Vertaal deze pagina naar:

'PEDOCRATIE NEDERLAND' - DE ZAAK JORIS DEMMINK

21-09-2023

Nederland wordt bestuurd door kinderhandelaren, pedofielen, psychopaten en satanisten!


Tip: Bestudeer deel 1, 2 en 3 van "Her majesty's Secret Service"


DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 1 ► https://capoditutticapi007.blogspot.com/

INFILTRATIE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 2 ► https://capoditutticapi008.blogspot.com/

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Deel 3 ► https://capoditutticapi009.blogspot.com/


Rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden

Voornemens is om alsnog de Staat der Nederlanden aansprakelijk te stellen en te vervolgen voor het dogen van seksueel misbruik van minderjarigen en kinderbordelen in Nederland!

'De enige reden dat Demmink zijn macht zo ongebreideld heeft kunnen uit vergroten is dat hij belastende informatie had over pedofiele praktijken van prins Claus en Frits Salomonson. 

En als je aan Claus komt dan kom je Bea-Bilderberg tegen en die is/was zo oppermachtig dat daar helaas niemand tegen op gewassen is.

Onderzoek internationaal netwerk van kinderpornoproducenten

In juli 1998 kwam het publieke televisieprogramma Nova met de primeur dat de Nederlandse politie bij een flat in Zandvoort was binnengevallen in het kader van een onderzoek naar een internationaal netwerk van kinderpornoproducenten. Volgens Nova was het politieonderzoek mede gerelateerd aan de verdwijning in 1993 van de Berlijnse jongen Manuel Schadwald. De 12-jarige jongen zou door een bende kinderhandelaren naar het Nederlandse prostitutiecircuit zijn afgevoerd. Tijdens het onderzoek kwam de betrokkenheid van een ambtenaar van de rijksoverheid aan het licht, waarvan alleen de voornaam bekend werd: Joris. De ambtenaar werd veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijke celstraf. In hoeverre 'Zandvoort' onderdeel was van een internationaal netwerk van pedoproducenten en pedoconsumenten werd tijdens het politieonderzoek niet opgehelderd. 

Rolodex onderzoek

In hetzelfde jaar draaide het zogenaamde 'Rolodex'-onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Het onderzoek richtte zich op een vermeend pedoseksueel netwerk waar onder meer (oud)-officieren van justitie, advocaten en hooggeplaatste ambtenaren bij betrokken zouden zijn. Het onderzoek werd vrij onverwacht stopgezet, nadat bleek dat de verdachten van het ene op het andere moment alle onderlinge contacten hadden verbroken. Aangezien dit precies op het moment gebeurde dat het Openbaar Ministerie had besloten over te gaan tot het tappen van de telefoons van de verdachten, circuleerde al snel het gerucht dat het onderzoek was gesaboteerd door justitiemedewerkers die weet hadden van het onderzoek. 

Joris Demmink

De naam van Joris Demmink, topambtenaar op het ministerie van Justitie, werd door opsporingsambtenaren in 2000 off the record tegen journalisten genoemd als betrokkene bij het netwerk. Daarmee waren de eerste bouwstenen van de complotconstructie rond Joris Demmink gelegd.

De eerste keer dat de naam van Joris Demmink in de publiciteit opdook in verband met pedoseksuele praktijken was in 2003, toen de weekbladen Panorama en de Gay Krant berichtten over pedoseksuele activiteiten in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. In mei 2003 werd bekend dat de directeur van PSV, Fons S., door de politie was gearresteerd omdat hij in Eindhoven in het Anne Frankplantsoen jarenlang seksueel contact met minderjarigen zou hebben gehad. Panorama en de Gay Krant publiceerden op 8 oktober 2003 dat ook een topambtenaar van Justitie voor vergelijkbare handelingen in het plantsoen was gesignaleerd en tevens in de bar 'Pinocchio' in Praag van de diensten van minderjarige prostituees gebruik zou hebben gemaakt. Een dag later meldde minister Piet Hein Donner van Justitie dat hij alle media die de naam van de topambtenaar zouden vermelden voor het gerecht zou slepen. Ook stelde de minister dat 'er geen spoor van rook was, laat staan vuur.

