht.

BREAKING NEWS! POLITICUS PIM FORTUYN WERD DOOR TWEEDE SCHUTTER VERMOORD, WIE WAS DIE TWEEDE SCHUTTER?

In het lichaam van Pim Fortuyn zijn kogels gevonden van een verschillend kaliber. Naast de 9mm-kogels uit het wapen van Volkert van der Graaf is er ook een 5.66mm-kogel gevonden in het lichaam van Fortuyn.

Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij

Woord van Dank

Onze redactie bedankt Ad van Rooij voor zijn meesterwerk waarvoor hij vele offers moest brengen.

Wij wensen Ad van Rooij de allermooiste en grootste kroon voor Gods werk.

Redactie, De Nieuwe Media.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN