Vertaal deze pagina naar:

ALARM... U WORDT VERGIFTIGD! ZAL DE WERELD TEN ONDER GAAN AAN GIF, MILIEU EN BEDROG?

06-05-2024

Zestien jaar later:
Alarm… U bent vergiftigd !!

De miljarden tonnen meer gif onder het bedrog van "Green Deal" kan onze Wereld niet langer meer verdragen. Gun onze kinderen en kleinkinderen ook nog een menswaardig leven op aarde en stop daarmee !! 

Door: Ad van Rooij

Ine Veen schreef in 2008 haar boek "Alarm... U wordt vergiftigd!"

Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?


Voor meer informatie hierover bekijk de volgende video (of zie hierboven), gemaakt door Rob Brockhus van de "Sociale Databank Nederland" tijdens de presentatie van het boek Alarm… u wordt vergiftigd !! Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog? door Ine Veen in het zalencentrum- restaurant "Het Leeuwke" te Nijnsel (Sint-Oedenrode). 

Met dank aan eigenaresse Elvira Thijssen, de sprekers: chemicus uitvinder ir. Leo Nevels van Edelchemie te Panheel (wiens milieutechnische oplossingen werden geblokkeerd en daarna werd geterroriseerd), criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk (zijn bij brief d.d. 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van justitie mr. René Ficq van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch gedane verzoek om naar deze collusie "Poisoning for Profit" een strafrechtelijk onderzoek te starten is, door toedoen van zijn stagiaire PvdA/GroenLinks leerlinge Femke Halsema, huidig burgemeester van Amsterdam, na 31 jaar nog steeds niet begonnen) en rechtssysteem deskundige prof. ir. Anton van Putten (die bij het naar buiten brengen van een megamiljoenenfraude subsidie vanuit de Europese Unie, wat thans ook met de "Green Deal" van Eurocommissaris Wopke Hoekstra gebeurt, daarvoor juridisch werd aangepakt), als ook aan directeur Carl Tissen van het houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel die met het naar buiten brengen van deze "corporate crime misdaad" zijn eigen bedrijf heeft gesloten. De door hem mede ontwikkelende oplossing om hout te impregneren zonder de levensgevaarlijke stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) met enkel de stof koperoxide, waarbij het hout nog langer goed blijft, hebben Carl Tissen en Ad van Rooij samen besproken met voormalig minister Els Borst van Volksgezondheid, met als gevolg de moord op Els Borst. 

Onze dank hierbij gaat met name ook uit Pamela Hemelrijk die was begonnen om hierover een boek te schrijven, toen zij daarvan de introductie naar buiten bracht werd zij geterroriseerd met de dood als gevolg, hetzelfde geldt voor haar vriend Theo van Gogh en met name ook voor de wereldbekende journalist Julius Vischjager van de The Daily Invisible en niet te vergeten Micha Kat, een van de weinige goede onderzoeksjournalisten die nog in leven is. 

Onze dank hierbij gaat met name ook uit aan de voormalige journalisten Tonnie en Diane Hobbelen van de LOSS in Sint-Oedenrode, die al jaren geleden naar het dorpje Legénd in Hongarije zijn verhuist, omdat zij in een dergelijk Nederland niet langer meer wilden wonen.

Onze dank hierbij gaat met name ook uit naar Ton van der Ham, voormalig journalist bij 2Vandaag die hierover veel TV-uitzendingen naar buiten heeft gebracht en het later ook bijzonder lastig werd gemaakt en de nog in leven zijnde vrijwillige milieu rechercheur Toine van Bergen uit Nijmegen. 

Onze dank hierbij gaat ook uit naar onderzoeksjournalist en hoofdredacteur Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad, die als gevolg van zijn vele goede op waarheid rustende artikelen hierover door het bestuur werd ontslagen. 

Onze dank hierbij gaat ook uit naar de hoofdredacteur Gertjan van Beijnum van Kleintje Muurkrant die hierover zeer veel goede artikelen heeft gepubliceerd. 

Onze dank hierbij gaat ook uit naar Nico van der Ham, die hierover zeer veel goede artikelen heeft gepubliceerd maar (onder bedreiging) zijn website op slot heeft gezet. 

Onze dank hierbij gaat ook uit naar Arend Zeevat die vanuit Argusoog en WantToKnow baanbrekend werk heeft verricht. 

Onze dank hierbij gaat ook uit naar Henk Niggebrugge, die hierover zeer veel goede artikelen heeft gepubliceerd maar (onder bedreiging) zijn website het Echte Nieuws op slot heeft gezet. 

Onze dank hierbij gaat ook uit naar Bas Heijmen, die hierover zeer veel goede artikelen heeft gepubliceerd maar (onder bedreiging) zijn website GroepZuid op slot heeft gezet. 

Hetzelfde geldt voor veel meer websites die hierover in het verleden de ware informatie naar buiten hebben gebracht, waaronder de website van Erik Verbeek van No Cancer Foundation (Hasselt België) na zijn onrechtmatige opsluiting in de Belgische gevangenis. 

Onze dank hierbij gaat ook uit naar de onderzoeksjournalist Ron Couwenhoven van de Telegraaf, die hierover meerdere zeer goede artikelen heeft geschreven maar te vroeg met pensioen is gegaan.

Zonder andere klokkenluiders en vergiftigingsslachtoffers te vergeten gaat mijn bijzondere dank uit naar "Green bricks" vergiftigingsslachtoffer Robert Kahlman die dit alles naar buiten heeft gebracht en met name ook aan Wieteke van Dort die deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt en aan ontelbare anderen mensen op aarde en vanuit de hemel die daarmee hebben geholpen, waaronder met name Charles en Pierre Schreuder (Heusden, Nederland), Gretha Muller-Beukeveld (Salzbergen, Duitsland) en zijn broer Gerard Beukenveld, Erik Verbeek en zijn vrouw (Hasselt, België), beeldhouwer Jikke Jager, beeldend kunstenares Miep Bos, Arend Zeevat, Henk Niggebrugge en Nel de Best, de oud-strijders Wim Sweers en Wim Wolbrink vanuit Grondvest en de politieke partij Lijst 14, opgericht door Robert Verlinden, als ook Barry Vroomen en Bas Heijmen vanuit Herstel de Rechtsorde, samen met vele anderen, waaronder ook vele klokkenluiders als Ruud Rietveld die al 25 jaar lang een keiharde strijd levert tegen de Campingmaffia en Rabobankmaffia, Karel de Werd, Nico Burhoven Jaspers, Pierre Heijboer, Jan Hop, Ria Linsen, John en Ria van Heck, Toon van der Linden waarmee de moord op André Cools (België) hecht samenhangt en als vervolg daarop ook de verdrinkingsdood van Steve Stevaert (België) een nauwe samenhang heeft, Ellen Verhagen, de Familie van den Heuvel, Hetty van de Laar die al ruim tien jaar lang de megamiljardenfraude van de SNS-Bank (Nederlandse Staatsbank, thans Volksbank) naar buiten brengt, etc. (lees daarvoor deze link: https://www.sdnl.nl/klokkenluider.htm).

Onze dank hierbij gaat met name ook uit naar alle leden van Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving onder voorzitter Annelies Derkx en vele andere stichtingen en organisaties waar Ad van Rooij vanuit zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. mee heeft samengewerkt en nog samenwerkt. Onze dank gaat hierbij met name ook uit naar Marjo de vrouw van Rob Brockhus en Paul Quekel die het ruim 30 jaar lang grote werk van Rob, de Sociale Databank Nederland, in de lucht hebben weten te houden (lees deze link: https://www.sdnl.nl/index1024.html) en Dienie Kars die vanuit De Nieuwe Media dit heeft voortgezet.

Degenen die mij jarenlang hebben gesteund in deze strijd zijn mijn vader Antoon en mijn moeder Jans, als ook mijn vrouw Annelies, mijn zoon Jos en dochter Lisette. Dit met als gevolg dat mijn vrouw Annelies op 2 november 2021 is overleden en ligt begraven op het Rooms Katholieke kerkhof van de Heilige Martinus kerk in Olland (Sint-Oedenrode) maar wettelijk niet kan overlijden en dat mijn zoon Jos op 13 januari 2024 onder toezicht van minister-president Mark Rutte is vermoord en sindsdien van de aardbodem is verdwenen. Voor betreffende video klik op de volgende link: https://rumble.com/v4t6i2h-20-december-2008-ad-van-rooij-uitreiking-boek-alarm-u-wordt-vergiftigd.html of bekijk de video hieronder.

AD VAN ROOIJ UITREIKING BOEK: "ALARM… U WORDT VERGIFTIGD!"

Voor de video van spreker chemicus uitvinder ir. Leo Nevels van Edelchemie te Panheel (wiens milieutechnische oplossingen werden geblokkeerd en daarna werd geterroriseerd) klik op de volgende link: https://rumble.com/v4t6jok-20-december-2008-ir-leo-nevels-presentatie-alarm-u-wordt-vergiftigd.html of bekijk de video hieronder.

INGENIEUR LEO NEVELS PRESENTATIE "ALARM… U WORDT VERGIFTIGD!"

Voor de video van rechtssysteem deskundige prof. ir. Anton van Putten (die bij het naar buiten brengen van een megamiljoenenfraude subsidie vanuit de Europese Unie, daarvoor juridisch werd aangepakt) klik op de volgende link: https://rumble.com/v4t9tlk-20-december-2008-prof-anton-van-putten-presentatie-alarm-u-wordt-vergiftigd.html of bekijk de video hieronder.

PROFESSOR ANTON VAN PUTTEN PRESENTATIE "ALARM… U WORDT VERGIFTIGD!"

Voor de video van criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk (zijn bij brief d.d. 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van justitie mr. René Ficq van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch gedane verzoek om naar deze collusie "Poisoning for Profit" een strafrechtelijk onderzoek te starten is, door toedoen van zijn stagiaire PvdA/GroenLinks leerlinge Femke Halsema, huidig burgemeester van Amsterdam, na 31 jaar nog steeds niet begonnen) klik op de volgende link: https://rumble.com/v4t7wnh-20-december-2008-prof-frank-bovenkerk-presentatie-alarm-u-wordt-vergiftigd.html.

PROFESSOR FRANK BOVENKERK PRESENTATIE "ALARM… U WORDT VERGIFTIGD!"

Voor de Tweede Tv-uitzending (na Ook Dat Nog! in 1993) over de gevaren van geïmpregneerd hout, waarin ook Carl Tissen, directeur van houtimpregneerbedrijf Import Export B.V. te Luyksgestel en de bekende Nederlandse Toxicoloog Frans Jongeneelen aan het woord komen, onder regie van Jan van der Zanden in 1996 op RVU-televisie, klik op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8 of bekijk de video hieronder.

AD VAN ROOIJ EN ZIJN EERSTE INTERVIEW VOOR DE RVU OVER GEIMPREGNEERD HOUT MET ARSEEN

Voor de Derde Tv-uitzending (na Ook Dat Nog! in 1993) over de gevaren van geïmpregneerd hout over het "Valse Hickson Rapport", waarin onder meer ook Carl Tissen, directeur van houtimpregneerbedrijf Import Export B.V. te Luyksgestel; directeur Rob Leegwater van Hickson Garantor de leverancier van het Superwolmanzout CO aan mijn buurman gebroeders van Aarle en criminoloog prof. Frank Bovenkerk aan het woord komen, onder regie van Ton van der Ham in 1998 op 2Vandaag, klik op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=SUYgbt9ozcU of bekijk de video hieronder.