Demmink eiste en kreeg in geheime onderhandelingen rectificatie van Panorama en de Gay Krant. Het NOS-Journaal kreeg echter transcripties van de gesprekken tussen Demmink en de hoofdredacteuren van beide bladen in handen. 

Op 5 november 2003 berichtte het NOS-Journaal over de schikking en meldde dat Joris Demmink tijdens het gesprek met de hoofdredacteuren van de bladen toegegeven zou hebben dat hij op jonge jongens viel, bordelen had bezocht en 'niet altijd naar de leeftijd' van de jongens zou hebben gevraagd. 

Omdat het journaal de berichtgeving niet wenste te rectificeren, spande de advocaat van Demmink een zaak aan bij de Raad voor Journalistiek. De hoofdredacteur van het NOS-Journaal, Hans Laroes, zou in januari 2004 voor de Raad van Journalistiek verklaren dat de researchafdeling van het journaal vanaf 2000 al op de hoogte was van geruchten over Demmink. 

Rolodex-onderzoek

Opsporingsambtenaren zouden tegen de onderzoeksjournalisten hebben gezegd dat Demmink een rol speelde in het Rolodex-onderzoek en ervan verdacht werd de verdachten te hebben getipt. Bovendien werd de journalisten verteld dat op Justitie al langer zorgen over Demmink bestonden. Bij zijn benoeming tot secretaris-generaal in 2002 had de AIVD '40 geruchten over de levenswandel' van de ambtenaar onderzocht, maar geen bewijs kunnen vinden. In juni 2004 gaf de Raad de topambtenaar gelijk in zijn klacht tegen het NOS-Journaal omdat de berichtgeving 'niet voldoende grondslag had in betrouwbare bronnen'.

Vanaf dat moment zou de naam Joris Demmink echter keer op keer in vooral de sociale media verbonden worden met pedoseksualiteit. In eerste instantie was vooral de website Kleintje Muurkrant actief op het thema. De website was verbonden aan de gelijknamige muurkrant uit Den Bosch die voort was gekomen uit de linkse actiebewegingen van de jaren tachtig. Kleintje Muurkrant suggereerde in mei 2003 een verband met een lijst van tachtig personen uit de hoogste kringen in Nederland die chantabel zouden zijn omdat ze gefotografeerd waren tijdens bezoeken aan bordelen; een aantal van hen zou jongensbordelen hebben bezocht. De lijst zou in 1999 door de in België vastzittende crimineel Mink K. aan officier van justitie Fred Teeven zijn overhandigd.415 De Rijksrecherche had in 1999 onderzoek gedaan naar de beschuldigingen van corruptie. In een brief aan de Kamer schreef toenmalig minister van Justitie Benk Korthals dat de rechercheurs 79 gevallen waren tegengekomen waar aanwijzingen van corrupt of dubieus handelen bestonden. In 24 van de 79 gevallen betrof het rechters, topambtenaren en politici die 'compromitterend' hadden gehandeld, wat hen kwetsbaar maakte voor chantage. In de meeste gevallen ging het om het seksuele gedrag van de desbetreffende personen. Zo waren er bijvoorbeeld tips over justitiabelen die seks hadden met minderjarige jongens van homo-escortbureaus. Korthals concludeerde echter dat 'tot het bestaan van structurele corruptie of beïnvloeding op basis van beschikbare informatie niet kan worden geconcludeerd.'

Turkse Koerd Hüseyin Baybasin 

In de loop van 2005 en 2006 raakte de naam Demmink verknoopt met de zaak van de in Nederland voor drugshandel en moord tot levenslang veroordeelde Turkse Koerd Hüseyin Baybasin. De website Kleintje Muurkrant publiceerde in augustus 2006 een serie artikelen waarin werd gesteld dat de tapinstallaties van de Nederlandse politie, geleverd door het door ex-Mossadagenten geleide bedrijf Comverse, op afstand te
manipuleren zouden zijn.

