Vertaal deze pagina naar:

AD VAN ROOIJ OVER DE GEVAREN VAN ARSEENZUUR EN CHROOMTRIOXIDE (CHROOM IV) IN GEIMPREGNEERD HOUT (REEDS 21 JAAR GELEDEN).

04-05-2024

Alle ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA) (1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) zijn verantwoordelijk voor de borstkanker van Sylvia Millecam op 44-jarige leeftijd.

Alle ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA) (1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) zijn verantwoordelijk voor de borstkanker van Sylvia Millecam op 44-jarige leeftijd.

Alle ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA) (1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) zijn verantwoordelijk voor de borstkanker van Sylvia Millecam op 44-jarige leeftijd. Voor meer informatie hierover bekijk de volgende video van maart 1993 van Ook dat nog! over Ad van Rooij. Klik daarvoor op de volgende link: https://rumble.com/v4sw06h-video-uit-maart-1993-de-eerste-uitzending-van-ad-van-rooij-over-de-gevaren-.html of bekijk de onderstaande video.

DE EERSTE UITZENDING VAN AD VAN ROOIJ IN 1993 OVER DE GEVAREN VAN GEIMPREGNEERD HOUT, BIJ HET TELEVISIE PROGRAMMA "OOK DAT NOG"

(Bekijk de onderstaande video)

Het Eindhoven dagblad schrijft in hun artikel d.d. 13 september 2000 "Grootste massavergiftiging ooit bedreigt Bangladesh" dat uit onderzoek van de World Health Organisation (WHO) is gebleken, dat arsenicum in grondwater het "doodsgevaar voor de helft Bengalezen" is. 

Betreffend artikel vindt U hieronder bijgevoegd.

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat hetzelfde arseenzuur in het grondwater van Nederland (met een hogere concentratie dan in Bangladesh) voor alle Nederlandse inwoners erg gezond is volgens de Nederlandse inspectie van de Gezondheidszorg?

Het is Jomanda die ervoor heeft gezorgd dat Sylvia Millecam via een Chemokuur niet nog meer "mens dodend gif" heeft binnengekregen. 

Wat de veroorzakende ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA)(1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) haar daarvoor allemaal hebben aangedaan kunt U hieronder lezen:

Els Borst in februari 2002.
Els Borst in februari 2002.

Op 12 augustus 2000 was Jomanda te gast in het televisieprogramma Het zwarte schaap van de VARA

Piet Borst, een zwager van de vermoorde minister Els Borst (D66)(1994-2002) van Volksgezondheid, stelde voor een dubbelblind onderzoek naar de werking van ingestraald water te laten verrichten. 

Jomanda zei in de uitzending hieraan te willen meewerken. Dit onderzoek heeft echter nooit plaatsgevonden. 

In datzelfde jaar werd ze aangesproken door Willibrord Frequin, nadat ze een recept voor het innemen van levertraan, honing en salieblaadjes op haar website had gezet dat zou helpen tegen kanker.

In mei 2001 konden kijkers tijdens een televisie-uitzending op Yorin met Jomanda naar een betaald (0900)-telefoonnummer bellen. Jomanda zou dan via het tv-toestel water dat de kijkers bij de televisie zetten, instralen. De Nieuwe Revu bracht echter aan het licht dat deze uitzending van tevoren was opgenomen. De bellers die in de uitzending kwamen belden niet van thuis uit, maar zaten elders in de studio. De nummers van bellende kijkers werden wel genoteerd. Een volgende aflevering is er nooit gekomen omwille van het bedrog en de tegenvallende kijkcijfers. Het publiek van het tv-programma Kopspijkers van Jack Spijkerman, voormalig collega van Sylvia Millecam, kende Jomanda vanwege haar manier van handelen de 'Vergulde Nachtspiegel' toe.

Sylvia Millecam (1995)
Sylvia Millecam (1995)

De affaire-Sylvia Millecam 

Na de dood van de actrice Sylvia Millecam aan borstkanker in 2001 kwam Jomanda in opspraak vanwege de rol die ze zou hebben gespeeld bij het verloop van Millecams ziekte. Tegen de diagnose van de behandelende artsen in had Jomanda gezegd dat Millecam een bacteriële infectie had opgelopen als gevolg van het laten plaatsen van siliconen borstimplantaten, waardoor deze zich gesterkt had gevoeld in haar besluit om geen chemokuur te ondergaan. Hierdoor zou de dood van de terminale Millecam mogelijk zijn bespoedigd. 

In 2004 deed de Inspectie voor de Gezondheidszorg daarom in deze zaak aangifte tegen Jomanda.

Jomanda zweeg een half jaar (september 2003 - februari 2004), volgens eigen zeggen om in opdracht van Maria boete te doen voor het "doodzieke Nederland". Zij werkte in die periode samen met Emile Ratelband, met wie zij in het land optredens verzorgde.

In oktober 2004 kwam Jomanda wederom in het nieuws door in navolging van Jozef Rulof te beweren dat cremeren pijn zou doen.

Op 3 oktober 2006 besloot het Openbaar Ministerie (OM) de zaak Sylvia Millecam te seponeren en Jomanda samen met vier andere verdachten niet verder te vervolgen. Er zou onvoldoende juridisch steekhoudend bewijs zijn voor de beschuldiging dat Jomanda Millecam ervan weerhield naar de reguliere gezondheidszorg te gaan, omdat Millecam op grond van haar zelfbeschikkingsrecht daarin een eigen keuze had kunnen maken. De Vereniging tegen de Kwakzalverij diende daarop, samen met de Stichting Skepsis en oud-gezondheidszorginspecteur Menso Westerouen van Meeteren, een 'Beklag tegen niet-vervolging' (artikel 12 Sv) in. 

Op 9 april 2008 oordeelde het Amsterdamse gerechtshof naar aanleiding van dit beklag dat Jomanda alsnog strafrechtelijk vervolgd moest worden, omdat ze bij de begeleiding en behandeling van Sylvia Millecam ernstig tekortgeschoten was. In zijn vonnis stelt het hof dat het alternatieve genezers niet vrij staat hun patiënten onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken. Zij moeten hen daarentegen "zo nodig wijzen op de (beperkte) mogelijkheden, effectiviteit en risico's van de diagnose, gebruikte medicijnen of therapie." Is bovendien de doeltreffendheid van een therapie niet deugdelijk aangetoond, dan hebben zij de verplichting dit duidelijk aan hun patiënten of cliënten bekend te maken. Jomanda heeft volgens het hof deze plicht omdat zij zich "voordeed als genezend medium, waar Millecam veel waarde aan hechtte." Het hof was van mening dat Jomanda, door haar ontkenning van Millecams kanker en het niet doorverwijzen van de actrice naar de reguliere gezondheidszorg, haar zorgplicht ernstig had verwaarloosd. 

Het hof verwierp het sepot-argument van het Openbaar Ministerie als zou Millecam op grond van haar zelfbeschikkingsrecht steeds in staat zijn geweest tot een eigen keuze omtrent het al dan niet inschakelen van reguliere artsen, omdat vooral patiënten die te horen krijgen dat zij aan een levensbedreigende ziekte lijden extra gevoelig zijn voor de geruststelling dat zij niets mankeren. "Medische adviezen moeten altijd deugdelijk zijn," aldus het vonnis, want "in die kwetsbare situatie is geen sprake meer van vrije keuze."

Op 30 oktober 2008 ging het proces tegen Jomanda van start. Jomanda verbleef ondertussen in Canada waar ze healings verzorgde.

