Vertaal deze pagina naar:

WORDT KRACHTIG IN HET JAAR 2023 EN STA OP!

31-12-2022

Pastor Anko deelt 12 bijbel teksten die aanmoedigen om met kracht het jaar in te stappen!

Luister even naar dit profetische woord en gebed.

Er komen reeds zeer positieve berichten voorbij, hou vol!

Fijne en Goede Jaarwisseling Allen!

Bijbelteksten:• Jesaja 41:10

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.


• Jesaja 40:30,31

Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Here hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden, zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden, zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.


• Psalmen 73:26

Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken,mijn hart vertrouwt op God,

Hij is mijn rots.

Voor eeuwig houdt Hij mij vast.


• Filippenzen 4:13

Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. • Jesaja 40:29 Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht.


• 2 Corinthiërs 12:10

Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk.


• 1 Kronieken 16:11

Zoek de Here, ja, zoek zijn kracht.

Zoek onvermoeid zijn tegenwoordigheid.


• 2 Timotheüs 1:7

Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.


• 2 Thessalonicenzen 3:3

Wij weten dat de Here wel te vertrouwen is.

Hij zal u sterk maken en u tegen de aanvallen van de duivel beschermen.


• Psalmen 18: 2

Ik heb U lief, Here, U bent mijn kracht.


• 1 Corinthiërs 16:13

Wees op uw hoede, houd stand in het geloof, wees moedig en sterk.


• Efeziërs 6:10

Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken.

Super boodschap en geweldige bevestiging!

We gaan Zijn glorie zien in 2023 💜