Omdat Baybasin de Turkse politieke elite en geheime diensten ervan had beschuldigd betrokken te zijn bij heroïnehandel, zou hij hoe dan ook uitgeschakeld moeten worden, aldus de website. Aangezien Turkse uitleveringsverzoeken bij Nederland spaak liepen, zou volgens de website via de manipulatie van tapgesprekken een veroordeling in Nederland afgedwongen zijn; immers, direct na de afwijzing van het uitleveringsverzoek had Nederland van Turkije informatie gekregen over Baybasin die tot zijn uiteindelijke veroordeling zou leiden.

Meer info zie bron (PDF)


Hüseyin Baybaşin is mede-oprichter van het Koerdisch Parlement in ballingschap en is al sinds 24-12-1995 een politiek gevangene van de Staat der Nederlanden!

Ook na zijn veroordeling in hoger beroep ontkende Baybaşin schuldig te zijn aan de feiten waarvoor hij veroordeeld was. Hij zei het slachtoffer te zijn van een complot tussen de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink en de Turkse overheid. 

Demmink zou het strafproces tegen Baybaşin onder druk van Turkije beïnvloed hebben omdat de Turken Demmink chanteerden met seksuele escapades met jonge jongens.

Wilt U Baybasin een kaartje of een brief toezenden?


Postadres:

PI Lelystad
T.a.v. Mr. Hüseyin Baybasin
Reg.nr. 1623371
Larserdreef 300
8233 HB   Lelystad
Nederland

Huig Plug zette zich eerder en lange tijd in voor de bevrijding van Hüseyin Baybaşin!

Huig Plug heeft inmiddels ook een aantal keren in de gevangenis gezeten.

Over Micha Kat (onderzoeksjournalist)

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Micha_Kat

Op Wikipedia wordt Micha Kat weggezet als een complottheorist.

Inmiddels weten wij dat complotten waarheden zijn die in de doofpot zijn gestopt.

De Demmink doofpot

Vanaf 2008 publiceerden reguliere media nauwelijks meer over de zaak-Demmink. Daarmee hielden ook de Kamervragen naar aanleiding van mediaberichten op. Maar op internet bleef de complotconstructie circuleren en kreeg tegelijkertijd een deels andere invulling. Het was nu vooral de website  Klokkenluideronline die het Demminkvuurtje brandend hield. 

Klokkenluideronline was het geesteskind  van Micha Kat, een oud-journalist van het NRC die na ruzie met zijn werkgever op zijn webforum Nederlandse media en bedrijven onder vuur nam. Klokkenluideronline plaatste de zaak Demmink in de context van een verondersteld 'Nederlands Dutroux-netwerk'. 

'In Nederland was lange tijd, vanaf het begin van de jaren negentig, een netwerk actief van hoogwaardigheidsbekleders dat zich overgaf aan de meest weerzinwekkende vormen van sex met minderjarige kinderen,' luidde de beginzin van het eerste artikel over de Demmink-affaire. 

Bekende namen van topambtenaren en hooggeplaatsten werden genoemd

'De meeste leden van dit netwerk bekleedden sleutelposities in de wereld van recht en justitie en ambtenarij. Vooral daarom is het nooit tot vervolging gekomen.' Volgens de website zouden in het netwerk sleutelrollen zijn weggelegd voor Frits Salomonson, de juridisch adviseur van het koningshuis, prins Claus, oud-officieren van justitie Hans Holthuis, Jan Wolter Wabeke en Joost Tonino, oud-hoogleraar Ger van Roon, oud-minister Job de Ruiter, VVD-prominent Ed Nijpels, oud-vice president van de Maastrichtse rechtbank Fokke Fernhout en PvdA prominent Ed van Tijn.

Pedonetwerk

De website suggereerde dat de positie van Demmink onaantastbaar was omdat hij weet had van alle prominenten die bij het 'pedonetwerk' betrokken waren: 'Naar alle waarschijnlijk zat hij met prins Claus in een pedo-netwerk waarbinnen wellicht de meest afgrijselijke zaken hebben plaatsgevonden.