Op 11 mei 2009 moest Jomanda opnieuw voor de rechtbank te Amsterdam komen. Daags tevoren had ze via haar advocaat laten weten niet te zullen verschijnen, omdat ze bang was dat er iets met of in de buurt van de rechtbank zou gaan gebeuren. De rechtbankvoorzitter M. Diemer liet weten dat haar intuïtie geen zwaarwegend argument was, omdat dat niet kon worden getoetst. Een dag later bekende Ronald ter Heegde, haar voormalig assistent, in televisieprogramma Nova dat Jomanda derden inschakelde om unieke informatie over Sylvia Millecam te krijgen die ze aan Millecam presenteerde als 'doorgekregen te hebben als medium'. 

Op 12 juni 2009 werd Jomanda door de rechtbank te Amsterdam vrijgesproken van medeverantwoordelijkheid aan de dood van Sylvia Millecam. De rechtbank had weliswaar veel kritiek op haar handelwijze, maar meende dat zij niet volledig verantwoordelijk gehouden kon worden voor haar lot. De twee alternatieve artsen die samen met Jomanda terecht stonden zijn volgens de rechtbank wél schuldig aan het opzettelijk benadelen van Millecams gezondheid door haar reguliere medische zorg te onthouden. De rechters achtten niet bewezen dat Jomanda in "overwegende mate" heeft bijgedragen aan de overtuiging van Millecam dat zij geen kanker had, maar een bacteriële infectie. De rechtbank had wel kritiek en poneerde dat Jomanda zich had begeven op het medische terrein waarop zij onkundig is.

In november 2010 moest Jomanda weer voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak. De advocaten van Jomanda voerden zonder succes aan dat het OM een vormfout had gemaakt bij het instellen van hoger beroep. Volgens het Hof was er hooguit sprake van misschien een ongelukkige gang van zaken, maar niet van een zodanig vormverzuim dat dat het stranden van de zaak zou rechtvaardigen. Voor de rechtszaak in hoger beroep trok het Hof in november 2010 zes dagen uit. In december 2010 sprak het Hof Jomanda vrij. Het OM stelde tegen deze vrijspraak in cassatie te gaan.

Op 12 maart 2013 besliste de Hoge Raad dat Jomanda niet schuldig is aan de dood van actrice Sylvia Millecam. Jomanda heeft de actrice geadviseerd artsen te bezoeken en daarmee heeft ze voldaan aan haar zorgplicht. Opnieuw volgde vrijspraak.

 In 2000 kreeg Jomanda de vijftiende plaats in de top twintig van Nederlandse kwakzalvers van de twintigste eeuw van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

 In 2009 vertrok Jomanda naar Canada met haar verloofde. In 2021 werd ze daar bezocht door twee documentairemakers, die los van elkaar, voor Discovery+ en Videoland aan een documentaireserie over haar werkten. Beide producenten kregen echter geen gelegenheid voor een interview. Begin oktober 2021 verscheen op Videoland in vier delen Jomanda - Het Echte Verhaal. Eind oktober 2021 verscheen op Discovery+ de vierdelige miniserie Jomanda: Lady Of The Light, die in januari 2023 ook via HBO Max beschikbaar kwam.

Iedereen die dit hierboven heeft gelezen zal zich het volgende afvragen: hadden de veroorzakende ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA)(1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) al het geld dat zij van de belastingbetalende Nederlanders hebben gebruikt voor het voeren van deze strafrechtszaken tegen Jomanda niet beter kunnen gebruiken om alle veroorzakende houtimpregneerbedrijven in Nederland te sluiten. 

Voor meer onderbouw lees hieronder.

ALLE 150 + 75 LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR 'SLUIPMOORDENDE CHEMISCHE GENOCIDE' OP MILJARDEN WERELDBEWONERS

Alle 150 + 75 leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn verantwoordelijk voor de moord op Pim Fortuyn, Julius Vischjager, Pamela Hemelrijk, Annelies en Jos van Rooij en ontelbare andere mensen, omdat zij geen uitvoering hebben gegeven aan de met 148 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen motie van GroenLinks Tweede Kamerlid Wilbert Willems op grond van de door Ad van Rooij aangeleverde informatie.