Toenmalig PvdA minister Jan Pronk van VROM was daarvoor ook uitgenodigd maar weigerde hieraan deel te nemen. Heden na maar liefst 26 jaar heeft het Ministerie van VROM hierop (op de daarin gestelde vragen) nog steeds niet gereageerd ondanks toezegging.

HET VALSE HICKSON RAPPORT OVER DE EFFECTEN VAN WOLMANZOUTEN IN GEIMPREGNEERD HOUT

Voor de Vierde Tv-uitzending (na Ook Dat Nog! in 1993) over de gevaren van de oude gesloten gemeentelijke vuilnisstortplaatsen Mosbulten, Rijtvenweg en Wolfswinkel in de gemeente Sint-Oedenrode (Nijnsel) aan de rivier De Dommel met als slachtoffer Ellen Verhagen (Wolfswinkel), bekijk de volgende onder regie van Ton van der Ham in 1998 opgemaakte 2Vandaag uitzending. Klik daarvoor op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=LdJJ8mtrqsE of bekijk de video hieronder. 

Op de oude gemeentelijke vuilnisbelten Mosbulten en Rijtvenweg worden biologische groenten en vruchten geteeld en besproeid met het uiterst giftig grondwater uit deze oude vuilnisstortplaatsen. Op deze manier worden via de menselijke maag, met behulp van biologisch geteelde groenten en fruit en met overheidssubsidie, in Sint-Oedenrode de oude gemeentelijke stortplaatsen gesaneerd.

OP DE OUDE STORTPLAATS WOLFSWINKEL WOONT ELLEN VAN DER HAGE EN IS NU SCHULDIG EIGENAAR

Een reactie onder de video:

"600 stortplaatsen niets aan de hand en 10% "enig verhoogd risico", hangt er van af waar en hoe diep je de stok steekt he? Als het allemaal zo open en transparant is waarom zijn er dan geen online kaarten? Waarom mag je op voormalige stortterreinen vaak niet komen? Waar wordt alles in mist gehuld?"

Voor de Vijfde Tv-uitzending (na Ook Dat Nog! in 1993) over de gevaren van uiterst giftig slib dat uit de rivieren, beken en waterwegen op het land wordt gezet, waarop groente, fruit, aardappels, suikerbieten, etc. worden geteeld en waarop de koeien en schapen het gras afgrazen en waarvan de gebroeders Schreuder (Heusden), de boeren en de consument het grote slachtoffer zijn, bekijk de volgende onder regie van Ton van der Ham in 1999 opgemaakte 2Vandaag uitzending. Klik daarvoor op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=p6EqKqQjw_Y&t=8s of bekijk de video hieronder.

De grote boosdoener is de Hoge Raad der Nederlanden, die hebben in hun Pikmeer-arresten uitgesproken dat ambtenaren van Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen in Nederland strafrechtelijk immuun zijn en deze strafbare feiten allemaal mogen plegen met behulp van miljarden euro's aan overheidssubsidie. Grondeigenaren die daartegenin gaan en betreffend sterk verontreinigd slib terug dumpen in het water worden daarvoor strafrechtelijk vervolgd en de echte grote vervuilers, de multinationale bedrijven die betreffende rivieren, beken en waterwegen hebben bevuild, krijgen daarvoor miljarden euro's aan overheidssteun van onze opvolgende Nederlandse regeringen met instemming van alle 75 + 150 leden der Staten-Generaal. Dit alles onder de dekmantels van het "behoud van werkgelegenheid" en "circulaire economie" met honderden miljarden euro's aan overheidssteun vanuit onze Eurocommissaris Wopke Hoekstra (CDA) onder de dekmantel "Green Deal".

Een groter bedrog is nauwelijks te bedenken.


Wanneer worden onze boeren wakker?

Voor de zesde Tv-uitzending (na Ook Dat Nog! in 1993) over de extreem grote gevaren van het levensgevaarlijk arseenzuur, wat in Nederland (en met toelatingen vanuit Nederland) over nagenoeg de gehele wereld onder de "valse etikettering" van arseenpentoxide wordt gebruikt in Wolmanzouten, waarvan in 2003 enkele vaten vanuit het vrachtschip Andinet vanuit de Antwerpse haven in de Waddenzee overboord zijn geslagen, zijn onze vissen, zeehonden, vissers en de consumenten het grote slachtoffer. Daarin is, evenals in vorige Tv-uitzendingen, ook hogere veiligheidskundige Ad van Rooij (de aangever van betreffende valse etikettering) is te zien. Bekijk daarvoor de volgende onder regie van Ton van der Ham in 2003 opgemaakte 2Vandaag uitzending. Klik daarvoor op de volgende link: https://rumble.com/v4tebz6-2003-grote-giframp-vaten-met-gif-van-schip-andinet-in-waddenzee-gedumpt.html of bekijk de video hieronder.

Ondanks de grote beloftes dat alles diepgaand zal worden onderzocht gebeurt er niets en wordt Johan Malcorps (België) vanuit zijn politieke partij Agalev (Groen) daarna het zwijgen opgelegd en mag daarover niet meer met Ad van Rooij communiceren. Dit vanwege het eenvoudige feit dat het aantal vaten van datzelfde gif, dat met toelating vanuit de Nederlandse overheid over de gehele wereld in hout is geperst, miljoenen malen groter is.


Wanneer worden alle acht miljard wereldbewoners wakker?

Voor zo'n 80% van de vergiftiging van onze wereld (zijnde de gifstoffen die nog niet in water zijn opgelost) heeft chemicus uitvinder ir. Leo Nevels van Edelchemie te Panheel de oplossing met zijn Nuloptie Technologie maar dat mag niet van onze ministers, staatssecretarissen en alle 150 +75 leden van onze Staten-Generaal en ook niet van de door de Nederlandse overheid gesubsidieerde Milieudefensie. Dat is namelijk strijdig met hun afgelegde ambtseed die aan de koning trouw hebben verklaard om mee te werken aan de algehele vergiftiging van de gehele wereld, inclusief henzelf. Ook Remi Poppe van de Socialistische partij en professor Lucas Reijnders van Milieudefensie werken hieraan mee. Als bewijs daarvan bekijk daarvoor de volgende onder regie van Ton van der Ham in 1999 opgemaakte 2Vandaag uitzending. Klik daarvoor op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=luq3T_qZuOk of bekijk de video hieronder.

Het gevolg daarvan is een jarenlange terreur op het bedrijf Edelchemie te Panheel, chemicus uitvinder ir. Leo Nevels, zijn vrouw en twee zonen. Zij werden daarvoor zelfs in de gevangenis gezet.

Wanneer worden alle ACHT MILJARD wereldbewoners wakker?

Het zijn burgemeester Piet Schriek (CDA) en zijn opvolger Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en zijn opvolger Kees van Rooij (CDA) van Meierijstad die al vanaf 1991 tot op heden met behulp van hun dekmantelbedrijf gebroeders van Aarle (mijn buurman) een "dictatoriale vergiftigingsmacht" uitoefenen op geheel Nederland en via België en de Benelux Unie (als proeftuin) vanuit de Europese Unie op nagenoeg alle 193 landen van de Verenigde Naties en daarmee net zolang blijven doorgaan totdat alle acht miljard wereldbewoners zijn vergiftigd, inclusief henzelf.


Wanneer gaan de kranten daarover artikelen schrijven en Tv-uitzendingen wijden?

Dat voormalig burgemeester Piet Schriek (CDA) en burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode (opgevolgd door CDA-burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad) geheel Nederland en vanuit Nederland de gehele wereldvergiftiging dictatoriaal aanstuurt maakt de volgende hieronder ingelaste foto glashelder:

Het is deze wereldwijd vertakte criminele organisatie onder aansturing van de opvolgende burgemeesters Piet Schriek en Peter Maas van Sint-Oedenrode die met de hulp van de in Sint-Oedenrode opgegroeide Herna Verhagen, als Key accounts en consumentenmarkt van TNT Nederland (2001 -2002), hun grote bijdrage hebben gegeven aan de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2012. Als bewijs daarvan vindt u bijgevoegd de hieronder ingelaste brief d.d. 3 mei 2002 daarover van A.M.L. van Rooij aan Pim Fortuyn, welke zonder de twee kilogram aan bewijzen op 2 mei 2002 ook naar de persoonlijke fax van Pim Fortuyn is verstuurd.

Foto: L.O.S.S. / Diane Hobbelen

Burgemeester Schriek (CDA) en in het midden wethouder Van Rossum (CDA) nemen staatssecretaris Van Geel (CDA) onder handen.
Burgemeester Schriek (CDA) en in het midden wethouder Van Rossum (CDA) nemen staatssecretaris Van Geel (CDA) onder handen.

Het is deze wereldwijd vertakte criminele organisatie onder aansturing van de opvolgende burgemeesters Piet Schriek en Peter Maas van Sint-Oedenrode die met de hulp van de in Sint-Oedenrode opgegroeide Herna Verhagen, als Key accounts en consumentenmarkt van TNT Nederland (2001 -2002) hun grote bijdrage hebben gegeven aan de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002. Als bewijs daarvan vindt u bijgevoegd de hieronder ingelaste brief d.d. 3 mei 2002 daarover van A.M.L. van Rooij aan Pim Fortuyn, welke zonder de twee kilogram aan bewijzen op 2 mei 2002 ook naar de persoonlijke fax van Pim Fortuyn is verstuurd.

Nadat deze fax op 2 mei 2002 op de privé fax van Pim Fortuyn door een derde is onderschept, heeft hij/zij ervoor gezorgd dat bovengenoemde aangetekende brief d.d. 3 mei 2002 door de Nederlandse PTT-post pas 20 dagen later bij Pim Fortuyn is bezorgd en derhalve nadat Pim Fortuyn (op 6 mei 2002) was vermoord en begraven. De bewijzen daarvan van de PTT-Post vindt u hieronder ingelast.

Het bewijs van ontvangst kwam 20 dagen na dato, lees daarvoor de volgende pagina.

Direct na de moord op Pim Fortuyn werd A.M.L. (Ad) van Rooij op basis van leugens door journalist Jan Egmond in het Eindhovens Dagblad afgeschilderd als milieuactivist en moest daarbij op basis van "leugens en bedrog" gelijkgesteld worden met milieuactivist Volkert van der Graaf. Voor bewijs lees het hieronder ingelaste artikel van Jan Egmond in het Eindhovens dagblad:

Degenen die dat hebben veroorzaakt zijn wethouder Cees van Rossum (CDA), de wethouder die op de volgende foto tussen Piet Schriek en Pieter van Geel instaat:, samen met het nieuwe raadslid Henriëtte van den Berk - Van de Laar (CDA).

Foto: L.O.S.S. / Diane Hobbelen

Burgemeester Schriek (CDA) en in het midden wethouder Van Rossum (CDA) nemen staatssecretaris Van Geel (CDA) onder handen.
Burgemeester Schriek (CDA) en in het midden wethouder Van Rossum (CDA) nemen staatssecretaris Van Geel (CDA) onder handen.

Als beloning daarvoor volgde Henriëtte van den Berk - Van de Laar (zie foto) wethouder Cees van Rossum op als wethouder en locoburgemeester. Hiermee is de journalistieke samenspanning tegen A.M.L. van Rooij feitelijk bewezen en moest A.M.L. van Rooij direct na de moord op Pim Fortuyn gelijkgesteld worden met Volkert van der Graaf, welke niet de daadwerkelijke moordenaar is.

Dat het Eindhovens Dagblad onderdeel uitmaakt van deze wereldvernietigende afvalmaffia vanuit de gemeente Sint-Oedenrode maakt het volgende krantenartikel d.d. 7 juli 1989 in het Eindovens Dagblad glashelder.

