Vertaal deze pagina naar:

NEDERLANDSE BURGERS WORDEN BEDREIGD DOOR DE MIVD!

09-09-2022

Nadat een 70-jarige oude medelander een bezorgde mail had gezonden naar Majoor Marco Kroon kreeg ze een paar zeer bedreigende mails terug!


Onze redactie kreeg van de bedreigde medelander de volgende info binnen:


De bezorgde 70-jarige vrouw schreef het volgende:

De website (https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/nl/complotten-en-samenzweringen/543829/) met info heb ik deze zomer (2022) naar Majoor M. Kroon (info@marcokroon.nl) gestuurd met de vraag waarom de Nederlandse vlag ondersteboven hangt op diverse plaatsen in Nederland. Ik heb meerdere brieven en aanvullingen gegeven.

Maar vervolgens werd ik bedreigd middels een mail die niet was ondertekend.

Heb alles op een USB-stick gezet. Na mijn antwoord dat ik bedreigd werd door hen heb ik nooit meer iets gehoord of vernomen van de Koninklijke marechaussee.


Geachte Lezer,

Het is maar hoe je het bekijkt.

Een vrouw van 70 jaar die info geeft voor een man zoals Majoor Kroon.

Met informatie die ik heb gevonden.

De gehele regering is een groot toneel en een grote leugen. Ikzelf heb de krant niet, heb nooit de naam van Majoor Kroon persoonlijk bedreigd. De krant is op mijn eigen initiatief erbij gedaan voor de info OVER de regering, de vlag en de open brief aan de regering. Ik kan ook zeggen dat ik mij nu bedreigd voel. Maar dat doe ik niet want ik schrijf met een rein en oprecht hart om de misstanden te laten zien aan een man die wat kan betekenen voor het volk.

Ik wens u het allerbeste, goede gezondheid en veel vreugde in uw leven.

Met een oprechte bezorgde groet,

....................................................


Op de onderstaande website is de volgende info te lezen:

WEF-regime: Laatste Waarschuwing!


Nogmaals maak ik duidelijk dat wij, Burgers het heft in handen hebben gekregen, maar er niet mee om weten te gaan omdat het zo verschrikkelijk is wat ons wordt aangedaan.

Aan het WEF-regime en Personeelsvereniging.

Ik wil dat u stopt met "regeren" door te doen alsof u hier geldige wetten handhaaft omdat u rechtmatig zou zijn gekozen. De "regering" is een ongekozen staatshoofd en zijn ministers. De "Personeelsvereniging" bestaat uit werknemers die de eed op de bevolking hebben afgezworen.

U kunt niet "regeren".

U voert slechts opdrachten van buitenlandse entiteiten uit.

Landverraad.

Website ► https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/nl/complotten-en-samenzweringen/543829/

De bezorgde medelander stuurde tevens de onderstaande info toe in een volgende mail:


Geachte Majoor Kroon,

Hierbij nog wat info over onze nep democratie.

How the fake money / slave system works:


Voor iedere baby die in Nederland wordt geboren wordt een 'natuurlijk persoon' aangemaakt door de Staat der Nederlanden. Een 'natuurlijk persoon' is niet meer dan een nummer waar al je informatie aan gekoppeld is: Je sofinummer (DigiD) oftewel je slaven nummer.

Deze natuurlijke persoon is EIGENDOM van de staat en wordt o.a. verplicht belastingen (en nog veel meer) te betalen en aan alle (overige) eisen van de staat te voldoen. De staat ziet deze persoon tevens als onderpand van de Nederlandse bank, voor toekomstige of huidige leningen van de Nederlandse Staat.

Met de persoon als onderpand kan de Staat geld lenen van de Nederlandse Bank welke weer eigendom is van Willem Alexander van Amsberg. Ook de Staat der Nederlanden is weer een bedrijf dat in handen is van Willem Alexander van Amsberg. Het is een private onderneming die zich voordoet als democratie.