Voor meer informatie hierover bekijk de volgende (of onderstaande) video van de door het Platform Herstel Rechtsorde op 11 december 2007 aangeboden Petitie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de gevaren van geïmpregneerd hout op crèches en scholen. 

Klik daarvoor op de volgende link: https://rumble.com/v4swk7r-petitie-11-12-2007-aangeboden-aan-2e-kamer-over-gevaren-van-geimpregneerd-h.html, of bekijk de video hieronder.

ALLE 150 + 75 LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR 'SLUIPMOORDENDE CHEMISCHE GENOCIDE' OP MILJARDEN WERELDBEWONERS

(Bekijk en beluister de onderstaande video)

Demoniserende terreur

De grondlegger van deze vanaf 1989 tot op heden (35 jaar lange) voortdurende demoniserende terreur onder de opvolgende Minister-Presidenten Ruud Lubbers (CDA)(1989-1994), Wim Kok (PvdA)(1994 - 2002) en Mark Rutte (VVD) 2010 - heden) – met instemming van de Staten-Generaal – op het op 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) en de onlosmakelijk daaraan verbonden bedrijven Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de enige eigenaar/bestuurder/directeur is; als ook op de politieke partij De Groenen (KvK: 40412264) de afdeling Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad), waarvan A.M.L. van Rooij vanaf 2010 gemachtigd voorzitter is, als ook op alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B..V. en alle overige betrokken geraakte derden (wat alle ruim 7 miljard wereldbewoners zijn) is onmiskenbaar Femke Halsema die van het integere GroenLinks van weleer met daarin rechtschapen Tweede Kamerleden met een heldere geest, zoals Wilbert Willems, onder haar leiderschap (2002-2010) vanuit de politieke partij GroenLinks van de gehele wereld een "Hel op Aarde" heeft gemaakt. 

Het directe gevolg daarvan is "KLIMAAT waanzin" en "COVID-19 waanzin" en "Oekraïne Oorlog waanzin".

BREAKING NEWS!

ALLE MINISTERS VANAF KABINET-KOK II (PVDA, VVD, D66) T/M RUTTE IV (VVD, CDA, D66, CU) ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE MOORD OP PIM FORTUYN, JULIUS VISCHJAGER, PAMELA HEMELRIJK, ANNELIES EN JOS VAN ROOIJ EN ONTELBARE ANDERE MENSEN.

Ad van Rooij en Julius Vischjager.
Ad van Rooij en Julius Vischjager.

Alle ministers in kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA, CU) hebben toegestaan dat het verboden kwikhoudende bestrijdingsmiddel 'Thiomersal' in het Mexicaanse griepvaccin is gebruikt.

Voor meer informatie hierover bekijk de volgende video van Julius Vischjager en Ad van Rooij.

Overtreding Arbeidsomstandighedenwet

Alle Nederlandse bedrijven hebben daarmee in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt U hieronder ingelast blz. 1 uit het wettelijk voorschrift XV-081003 van Philips Medical Systems (Philips Healthcare) te Best, van haar Safety manager Ad van Rooij, waaraan de opvolgende bestuursvoorzitters Gerard Kleisterlee, Frans van Houten en Roy Jacobs van de Koninklijke Philips geen uitvoering hebben gegeven.

Ook bij het toedienen van het Covid 19 vaccin hebben Philips Healthcare en alle andere Nederlandse bedrijven de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. De gevolgen daarvan met betrekking tot het voortbestaan van de mensheid op aarde zijn rampzalig. Als wettelijk bewijs daarvoor lees de "Conclusies en Aanbevelingen" van het verdiepingsonderzoek d.d. 24 oktober 2009 (kenmerk: Philips/24109/AvR) van Philips safety manager Ad van Rooij aan Philips Medical Systems Nederland B.V. t.a.v. bestuurder Roel Fonville (zie foto), Veenpluis 6 5684 PC Best.