Het Eindhoven dagblad schrijft in hun artikel d.d. 7 juli 1998 "Hout impregneren zonder het milieu te belasten" met de voorkennis en wetenschap dat als gevolg daarvan 7 miljard wereldbewoners zullen worden vergiftigd tot de dood erop volgt. Als bewijs daarvoor vindt u het volgende hieronder ingelaste artikel van 13 december 2000 over arseen in hetzelfde Eindhovens Dagblad.

Het is de in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen, die als Key accounts en consumentenmarkt van TNT Nederland (2001 -2002), haar grote bijdrage heeft gegeven aan de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2012 door betreffende aangetekende brief d.d. 2 mei 2002 aan het woonadres van Pim Fortuyn (welke Ad van Rooij in overeenstemming met wat hij met Pim Fortuyn telefonisch had afgesproken naar hem zou toesturen, waarvan het voorblad al per fax was toegestuurd) voor hem maar liefst 20 dagen heeft achtergehouden, zodat na de moord ook alle bewijzen daarvan in zijn woning door politie en justitie ruimschoots konden zijn verwijderd.

Als waardering voor deze daad groeide Herna Verhagen onder voormalig CDA minister-president Jan Peter Balkende in dekabinetten Balkenende I (CDA, LPF, VVD), Balkenende II (CDA, VVD, D66), Balkenende III (CDA, VVD), Balkenende IV (CDA, PvdA, CU) super snel in haar functies en nevenfuncties naar vele topposities, lees daarvoor het volgende artikel op de Nieuwe Media, welke u ook kunt lezen onder aan dit artikel.

Zij werd op verzoek van Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg van de NAVO vanaf april 2020 – 2030 zelfs benoemd in de reflectiegroep, samen met Wes Mitchell (Vz.) en Thomas de Minière (Vz.) en Greta Bossenmaier, Anja Dalgaard-Nielsen, Hubert Védrine, Marta Dassù, Anna Fotyga, Tacan Ildem, John Bew en Herna Verhagen van de NAVO in het kader van NAVO 2030. Dat wat in deze reflectiegroep wordt beslist, wordt door de NAVO ten uitvoer gebracht. Dit betekent dat de in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen (na voorafgaand overleg daarover met CDA-burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad) (mede-) beslist of de NAVO een derde wereldoorlog tegen Rusland moet beginnen. Met de hierboven beschreven voorkennis is de kans op een dergelijke wereldoorlog tegen Rusland zeer groot als Jens Stoltenberg wordt opgevolgd door Nederlands minister-president Mark Rutte., lees daarvoor het volgende "pdf-link" op de Nieuwe Media.

Betreffende "pdf-link" betreft de 118 blz. tellende melding die Ad van Rooij heeft gedaan bij het bestuur van de Autoriteit Consument & Markt, zijnde: Martijn Snoep (voorzitter), Cateautje Hijmans van den Bergh (bestuurslid) en Manon Leijten (bestuurslid), omdat CEO Herna Verhagen van PostNL al maar liefst bijna twee maanden lang de onder PostNL-barcode: 3SRPKS538360605, verstuurde aangetekende brief van Ad van Rooij aan minister president Mark Rutte (persoonlijk in handen), postbus 20001, 2500 EA, Den Haag, weigert te overhandigen aan Mark Rutte, waarvan U de wettelijke bewijzen hieronder vindt bijgevoegd.

Op 6 mei 2024 (de gedenkdag van de moord op Pim Fortuyn, 22 jaar geleden) meldde de koninklijke PostNL N.V. (KvK-nummer 27168968) op Track & Trace dat de zending is gesorteerd en dat de bezorgtijd 12-03-2024 was, met een streep door "12-03-2024". Hiermee hebben wij wederom het wettelijke bewijs verkregen dat de koninklijke PostNL N.V. onder bestuursvoorzitter CEO Herna Verhagen (zie foto) onze onder PostNL-barcode: 3SRPKS538360605, verstuurde aangetekende brief d.d. 13 maart 2024 opzettelijk niet heeft bezorgd aan Mark Rutte (persoonlijk in handen) en al maar liefst 65 dagen lang in handen is van een "criminele organisatie" onder aansturing van bestuursvoorzitter CEO Herna Verhagen (zie foto).

Vanuit de op verzoek van Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg van de NAVO vanaf april 2020 – 2030 benoemde reflectiegroep is Herna Verhagen samen met Wes Mitchell (Vz.) en de Thomas Minière (Vz.), Greta Bossenmaier, Anja Dalgaard-Nielsen, Hubert Védrine, Marta Dassù, Anna Fotyga, Tacan Ildem en John Bew in het kader van NAVO 2030 een derde wereldoorlog tegen Rusland aan het voorbereiden, die direct kan worden gestart als Nederlands minister-president Mark Rutte wordt benoemd tot de opvolgende secretaris-generaal van de NAVO, dat moge iedereen duidelijk zijn, anders houdt Henra Verhagen betreffende aangetekende brief van Ad van Rooij aan minister president Mark Rutte (persoonlijk in handen) niet al maar liefst 11 dagen lang tegen. Dit des te meer Martijn Snoep (voorzitter) van de Autoriteit Consument & Markt al maar liefst 11 dagen lang weigert om betreffende door Ad van Rooij gedane melding d.d. 25 april 2024 in behandeling te nemen. De personen die in deze reflectiegroep zitten en nu een derde wereldoorlog tegen Rusland aan het voorbereiden zijn betreffen de volgende personen:

Deze op komst zijnde derde wereldoorlog wordt via Herna Verhagen door huidig burgemeester Kees van Rooij (CDA) van Meierijstad (als opvolger van voormalig burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode) in gang gezet, als de media en pers hierover blijven zwijgen. Als bewijs daarvoor bekijk de volgende video van de wereldbekende journalist Julius Vischjager van de The Daily Invisible, die daarover jaren geleden de laatste vraag heeft gesteld aan minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) in de wekelijkse persconferentie na de vergadering van de ministerraad. Klik daarvoor op de volgende link https://www.youtube.com/watch?v=ap9csyQ8ctQ. Deze vraag heeft later de "verdrinkingsmoord" van Julius Vischjager tot gevolg gehad.

JULIUS VISCHJAGER BEVRAAGT PREMIER BALKENDE OVER ZIJN VRIENDSCHAP MET PETER MAAS

Het is met name onderzoeksjournalist Ron Couwenhoven van de Telegraaf, die hierover meerdere zeer goede artikelen heeft geschreven, waarvan U er een van 28 augustus 2004 hieronder vindt bijgevoegd. Wij gaan er dan ook van uit dat de Telegraaf dit wereldnieuws op de herdenkingsdag van de moord op Pim Fortuyn naar buiten brengt, zodat daarmee een derde wereldoorlog kan worden voorkomen en er een einde gaat komen aan de algehele vergiftiging van onze aarde. Kijk daarvoor ook op de Sociale Databank Nederland door op de volgende link te klikken https://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm

BREAKING NEWS! POLITICUS PIM FORTUYN WERD DOOR TWEEDE SCHUTTER VERMOORD, WIE WAS DIE TWEEDE SCHUTTER?

In het lichaam van Pim Fortuyn zijn kogels gevonden van een verschillend kaliber. Naast de 9mm-kogels uit het wapen van Volkert van der Graaf is er ook een 5.66mm-kogel gevonden in het lichaam van Fortuyn.

Voor meer informatie hierover bekijk de volgende video gemaakt tijdens de presentatie van het boek 'Moord namens de 'kroon'?' door Ine Veen. Klik daarvoor op de volgende link: https://rumble.com/v4t2xxx-7-mei-2007-presentatie-door-ine-veen-van-het-boek-moord-namens-de-kroon.html

Meer informatie over Ine Veen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ine_Veen

Na de dood van Pim Fortuyn gonsde het van de geruchten dat Volkert van der Graaf niet de eerste was die zijn wapen op Fortuyn richtte. Vele raadselachtige zaken wijzen er op dat deze milieuactivist niet alleen handelde, toen hij Fortuyn doodschoot op 6 mei 2002... Maar wie zat hier dan achter? En welke mensen hadden belang bij zijn overlijden?

In 'Moord namens de 'kroon'?' staat Ine Veen uitgebreid stil bij de complottheorieën die verklaren waarom een toekomstig minister-president op het Mediapark in Hilversum werd vermoord. Ze beschrijft ook Fortuyns unieke levensloop, zijn jeugd en zijn seksleven. Bijzonder is het grote aantal nooit eerder gepubliceerde foto's.

Link om het boek te bestellen: https://www.bol.com/nl/nl/p/moord-namens-de-kroon/1001004005058806/

Voor meer informatie hierover bekijk de volgende video gemaakt tijdens de presentatie van het boek 'Moord namens de 'kroon'?' door professor Bob Smalhout

Klik daarvoor op de volgende link: https://rumble.com/v4t2xxx-7-mei-2007-presentatie-door-ine-veen-van-het-boek-moord-namens-de-kroon.html

4 mei 2007

Boek: 2e schutter bij moord Fortuyn

Nieuw boek presenteert document klokkenluider

Door Daan de Wit

In het lichaam van Pim Fortuyn zijn kogels gevonden van een verschillend kaliber. 

Naast de 9mm-kogels uit het wapen van Van der G. is er ook een 5.66mm-kogel gevonden in het lichaam van Fortuyn. Dit staat in een kopie van een KLPD-rapport dat door een klokkenluider is overhandigd aan Ine Veen die deze gegevens heeft gecontroleerd en verwerkt in haar boek Moord namens de 'Kroon'?. Volgens Veen blijkt hieruit dat een tweede schutter Fortuyn heeft beschoten. Over het boek en de conclusies heb ik gesproken met Jean Thomassen, de partner van Veen die op de hoogte is van de inhoud van het boek. Veen geeft geen interviews.

Op zondag zes mei, vijf jaar na de moord op Pim Fortuyn, wordt het eerste exemplaar van het boek 'Moord namens de 'Kroon'? [PDF] overhandigd aan professor Bob Smalhout die morgen over het boek een artikel zal publiceren in de Telegraaf. Het boek is geschreven door kunstenares Ine Veen die zich zegt te baseren op feiten die het resultaat zijn van jarenlange research en het laten uitvoeren van contra-expertise.

In het boek wordt ingegaan op diverse complottheorieën rondom de moord op Fortuyn, waaronder die betreffende het Mishima Cyber Command, een organisatie die zich voordoet als een ondergrondse Japanse onderzoekscel, maar waar volgens Veen minimaal twee leden van de AIVD en de CIA achter schuilgaan. Een van de theorieën van het cybercommando MCC wordt door Veen nieuw leven in geblazen met behulp van een rapport van een klokkenluider en door Veen geïnitieerd onderzoek: Volkert van der G. was mogelijk niet de enige schutter. Een theorie over een tweede schutter suggereert dat deze bekend was met de moordplannen van Van der G., deze doorgang heeft laten vinden, zich er middels een aantal professionele schoten van heeft verzekerd dat de moord succesvol zou zijn en dat Van der Graaf ervoor verantwoordelijk zou worden gehouden. Het zou gaan om een Syriër met de naam Abu Fatah die vervolgens in een blauwe BMW geëscorteerd door de politie naar Schiphol werd gebracht, een theorie van het MCC die al een jaar na de moord op Fortuyn bekend was.