Maar ik ben een mens gekomen in dit lichaam van vlees en bloed. Ik ben niemands eigendom. En zeker geen slaaf van deze leugen waar in de 2de wereldoorlog door Hitler voor Joden een identificatie kaart opgedrongen is waar een J in werd gestempeld, zodat ze wisten waar de Joden woonden.

Nu willen ze de RFID chip implementeren!
==================================


Stichting Fonds Koninklijke Landmacht 1940
Pijl 43
3328 KP  Dordrecht

KVK 41149996

Rechtspersoon 41149996 - 805249230


Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn Stichting Fonds Koninklijke Landmacht 1940.

Zie ► https://www.transfirm.nl/nl/organisatie/41149996-stichting-fonds-koninklijke-landmacht-1940

Dit is slechts ter uwer informatie, omdat ik denk dat u een rechtschapen mens bent.

Met een bezorgde groet van ........................

De bezorgde medelander stuurde ook de onderstaande info toe in een mail:

Geachte heer M. Kroon,

Hierbij een brief die ik eerder heb gestuurd, dit zegt alles.

Wat er in het verborgene gebeurt zal te zien zijn in deze wereld. Grenzen verleggen en de mensheid glijdt af van mens zijn. Vreemd voedseltekort door oorlog in Oekraïne maar wel degene wegjagen en demoniseren die capabel zijn ieder voedselprobleem op te lossen. Daarom heb ik zo'n probleem ook nog maar iets te geloven wat enige overheid ons voorschotelt.

En vandaar de vlag op zijn kop, ze hebben hulp nodig.

https://www.facebook.com/1049555594/videos/5167233323393926/


Brief geschreven op 14-04-2022 aan de koning en leden van de Staten-Generaal:


Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander,

Geachte Minister president en Ministers, Staatsecretarissen, 1st Kamerleden, 2de Kamerleden, en met respect voor alle behaalde titels.


Een goede vader verlegt geen grenzen, grenzen zijn nodig.

Spreuken 22:28

Verleg de aloude grenzen niet, die uw vaderen vaststelden. Wordt dit toch gedaan dan is dat zonde, omdat iemand zodoende op een oneerlijke manier zichzelf land toe-eigenen kan, ten koste van jou medemens.

Vandaag de dag zeggen we: "Dat is iemand die zijn elle bogen gebruikt, om zich ten koste van zijn medemens een betere plaats binnen de klas, op het werk of in de wereld te verschaffen."

Dat is gemeen en oneerlijk en dit betreft de mensen die onze kinderen leren door NLP technieken toe te passen om hen te programmeren. Voor diegene die daar zelf belang in hebben. (Trots te activeren met wat wil jij later worden?).

Je hebt daders, slachtoffers en redders. Lees chaos creëren, en dan bij de slachtoffers komen met de oplossingen, of niet. (Koude oorlog voeren). Maar O wee, als daders zich daarna zich voordoen als redders. Het maakt niet uit hoe cool, getalenteerd, hoog opgeleid, rijk en macht hebt, de manier waarop jij jou medemens behandelt verteld alles.


  • INTEGRITEIT, daar gaat het om. Betekenis: eerlijk en oprecht en die zich niet laat omkopen.
  • "Ik zweer, ik verklaar, ik beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen."
  • "Ik zweer, ik beloof trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet."
  • "Ik zweer, ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen."
  • "Zo waarlijk helpe mij God almachtig" of: "Dat verklaar en beloof ik."


Vandaar de ambtseed of ambtsbelofte:"Ik zweer, ik verklaar dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd."

Een hoer is niet integer omdat er een dienst wordt verkocht, die de grenzen van het integer zijn overschrijden. Ze verteld van alles aan die persoon om maar geld te verdienen. En als je iemand bespeeld, bespeel jij jezelf uit het integer mens zijn. Het ergste gevoel (dat geldt voor de beide partijen) op deze wereld is te weten dat je gebruikt bent of tot het besef komt dat je een gebruiker bent.