Conclusies en Aanbevelingen:

  • I. Vanuit mijn bijzondere bevoegdheden als safety manager, ben ik in dergelijke ernstige omstandigheden, waarbij alle werknemers van PMSN-Best groot levensgevaar lopen, wettelijk verplicht om hiervan rechtstreeks melding te doen bij de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie van het Landelijk Parket. Aan hen heb ik dan ook een kopie van dit verdiepingsonderzoek laten toekomen. Omdat de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie van het Landelijk Parket snel adequaat zullen moeten handelen, heb ik hen daarmee geholpen met het bij de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) op internet laten zetten van dit verdiepingsonderzoek met bijbehorend 31-tal producties aan feitelijke en wettelijke onderbouw, zodat zij daarmee elektronisch binnen een dag alle Nederlanders en alle bewoners van de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen informeren.
  • II. In dit geval van (mogelijk) groot levensgevaar voor alle werknemers van PMSN-Best dienen alle werknemers hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Ik verzoek u dan ook om dit verdiepingsonderzoek direct door te sturen aan alle werknemers van PMSN Best,
  • III. Vanuit de Arbowet is PMSN-Best wettelijk verplicht om al haar werknemers die cosmetica met daarin "Thiomersal" hebben gebruikt via Philips bedrijfsarts H. Mol (van Achmea Vitale) te laten aanmelden bij het Nederlands Centrum van Beroepsziekten. Ik verzoek u dan ook daarvoor te zorgen.
  • IV. Omdat alle Philips medewerkers over de gehele wereld (mogelijk) groot levensgevaar lopen verzoek ik u om dit verdiepingsonderzoek onverwijld door te zenden aan Philips President G. Kleisterlee van de Koninklijke Philips Electronic N.V. die ook de voorzitter is van de Raad van Bestuur en de Groepsraad.

Uiteraard sta ik, als safety manager, ter uwer beschikking voor nadere toelichting of uitleg hieromtrent die PMSN-Best maar ook de koninklijke Philips N.V. van mij verlangt;

In afwachting van uw spoedige beslissing op bovengenoemde aanbevelingen, verblijf ik; 

Met vriendelijke groeten Ad van Rooij

Safety Manager bij PMSN-Best

Het gehele verdiepingsonderzoek d.d. 24 oktober 2009 (kenmerk: Philips/24109/AvR) van Philips safety manager Ad van Rooij aan Philips Medical Systems Nederland B.V. t.a.v. bestuurder Roel Fonville (zie foto), Veenpluis 6 5684 PC Best, kunt U lezen in de volgende link op de Nieuwe Media.

Op 28 en 29 november 2009 is over "de gevaren van het nieuwe influenza A (H1N1) vaccin" tegen de Mexicaanse griep en daarmee samenhangende "corporate crime misdaad" ook een presentatie gehouden in het Zalencentrum-restaurant "Het Leeuwke‟, Sonseweg 3 te Nijnsel: Gemeente Sint-Oedenrode. Lees daarvoor de volgende link op De Nieuwe Media.

Alle ministers vanaf kabinet-Kok II (PvdA, VVD, D66) t/m Rutte IV (VVD, CDA, D66, CU) zijn verantwoordelijk voor de moord op Pim Fortuyn, Julius Vischjager, Pamela Hemelrijk, Annelies en Jos van Rooij en ontelbare andere mensen, als ook voor de "Sluipmoordende chemische genocide" op miljarden wereldbewoners, als gevolg van tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet (die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase), welke bestrijdingsmiddelen ook worden verwerkt in vaccins. Dit omdat al deze ministers vanaf 10 april 2002 tot op heden de door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte d.d. 10 april 2002 bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State na 22 jaar nog steeds niet in behandeling hebben genomen. 