Op basis van haar bevindingen houdt schrijfster Ine Veen het voor mogelijk dat Pim Fortuyn door twee mensen is beschoten. Meerdere getuigen hoorden twee schoten en zagen pas daarna hoe Van der G. een aantal schoten loste op het lichaam van Fortuyn. Fortuyn zou daarbij in de bovenkant van zijn hoofd zijn geraakt terwijl aan de onderkant van zijn hoofd vervolgens geen grote wonden waarneembaar zijn. Volgens Veen blijkt hieruit dat er of met een licht kaliber is geschoten (lichter dan dat van de Firestar waarmee Van der G. schoot) of dat de hoofdwond niet het gevolg is van een schot dichtbij, dus op afstand gelost door iemand anders dan Van der G. Beide mogelijkheden suggereren volgens Veen dat er een tweede schutter is geweest die voorafgaand of tegelijkertijd met Volkert van der G. heeft gevuurd op Fortuyn.

Volgens Veen heeft deze tweede schutter mogelijk op het nabijgelegen elektriciteitshuisje gelegen en heeft deze daarna mogelijk het elektriciteitshuisje geopend teneinde de slagbomen te saboteren, waardoor de ambulance niet snel bij Fortuyn kon komen. Deze theorie was, op de sabotage van de slagbomen na, eind 2002 al te lezen op de webpagina's van het mysterieuze cybercommando. Het online rumoer rondom deze organisatie of wat het ook was, ging uit als een nachtkaars toen bleek dat alle beloftes uitbleven over te leveren bewijzen.

Tweede complot

Veen houdt rekening met een tweede complot, dat draait rond de 'green bricks'. Jaarlijks zou in Europa 13 miljoen ton kankerverwekkende stoffen uit vliegas niet worden vernietigd, maar worden verwerkt in zogenoemde 'green bricks' en in geïmpregneerd hout dat vervolgens via de verkoop bij consumenten zou belanden. Een document van twee kilo hierover samengesteld door Ad van Rooij, de man achter de website SDN.nl, zou aan Fortuyn zijn gestuurd vlak voor zijn dood. Eerder had Van Rooij dit pakket al aangeboden aan twee 'verslaggevers' voor het hierboven genoemde cybercommando, toen die bij hem op bezoek kwamen, zo bleek uit een telefoongesprek dat ik had met Van Rooij. Volgens Van Rooij zijn de verslaggevers geen verslaggevers, maar twee mensen die schuilgaan achter het Mishima Cyber Command, te weten Marco Waterring van de AIVD (die zichzelf zou hebben voorgesteld als Hans Vermeulen -foto- en volgens sommige bronnen eigenlijk Jan Peter Mante heet, die zichzelf ook wel Yuri Rosenbaum noemt en een Japanse vrouw heeft) en ene Allan Weaver van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Rapport 2 verschillende kalibers

Een van de opstellers van het rapport over de twee verschillende kalibers dat aan Veen is overhandigd door een klokkenluider, is volgens Veen ene meneer Vermeulen. De vraag is nu of er een relatie is tussen deze naam en de persoon van Waterring. Een andere vraag is of Waterring (deels) schuilgaat achter het cybercommando. Onduidelijk is ook nog of het cybercommando een manier is om als klokkenluider officiële informatie naar buiten te brengen of dat het een desinformatiecampagne betreft.

De moord op Fortuyn zou moeten hebben voorkomen dat de aanstaande premier iets met de informatie over de green bricks zou gaan doen. Een andere theorie over de moord op Fortuyn is dat Fortuyn het slachtoffer is geworden van een samenspel tussen Amerikaanse en Nederlandse belangen in het JSF-project: Fortuyn zou als premier een onberekenbaar, mogelijk zelfs negatief element zijn bij het realiseren van Nederlandse deelname aan de ontwikkeling, bouw en afname van de Joint Strike Fighter.

Transcript van het interview met Jean Thomassen.

Het transcript is verzorgd door Trudie Beverloo en Pieter Navis.


Daan de Wit: Het is 29 april 2007. Mijn naam is Daan de Wit. Aan de lijn met Jean Thomassen. Uw vriendin Ine Veen gaat 6 mei een boek uitbrengen over Pim Fortuyn. Wat kunt u er over vertellen?

Jean Thomassen: Daar kan ik heel kort over zijn. Het is het meest gedetailleerde boek dat er ooit over Pim Fortuyn geschreven is en ik heb ook kunnen ontdekken dat dit het allerdikste boek over Pim Fortuyn is. En u kunt het zo gek niet bedenken omtrent het leven van Pim Fortuyn, of het staat in dit boek. Ik wist van het bestaan van DaanSpeak af en ook van alle informatie die daar op stond [over de moord op Fortuyn]. Een heleboel van die informatie is dus ook gebruikt en verwerkt in het boek. Het is het meest complete boek; alles wat men zich kan bedenken staat er in.

Daan de Wit: Dus u hebt wel iets gehad aan de site?
Jean Thomassen: Ja. Ik vond het een heel interessante website.

Daan de Wit: Laten we het dan nu over de feiten van het boek hebben. Vanwaar de titel?
Jean Thomassen: De titel - dat moet ik er even bij vertellen - is eigenlijk iets dat uit de hoek van de uitgeverij komt, want Ina had eigenlijk een heel andere titel in gedachten. Die zat meer te denken aan een titel als 'De tweede schutter'. Maar de uitgever vond dat het de lading van het boek niet dekt, want het boek gaat over het ultieme leven van Pim Fortuyn. En Moord namens de 'Kroon'? is dus de nieuwe titel geworden.

Daan de Wit: Maar er staat een vraagteken achter...
Jean Thomassen: Ja, want over dat 'Kroon' moet ik iets uitleggen. Met de kroon wordt de elite bedoeld die boven ons gesteld zijn, zoals Pim Fortuyn dat zo mooi kon zeggen. En de elite zijn alle politici, zakkenvullers en graaiers waar je dus iedere dag de krant over vol ziet staan. Dat is dus eigenlijk de elite die er voor gezorgd heeft dat Pim Fortuyn er niet meer is.

Daan de Wit: De titel van Ine Veen is wat ik begrijp wel de kern van het boek. De kern is wat mij betreft ook dat er sprake zou zijn van een tweede schutter. Wat kunt u daar over vertellen? Hoe is zij daar toe gekomen?

Jean Thomassen: Nou laat ik dit even in het kort vertellen. Ine is afkomstig uit een familie waar ook de politiek belangrijk is. Haar oom professor dokter Johan Wilhelm van Hulst is een van de oprichters van het CDA en die heeft geloof ik 25, 30 jaar als senator in de Eerste Kamer gezeten; hij is onder andere fractievoorzitter geweest. Daar komt de belangstelling voor politiek van Ine een beetje vandaan. Een heleboel mensen uit het politieke wereldje kennen Ine, want ze is vroeger – dat weet niet iedereen – actrice geweest en balletdanseres. In de politieke wereld kreeg men te horen: Ine Veen heeft ook belangstelling voor de politiek. Dat heeft er toe geleid dat een paar mensen haar benaderd hebben tijdens de verkiezingen of ze niet op de lijst wilde staan. Dat wilde Ine beslist niet, want dat ging haar toch een beetje te ver. Maar door deze contacten kwam ze in contact met allemaal mensen die iets van Pim Fortuyn wisten. Op een gegeven moment kreeg ze van alles en nog wat toegestuurd. Allerlei rapporten waarvan ze zei: die ken ik niet. Ine heeft alle boeken die van Pim Fortuyn zijn en alle boeken over Pim Fortuyn in de kast staan. Die weet eigenlijk alles wel terug te vinden, ook van alles dat er gezegd wordt. Op een gegeven moment is ze gestuit op een paar rapporten. Daar is sprake van twee verschillende soorten munitie die gebruikt zijn. Dat gaat natuurlijk een beetje moeilijk als er maar één schutter is.

Daan de Wit: Ja. Wat ik begrepen heb, is dat er in het boek staat dat er in het lichaam van Fortuyn kogels zijn gevonden van twee verschillende soorten kalibers. Maar hoe hard is dit? Want dit zou natuurlijk groot nieuws zijn.
Jean Thomassen: Ik zal je zeggen, dat is een vraag waar ik mij erg over verbaas. Want in het boek kunt u dus over alle rapporten lezen; er is bijvoorbeeld een forensisch rapport en er is een pathologisch rapport. En als u nu dus als leek – ik neem maar even aan dat u ook een leek bent op dat terrein - een pathologisch rapport leest, dan is dat allemaal wel leuk en aardig. Maar waar het eigenlijk in de kern om gaat in zo'n rapport snappen we niet. Nou is Ine zo eigenwijs geweest. Ze heeft voor alles in het verhaal van Fortuyn gezocht naar experts. Ze heeft ook een expert benaderd en daaraan gevraagd: Hoor eens meneer, wat gebeurt er als iemand door zijn kop wordt geschoten? Die man gaat naar een pathologisch laboratorium toe en wat doen jullie dan? Gaan jullie zijn hoofd openmaken, halen jullie de hersenen eruit?

En toen kreeg ze tot haar stomme verbazing te horen: 'Een kogel in je hoofd, dat hebben we al 2500 keer meegemaakt. De literatuur staat er bol van. Dat laten we meestal zo zitten. Er worden wel eens botfragmentjes uit gehaald uit zo'n wond om te kijken wat daar nou precies mee aan de hand is. Maar echt de kogel er uit halen gebeurt niet.' Ine is nog een stap verder gegaan. Ze is gaan zoeken of er soortgelijke aanslagen zijn geweest en heeft een geval teruggevonden van iemand die met een pistool in Amerika door zijn kop is geschoten aan de bovenkant. Wat krijg je dan te zien, als je dat op precies dezelfde manier doet als bij Pim Fortuyn gebeurd zou zijn? Dan ligt de onderkant van zijn hoofd eraf. En dat is vreemd genoeg bij Pim Fortuyn niet gebeurd.

Opmerking: Zeer opvallend is dat de verhoudingen op de foto's van Pim Fortuyn met de personen in het lichtblauwe pak niet kloppen.

In het lichaam van Pim Fortuyn zijn kogels gevonden van een verschillend kaliber. Naast de 9mm-kogels uit het wapen van Volkert van der Graaf is er ook een 5.66mm-kogel gevonden in het lichaam van Fortuyn
In het lichaam van Pim Fortuyn zijn kogels gevonden van een verschillend kaliber. Naast de 9mm-kogels uit het wapen van Volkert van der Graaf is er ook een 5.66mm-kogel gevonden in het lichaam van Fortuyn

Daan de Wit: Want hier is het uitgangspunt dat Fortuyn van boven in zijn hoofd is geraakt?
Jean Thomassen: Ja. Van boven en aan de zijkant in zijn hoofd. Want er zitten in zijn hoofd twee kogelgaten.

Daan de Wit: En is dat niet gewoon gebeurd omdat hij misschien door zijn knieën zakte en toen dus van boven is geraakt door een staande schutter?
Jean Thomassen: Nee. Het leuke is als u het boek zou lezen is, (dat moet iedereen die er in geïnteresseerd is eigenlijk doen) dat het duidelijk wordt dat Ine alle rapporten en alle verklaringen van mensen die er zijn, heeft uitgevlooid. Dan kom je toch tot een heel wonderlijk iets als je alle feiten naast elkaar legt. Je krijgt dan de situatie dat iedereen twee schoten heeft gehoord en pas toen eigenlijk lette op wat Volkert van der Graaf stond te doen. En die ging toen schieten. En die hebben ze toen zien schieten. Maar die eerste twee schoten zijn een heleboel mensen ontgaan en wat daar nou precies gebeurd is. En dat staat beschreven in de officiële rapporten.