Nog een woord met lading:


VOLKSVERLAKKERIJBetekent het bewust bedriegen, voorliegen van jouw medemens (genoemd bevolking), demagogie, bedrog, opzettelijk bedrog, volks misleiding, (verkeerde leiding).

Het spreekwoord "zoals de Waard is vertrouwt hij/zij zijn gasten."


Hoe zit u in elkaar?


Mensen die mensen onder controle willen houden, kost wat kost, die zijn zelf niet te vertrouwen. De reden voor controle uit te oefenen is dat ze zelf door willen gaan met hun kwade praktijken.

Dader, slachtoffer, redder.

Om chaos te maken zodat je iets beter terug kan opbouwen, dat is grenzen overschrijden van jouw MEDEMENS.

Gelukkig is er een echte REDDER Yeshua HaMashiach, G"D is Geest en een ieder zal HEM aanbidden in waarheid en in geest. Dat is niet de Jezus van de Rooms-katholieke Jezuïeten order. Die alles veranderd heeft; tijden, dagen, maanden, feestdagen, jaartellingen. Vandaar de Jodenvervolging en nu de kreet, Build Back Better.

Wilt u gered worden uit dit verdraaid en verkeerd geslacht, nodig HEM uit in uw leven te komen, u heeft een eigen vrije wilskeuze gekregen.

Marcus 12:31

Heb u naaste lief als uzelf...

En de Liefde doet zijn medemens geen kwaad.

Met een bezorgde groet om uw ziel,

Hoogachtend,

..............................................Het jaar is 1914


De jaren van de Eerste Wereldoorlog en de boeren die "cannabis" kweken voor Amerikaanse dollars. Industriële cannabis is niet zomaar een landbouwcentrale! Dit is het tegengif tegen olie en de dollar!

1. Eén hectare hennep produceert evenveel zuurstof als 25 hectare bos.

2. Nogmaals, één hectare hennep kan dezelfde hoeveelheid papier produceren als 4 hectare bomen.

3. Terwijl hennep 8 keer in papier kan veranderen, kan een boom 3 keer in papier veranderen.

4. Hennep groeit in 4 maanden, de boom in 20-50 jaar.

5. Cannabis is een echte stralingsvanger.

6 Cannabis kan overal ter wereld geteeld worden en heeft heel weinig water nodig. Bovendien heeft het, aangezien het beschermd kan worden tegen insecten, geen bestrijdingsmiddelen nodig.

7. Als textiel gemaakt van hennep wijdverbreid wordt, zou de pesticiden-industrie volledig kunnen verdwijnen.

8 De eerste jeans werd gemaakt van hennep; zelfs het woord "KANVAS" is de naam die aan hennepproducten wordt gegeven. Hennep is ook een ideale plant voor het maken van touwen, touwen, tassen, schoenen, hoeden.

9. Verminderen van de effecten van chemotherapie en bestraling bij de behandeling van cannabis, aids en kanker; Gebruikt bij minimaal 250 ziekten zoals reuma, hart, epilepsie, astma, maag, slapeloosheid, psychologie en ruggenmergziekten.

10 De eiwitwaarde van hennepzaad is zeer hoog en de twee vetzuren die erin zitten komen nergens anders in de natuur voor.11. Hennep is nog goedkoper te produceren dan soja.12. Dieren die gevoed worden met cannabis hebben geen hormoonsupplementen nodig.

13 Alle plastic producten kunnen gemaakt worden van hennep, en hennepplastic is heel gemakkelijk terug te keren naar de natuur.

14. Als de carrosserie van de auto van hennep is, is het 10 keer sterker dan staal.

15. Het kan ook gebruikt worden voor isolatie van gebouwen; het is duurzaam, goedkoop en flexibel.

16 Zeepjes en cosmetica gemaakt met hennep vervuilen geen water; Het is dus volledig milieuvriendelijk.


In Amerika in de 18e eeuw was de productie verplicht en werden boeren die niet produceerden stilgelegd. Maar nu is de situatie andersom. Waarom?

