Vertaal deze pagina naar:

OEKRAINE IS HET HOOFDKWARTIER VAN DE NAZI WERELDORDE EN IS HET VROEGERE KHAZARIA!

23-02-2023


De oorlog van de omkering: Een totale aanval op de mensheid!

Dit moeten we NIET willen...

En er bovendien nóóit aan meewerken!

Dit zijn de plannen van de globalistische elite van de nieuwe wereldorde!

Er is een oorlog aan de gang waar niemand veilig voor is. Het is een omkeringsoorlog en een grootscheepse aanval op de mensheid. Zij is veelzijdig, meedogenloos, en vindt gelijktijdig plaats op elk gebied van het leven. Haar strekking is anti-menselijk, anti-wetenschappelijk, anti-natuurlijk, anti-waarheid, anti-vrijheid, en beslist anti-Christelijk, schrijft Jesse Smith. Haar methoden maken gebruik van elk beschikbaar wapen en techniek, met inbegrip van gesofisticeerde vormen van propaganda en psyops.

Het doel is de menselijke geest te verpletteren en op de knieën te dwingen voor een superklasse van elitaire, autoritaire opperheren, die werkelijk geloven dat zij beter zijn dan de rest van ons.

De daders zijn vast van plan de massa's aan hun heerschappij te onderwerpen, terwijl zij ons ervan proberen te overtuigen dat het voor ons eigen bestwil is.

Het zijn meester magiërs en sluwe Svengali's die onheilsspreuken over de wereld uitspreken om de mensen opgesloten te houden in een toestand van angst en paranoia.

Toen zij in 2020 zeiden dat het leven niet meer normaal zou worden,

meenden zij dat ook echt.

Alles wat zij aanraken wordt op zijn kop gezet en volledig tegengesteld gemaakt aan de natuur en de werkelijkheid. Deze bizarre wereldoorlog wil de maatschappelijke normen, wetten, gewoonten en tradities volledig omverwerpen. Het schept er genoegen in het kwade door het goede te vervangen en duisternis door licht. De magiërs achter het gordijn creëren chaos en wanorde op een ongekende schaal, met het doel om uit het puin van de vernietiging een nieuwe, wereldwijde, en totalitaire samenleving op te bouwen.

Zij hebben zich oorlogstechnieken eigen gemaakt uit de oude Chinese generaal Sun Tzu's Kunst van de Oorlog, waaronder het zaaien van verdeeldheid, het bevorderen van misleiding, en het aanvallen terwijl de vijand zwak en het meest onvoorbereid is.

Rassenstrijd is een van hun meest gewaardeerde tactieken,

maar er zijn nog vele andere.

Niet tevreden met het beheersen van het grootste deel van de rijkdom, streven zij ernaar alles te bezitten en te controleren, inclusief al het genetisch materiaal, de natuurlijke hulpbronnen, de voedselvoorraden en zelfs het menselijk DNA. De oorlog van de omkering heeft andere namen, zoals de Grote Reset, waarbij de belangrijkste oorlogsstokers beweren dat u niets zult bezitten en gelukkig zult zijn. De voorstanders ervan doen zich voor als welwillende hoofden van naties, militairen, centrale banken, NGO's en denktanks. Het wordt gepland en uitgevoerd door enkele van de rijkste families, machtigste bedrijven, en geheimzinnigste organisaties die de wereld ooit gekend heeft, samen met de slaafse volgelingen die hun bevelen opvolgen.

Het wordt ook wel de Nieuwe Wereldorde genoemd, die nog niet zo lang geleden belachelijk werd gemaakt als een samenzweringstheorie, maar die nu openlijk zijn omgekeerde deugden tentoonspreidt, zodat de hele wereld het kan zien. In werkelijkheid is al dit gesjacher om de wereldheerschappij niets minder dan een internationale georganiseerde misdaad, waarbij het militair-industrieel complex en de corrupte politie als spierballen dienen om het verzet in toom te houden.

Deze Build Back Better bende gelooft dat zij de menselijke biologie, de natuur, de economieën, en de sociale orde opnieuw kan vormen tot een nieuw en verbeterd technocratisch Utopia. Zij beweren een betere toekomst voor allen op te bouwen, maar in werkelijkheid installeren zij een nieuwe vorm van feodalisme, technofascisme of hoe u het autoritair systeem ook wilt noemen.

De nieuwe "goden" van de Vierde Industriële Revolutie (of het Vierde Rijk, afhankelijk van hoe u het bekijkt) proberen elke eerbied voor de Schepper van alle dingen te overtreffen en te verbieden. Zij doen alsof zij de natuur liefhebben en beschermen, terwijl zij haar trachten te overrulen door middel van technologie zoals genetische manipulatie en gain-of function-onderzoek.

Zij streven op agressieve wijze een volledige herschrijving van de geschiedenis na door de mens met de machine te doen samensmelten, voedsel van synthetische (en vaak giftige) materialen te maken, en de genetische codes van elke soort leven op de planeet te veranderen en te patenteren.

Ja, zo brutaal zijn ze,

en hun overmoed reikt tot boven de stratosfeer.

Meer info ► https://www.frontnieuws.com/de-oorlog-van-de-omkering-een-totale-aanval-op-de-mensheid/