Lees daarvoor de volgende link op De Nieuwe Media en ook de link daaronder van zeer gewaardeerd Philips safety manager Ad van Rooij vanwege zijn deskundigheid met erkenning door de Europese commissie. 

AANGIFTE VALSHEID IN GESCHRIFTE, GEPLEEGD DOOR DE RAAD VAN STATE, GEDAAN OP 10 APRIL 2002 OP HET POLITIEBUREAU IN SINT-OEDENRODE, VLAK VOOR DE MOORD OP PIM FORTUYN, (6 MEI 2002), R.I.P.

Ondertekening van betreffende aangifte door Ad en Annelies van Rooij in Sint Oedenrode.
Ondertekening van betreffende aangifte door Ad en Annelies van Rooij in Sint Oedenrode.

Hangt de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 nauw samen met deze door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte d.d. 10 april 2002 bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State?

Voor de video bij het ondertekenen van betreffende aangifte door Ad en Annelies van Rooij op het politiebureau van Sint-Oedenrode klik op de volgende link: https://rumble.com/v4stafc-aangifte-valsheid-in-geschrift-raad-van-state-bij-politie-st-oedenrode-vlak.html of bekijk de video hieronder.

VIDEO VAN DE AANGIFTE VALSHEID IN GESCHRIFTE, GEPLEEGD DOOR DE RAAD VAN STATE, GEDAAN OP HET POLITIEBUREAU IN SINT-OEDENRODE

PS. De aangifte werd getekend (zie video op 10 april 2002) en is na 22 jaar nog steeds niet in behandeling genomen. Hangt hier de moord van Pim Fortuyn mee samen?

Binnenkort krijgt de wereld hierover volledige duidelijkheid vanuit De Nieuwe Media.

De aanhef van betreffende door Ad en Annelies van Rooij ondertekende aangifte bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunt U hieronder lezen.

Van:

A.M.L. van Rooij
en
J.E.M. van Rooij van Nunen
't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode

Aan:

Regiopolitie Brabant-Noord, Team 2,
Bosscheweg 60, 5283 WB Boxtel.
Politieloket Sint Oedenrode,
Burgemeester Wernerplein 1, Sint Oedenrode.


Sint Oedenrode, 10 april 2002.

Betreft:

Aangifte van het plegen van strafbare feiten door de staatsraden mr. R. Cleton (art.140 en 225 WvS), dr. J.C.K.W. Bartel, (art. 140 en 225 WvS), mr. R.J. Hoekstra (art. 140 en 225 WvS) en mr. P. van Dijk (art. 140, 225 en 310 WvS) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, inzake ruilverkaveling Sint Oedenrode, blok-Schijndel.

Geachte politiebeambte, Ik doe hierbij aangifte van de volgende door de staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak gepleegde strafbare feiten.

Raadpleeg de Databank van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor de volledige inhoud van deze door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte d.d. 10 april 2002 bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de volgende link.

 ↓

In tegenstelling met de toezegging van politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode heeft het Openbaar Ministerie, onder de opvolgende Ministers van Veiligheid en Justitie (thans Dilan Yeşilgöz-Zegerius), na 22 jaar nog steeds geen onderzoek gestart naar deze door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarmee de veroorzakende personen van de moord op Pim Fortuyn (die niet is vermoord door Volkert van der Graaf) dit alles tot op heden in de doofpot hebben kunnen houden. Wat daarvan de gevolgen zijn voor de familie van Rooij en voor de gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kunt U lezen in het volgende artikel op De Nieuwe Media in de volgende paarse link.

PERSBERICHT WOENSDAG (GEHAKTDAG) 1 MEI 2024: MELDING AAN AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT IN VERBAND MET OVERTREDING VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 97/67/EG EN DE NEDERLANDSE WETTEN (POSTWET 2009) DOOR CEO HERNA VERHAGEN VAN POSTNL N.V.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN