Vertaal deze pagina naar:

OUDE TRADITIES VAN HET KAALSCHEREN VAN NAZIES EN NSB-ERS GAAN HERLEVEN!

07-11-2022

Het lijkt er sterk op dat oude tradities na de Tweede Wereldoorlog gaan herleven in Nederland!


 

Onze redactie ontving een mail van de heer Brekel die als volgt luidde:


Beste OM Maastricht,

Aan:

mr. J.A.C. (Jeroen) van Berkel, hoofdofficier van justitie enmr. H. (Henk) van der Meijden, plv hoofdofficier van justitie


Ondanks dat jullie geen autoriteit hebben ben ik wel verplicht aangifte te doen tegen:

Ilse van Garrel, wegens fraude, en het doen van een valse aangifte tegen mij Rob Brekel en zonder een wettige reden mij heeft gestalkt.


Dan twee corrupte onbevoegde rechters:

Mr E.V.L Heuts en R.J. Verschoof, wegens onbevoegd rechtspreken zonder geldige wetten, dus puur willekeur om als poortwachters van het Haagse Nazi regiem.


Dan tegen alle GENOCIDE plegers die de bevolking met angst hebben geterroriseerd en hebben aangezet tot collectieve zelfmoord, middels het Bio-wapen wat Vaccin genoemd werd.

Ik wil jullie er op wijzen, dat geen enkele gevaccineerde meer een auto mag besturen en ook niet verzekerd is als er een ongeluk zou gebeuren. Tijd voor een massa arrestatie!


Ilse van Garrel kan over de hoogte van mijn claim met mij onderhandelen.

Een eis heb ik dan wel, ik wil haar kaalscheren als oude traditie van Nazi vrouwen en NSB-ers, dit wil ik publiekelijk doen met haar instemming.


De brief zal aangetekend en ondertekend worden verzonden aan:

Avenue Céramique 125

6221 KV  Maastricht

Postbus 1987

6201 BZ Maastricht

Ik wil u er met klem op wijzen, dat iedere vorm van agressie tegen mij een misdaad is en voor het Volkstribunaal gebracht zal worden. Daarom hebben alle mensen, die zich hebben opgegeven ,een BCC van deze mail ontvangen. Uw collega Franssen (een zeer geschikte vent) heeft alle overige info van 1,7 kilo die beoordeeld moeten worden.

Ik denk dat het nu tijd is voor alle gevaccineerde verhaal te gaan halen, als 50% van de politie is gevaccineerd zal de helft binnen een paar jaar sterven door de GENOCIDE die het Hitler Kabinet op zijn geweten heeft.

Deze info zal op veel media en blogs worden gedeeld, en wil me bedanken dat jullie me de gelegenheid hebben geboden dit naar buiten te brengen.

Hartelijke groet

Rob Brekel

VERZENDBEWIJS

Lees deze brief goed!


In de bovenstaande brief staat onder andere het volgende in geschreven:


Rob Brekel schreef:

Op 1 Nov 2022 ben ik thuis aangehouden door 4 gevaccineerde politie agenten.

U zal denken dit doet niet ter zake, wacht mijn verhaal af.

Daar ik onterecht ben aangehouden wegens bedreiging en ik na verhoor weer naar huis kon gaan heb ik een taxi moeten nemen waar ik graag door u gecompenseerd wil worden.

Het is een onmogelijkheid dat jullie een zaak tegen mij hebben, meten met twee maten om een ziek systeem te beschermen helpt niet meer.

Wat me niet 100% duidelijk is, eerst was ik als verdachte van bedreiging en belediging, wat plots een stalking aanklacht is geworden wat ik aan Ilse van Garrel mijn penvriendin zou hebben gepleegd. Wie is verantwoordelijk voor de switch van aanklacht, als of het een koehandel is, als het een niet lukt dan pakken we het anders aan.

Nu gaat dit natuurlijk ook niet lukken, want Ilse van Garrel is totaal corrupt een oplichter, pleegt valsheid in geschrifte artikel 225 Sr lid 2 net als de corrupte NGO Bilderberg overheid, in naam van het bedrijf Nederland NV, want de staat bestaat al vanaf 13 mei 1940 niet meer.

18 mei 1940 is het Hitler KABINET ingevoerd tot heden.

Ik heb een uitvoerig dossier aan de heer Franssen toegezonden als bewijs en onderbouwing van mijn verhaal. Deze ca 1,7 Kilo brief dubbelzijdig afgedrukt behoort geheel bij de zaak.

Als dit weggelaten wordt is het achterhouden van informatie die jullie onzin zaak in gevaar zou brengen. Ik begrijp nu waarom Ilse van Garrel zo dom is, het zal aan de vaccinatie liggen, want in de injectie van het Bio-wapen zit 1P Deletion Syndroom substantie die een chromosoom verwijderd, met als gevolg dat de persoon die zo dom was en zich heeft laten injecteren het Down Syndroom krijgt.

Arno van Kessel legt het exact uit: https://t.me/RinusVerhagen/6396

Wat er in het Bio-wapen zit en de verandering die het mRNA shot teweeg brengt:

De verwijdering van het Chromosoom zorgt dat de slachtoffer het Downsyndroom
gaan krijgen voor ze sterven aan de overige gif cocktail.


Chromosoom 1p-deletie is een chromosoomafwijking die optreedt wanneer een kopie van het genetisch materiaal op de korte arm (p) van chromosoom 1 ontbreekt. De ernst van de aandoening en de tekenen en symptomen hangen af van de grootte en de plaats van de deletie en welke genen erbij betrokken zijn.

Chromosoom 1p-deletie is een chromosoomafwijking die optreedt wanneer er een ontbrekende kopie van het genetische materiaal is op de korte arm (p) van chromosoom. De ernst van de aandoening en de tekenen en symptomen zijn afhankelijk van de grootte en locatie van de deletie en welke genen erbij betrokken zijn. Kenmerken die vaak voorkomen bij mensen met chromosoom 1p-deletie zijn ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en onderscheidende gelaatstrekken. De meeste gevallen zijn niet erfelijk, maar mensen kunnen de verwijdering doorgeven aan hun kinderen. De behandeling is gebaseerd op de tekenen en symptomen die bij elke persoon aanwezig zijn.


Alle C19 gevaccineerde hebben de status MENS verloren volgens het hoge gerechtshof in de VS


Het WEF heeft jullie een upgrade beloofd, maar het tegendeel gedaan, de gevaccineerde dommer gemaakt als ze al waren. In Duitsland mogen gevaccineerde geen Auto meer kopen of besturen, want ze zijn niet meer verzekerd. De twee agenten waar ik bij in de Auto gezeten heb, hebben mij dus onverzekerd gereden, want beide zijn dan Downy in wording.

Daar de aangifte van Ilse van Garrel niet als MENS is opgegeven lijkt me dit dus een valse aangifte op meerderen redenen. Ilse van Garrel heeft mij ten onrechte bij twee corrupte kantonrechters ( E.V.L. Heuts
en R.J. Verschoof ) in Maastricht een zaak aangespannen, dat in de lockdown tijd waar ik dus niet bij een zaak tegen mij mocht zijn.

Ik heb bewust geen zorgverzekering afgesloten, want ik wil geen corrupte overheid steunen, en er slechte zorg voor terug krijgen en een criminele organisatie steunen is verboden volgens artikel 140 Sr.

Ilse van Garrel is akkoord gegaan met mijn voorwaarden waardoor ik een tegenclaim aan haar heb van €2000 per dag oplopend met €100 per dag, hier heeft ze mee ingestemd door de onterechte claim van het VGZ aan mij afhandig te maken met jullie twee corrupte Rechters.


Ik zal het bewijs van feiten laten zien:

De zaak 9038365\CV EXPL 21-932.


Dit betekent dat Corrupte Ilse van Garrel een veelpleger is, met een dwangneurose om mensen te beschadigen en onteigenen. Het werkschuw tuig in het zwarte, gestalten die nimmer een bijdrage voor een corrupte NGO fake overheid aan het bruto nationaal product van een niet bestaand land of Fake overheid de Rechtspraak werk als poortwachter, om het onrecht in stand te houden.

De zaak diende in de zaak VGZ ZORGVERZEKERAAR NV, tegen ROBERT THEODORUS GRADUS BREKEL

Dus een zaak tussen 2 bedrijven, dit terwijl ik als MENS niet erkend wordt.

De dode entiteit kan ik jullie verzekeren heeft geen verzekering nodig want hij is al dood verklaart, om mensenhandel te kunnen plegen tegen mij als MENS.