We begrijpen ook waarom het 'Rolodex-onderzoek' geruisloos van de kaart is verdwenen: door de mogelijke aanwezigheid van Claus hebben alle deelnemers aan het netwerk een soort 'vrijbrief' in handen die hun de facto onschendbaar maakt!' Ook zou er 'parallel aan het pedofielen-netwerk van de "boven ons geplaatsten" uit de wereld van recht en politiek' sprake zijn van een 'meta-netwerk van hooggeplaatsten' die weliswaar zelf niet in het netwerk actief zijn, 'maar er via hun macht en invloed wel voor hebben gezorgd en wellicht nog zorgen dat het netwerk door heeft kunnen gaan met het vernietigen van levens van kinderen.'

Klokkenluideronline bleef over Demmink publiceren

Klokkenluideronline bleef in november 2008 over Demmink publiceren en putte daarbij onder andere uit het politiedossier van de zaak rond het Anne Frankplantsoen en gespreksaantekeningen tussen oud-Panorama-journalist Fred de Brouwer en oud LPF-minister Hilbrand Nawijn, waarin werd gesuggereerd dat de chauffeur van Demmink, Rob Mostert, een onnatuurlijke dood was gestorven omdat hij over zijn baas uit de school zou willen gaan klappen. Nawijn zou over Demmink onder meer hebben gezegd: 'Deze man gaat over lijken als zijn positie in gevaar komt. Hij doet er echt alles aan om zijn macht te behouden. Hij is geslepen. Let maar goed op: jij zou de eerste niet zijn wiens remleidingen plotseling blijken doorgeroest. Moord gebeurt in ons land ook. Je zou de eerste niet zijn die plotseling sterft.'

De centrale rol van Micha Kat was deels mogelijk door de financiële ondersteuning die hij sinds 2009 genoot van Jan en Peter Poot, die sinds 1993 een gevecht met de autoriteiten voerden over gebiedsontwikkeling rond Schiphol. Vader en zoon Poot voelden zich ernstig benadeeld toen hun plannen om rond Schiphol nieuwbouw te realiseren werden gedwarsboomd door Schiphol en ze vermoedden corruptie van rechters die de zaak behandelden. Demmink was in hun ogen de verbindende schakel in het 'verrotte' systeem.

Poot over Demmink

De aanklacht van pedofilie was voor Jan en Peter Poot secundair.

'Joris Demmink beschadigt Nederland. Hij is de reden dat Nederland zich economisch niet goed kan ontwikkelen. De pedofilie is bijkomend. Daar gaat het me niet om,' aldus Jan Poot in een interview met De Volkskrant. Poot stelde bovendien zijn strijd op te vatten als een goddelijke opdracht. 

Zijn zoon Peter Poot hechtte geloof aan complotconstructies: 

'De geschiedenis hangt van complotten aan elkaar. Julius Caesar is vermoord door een complot. 

Mensen die niet in complotten geloven, zijn naïef.'

WITTE MARS op 1 oktober 2023 voor Micha Kat

Op 11 april 2023 veroordeelde de rechtbank in Den Haag Micha Kat tot 28 maanden cel onder aftrek van voorarrest, waarvan vier maanden voorwaardelijk, onder andere wegens opruiing en bedreiging aan het adres van voormalig RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Micha Kat moet tevens nog een eerder opgelegde gevangenisstraf van 6 maanden uitzitten.

Micha Kat zit reeds vanaf augustus 2021 in de gevangenis en blijft tot februari/maart 2024 in de gevangenis opgesloten. Micha Kat wordt behandeld als een gevaarlijke terrorist met zware vrijheidsbeperkingen (GVM status) en ook qua communicatie met de buitenwereld. GVM staat voor gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico.

Op zondag 1 oktober 2023 wordt om 17.00 uur de WITTE MARS rondom de gevangenis (PI Zutphen) gelopen voor Micha Kat, be there!