-W. R. Hurst bezat kranten, tijdschriften en media in Amerika in de jaren 1900. Ze hadden bossen en produceerden papier. Als het papier van hennep was, had hij miljoenen kunnen verliezen.

- Rockefeller was de rijkste man ter wereld. Er was een oliemaatschappij. Biofuel, cannabisolie, was natuurlijk zijn ergste vijand.

-Mellen was een grootaandeelhouder van de Dupont Company en had een octrooi voor de productie van kunststoffen uit aardolieproducten. Ook de cannabisindustrie bedreigde haar markt.

-Mellon werd later de minister van Financiën van de Amerikaanse president Hoover. Deze grote namen waar we het over hadden besloten tijdens hun bijeenkomsten dat cannabis de vijand is. En ze haalden het eruit. Via media hebben ze marihuana in de hersenen van mensen gesneden als giftig medicijn samen met het woord marihuana.Cannabismedicijnen zijn van de markt gehaald, vervangen door de chemicaliën die vandaag worden gebruikt.Voor de papierproductie worden bossen gekapt.Pesticide en kankervergiftiging neemt toe.En toen vulden we onze wereld met plastic afval, schadelijk afval... Maar ja een gezond mens daar kunnen een heleboel mensen niets aan verdienen.

Mijn Lichaam is geen eigendom van de staat, ik ben gekomen in dit lichaam van vlees en bloed. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel injectie (zogenaamd vaccin) of enig ander medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en mij alleen. En ik zal mij NIET onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of door de zogenaamde President of Koning.

Met vriendelijke groet van ..........................

De mail die vervolgens middels de info mail van Marco Kroon terugkwam luidde als volgt:

Geachte mevrouw .................,

Wij beschouwen uw mail als een directe bedreiging van uw zijde aan het adres van majoor Kroon. Wij verzoeken u binnen 48 uur aan te geven of u achter deze bedreiging blijft staan. Indien we na 48 uur niets van u hebben vernomen dan zetten we de daarvoor bestemde procedure in werking wat o.a. inhoudt dat we u als bedreiger van majoor Kroon melden aan de MIVD (de militaire inlichtingendienst). Deze zal dan ongetwijfeld passende maatregelen nemen.


In een volgende mail werd het volgende geschreven:

Geachte mevrouw .............................,

U mails helpen niet echt. We hebben zojuist vernomen dat de MIVD reeds op eigen initiatief actie heeft ondernomen. Mogelijk begrijpt u onvoldoende dat bedreiging van een persoon, wie dan ook, onacceptabel is, maar dat de bedreiging van iemand die reeds zwaar beveiligd wordt daarbij een domme fout is. Ons is aangegeven dat er tegen u binnen enkele dagen aangifte zal worden gedaan. Het vervolgtraject is ons, als organisator van de lezingen van majoor Kroon, onbekend. We staan daar volledig buiten. Wel willen we u aangeven dat alle mails die u ons mogelijk nog zult sturen direct zullen worden doorgezet naar de instanties die met uw dossier bezig zijn.

Biografie Majoor Marco Kroon ► https://www.marcokroon.nl/biografie/

Majoor Marco Kroon
Majoor Marco KroonDe wereld van Marco Kroon


Op de website van Marco Kroon is het volgende te lezen:

Wij danken u voor uw interesse in de unieke wereld van de drager van de Militaire Willems-Orde. Op deze website willen wij u een indruk geven van zijn militaire carrière en dagelijkse bezigheden. Hebt u vragen of wilt u Majoor Kroon uitnodigen voor een lezing?

Neem dan contact met ons op via info@marcokroon.nl.

Website ► https://www.marcokroon.nl/


Wij als Waarheidskrant vragen ons nu af welke agenda Majoor Marco Kroon werkelijk heeft.

Is Majoor Marco Kroon tégen de bevolking of vóór de bevolking?

Wie deze vraag kan of wil beantwoorden kan ons een mail toezenden.