Daan de Wit: En die eerste twee schoten zouden dan zijn gekomen vanaf boven, waardoor die kogelgaten boven in het hoofd van Fortuyn zaten? En dit zou dus niet gedaan kunnen zijn door van der Graaf?
Jean Thomassen: Nee. Zoals het voorgesteld wordt zoals het gegaan zou zijn volgens de officiële lezing in de kranten - daar ga ik maar eventjes van uit - die lezing die klopt niet. En dat kan iedereen u vertellen die iets weet van munities en van schieten. Ine is zo eigenwijs geweest om al die mensen eens te gaan natrekken en eens navraag te doen. Wij hebben bijvoorbeeld een heel leuk verhaal. Dat pistool van Volkert van der Graaf, daar heeft Ine de hele geschiedenis van achterhaald vanaf het moment dat het ding in de fabriek in elkaar werd gezet tot het moment dat hij het ging gebruiken. En dan duiken dus dingen op, wat je nooit hebt geweten. Want het is niet zo maar een pistool, maar een besmet pistool en daar zijn allerlei toestanden mee uitgehaald. Dat heeft ze dus allemaal kunnen terugvinden. En in een van die officiële rapporten staat dus ook dat er bij Fortuyn sprake is van twee soorten munitie. Dat vindt Ine niet, dat komt niet zo maar uit de lucht vallen. Dat staat in een officieel rapport; dat er 9mm is gebruikt en 5.6mm. Ine heeft een wapenexpert ingehuurd om eens te vragen hoe het werkt. Hoe zit dit allemaal?

Daan de Wit: Maar je hoeft geen wapenexpert te zijn om te weten dat er uit een pistool niet twee verschillende kogels met een verschillend kaliber kunnen komen. Dat weet ik ook wel. Dat is natuurlijk heel vreemd, dat het in een officieel rapport staat en dat wij dat nu nog niet weten. Dus hoe kan het? Is dat wel een echt officieel rapport? Hoe zit het verhaal in elkaar?
Jean Thomassen: Ja, dat is een strikt geheim rapport.

Daan de Wit: Hoe komt zij daar dan aan?
Jean Thomassen: Dat heeft zij toegestuurd gekregen. Het is echt een officieel rapport. Het is geen fake ding.

Daan de Wit: Het is dus een insider geweest die het rapport naar haar heeft gestuurd?
Jean Thomassen: Ja, gekopieerd. Het is niet het origineel, maar de kopie ervan. Het is een heel dik rapport.

Daan de Wit: En heeft ze gecheckt dat het echt een officieel rapport is?
Jean Thomassen: Ja, ja, ja, ja. Want om even verder te praten, bij de Telegraaf is men ook bekend met dat rapport. Men weet dat het rapport bestaat.

Daan de Wit: Oh? Sinds wanneer?
Jean Thomassen: Ik heb de indruk dat ze al een tijdje weten van dat rapport.

Daan de Wit: En waarom schrijft de Telegraaf daar niet over? Dat is goed voor de verkoop.
Jean Thomassen: Ik heb een boek geschreven over de kunsthandel, dat je besodemieterd wordt op de TEFAF. Daar zou de Telegraaf over gaan schrijven. Dat hebben ze bij nader inzien toch maar niet gedaan. Maar toen hoorde ik van insiders dat het misschien te maken had met het feit dat de TEFAF ook nog een grote adverteerder is.
Daan de Wit: Ja, maar dat verhaal gaat dan niet op bij Ine Veen.
Jean Thomassen: Als u de Telegraaf van de week gelezen hebt, daar stond een stukje in over de computer van Pim Fortuyn waar gegevens gewist waren. Jolande van der Graaf heeft dat geschreven. Dat is gebaseerd op een uitspraak in Ine's boek. Want in Ine's boek staat dat al. Die computer is destijds meegenomen en is half gesloopt teruggekomen. Nu komt Martin Fortuyn opeens met de opmerking dat er een gedeelte van is afgewist. Natuurlijk hebben ze dat gedaan. Dat wist Ine al vijf jaar, dat staat ook precies in het boek beschreven. Ook wat ze te zoeken hadden in dat huis. Want ik weet dat er een inval is geweest nadat Fortuyn was overleden. [Zie ook de paragraaf De nachtelijke huiszoeking in de woning van Fortuyn in het rapport over de moord op Fortuyn door de commissie Van den Haak]. Toen wilde de recherche of de inlichtingendienst zo nodig in dat huis rondkijken. Dan kun je je afvragen: wat moesten ze daar dan? Dat kun je allemaal in het boek lezen.

Daan de Wit: Maar laten we nog even naar die schutter gaan. Want dat vind ik toch wel een heel belangrijk punt. Ik begrijp dat in het boek staat dat er vanaf het elektriciteitshuisje zou zijn geschoten. Nou zijn er in 2002 al verhalen geweest van de tamelijk exotische, vreemde Mishima Cyber Command en die zou dat ook al hebben beweerd. En wie of wat dat Command was, dat is nooit echt goed bekend geworden.
Jean Thomassen: Dan moet je het boek van Ine even lezen. Het staat er helemaal in. Het commando is helemaal uitgevlooid.

Daan de Wit: Het zou een soort Japans commando zijn, maar later kwamen er ook berichten dat er mensen van de AIVD en de CIA in zaten. Wat kunt u er over vertellen?
Jean Thomassen: Er zitten helemaal geen Japanners in. Het is gewoon een enorme grapjas die dat bedacht heeft. Er is sprake van mevrouw Linda T., die mevrouw heb ik zelf nooit gezien. Er zitten dus een paar Nederlandse journalisten in dat Mishima Cyber Command. En een van die mensen is duidelijk een spion. Ine heeft nog een foto van die man achterhaald, die staat ook in een boek.

Daan de Wit: Toentertijd vond ik dat commando zo raar, dat ik bijna niet wilde opschrijven. Voor de volledigheid heb ik het toen toch maar gedaan. Wat is jullie mening over dat commando? Wat stelt het voor? Is het een soort uit de hand gelopen kunstproject of wat is het?
Jean Thomassen: Nee. Ik denk dat er een aantal mensen zijn die een beetje last van hun geweten hebben gehad. Ze dachten: er gebeuren zulke gekken dingen in ons land, daar moeten we toch eens een keer een beetje ruchtbaarheid aan geven.

Daan de Wit: Mensen met verstand van zaken?
Jean Thomassen: Mensen met verstand van zaken, want Ine heeft al die sporen uitgevlooid. Het wonderlijke is dat u een paar puzzelstukjes te zien krijgt. Niemand heeft een idee waar het over gaat. Het is net als met die film van Theo van Gogh. Als je die voor de eerste keer ziet en je kent alleen het verhaal van de moord op Pim Fortuyn uit de krant en vervolgens zie je dan die film van Theo van Gogh. Dan heb je geen idee waar het over gaat. Dan denk je - is dit een andere film? Is dit iets heel anders?
Daan de Wit: Maar nog even in het kort. Is dat commando nou belangrijk of is het niet belangrijk?
Jean Thomassen: Ik vind eerlijk gezegd niet zo belangrijk. Het enige wat die mensen gedaan hebben is duidelijk maken dat er iets aan de hand is. Dat zouden we eigenlijk moeten uitzoeken. Het is gebleken dat de mensen die zich achter dat Mishima Cyber Command verschuilen een aantal spionnen zijn.
Daan de Wit: Maar noem ze eens bij naam.
Jean Thomassen: Meneer Vermeulen zit er in.

Daan de Wit: En dat is een AIVD'er?
Jean Thomassen: Dat is een spion van de AIVD.

Daan de Wit: En er zit ook nog een Amerikaan in?
Jean Thomassen: Er zat ook nog een Amerikaan in, meneer Weaver als ik het me nog goed herinner dat hij heet.

Daan de Wit: Allen Weaver en verder?
Jean Thomassen: Ine heeft dus een foto van die Vermeulen, en er is iets wat wij helaas niet hebben kunnen uitvissen, maar wat ons toch in uitermate intrigeert, dat is namelijk, er is ook nog bij het onderzoek, bij dat geheime rapport, is ook een mijnheer Vermeulen betrokken en die wordt dus als mijnheer Vermeulen vernoemd, als één van de mensen die dat rapport heeft opgesteld. Wij hebben ons altijd afgevraagd, zou dat dezelfde Vermeulen zijn, deze mijnheer Vermeulen.

Daan de Wit: Het typische aan dat maffe Mishima Cyber Command was dat het hele verhaal als een nachtkaars uitging, omdat ze veel beloftes deden en die kun je nu nog online kunt vinden, maar die zijn nooit ingelost. Allemaal videobeelden die er zouden komen, dus dat deed niet erg goed aan de geloofwaardigheid van dat commando.
Jean Thomassen: Nee, maar laten we zeggen, er zijn meer van dit soort toestanden geweest, bijvoorbeeld ook rond de zaak van Kennedy zijn allemaal zoveel merkwaardige theorieën geweest.
Daan de Wit: Ja, maar die theorieën die door het commando toen in die tijd naar buiten werden gebracht, die worden eigenlijk in het boek van Ine Veen overgenomen, zoals bijvoorbeeld die schutter van het elektriciteitshuisje, dat was ook al door het Mishima Cyber Command opgeschreven.
Jean Thomassen: Maar laat ik zeggen dit boek wat Ine geschreven heeft is eigenlijk wereldnieuws wat hierin staat, want ze heeft al deze dingetjes helemaal uitgekloven, wat er dus was en wie er achter deze dingen allemaal zaten. En het is dus zo, Ine zelf heeft, als je dus een goede schrijver bent, is dat dus je vak, vind ik, Ine heeft alles wat er over Fortuyn te melden is, ook over die moord, ook over die complottheorieën, heeft ze dus in dat boek vermeld en dat heeft ze dus uitgezocht om te controleren waarom klopt dit wel en waarom klopt dit niet.

Daan de Wit: Maar wat klopt er dan wel? Dat Mishima Cyber Command had ook al gezegd over een tweede schutter op dat elektriciteitshuisje. Zij zegt dat nu ook, klopt dat dan wel?
Jean Thomassen: Maar u moet het even zo zien. Hoe verklaart u dat er twee soorten kogels zijn, terwijl er maar één schutter is? Dan ga je toch nadenken, wat zijn dan de mogelijkheden, dat er misschien een tweede schutter geweest is. En dan komt dus dat verhaal van dat Mishima Cyber Command naar voren, want dat is dus geen geheim, dat heeft op het internet gestaan, ik meen dat jullie daar ook veel over geschreven hebben en dat is dus de plicht vindt Ine om dat ook te melden, dus dat verhaal staat er ook in en ook wordt vermeld, waarom sommige details wel kloppen en sommige details niet kloppen. Er is bijvoorbeeld ook een mijnheer geweest in Breda, die heeft Volkert van der Graaf gezien op de dag dat Fortuyn daar een lezing hield. En dat stond ergens in een krantenbericht. Ine heeft net zo lang zitten graven tot ze die man te pakken had. En die man beweert dus bij hoog en bij laag, 'Ja, ik heb hem daar gezien met twee andere mannen.

Daan de Wit: Ja, wanneer, hoe bedoelt u, waarom is dit belangrijk?
Jean Thomassen: Op zes mei zelf heeft Pim toch in Breda een lezing gehouden. En er is dus een keer een mijnheer geweest, die beweerde, dat hij daar op de parkeerplaats Volkert van de Graaf met twee mannen heeft gezien. Eén van die mannen was dus een buitenlander, beetje zo'n Syrisch type. En er zijn in het boek zelf toch lijntjes, dat je zegt, ja, hier is toch veel meer aan de hand.

Daan de Wit: Ja, maar dat Syrische type komt je ook al weer terug bij het Cyber Command.
Jean Thomassen: Ja maar, Ine heeft dat even doorgezaagd, u moet dat boek toch echt even helemaal lezen, wat er allemaal over die Syriër te melden is.

Daan de Wit: Want wat is het verhaal dan van die zogenaamde Syriër?
Jean Thomassen: Dat is te ingewikkeld om dat één, twee, drie te vertellen…..

Daan de Wit: Is dat mogelijk de tweede schutter dan?
Jean Thomassen: Die heeft er ook mee te maken, ja.

Daan de Wit: Het klinkt een beetje vaag.
Jean Thomassen: Het boek is 405 pagina's en dat kun je niet even in twee minuten door de telefoon vertellen, dat snapt u natuurlijk zelf ook wel.

Daan de Wit: Vertel eens het verhaal van de green bricks, hoe zit dat in elkaar?
Jean Thomassen: Het verhaal van de green bricks. Dat is ook een theorie, dat is ook een weg, die je kunt bewandelen, dat staat ook in het boek helemaal vermeld. Maar dan zou ik zeggen, dan moet je Ad de Rooij even bellen, die weet daar alles van.

Daan de Wit: Ja, maar die had gezegd, green bricks zijn samengeperste pakken, wat was het ook alweer, chemische troep. Hij had een kilo aan papier, aan informatie overhandigd aan weer die zelfde Allen Weaver en die Vermeulen, toch?
Jean Thomassen: Ja en nu is Ine zo eigenwijs geweest, die heeft die mijnheer Ad de Rooij gebeld en gezegd, 'Wat heb jij die mensen toegestuurd' en die kreeg dus vervolgens ook dat pakket.
En die pakketten, dat pakket is aan Pim Fortuyn gestuurd en dat is om onverklaarbare redenen, ik geloof, drie weken onderweg geweest en toen Pim dus vermoord was, werd het na de 22e afgeleverd aan het Palazzo en een ander pakket ging naar Hans Smolders, die had het in de kast gestopt in de Tweede Kamer en die kwam de volgende dag kijken en toen bleek dat het pakket gestolen was. Dus dat was heel interessant voor Ine om dat te gaan navragen, waar gaat dat dan over? En ze heeft dus dat hele pakket gekregen en dat is ook één complottheorie, de green bricks, die staan er ook in vermeld.

Daan de Wit: Wat is nou de conclusie van mevrouw Veen zelf over alle theorieën die er zijn? Jean Thomassen: Als ik heel eerlijk ben, ze heeft daar geen conclusie over. Een heleboel mensen denken, ze staat met de vinger te wijzen, van die heeft het gedaan of die heeft het niet gedaan. Het is een ontzettend goed boek, ik kan het beoordelen, want ik heb wel 's meer boeken geschreven. In dit boek mag de lezer uit een aantal theorieën kiezen, wat hij denkt, die dat gedaan kan hebben of wie er achter zit.

Daan de Wit: Maar het is kennelijk niet helemaal duidelijk, honderd procent, dat er maar één conclusie is voor het boek?
Jean Thomassen: In Nederland kun je niet meer alles zeggen. De eerste versie van het boek, dat Ine gemaakt heeft, daar stonden dus alle namen gewoon keurig in en de uitgever zei, Ja, hoor 's even, daar gaan we de grootst mogelijke problemen mee krijgen. En toen zijn er een paar juristen geweest, die hebben dat boek dus even gelezen en die zeiden, Ine, dit moet eruit en dat moet je anders formuleren en dit moet je anders formuleren, want zo is dat nu eenmaal in Nederland. Als je het ergens niet mee eens bent, kun je naar de rechter stappen. Maar als het dus om een dergelijk belangrijk boek gaat, moet je dus oppassen, dat je niet meteen twintig of dertig processen aan je broek krijgt.

Daan de Wit: Maar we zijn nu een interview aan het doen, wat zijn dan de dingen die niet in het boek zijn gekomen? Die het niet hebben gehaald?
Jean Thomassen: Laat ik zeggen het oorspronkelijke manuscript, dat er was zat ergens tegen de 700 pagina's aan en toen heb ik ook tegen Ine gezegd, dat moet je niet doen, want dat leest geen hond meer. Dit boek is nu 405 pagina's, zo vreselijk compact, dat laten we zeggen, elk stukje, alles waar ik het nu over heb, kunt u ergens terug vinden, er staan referenties bij, er staat waar het vandaan komt, op welke rapporten het gebaseerd is, op welke uitspraak van wie. En wat dat betreft, als u dan die andere boeken over Pim Fortuyn of over de moord op Pim Fortuyn leest, ja sorry, maar het merendeel vind ik gewoon bagger, dat kan zo de vuilnisbak in.

Daan de Wit: Bij die twee kogels, die twee verschillende kogels, die in het lichaam van Fortuyn zijn gevonden, is het verhaal, dat er een tweede schutter is. Is er ook verder nog informatie, die dat bevestigt, dat er ook inderdaad echt een tweede man is geweest?
Jean Thomassen: Ik vind dat eigenlijk heel humoristisch, dat juist u dat vraagt, want u weet donders goed, wat er nog allemaal verder daar gebeurd is, dat er mensen zijn, die een auto gesignaleerd hebben, een blauwe BMW en dat er een escorte voor en achter was. Maar dat staat allemaal in dat boek. U kunt het echt zo gek niet bedenken of alles wat u over de zaak Fortuyn te binnen schiet, kunt u in dit boek terug vinden.

Daan de Wit: Ik ga het zeker lezen. Ine Veen, als je dat opzoekt op internet en dat kan u weten, want het is uw vriendin, dat is een kunstenaar, een kunstenaarstype en niet bepaald een rechercheur, zou je denken. Toch heeft zij enorm veel spitwerk verricht en dat is een beetje moeilijk te rijmen. Hoe moet ik dat zien?
Jean Thomassen: Laat ik u dat vertellen. Ine was 50 jaar, toen ze dus voor het eerst hoorde, dat ze niet de dochter van Kees Veen was, maar van Gerard van Hulst. Nou had ik nog nooit van Gerard van Hulst gehoord, maar we zijn iemand gaan opzoeken, dat was de eerste leuke bejaarde, die ik ben tegengekomen, die man stond bomen te zagen, die moest de volgende dag naar Bulgarije, want hij wilde even een paar fresco's fotograferen, daar ging hij een lezing over houden. Die man had een privémuseum gehad, die mand heeft duizend concerten gedirigeerd, onder andere ook in het Concertgebouw. Hij was componist, hij is schrijver, hij heeft 26 boeken geschreven en Ine zei, Pappa, ik schilder. Oh kind, verbeeld je niks, dat doe ik ook, ik heb nog met Karel Appel geëxposeerd. En toen kwam dus het gesprek over de familie, oom Johan, Johan Wilhelm van Hulst, is dus iemand, die 25, 30 jaar senator van de Eerste Kamer was, die is adviseur van koningin Juliana geweest, hij was één van de leden van de chefs van Staven, één van de oprichters van het CDA. Die man heeft zoveel boeken geschreven, dat hij het maar niet meer bij heeft gehouden. Zelfs op zijn 96e komt er nog een boek van die man uit. En ja, die heeft dus in de oorlog ook nog achthonderd joodse baby's helpen redden, bij de crèche van de Hollandse Schouwburg. En het leuke is, die man vindt alles zo gewoon en dat is dus een familietrekje van die van Hulsten, want Ine is ook net zo.
Het leven van Ine is niet gewoon. Er is vorig jaar een boek over verschenen, daarom heeft ze ook een onderscheiding gekregen, want 50 jaar geleden, want vorig jaar was het 50 jaar geleden, dat ze dus naar Duitsland vertrok en ze is daar balletdanseres geweest. Nou zijn er wel meer mensen in Nederland balletdanseres, maar die hebben niet voor de Sjah van Perzië gedanst en ook niet voor prins Rainier en Gracia, dat heeft Ine dus wel gedaan.
Maar Ine werd ziek en die ging dus in Duitsland bij het toneel, wat ik trouwens heel bijzonder vind, want ze is dus een opleiding gaan volgen aan een Duitse academie. En ze heeft in recordtijd daar dus het diploma Schauspielerin gehaald en ze heeft dus in Duitsland veertig grote rollen gespeeld met alle grootheden van haar generatie, zoals Maria en Maximilian Schell, wat nu wereldsterren zijn. En ze is dus op een gegeven moment ontdekt door een Nederlandse regisseur, Karl Guttmann. Een hele beroemde regisseur, want dat is de eerste regisseur geweest die het Dagboek van Anne Frank op de planken bracht, ik meen in 1948 of 1949 of zo. En daar is die man wereldberoemd mee geworden en die man werd dus op een dag gebeld door een Duitse collega, die zei…..

Daan de Wit: Maar wacht even, dit schetst de carrière van een kunstenaar en niet van een onderzoeksjournaliste en al helemaal niet van iemand, die voor elkaar weet te krijgen, wat het hele politiecorps, zal ik maar zeggen, waaronder rechercheurs, niet voor elkaar hebben kunnen krijgen, namelijk diepgaand onderzoek naar de moord op Fortuyn. Hoe kan dat?
Jean Thomassen: Nou, Ine is gewoon een hele bijzondere, unieke vrouw. En alles waar Ine mee begint, ik zou u adviseren, kijkt u eens op de website. Ine is met een Anna-Pavlova tentoonstelling gekomen, ze wilde een tentoonstelling organiseren, ik ben zelf ook schilder. Toen zei ze tegen mij, we gaan een tentoonstelling over Anna Pavlova organiseren. Dat is niks bijzonders, iedereen kan een tentoonstelling organiseren, maar als u weet, wat dat heeft uitgehaald. Precies toen de Golfoorlog uitbrak, hebben de ambassadeurs van Engeland en de ambassadeur van de USSR besloten om de oorlog even de oorlog te laten en even naar de tentoonstelling van Ine Veen te gaan over Anna Pavlova, want die moest even geopend worden. De foto staat trouwens op de website, want anders denkt u van, H é, dat is een wonderlijk verhaal. Maar dat heeft tot gevolg gehad, dat daar een enorme explosie van de pers geweest is. Ine is in alle buitenlandse kranten geweest en ze is zelfs geïnterviewd door CNN, er is een boek uit ontstaan, er zijn een paar reizende tentoonstellingen uit ontstaan en een enorme rel over die as. Die as moest dus op een gegeven moment terug naar Rusland en de perschef van Margaret Thatcher, die werd dus naar Nederland gestuurd om even met Ine Veen te praten over de as van Anna Pavlova. Dat is toch wel heel apart, hè, dat maakt toch niet iedereen mee. En dat is dus typisch iets, ja, als Ine ergens aan begint en zich ergens in vastbijt, dan ontstaan er allemaal van dit soort toestanden.
Daan de Wit: Dan ontstaat er een boek van 405 pagina's, 6 mei wordt het overhandigd aan professor Smalhout, hè? Gaat het nog wat doen dat boek of gaat het als een nachtkaars uit? Wat denkt u zelf?
Jean Thomassen: Ik denk dat dat boek veel belangstelling zal krijgen, want het is heel explosief, wat er in staat. Ik denk dat daar ook internationale belangstelling voor gaat komen. Want dit is niet zo maar een boek, dit is niet het 43e boek over Pim Fortuyn, het is HET boek over Pim Fortuyn.

Daan de Wit: Nog even voor de goede orde, ik heb met u gesproken en niet met mevrouw Veen, omdat mevrouw Veen niet een interview wil doen, hè? Met niemand niet...
Jean Thomassen: Klopt. U moet er ook even bij vertellen, mevrouw Veen wordt dit jaar 70 en dit boek heeft een paar jaar van haar leven gekost om dit te schrijven, want dit is natuurlijk een enorme klus, dit is niet zo, ik ga even zitten, ik ga even een boek schrijven, want dat is ook weer iets met haar collega's. Als je bijvoorbeeld bij het toneel bent geweest en je gaat je eerste boek schrijven, dan gaat dat gegarandeerd over het toneel. Nou, Ine wilde daar helemaal niks over schrijven, want dat ze heeft ze achter zich gelaten en is nu aan iets nieuws bezig, want ze wou dus een boek schrijven. Ik zou zeggen tot ziens en ik hoop je te zien op 6 mei.

In het Belang van Limburg staat hierover geschreven (https://www.hbvl.be/cnt/aid859350):

AD VAN ROOIJ OVER DE GEVAREN VAN ARSEENZUUR EN CHROOMTRIOXIDE (CHROOM IV) IN GEIMPREGNEERD HOUT (REEDS 21 JAAR GELEDEN).

Alle ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA) (1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) zijn verantwoordelijk voor de borstkanker van Sylvia Millecam op 44-jarige leeftijd.

Alle ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA) (1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) zijn verantwoordelijk voor de borstkanker van Sylvia Millecam op 44-jarige leeftijd.

Alle ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA) (1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) zijn verantwoordelijk voor de borstkanker van Sylvia Millecam op 44-jarige leeftijd. Voor meer informatie hierover bekijk de volgende video van maart 1993 van Ook dat nog! over Ad van Rooij. Klik daarvoor op de volgende link: https://rumble.com/v4sw06h-video-uit-maart-1993-de-eerste-uitzending-van-ad-van-rooij-over-de-gevaren-.html of bekijk de onderstaande video.

DE EERSTE UITZENDING VAN AD VAN ROOIJ IN 1993 OVER DE GEVAREN VAN GEIMPREGNEERD HOUT, BIJ HET TELEVISIE PROGRAMMA "OOK DAT NOG"

(Bekijk de onderstaande video)

Het Eindhoven dagblad schrijft in hun artikel d.d. 13 september 2000 "Grootste massavergiftiging ooit bedreigt Bangladesh" dat uit onderzoek van de World Health Organisation (WHO) is gebleken, dat arsenicum in grondwater het "doodsgevaar voor de helft Bengalezen" is. 

Betreffend artikel vindt U hieronder bijgevoegd.

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat hetzelfde arseenzuur in het grondwater van Nederland (met een hogere concentratie dan in Bangladesh) voor alle Nederlandse inwoners erg gezond is volgens de Nederlandse inspectie van de Gezondheidszorg?

Het is Jomanda die ervoor heeft gezorgd dat Sylvia Millecam via een Chemokuur niet nog meer "mens dodend gif" heeft binnengekregen. 

Wat de veroorzakende ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA)(1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) haar daarvoor allemaal hebben aangedaan kunt U hieronder lezen:

Els Borst in februari 2002.
Els Borst in februari 2002.

Op 12 augustus 2000 was Jomanda te gast in het televisieprogramma Het zwarte schaap van de VARA

Piet Borst, een zwager van de vermoorde minister Els Borst (D66)(1994-2002) van Volksgezondheid, stelde voor een dubbelblind onderzoek naar de werking van ingestraald water te laten verrichten. 

Jomanda zei in de uitzending hieraan te willen meewerken. Dit onderzoek heeft echter nooit plaatsgevonden. 

In datzelfde jaar werd ze aangesproken door Willibrord Frequin, nadat ze een recept voor het innemen van levertraan, honing en salieblaadjes op haar website had gezet dat zou helpen tegen kanker.

In mei 2001 konden kijkers tijdens een televisie-uitzending op Yorin met Jomanda naar een betaald (0900)-telefoonnummer bellen. Jomanda zou dan via het tv-toestel water dat de kijkers bij de televisie zetten, instralen. De Nieuwe Revu bracht echter aan het licht dat deze uitzending van tevoren was opgenomen. De bellers die in de uitzending kwamen belden niet van thuis uit, maar zaten elders in de studio. De nummers van bellende kijkers werden wel genoteerd. Een volgende aflevering is er nooit gekomen omwille van het bedrog en de tegenvallende kijkcijfers. Het publiek van het tv-programma Kopspijkers van Jack Spijkerman, voormalig collega van Sylvia Millecam, kende Jomanda vanwege haar manier van handelen de 'Vergulde Nachtspiegel' toe.

Sylvia Millecam (1995)
Sylvia Millecam (1995)

De affaire-Sylvia Millecam 

Na de dood van de actrice Sylvia Millecam aan borstkanker in 2001 kwam Jomanda in opspraak vanwege de rol die ze zou hebben gespeeld bij het verloop van Millecams ziekte. Tegen de diagnose van de behandelende artsen in had Jomanda gezegd dat Millecam een bacteriële infectie had opgelopen als gevolg van het laten plaatsen van siliconen borstimplantaten, waardoor deze zich gesterkt had gevoeld in haar besluit om geen chemokuur te ondergaan. Hierdoor zou de dood van de terminale Millecam mogelijk zijn bespoedigd. 

In 2004 deed de Inspectie voor de Gezondheidszorg daarom in deze zaak aangifte tegen Jomanda.

Jomanda zweeg een half jaar (september 2003 - februari 2004), volgens eigen zeggen om in opdracht van Maria boete te doen voor het "doodzieke Nederland". Zij werkte in die periode samen met Emile Ratelband, met wie zij in het land optredens verzorgde.

In oktober 2004 kwam Jomanda wederom in het nieuws door in navolging van Jozef Rulof te beweren dat cremeren pijn zou doen.

Op 3 oktober 2006 besloot het Openbaar Ministerie (OM) de zaak Sylvia Millecam te seponeren en Jomanda samen met vier andere verdachten niet verder te vervolgen. Er zou onvoldoende juridisch steekhoudend bewijs zijn voor de beschuldiging dat Jomanda Millecam ervan weerhield naar de reguliere gezondheidszorg te gaan, omdat Millecam op grond van haar zelfbeschikkingsrecht daarin een eigen keuze had kunnen maken. De Vereniging tegen de Kwakzalverij diende daarop, samen met de Stichting Skepsis en oud-gezondheidszorginspecteur Menso Westerouen van Meeteren, een 'Beklag tegen niet-vervolging' (artikel 12 Sv) in. 

Op 9 april 2008 oordeelde het Amsterdamse gerechtshof naar aanleiding van dit beklag dat Jomanda alsnog strafrechtelijk vervolgd moest worden, omdat ze bij de begeleiding en behandeling van Sylvia Millecam ernstig tekortgeschoten was. In zijn vonnis stelt het hof dat het alternatieve genezers niet vrij staat hun patiënten onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken. Zij moeten hen daarentegen "zo nodig wijzen op de (beperkte) mogelijkheden, effectiviteit en risico's van de diagnose, gebruikte medicijnen of therapie." Is bovendien de doeltreffendheid van een therapie niet deugdelijk aangetoond, dan hebben zij de verplichting dit duidelijk aan hun patiënten of cliënten bekend te maken. Jomanda heeft volgens het hof deze plicht omdat zij zich "voordeed als genezend medium, waar Millecam veel waarde aan hechtte." Het hof was van mening dat Jomanda, door haar ontkenning van Millecams kanker en het niet doorverwijzen van de actrice naar de reguliere gezondheidszorg, haar zorgplicht ernstig had verwaarloosd. 

Het hof verwierp het sepot-argument van het Openbaar Ministerie als zou Millecam op grond van haar zelfbeschikkingsrecht steeds in staat zijn geweest tot een eigen keuze omtrent het al dan niet inschakelen van reguliere artsen, omdat vooral patiënten die te horen krijgen dat zij aan een levensbedreigende ziekte lijden extra gevoelig zijn voor de geruststelling dat zij niets mankeren. "Medische adviezen moeten altijd deugdelijk zijn," aldus het vonnis, want "in die kwetsbare situatie is geen sprake meer van vrije keuze."

Op 30 oktober 2008 ging het proces tegen Jomanda van start. Jomanda verbleef ondertussen in Canada waar ze healings verzorgde.

Op 11 mei 2009 moest Jomanda opnieuw voor de rechtbank te Amsterdam komen. Daags tevoren had ze via haar advocaat laten weten niet te zullen verschijnen, omdat ze bang was dat er iets met of in de buurt van de rechtbank zou gaan gebeuren. De rechtbankvoorzitter M. Diemer liet weten dat haar intuïtie geen zwaarwegend argument was, omdat dat niet kon worden getoetst. Een dag later bekende Ronald ter Heegde, haar voormalig assistent, in televisieprogramma Nova dat Jomanda derden inschakelde om unieke informatie over Sylvia Millecam te krijgen die ze aan Millecam presenteerde als 'doorgekregen te hebben als medium'. 

Op 12 juni 2009 werd Jomanda door de rechtbank te Amsterdam vrijgesproken van medeverantwoordelijkheid aan de dood van Sylvia Millecam. De rechtbank had weliswaar veel kritiek op haar handelwijze, maar meende dat zij niet volledig verantwoordelijk gehouden kon worden voor haar lot. De twee alternatieve artsen die samen met Jomanda terecht stonden zijn volgens de rechtbank wél schuldig aan het opzettelijk benadelen van Millecams gezondheid door haar reguliere medische zorg te onthouden. De rechters achtten niet bewezen dat Jomanda in "overwegende mate" heeft bijgedragen aan de overtuiging van Millecam dat zij geen kanker had, maar een bacteriële infectie. De rechtbank had wel kritiek en poneerde dat Jomanda zich had begeven op het medische terrein waarop zij onkundig is.

In november 2010 moest Jomanda weer voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak. De advocaten van Jomanda voerden zonder succes aan dat het OM een vormfout had gemaakt bij het instellen van hoger beroep. Volgens het Hof was er hooguit sprake van misschien een ongelukkige gang van zaken, maar niet van een zodanig vormverzuim dat dat het stranden van de zaak zou rechtvaardigen. Voor de rechtszaak in hoger beroep trok het Hof in november 2010 zes dagen uit. In december 2010 sprak het Hof Jomanda vrij. Het OM stelde tegen deze vrijspraak in cassatie te gaan.

Op 12 maart 2013 besliste de Hoge Raad dat Jomanda niet schuldig is aan de dood van actrice Sylvia Millecam. Jomanda heeft de actrice geadviseerd artsen te bezoeken en daarmee heeft ze voldaan aan haar zorgplicht. Opnieuw volgde vrijspraak.

 In 2000 kreeg Jomanda de vijftiende plaats in de top twintig van Nederlandse kwakzalvers van de twintigste eeuw van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

 In 2009 vertrok Jomanda naar Canada met haar verloofde. In 2021 werd ze daar bezocht door twee documentairemakers, die los van elkaar, voor Discovery+ en Videoland aan een documentaireserie over haar werkten. Beide producenten kregen echter geen gelegenheid voor een interview. Begin oktober 2021 verscheen op Videoland in vier delen Jomanda - Het Echte Verhaal. Eind oktober 2021 verscheen op Discovery+ de vierdelige miniserie Jomanda: Lady Of The Light, die in januari 2023 ook via HBO Max beschikbaar kwam.

Iedereen die dit hierboven heeft gelezen zal zich het volgende afvragen: hadden de veroorzakende ministers vanaf het kabinet-Lubbers III (CDA, PvdA)(1989-1994) en alle 150 + 75 leden van de Staten-Generaal (vanaf 1991) al het geld dat zij van de belastingbetalende Nederlanders hebben gebruikt voor het voeren van deze strafrechtszaken tegen Jomanda niet beter kunnen gebruiken om alle veroorzakende houtimpregneerbedrijven in Nederland te sluiten. 

Voor meer onderbouw lees hieronder.

ALLE 150 + 75 LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR 'SLUIPMOORDENDE CHEMISCHE GENOCIDE' OP MILJARDEN WERELDBEWONERS

Alle 150 + 75 leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn verantwoordelijk voor de moord op Pim Fortuyn, Julius Vischjager, Pamela Hemelrijk, Annelies en Jos van Rooij en ontelbare andere mensen, omdat zij geen uitvoering hebben gegeven aan de met 148 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen motie van GroenLinks Tweede Kamerlid Wilbert Willems op grond van de door Ad van Rooij aangeleverde informatie.

Voor meer informatie hierover bekijk de volgende (of onderstaande) video van de door het Platform Herstel Rechtsorde op 11 december 2007 aangeboden Petitie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de gevaren van geïmpregneerd hout op crèches en scholen. 

Klik daarvoor op de volgende link: https://rumble.com/v4swk7r-petitie-11-12-2007-aangeboden-aan-2e-kamer-over-gevaren-van-geimpregneerd-h.html, of bekijk de video hieronder.

ALLE 150 + 75 LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR 'SLUIPMOORDENDE CHEMISCHE GENOCIDE' OP MILJARDEN WERELDBEWONERS

(Bekijk en beluister de onderstaande video)

Demoniserende terreur

De grondlegger van deze vanaf 1989 tot op heden (35 jaar lange) voortdurende demoniserende terreur onder de opvolgende Minister-Presidenten Ruud Lubbers (CDA)(1989-1994), Wim Kok (PvdA)(1994 - 2002) en Mark Rutte (VVD) 2010 - heden) – met instemming van de Staten-Generaal – op het op 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) en de onlosmakelijk daaraan verbonden bedrijven Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de enige eigenaar/bestuurder/directeur is; als ook op de politieke partij De Groenen (KvK: 40412264) de afdeling Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad), waarvan A.M.L. van Rooij vanaf 2010 gemachtigd voorzitter is, als ook op alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B..V. en alle overige betrokken geraakte derden (wat alle ruim 7 miljard wereldbewoners zijn) is onmiskenbaar Femke Halsema die van het integere GroenLinks van weleer met daarin rechtschapen Tweede Kamerleden met een heldere geest, zoals Wilbert Willems, onder haar leiderschap (2002-2010) vanuit de politieke partij GroenLinks van de gehele wereld een "Hel op Aarde" heeft gemaakt. 

Het directe gevolg daarvan is "KLIMAAT waanzin" en "COVID-19 waanzin" en "Oekraïne Oorlog waanzin".

BREAKING NEWS!

ALLE MINISTERS VANAF KABINET-KOK II (PVDA, VVD, D66) T/M RUTTE IV (VVD, CDA, D66, CU) ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE MOORD OP PIM FORTUYN, JULIUS VISCHJAGER, PAMELA HEMELRIJK, ANNELIES EN JOS VAN ROOIJ EN ONTELBARE ANDERE MENSEN.

Ad van Rooij en Julius Vischjager.
Ad van Rooij en Julius Vischjager.

Alle ministers in kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA, CU) hebben toegestaan dat het verboden kwikhoudende bestrijdingsmiddel 'Thiomersal' in het Mexicaanse griepvaccin is gebruikt.

Voor meer informatie hierover bekijk de volgende video van Julius Vischjager en Ad van Rooij.

Overtreding Arbeidsomstandighedenwet

Alle Nederlandse bedrijven hebben daarmee in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt U hieronder ingelast blz. 1 uit het wettelijk voorschrift XV-081003 van Philips Medical Systems (Philips Healthcare) te Best, van haar Safety manager Ad van Rooij, waaraan de opvolgende bestuursvoorzitters Gerard Kleisterlee, Frans van Houten en Roy Jacobs van de Koninklijke Philips geen uitvoering hebben gegeven.

Ook bij het toedienen van het Covid 19 vaccin hebben Philips Healthcare en alle andere Nederlandse bedrijven de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. De gevolgen daarvan met betrekking tot het voortbestaan van de mensheid op aarde zijn rampzalig. Als wettelijk bewijs daarvoor lees de "Conclusies en Aanbevelingen" van het verdiepingsonderzoek d.d. 24 oktober 2009 (kenmerk: Philips/24109/AvR) van Philips safety manager Ad van Rooij aan Philips Medical Systems Nederland B.V. t.a.v. bestuurder Roel Fonville (zie foto), Veenpluis 6 5684 PC Best.

Conclusies en Aanbevelingen:

  • I. Vanuit mijn bijzondere bevoegdheden als safety manager, ben ik in dergelijke ernstige omstandigheden, waarbij alle werknemers van PMSN-Best groot levensgevaar lopen, wettelijk verplicht om hiervan rechtstreeks melding te doen bij de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie van het Landelijk Parket. Aan hen heb ik dan ook een kopie van dit verdiepingsonderzoek laten toekomen. Omdat de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie van het Landelijk Parket snel adequaat zullen moeten handelen, heb ik hen daarmee geholpen met het bij de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) op internet laten zetten van dit verdiepingsonderzoek met bijbehorend 31-tal producties aan feitelijke en wettelijke onderbouw, zodat zij daarmee elektronisch binnen een dag alle Nederlanders en alle bewoners van de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen informeren.
  • II. In dit geval van (mogelijk) groot levensgevaar voor alle werknemers van PMSN-Best dienen alle werknemers hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Ik verzoek u dan ook om dit verdiepingsonderzoek direct door te sturen aan alle werknemers van PMSN Best,
  • III. Vanuit de Arbowet is PMSN-Best wettelijk verplicht om al haar werknemers die cosmetica met daarin "Thiomersal" hebben gebruikt via Philips bedrijfsarts H. Mol (van Achmea Vitale) te laten aanmelden bij het Nederlands Centrum van Beroepsziekten. Ik verzoek u dan ook daarvoor te zorgen.
  • IV. Omdat alle Philips medewerkers over de gehele wereld (mogelijk) groot levensgevaar lopen verzoek ik u om dit verdiepingsonderzoek onverwijld door te zenden aan Philips President G. Kleisterlee van de Koninklijke Philips Electronic N.V. die ook de voorzitter is van de Raad van Bestuur en de Groepsraad.

Uiteraard sta ik, als safety manager, ter uwer beschikking voor nadere toelichting of uitleg hieromtrent die PMSN-Best maar ook de koninklijke Philips N.V. van mij verlangt;

In afwachting van uw spoedige beslissing op bovengenoemde aanbevelingen, verblijf ik; 

Met vriendelijke groeten Ad van Rooij

Safety Manager bij PMSN-Best

Het gehele verdiepingsonderzoek d.d. 24 oktober 2009 (kenmerk: Philips/24109/AvR) van Philips safety manager Ad van Rooij aan Philips Medical Systems Nederland B.V. t.a.v. bestuurder Roel Fonville (zie foto), Veenpluis 6 5684 PC Best, kunt U lezen in de volgende link op de Nieuwe Media.

Op 28 en 29 november 2009 is over "de gevaren van het nieuwe influenza A (H1N1) vaccin" tegen de Mexicaanse griep en daarmee samenhangende "corporate crime misdaad" ook een presentatie gehouden in het Zalencentrum-restaurant "Het Leeuwke‟, Sonseweg 3 te Nijnsel: Gemeente Sint-Oedenrode. Lees daarvoor de volgende link op De Nieuwe Media.

Alle ministers vanaf kabinet-Kok II (PvdA, VVD, D66) t/m Rutte IV (VVD, CDA, D66, CU) zijn verantwoordelijk voor de moord op Pim Fortuyn, Julius Vischjager, Pamela Hemelrijk, Annelies en Jos van Rooij en ontelbare andere mensen, als ook voor de "Sluipmoordende chemische genocide" op miljarden wereldbewoners, als gevolg van tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet (die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase), welke bestrijdingsmiddelen ook worden verwerkt in vaccins. Dit omdat al deze ministers vanaf 10 april 2002 tot op heden de door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte d.d. 10 april 2002 bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State na 22 jaar nog steeds niet in behandeling hebben genomen. 

Lees daarvoor de volgende link op De Nieuwe Media en ook de link daaronder van zeer gewaardeerd Philips safety manager Ad van Rooij vanwege zijn deskundigheid met erkenning door de Europese commissie. 

AANGIFTE VALSHEID IN GESCHRIFTE, GEPLEEGD DOOR DE RAAD VAN STATE, GEDAAN OP 10 APRIL 2002 OP HET POLITIEBUREAU IN SINT-OEDENRODE, VLAK VOOR DE MOORD OP PIM FORTUYN, (6 MEI 2002), R.I.P.

Ondertekening van betreffende aangifte door Ad en Annelies van Rooij in Sint Oedenrode.
Ondertekening van betreffende aangifte door Ad en Annelies van Rooij in Sint Oedenrode.

Hangt de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 nauw samen met deze door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte d.d. 10 april 2002 bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State?

Voor de video bij het ondertekenen van betreffende aangifte door Ad en Annelies van Rooij op het politiebureau van Sint-Oedenrode klik op de volgende link: https://rumble.com/v4stafc-aangifte-valsheid-in-geschrift-raad-van-state-bij-politie-st-oedenrode-vlak.html of bekijk de video hieronder.

VIDEO VAN DE AANGIFTE VALSHEID IN GESCHRIFTE, GEPLEEGD DOOR DE RAAD VAN STATE, GEDAAN OP HET POLITIEBUREAU IN SINT-OEDENRODE

PS. De aangifte werd getekend (zie video op 10 april 2002) en is na 22 jaar nog steeds niet in behandeling genomen. Hangt hier de moord van Pim Fortuyn mee samen?

Binnenkort krijgt de wereld hierover volledige duidelijkheid vanuit De Nieuwe Media.

De aanhef van betreffende door Ad en Annelies van Rooij ondertekende aangifte bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunt U hieronder lezen.

Van:

A.M.L. van Rooij
en
J.E.M. van Rooij van Nunen
't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode

Aan:

Regiopolitie Brabant-Noord, Team 2,
Bosscheweg 60, 5283 WB Boxtel.
Politieloket Sint Oedenrode,
Burgemeester Wernerplein 1, Sint Oedenrode.


Sint Oedenrode, 10 april 2002.

Betreft:

Aangifte van het plegen van strafbare feiten door de staatsraden mr. R. Cleton (art.140 en 225 WvS), dr. J.C.K.W. Bartel, (art. 140 en 225 WvS), mr. R.J. Hoekstra (art. 140 en 225 WvS) en mr. P. van Dijk (art. 140, 225 en 310 WvS) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, inzake ruilverkaveling Sint Oedenrode, blok-Schijndel.

Geachte politiebeambte, Ik doe hierbij aangifte van de volgende door de staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak gepleegde strafbare feiten.

Raadpleeg de Databank van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor de volledige inhoud van deze door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte d.d. 10 april 2002 bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de volgende link.

 ↓

In tegenstelling met de toezegging van politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode heeft het Openbaar Ministerie, onder de opvolgende Ministers van Veiligheid en Justitie (thans Dilan Yeşilgöz-Zegerius), na 22 jaar nog steeds geen onderzoek gestart naar deze door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarmee de veroorzakende personen van de moord op Pim Fortuyn (die niet is vermoord door Volkert van der Graaf) dit alles tot op heden in de doofpot hebben kunnen houden. Wat daarvan de gevolgen zijn voor de familie van Rooij en voor de gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kunt U lezen in het volgende artikel op De Nieuwe Media in de volgende paarse link.

PERSBERICHT WOENSDAG (GEHAKTDAG) 1 MEI 2024: MELDING AAN AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT IN VERBAND MET OVERTREDING VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 97/67/EG EN DE NEDERLANDSE WETTEN (POSTWET 2009) DOOR CEO HERNA VERHAGEN VAN POSTNL N.V.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN