Vertaal deze pagina naar:

AFFAIRE JORIS DEMMINK: HET FEITENOVERZICHT VANAF 1978

04-12-2023

De eerste aanwijzingen voor het bestaan van een Nederlands ORANJE BOVEN ELITE PEDO MISDAADGROEP NETWERK.

DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 1 ► https://capoditutticapi007.blogspot.com/


INFILTRATIE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 2 ► https://capoditutticapi008.blogspot.com/


MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Deel 3 ► https://capoditutticapi009.blogspot.com/

Joris Demmink
Joris Demmink

Joris Demmink (Laren (Noord-Holland), 11 december 1947) is een Nederlands voormalig topambtenaar. Hij was van 1 november 2002 tot 1 november 2012 secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie (vanaf 14 oktober 2010 "ministerie van Veiligheid en Justitie" geheten).

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink

Affaire Joris Demmink: het feitenoverzicht

(Eerder geplaatst in Algemene Dagbladen)

1978 – 1982: Op de rechtbank te Den Haag werken minimaal twee pedofiele rechters: Stolk en Rueb. Dit wijst op het bestaan van een eerste pedo-netwerk. Dit dreigde naar buiten te komen in de zaak Koos H. maar door extreme druk en intimidaties blijft de beerput nog gesloten. Opvallend is dat er in deze zaak vele doden vielen: drie jonge meisjes, een hoofdcommissaris van de politie en de vrouw van Stolk. In 1982 maakte Demmink zijn entree op het Ministerie van Justitie, het jaar dat Koos H. werd veroordeeld tot levenslang.

17 maart 1991: Vondst van het lijk van de arts Joyce Labruyere. Dit is de eerste aanwijzing voor het bestaan van een Nederlands pedo-netwerk.

1994: De naam Demmink duikt voor het eerst op in verband met misbruik van minderjarigen in politie-onderzoeken (bron: De Telegraaf).

3 november 1996: Het Susurluk-incident vindt plaats dat banden blootlegt tussen de Turkse overheid en de georganiseerde misdaad. Zie verder onder 5 april 2007.

Maart 1998: De Koerdische zakenman Baybasin in Nederland aangehouden en gevangen gezet.

20 april 1998: Uitzending van Netwerk. Uit de beschrijving in de archieven van Beeld en Geluid: Reportage over het grootscheepse politieonderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politieteam uit Rotterdam, het HIK-team (Handel In Kinderen) dat in eerste instantie werd opgericht om het vermiste Duitse jongetje Manuel Schadwald op te sporen die vermoedelijk in het prostitutiecircuit in Rotterdam was beland.

Het HIK-team stuitte op een escort-club voor jonge jongens, beheerd door de Duitser Lothar G. Deze G. stond aan het hoofd van een netwerk in handel en seks met minderjarige jongens. Niet alleen in zijn pand werden jongens seksueel misbruikt, maar ook in een prive-huis in een van de kubuswoningen. Daarnaast stuurde G. vaak kinderen op escort naar een klant op diens adres.

Vanuit Polen werden jongens gesmokkeld naar Nederland met medewerking van een TOPAMBTENAAR VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID. Een reconstructie adhv afgetapte telefoongesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie laat zien hoe in Nederland mannen minderjarige jongens bestellen voor seks en hoe nieuwe jongens via vriendjes die al in het circuit zitten worden geronseld. Lothar G. werd veroordeeld tot vijf- en een half jaar gevangenisstraf, DE TOPAMBTENAAR "JORIS" tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk.

Najaar 1998: Parket Amsterdam staat op het punt arrestaties te verrichten inzake het 'Rolodex' of 'Embargo'-onderzoek naar een pedo-netwerk met leden tot in de hoogste kringen. Tot de leden behoren onder meer een oud-advocaat van Koningin, twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman en een Amsterdamse professor. In het kielzog van dit onderzoek krijgt de BVD meldingen binnen over de seksuele escapades van Demmink. In de Runderkamp-papers staat dat Demmink 'een belangrijke rol speelde' in dit onderzoek: hij zou dat namelijk frustreren door informatie door te spelen aan verdachten. Initiatiefnemer van het onderzoek was de Amsterdamse hoofdofficier Vrakking. Volgens De Telegraaf is dit onderzoek 'geneutraliseerd' door Rene Ficq, destijds waarnemend PG.

In de loop van 2000: Demmink trok de aandacht van de researchredactie van het NOS Journaal die onderzoek deed naar de vraag of de affaire-Dutroux vertakkingen had in Nederland. Met name zijn rol in het Embargo-onderzoek naar een pedo-netwerk van Nederlandse hooggeplaatsten waaronder een oud advocaat van de Koningin en een oud-bewindsman trekt de sterke aandacht.

22 juli 2002: Piet-Hein Donner treedt aan als minister van Justitie in het kabinet Balkenende-I. Enige maanden na zijn aantreden wordt Demmink benoemd tot SG bij Justitie. Donner was informateur van het kabinet en lid van de Raad van State.

Augustus 2002: Baybasin tot levenslang veroordeeld op basis van vervalste tap-gesprekken.

1 november 2002: JD benoemd tot SG van Justitie. De AIVD heeft bij deze benoeming ongeveer 40 geruchten over de levenswandel van JD onderzocht. De zusterdienst MIVD die voor Defensie werkt zou eerder een benoeming van Demmink als SG op dat departement hebben tegengehouden wegens zijn seksuele levenswandel.

6 februari 2003: Zembla zendt de documentaire Afluisteren uit over het gemanipuleerde strafproces tegen Baybasin. De research is van Wim van de Pol.

mei 2003: De affaire-Fons Spooren begint te spelen die al spoedig zal uitgroeien tot de affaire-Demmink 2. Panorama en GayKrant beginnen journalistieke samenwerking.

9 augustus 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt oud-minister Hilbrand Nawijn over Demmink. Nawijn geeft vele details.

7 oktober 2003: Vanuit het Ministerie van Justitie meldt zich ene 'Bakker' bij Panorama en GayKrant in een poging de naderende publicatie pro-Demmink te beinvloeden. Zie dit verhaal voor de gebeurtenissen in deze periode.

8 oktober 2003: Panorama en de Gaykrant publiceren uit stukken waaruit blijkt dat JD zowel in Eindhoven (Anne Frankplantsoen) als in Praag (sexbar Pinoccio) minderjarige kinderen misbruikt. In beide gevallen zette JD hiertoe zijn dienstauto in. Frank L. meldt zich bij GayKrant als 'super-getuige'.

8 oktober 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt Frank L. waarbij deze laatste vertelt dat Demmink aanwezig is geweest bij de opnames van de pornofilm in Tsjechie waarbij een kind is overleden als gevolg van penetratie met een dildo.

14 oktober 2003: De jeugdprostitue Frank L.' doet aangifte tegen JD wegens kindermisbruik. Het NOS Journaal noemt de naam van de 'topambtenaar' Joris Demmink.

15 oktober 2003: Minister Donner dreigt alle media die de ambtenaar nader identificeren voor de rechter te slepen en meldt ook dat er nog geen spoor van rook is, laat staan vuur. Frank L. thuis opgehaald door de recherche voor 'nader verhoor' hetgeen betekent dat hij onder extreme druk wordt gezet zijn aangifte in te trekken.

15 oktober 2003: Harro Knijff, advocaat van Joris Demmink, treedt op in NOVA. Hij 'bijt van zich af' en zegt onder meer dat de feiten zoals gepresenteerd door Panorama en GayKrant 'onjuist zijn' en dat Demmink nimmer jongensbordelen heeft bezocht of zich schuldig heeft gemaakt aan sex met minderjarigen. Hij brengt voorts Henk Krol in diskrediet.

16 oktober 2003: Het OM laat weten dat de aangifte tegen JD vals is en ziet geen aanleiding voor verder onderzoek.

17 oktober 2003: Bij SBS6 maakt Frank L. bekend dat zijn aangifte wel degelijk echt is; hij komt terug op zijn intrekking van een dag eerder. Tevens komen via de Gay Krant tal van onregelmatigheden aan het licht tijdens het tweede 'intrekkingsverhoor' van Frank L.

19 oktober 2003: De hoofdredacteuren van Panorama en Gay Krant hebben een gesprek met JD bij hem thuis. JD eist rectificatie, de bladen gaan daar niet mee akkoord en willen een interview met JD brengen als reactie op de beschuldigingen van 8 oktober. JD wil echter dat niet dat over het gesprek wordt gepubliceerd. Het NOS Journaal legt de hand op e-mails over deze bemiddelingspoging en ook op het uitgewerkte interview. Daarin geeft Demmink toe met de Nederlandse ambassadeur te Praag gay bars te hebben bezocht en bekent een relatie met een jonge Tsjech die meespeelde in pornofilms. Ook geeft Demmink in het gesprek toe dat hij op jonge mannen valt. Het stuk wordt niet gepubliceerd. Later zal meer explosief materiaal uit dit gesprek boven tafel komen.

30 oktober 2003: Ten kantore van de advocaat van JD, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, wordt een deal gesloten waarover niemand iets naar buiten mag brengen. JD geeft aan deze deal dus de voorkeur boven een dagvaarding aan beide bladen, iets waar Donner met klem op aandrong. Later wordt bekend dat de hoofdredacteuren van Gay Krant en Panorama niet meer over Demmink mogen praten of schrijven op straffe van een dwangsom van 100.000 Euro. Dit op grond van een kort-geding dat tegen de bladen is aangespannen door de deken van Weert die eveneens van kindermisbruik in het Anne Frank-plantsoen werd beschuldigd. Deze deken won, maar de rechter in Den Bosch weigerden het bewijsmateriaal van de bladen in te zien.

Begin november 2003: Er ontstaat rumoer op de redacties van de Gay Krant en Panorama omdat er gedwongen zou moeten worden gerectificeerd terwijl Demmink toch van alles heeft toegegeven.

5 november 2003: Na hernieuwde interventie van de advocaat van JD, Harro Knijff, nemen de twee tijdschriften wat gas terug in een hoofdredactioneel commentaar. Wij concluderen dat de oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat JD zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken.

5 november 2003: Een van de hoofdredacteuren (of beiden) loopt leeg tegen Lex Runderkamp van het NOS Journaal. Hij zegt dat hij onderdeel is geworden van een doofpot-affaire en eieren voor zijn geld heeft gekozen. Ook beaamt of vertelt hij dat JD in het gesprek op 19 oktober drie Tsjechische jongens met naam en toenaam heeft genoemd en niet kan uitsluiten dat hij ook met minderjarige jongens heeft geslapen, al is hij daar nooit bewust op uit geweest.

JD heeft volgens deze journaalbron toegegeven niet altijd naar de leeftijd van zijn jongens te hebben gevraagd. De journaalbron belooft berichtgeving door het journaal op dit punt niet te zullen ontkennen. Die avond (20:00 uur) bericht het Journaal over de stap terug van de beide bladen maar zegt daarna dat Demmink het kindermisbruik wel zelf heeft toegegeven.

Dit is de letterlijke tekst: De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo'n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo's en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten.

Laroes later: Demmink heeft de zaak in der minne willen regelen juist omdat hij zich kwetsbaar voelt over zijn privéleven. Harro Knijff hangt direct aan de lijn. Dit leidt tot een licht aangepaste tekst in de editie van 22:00 uur: De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo'n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Maar onoorbaar gedrag, absoluut niet, geven de bladen ook vandaag toe. Het is een onderwerp dat niemand graag uitvecht in een rechtszaal. Verdere onderhandelingen over een rectificatie lopen op niets uit en de advocaat kondigt fermere juridische stappen aan.

7 januari 2004: deze website publiceert het stuk thriller rond topambtenaren 'Joris' over de identiteit van de topambtenaar uit de Netwerk-uitzending van april 1998.

14 januari 2004: JD dient klacht in tegen NOS Journaal bij Raad voor de Journalistiek.

17 maart 2004: Via een uitzending van TweeVandaag wordt bekend dat Justitie Frank L. gaat vervolgens wegens het doen van een 'valse' aangife. Ook wordt het verhaal de wereld in gebracht dat Frank L. zou zijn betaald voor het doen van de aangifte hetgeen hij zelf in deze uitzending weer ontkent.

24 mei 2004: Demmink bezoekt de Filippijnen in het kader van de Global Commission in International Migration.

29 juni 2004: Klacht van JD bij de Raad gegrond verklaard. De Raad: Het door verweerders aangedragen materiaal levert aldus geen deugdelijke grondslag op voor de bewering dat klager achter gesloten deuren heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo's/mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Ook anderszins is gesteld noch gebleken dat voor die zeer ernstige beschuldiging voldoende grondslag bestaat. Het Journaal heeft de grenzen overschreden van wat, gelet de op de journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is. Voorzitter van de Raad is mr. R. Loeb, als lid van de Raad van State op dat moment een soort ondergeschikte van JD en bovendien een oud-collega van Donner die Demmink benoemde.

22 juli 2004: Frank L. wordt veroordeeld wegens het doen van valse aangifte tegen Demmink. Hij krijgt echter niet de maximale straf van twee jaar cel, maar slechts twee maanden voorwaardelijk.

14 oktober 2004: Op de website stelling.nl verschijnt het bericht dat de chauffeur van Demmink, ene Mosterd, 'vrij plotseling is overleden' nadat hij 'groeiende morele problemen had' met de manier waarop Demmink de achterbank van zijn dienstauto inzette voor het landsbelang terwijl Mosterd stuurde.

29 mei 2006: In de Turkse pers verschijnen artikelen over de chantage van Nederland door de Turkse overheid eind jaren negentig met het dossier-Demmink om af te rekenen met Baybasin.

Maart 2007: Het VARA-programma Zembla bezoekt de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali in het kader van onderzoek naar een programma over Joris Demmink.

2 april 2007: De Koerdische zakenman Baybasin doet via zijn advocate A. van der Plas aangifte tegen JD wegens pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie. Aan deze aangifte ligt een nog geheim rapport ten grondslag van de Turkse overheid over de chantage van Nederland via JD.

4 april 2007: Kamerlid De Roon (PVV) stelt kamervragen aan de minister naar aanleiding van de aangifte van Baybasin. Deze worden in recordtijd beantwoord: op 6 april. De minister zegt daarbij een 'orienterend onderzoek' toe door het OM, iets wat wettelijk helemaal niet bestaat.

5 april 2007: Klokkenluider Online publiceert het stuk Nederlandse Staat Gechanteerd door Turkije.

6 april 2007: Minister Hirsch Ballin zegt een 'oriënterend onderzoek' toe naar de beschuldigingen tegen Demmink.

9 april 2007: Open brief aan minister HB op klokkenluideronline.

10 april 2007: Op Kleintje Muurkrant verschijnen berichten over de betrokkenheid van Demmink bij de staatsgreep van Desi Bouterse toen hij nog werkzaam was voor het Ministerie van Defensie (tot 1982): Volgens onze CRI-bron zou de aanleiding tot het naar het naar buiten dragen van Joris bij Defensie van seksuele aard zijn geweest. Joris zou namelijk een bloeiende relatie hebben onderhouden met een jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team, dat in 1982 verantwoordelijk was voor de September-moorden. Ook Stan de Jong schrijft over dit aspect van de affaire.

12 april 2007: JD brengt een bezoek aan Baybasin in de gevangenis. Zijn advocate Van der Plas is hierover zo boos, dat ze via KG vordert dat JD zich niet meer rechtstreeks mag bemoeien met de detentie van Baybasin. De eis wordt afgewezen.

13 april 2007: Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, licht de aangifte tegen Joris Demmink toe in EenVandaag.

18 april 2007: Jan de Wit (SP) stelt aanvullende kamervragen over de kwestie waarbij ook expliciet wordt gevraagd naar de aanwezigheid van Demmink op seksfeesten in Turkije.

7 mei 2007: Opnieuw kamervragen, nu van Teeven (VVD) en Van Velzen (SP) over met name het bezoek door Demmink aan Baybasin in de gevangenis.

31 mei 2007: De website Geenstijl besteedt aandacht aan de zaak-Demmink.

13 juni 2007: Eerste van twee Telegraaf-publikaties over pedonetwerk Belastende Informatie tegen topambtenaren; Seksdossiers in doofpot beland.

13 juni 2007: Actualiteitenrubriek EenVandaag komt met een uitzending over de affaire-Demmink waarin cruciale fragmenten te zien zijn uit de Netwerk-uitzendingen van 1998.

15 juni 2007: Laatste kamervragen door Van Velzen, De Wit en Teeven.

16 juni 2007: Joost de Haas en Bart Mos van De Telegraaf publiceren het tweede artikel Topambtenaren in Pedonetwerk waarin ook wordt stilgestaan bij Demmink zonder dat zijn naam wordt genoemd.

17 juni 2007: Arendo Joustra publiceert op de site van Elsevier out of the blue een witwas-commentaar ter bescherming van Joris Demmink

18 juni 2007: Zembla trekt de handen af van de zaak-Demmink via een brief aan advocate Adele van der Plas waarin die laatste er min of meer van wordt beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van een Zembla-redacteur die Turkse stukken voor haar vertaalde.

18 juni 2007: NRC Handelsblad komt met uitgebreid 'portret' van JD (door Jan Meeus en Jos Verlaan) die wordt omschreven als 'scherp, geestig, slim en teruggetrokken'. Thom de Graaf: "Ik ken Joris als een studentikoze man." Hans Dijkstal: "Ik heb nooit iets negatiefs over het priveleven van Demmink gehoord." De krant: "Feit is dat Demmink tot op heden alle beschuldigingen heeft weten te weerleggen."

25 juni 2007: De Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali wordt vastgenomen op het vliegveld van Istanbul om hem te beletten in Nederland te getuigen tegen Demmink in het kader van de aangifte van Baybasin.

Rond deze tijd(?): Demmink bedreigt Zembla-journalist Sinan Can met de dood als hij door bljft gaan met onderzoek naar zijn pedofiele activiteiten.

5 juli 2007: Hirsch Ballin beantwoordt laatste kamervragen.

5 juli 2007: NRC Handelsblad kopt 'Topman justitie is schoon'. Herhaald onderzoek door de AIVD heeft geen bewijzen opgeleverd van betrokkenheid bij strafbare feiten door topambetnaar J. Demmink van het Ministerie van Justitie. In een interview met Stan de Jong zegt advocate Van der Plas dat er echter helemaal geen onderzoek is gedaan.

14 juli 2007: De Volkskrant komt met het stuk 'Een hardnekkige fluistercampagne' door Lidy Nicolasen. De laatste aliena: "Naaste medewerkers zeggen dat de zaak hem nauwelijks raakt, dat hij ver boven de partijen staat en niet aan gezag heeft ingeboet." Over de affaire in de mainstream-media zie ook Stan deaf Jong.

15 juli 2007: Het OM kondigt aan geen vervolging te zullen instellen van JD. Van het Openbaar Ministerie kan niet worden verwacht dat een opsporingsonderzoek wordt ingesteld naar beweringen en geruchten die voortkomen uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan Hiermee is het 'orienterend onderzoek' dat Hirsch Ballin op 6 april toezegde afgesloten.

8 juli 2007: Onderzoeksjournalist Stan de Jong onthult op zijn weblog dat de Joris uit de uitzending van Netwerk uit 1998 niet JD is, maar een andere topambtenaar uit Den Haag die Joris heet. De ware identiteit van deze andere Joris is echter nog altijd niet bekend, al zegt de Jong te weten wie het is.

augustus 2007: Een tipgever meldt dat JD zijn departement heeft opgelicht bij de (miljoenen euro's kostende) ontwikkeling van een nieuwe huisstijl door het bureau Premsela Vonk met een van de directeuren waarvan hij een weinig platonische verhouding zou hebben.

23 augustus 2007: Lex Runderkamp van het NOS Journaal geeft via een posting op klokkenluideronline de 'Runderkamp-papers' vrij die de meeste feiten bevatten waarop deze reconstructie is gebaseerd. Deze stukken werden gemaakt naar aanleiding van de zaak die Demmink tegen het NOS Journaal aanspande en waren bestemd ter verweer.

2 juni 2008: Advocate Van der Plas probeert via een artikel 12-procedure bij het Hof alsnog vervolging van Demmink af te dwingen mede op basis van nieuw bewijsmateriaal. Dit is verzameld door Klaas Langendoen die in opdracht van Van der Plas onderzoek deed in Turkije.

3 juni 2008: Voormalig Zembla-journalist Wim van de Pol wijdt een artikel aan de zaken-Demmink en Baybasin in Vrij Nederland. Het is een vrij compleet overzichtsstuk.

rond 10 juni 2008: Lex Runderkamp haalt de link naar de 'Runderkamp-papers' weg van deze site.

13 juni 2008: Op de site van Stan de Jong verschijnt een stuk met sterke aanwijzingen dat ook Prins Claus deel uitmaakte van het pedo-netwerk rond Joris Demmink.

19 juni 2008: Deze website komt als eerste met een min of meer complete 'beschrijving' van een Nederlands pedo-netwerk waarvan ook Joris Demmink deel uitmaakte.

21 juni 2008: De Telegraaf maakt een draai van 180 graden en komt met een pro-Demmink verhaal waarin de theorie wordt gelanceerd dat het allemaal zou gaan om een 'bewuste beschadigingsactie' vanuit de onderwereld.

23 juni 2008: Demmink blijkt zich te bevinden in Azerbaidjan waar hij opnieuw alle gelegenheid heeft 'toe te slaan'.

29 juni 2008: Bekend wordt dat Demmink op een feestje bij hem in de buurt een van de obers heeft verkracht.

2 juli 2008: Via de website HetVrijeVolk wordt opgeroepen tot een 'cyber-bombardement' op De Telegraaf dat uitvoerig bericht over 'gewone' pedofielen maar Demmink de hand boven het hoofd blijft houden.

3 juli 2008: Nadat deze website druk is gaan uitoefenen op Stan de Jong om de naam te onthullen van de 'tweede Joris' (zie 7 januari 2004) ontstaat er een discussie op zijn weblog waaruit juist blijkt dat het wel Joris Demmink is die in Netwerk 'optrad'. De zaak is thans helemaal 'rond'; oproep op HetVrijeVolk en deze website om Demmink vast te nemen.

10 juli 2008: Arrow Classic Rock laat Micha Kat aan het woord over de Demmink-zaak. Een waterval aan reacties komt op gang, maar de mainstream-media blijven zwijgen. Het interview wordt op Youtube en andere websites gezet en duizenden keren beluisterd (medio september bijna 25.000 keer).

20 augustus 2008: Wicher 'de Rammende Rechter' Wedzinga zegt dat oud-minister van Justitie Donner en de huidige minister Hirsch Ballin samen met Joris Demmink een SM-club hebben bezocht in Breda. Later kondigde hij aan deze website te zullen dagvaarden wegen de publicatie van deze informatie, maar dat is er niet van gekomen.

1 september 2008: Adam Curry wordt ontslagen bij Arrow Classic Rock. Hieraan ging een slandering campaign vooraf door de website Geenstijl.

10 september 2008: Stan de Jong interviewt oud-rechercheur Klaas Langendoen in een nieuw crime-magazine. Langdoen heeft onderzoek gedaan naar de gedragingen van Demmink in Turkije. Langedoen in Koud Bloed: Ik ben me ervan bewust dat dit een extreem gevoelige zaak is. Maar ik hoef het bewijs niet sluitend te maken. Het gaat erom dat ik voldoende munitie aandraag waardoor het hof Den Haag besluit dat er nader onderzoek moet komen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat gebeurt. Als iemand voor de camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar van justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten wie de jongen is, waar hij woont, hij kan gehoord worden.

27 oktober 2008: Bekend wordt dat het gerechtshof Den Haag het verzoekschrift (zie 2 juni 2008) ter vervolging van Demmink afwijst. Hierbij hebben de raadheren geweigerd het feitenmateriaal te bekijken.

27 oktober 2008: Een nieuwe aangifte tegen Demmink door de Turkse jongen Mustafa Y. Voor uitgebreide achtergronden deze link. Het is de derde aangifte, na die van Frank L. en H. Baybasin.

31 oktober-3 november 2008: Op Hyves wordt een pagina gelanceerd ter mobilisatie van het Nederlandse volk tegen Joris Demmink. Binnen 12 uur zijn er bijna 1200 leden. Op zondagavond 2 november verdwijnt de site uit de lucht. Op maandag 3 november rond het middaguur is de site weer online.

13 november 2008: Op Youtube worden 4 filmpjes geplaatst over de zaak-Demmink. Dit is de best bekeken video.

18 november 2008: Deze site publiceert het eerste deel van de serie 'Uit het dossier-Demmink 2' waarin gedetailleerde informatie staat over de zaak-Demmink.

23 november 2008: De Volkskrant ontvangt als gevolg van een oproep aan de lezer ('waar moeten we over schrijven?') tientallen aansporingen de zaak-Demmink aan te pakken, maar dat weigert de krant.

24 november 2008: Interview met Micha Kat over de zaak-Demmink op FunX FM Radio. Ook deze zender krijgt direct van het management te horen geen verdere aandacht te besteden aan deze zaak.

25 november 2008: De Hyves-website over de zaak-Demmink breekt door de grens van 5000 leden.

15 december 2008: Via een bekende actualiteiten-rubriek komt een lijst boven tafel van belangrijke mensen die zich ooit 'bemoeid' hebben met de zaak-Demmink.

19 december 2008: De Volkskrant wordt via een YouTube-filmpje ontmaskerd als verlengstuk van de 'Demmink-lobby'.

30 december 2008: Gerard Hamer, de advocaat van Frank L., valt dood van zijn fiets op weg tussen zijn kantoor en zijn woning. Hier meer details over de rol van Hamer.

14 januari 2009: Het gewraakte fragment uit he NOS Journaal van 5 november 2003 waarin Demmink het misbruik van minderjarigen zelf toegeeft komt weer ter beschikking nadat de NOS heeft geweigerd het af te staan.

6 februari 2009: HP/de Tijd komt met een reconstructie van de zaak-Demmink onder de kop Topambtenaar Onder Vuur.

27 februari 2009: JDTV breidt het arsenaal aan filmpjes uit met telefonische interviews met Jan de Wit van de SP, Lidy Nicolasen van De Volkskrant, Lex Runderkamp van het NOS Journaal en Wim de Bruin van het OM. Alle filmpjes zijn thans te zien op een steeds geupdate playlist op YouTube.

4 maart 2009: Op het weblog van Joep Zander wordt het artikel over Joris Demmink gepubliceerd dat eerder werd verwijderd op Wikipedia, inclusief het waardevolle overzicht aan referenties en links.

19 maart 2009: Het VPRO-programma Andere Tijden komt met een uitzending over de staatsgreep van Bouterse in Suriname waarin Demmink een zeer opmerkelijke rol heeft gespeeld.

4 mei 2009: Minister Eberhard van der Laan spreekt tegenover JDTV over de affaire-Demmink nadat reeds eerder de ministers Hirsch Ballin, Van Middelkoop, Plasterk en Donner voor de camera kwamen. Alles via deze link.

18 mei 2009: Het team van JDTV confronteert Joris Demmink zelf bij zijn woonhuis met de beschuldigingen van kindermisbruik. Demmink vlucht zijn dienstauto in. Later volgt de 'megafoon-actie' bij het Ministerie van Justitie.

26 mei 2009: Bij het station van Haarlem wordt een enorme banner opgehangen om het volk te attenderen op het kindermisbruik van Joris Demmink. Binnen 24 wordt wordt deze banner met veel machtsvertoon verwijderd.  De actie haalt de voorpagina van het Haarlems Dagblad en ook het Noord-Hollands Dagblad en de IJmuider Courant besteden er aandacht aan.

19 juni 2009: ondernemer Wim Dankbaar looft 10.000 Euro uit aan degene die het vonnis boven tafel krijgt over de ambtenaar 'Joris' waarover Netwerk reeds in april 1998 sprak.

7 september 2009: uw webmaster en zijn cameraman worden aangehouden te Den Haag toen zij 's nachts op de gebouwen van de Raad voor de Rechtspraak, het Parket Generaal en het Paleis van Justitie met spuitbussen teksten aanbrachten die opriepen tot vervolging van onder meer Joris Demmink. Reeds de volgende dag waren alle teksten verwijderd. Webmaster en cameraman werden 16 uur vastgehouden in de politiecel. De camera met beelden van de spreuken werd in beslag genomen.

12 september 2009: NRC Handelsblad komt met een opvallend voorpagina-stuk over het extreme declaratie-gedrag van Joris Demmink. Hier een follow-up.

16 september 2009: De uitzending van Netwerk uit 1998 over het pedo-netwerk rond Lothar G. komt ter beschikking met daarin de prominente rol van de 'topambtenaar Joris'.

16 september 2009: Bekend wordt dat een Turks TV-station al drie jaar probeert een interview te krijgen met Baybasin. Via de Nederlandse ambassade krijgen te Turken te horen dat er in elk geval niet mag worden gesproken over de zaak-Demmink en over…. het Koninklijk Huis!

17 september 2009: Een belangrijke Tukse 'hitman' van Demmink die een grote rol speelde bij het in elkaar knutselen van het 'bewijs' tegen Baybasin en ook de getuige Mustafa Y. intimideerde (zie 27 oktober 2008) wordt gearresteerd.

13 oktober 2009: Er komen directe banden aan het licht tussen de zaak-Demmink en het Belgische Dutroux-netwerk.

23 februari 2010: Demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin krijgt tijdens een lezing op de NHTV te Breda over ondermeer sekstoerisme [video] vragen over Joris Demmink. Hij verklaart deze vragen 'buiten de orde'.

11 maart 2010: De banden van de auto van een belangrijke bron binnen Justitie die informatie geeft over Demmink voor het geplande boek De Demmink Doofpot blijken te zijn lek geprikt. Hiervan wordt aangifte gedaan welke is opgenomen in het genoemde boek.

16 maart 2010: De zogeheten 'Wabeke-papers' komen vrij; een verslag van een gesprek met Jan Wolter Wabeke, lid van het pedo-netwerk. Hierin staan tal van details over het kindermisbruik door Joris Demmink en de werkwijze van het pedo-netwerk.

15 april 2010: Micha Kat heeft in de Tweede Kamer een gesprek met lid Fred Teeven (VVD) over de affaire-Demmink.

18 april 2010: Peter R. de Vries komt met een onthullende uitzending over pedo-rechter Cornelis Stolk die rond 1980 actief was als vice-president van de Haagse rechtbank. Uit de uitzending blijkt dat er anno 1980 reeds sprake was van een structureel pedo-probleem binnen de rechtbank van Den Haag.

3 juni 2010: Via een persconferentie te Nieuwspoort wordt het boek De Demmink Doofpot gepresenteerd. Hier is een verslag te zien van de persconferentie. Het boek is gedrukt in een oplage van 10.000. Via internet kan gratis een exemplaar worden aangevraagd. Medio augustus zijn vrijwel alle 10.000 boeken de deur uit.

8 juni 2010: Een nieuwe aangifte tegen Demmink wordt openbaar. Het betreft hier zowel een uitbreiding van de derde aangifte van Mustafa Y. als een aangifte van een nieuw misbruikt kind, de vierde dus. De complete aangifte is hier te lezen.

21 juni 2010: Via Jeroen de Jager besteedt het NOS Journaal aandacht aan de pas opgerichte Expertgroep Klokkenluiders die ook heeft meegewerkt aan het boek De Demmink Doofpot. Amper een week later wordt Jeroen de Jager van de zaak-Demmink afgehaald.

Amper drie maanden later wordt de expertgroep kalltgestellt via doodsbedreigingen aan het adres van een van de oprichters. Het item in het NOS Journaal was onderdeel van een strategie in drie stappen: stap 1 de presentatie van het Demmink-boek, stap 2 het 'lanceren' van de Expertgroep en in stap 3 zou Adele van der Plas de schokkende verklaringen on line zetten van de Turkse slachtoffers van Demmink die aangifte hebben gedaan. Adele zou deze afspraak niet nakomen.

1 juli 2010: Bekend wordt dat NOS-journalist Jeroen de Jager die tot op dat moment in stilte als een van de weinige MSM-journalisten nog aan de zaak-Demmink werkte 'van de zaak is afgehaald'. Hij laat dat per email aan deze site weten.

23 juli 2010: Het Landelijk Parket van het OM laat naar aanleiding van een nieuwe, vierde, aangifte door advocate Adele van der Plas weten de zaak-Demmink in onderzoek te zullen nemen.

10 augustus 2010: Op Radio 1 (EO; Dit Is De Dag) wordt voor het eerst sinds medio 2007 weer op een publieke zender over de zaak-Demmink gesproken in een interview met Chipshol-directeur Peter Poot.

28 september 2010: Gerrit de Wit van de Expertgroep Klokkenluiders, een van mensen die bijdroeg aan het boek De Demmink Doofpot, blijkt vanuit Justitie door nota bene een officier uit Breda met de dood te zijn bedreigd. De Telegraaf meldt dit, maar suggereert dat de doodsbedreiging afkomstig uit 'uit criminele hoek'. Ook Gerrit de Wit zelf weigert de doodsbedreiging in verband te brengen met zijn medewerking aan het Demmink-boek. Na deze doodsbedreiging zal van Gerrit de Wit noch van zijn Expertgroep meer veel worden vernomen.

14 oktober 2010: Het kabinet-Rutte treedt aan met Ivo Opstelten als minister van Justitie. Opstelten is een vriend van Demmink vanuit hun studententijd te Leiden; beide waren lid van Minerva. Opstelten is tevens voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. Staatssecretaris wordt Fred Teeven die als Officier van Justitie onderzoek deed naar een pedofielen-netwerk (Rolodex) waarbij ook Demmink betrokken was.

26 oktober 2010: Micha Kat plaatst graffiti op het huis van Joris Demmink in Den Haag in felle oranje letters: PEDO, GEVAAR. Hij wordt gearresteerd en voor drie dagen vastgezet. Het feit wordt gevoegd in een reeds lopende strafzaak tegen Kat wegens het bekladden van panden van Justitie in Den Haag alsmede dat van de Bilderberg groep in Leiden. Daarnaast staat Kat in deze strafzaak terecht voor het 'verstoren' van het verhoor van Nout Wellink door de commissie-de Wit.

4 juli 2011: Jan Poot van Chipshol plaatst een advertentie over de affaire-Demmink in het Haarlemns Dagblad. NRC Handelsblad heeft aangegeven advertenties over Demmink niet te zullen afdrukken.

5 juli 2011: Op YouTube verschijnt een interview van Micha Kat met NOS-verslaggever Marieke de Vries over onder meer de zaak-Demmink. De Vries vertelt dat Lex Runderkamp toen de Wikileaks-files openbaar werden direct ging kijken of er stukken bij zaten over Joris Demmink.

11 juli 2011: Jan Poot plaatst een advertentie in het Haarlems Dagblad waarin Demmink direct in verband wordt gebracht met het netwerk-Dutroux en het vermoorden van kinderen.

25 augustus 2011: Bekend wordt dat Demmink eind september als getuige zal moeten opdraven bij het Amsterdamse Hof om te worden gehoord over malversaties en manipulaties bij de rechtbank Haarlem in Chipshol-zaken.

6 september 2011: Bekend wordt dat Osman B., de vierde aangever tegen Demmink, in Nederland is geweest en een gesprek heeft gevoerd met de recherche. Ook staat een nieuwe Turk die als kind door Demmink is misbruikt in de startblokken op aangifte te doen. Dit maakt advocate Adele van der Plas bekend. Het nieuws leidt tot een golf aan publiciteit; slechts NRC en NOS zwijgen in alle toonaarden.

28 september 2011: Demmink verklaart als getuige voor het Amsterdamse Hof over manipulaties van de rechtsgang in de Chipshol-zaken. Chipshol-advocaat Matthijs Kaaks laat hem eenvoudig ontsnappen.
Eind oktober 2011: Demmink wordt op zijn eigen ministerie gehoord door de Rijksrecherche inzake de aangiftes uit Turkije. Hij komt weg met de simpele ontkenning dat hij in die jaren in Turkije is geweest.

24 november 2011: Adele van der Plas openbaart op de site van haar BS Foundation (delen van) de 'Demmink-tapes' waarin twee Turkse mannen verklaren hoe ze als kind door Demmink zijn verkracht. Diezelfde dag komt Geenstijl met een half-sneerend artikel. Het is de tweede keer dat Geenstijl aandacht besteedt aan de zaak.

27 november 2011: Bas Paternotte komt op Geenstijl met een stuk over de zaak-Demmink waarin onder meer wordt gezegd dat hij 'voor twee jaar heeft bijgetekend' als SG. Hoewel dit verhaal rondging op 28 september toen Demmink voor de rechters stond van het Amsterdamse Hof, is er geen officiële bron voor.

Februari 2012: Het OM oordeelt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn Demmink te vervolgen voor de 'Turkse verkrachtingen' uit 1996

12 mei 2012: Bekend wordt dat Demmink afscheid neemt als SG van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Augustus 2012: Lancering van een internationale website arrestdemmink.com; omdat de zaak in Nederland niet aan te kaarten is, besloten diverse belanghebbenden 'internationaal' te gaan via het benaderen van politici in de VS en enkele NGO's

9 augustus 2012: De documentaire Dutch Injustice, When Child Traffickers Rule a Nation geupload op YouTube. In deze documenataire wordt Demmink exposed als spil in een internationaal netwerk van pedofielen en kinderhandelaren.

1 oktober 2012: Vrij Nederland komt met een cover-verhaal over de affaire-Demmink, grotendeels a decharge. Hiermee wordt de zaak opnieuw in the spotlight geplaatst: Demmink-4.

5 oktober 2012: Voor het Helsink-comite van het Amerikaanse State Department vindt een hoorzitting plaats over de zaak-Demmink in het kader van de mondiale strijd tegen kinderhandel en kindermisbruik.

URL video: https://youtu.be/MLcFRXHCE6w


6 oktober 2012: Het AD komt met een explosief artikel waaruit blijkt dat Demmink reeds vanaf het begin van de jaren 80 kinderen bestelde via een criminele Haagse pooier.

7 oktober 2012: Optreden van Micha Kat in het radioprogramma Echte Jannen van Powned waarin hij uitgebreid kan ingaan op de zaak-Demmink.

8 oktober 2012: Vervolgpublicatie in AD; een overzicht van de hele casus-Demmink en aankondiging van 'actie' die de politiek zou ondernemen. Diverse partijen vragen minister Opstelten om een 'brief'.

8 oktober 2012: Peter R. De Vries komt in het programma DWDD om Demmink te verdedigen het de publikaties van het AD af te schieten.

9 oktober 2012: Bekend wordt dat Demmink het AD voor de rechter sleept wegens de recente publicaties waarmee hij voor het eerst zelf een medium dagvaardt, bijna tien jaar nadat hij voor het eerst is genoemd.

31 oktober 2012: Afscheidsreceptie Joris Demmink in de Ridderzaal. JDTV maakt hierover deze reportage. Zeven mensen werden gearresteerd vlak voordat Demmink naar buiten zou komen om tegen te gaan dat hij zou worden gefilmd e/o vragen zou krijgen. Vele prominenten bezoeken het feestje.

20 juni 2013: Twee voormalige topambtenaren van Justitie leggen verklaringen af tegen Demmink dat er op buitenlandse reizen kinderen voor hem moesten worden geregeld, zo bericht De Volkskrant.

18 juli 2013: Henk Krol stelt vragen aan minister Opstelten over de schimmige 'sepots in het landsbelang' van het OM. Hij wil weten of ook de aangiftes tegen Demmink zijn geseponeerd 'in het landsbelang'.

27 september 2013: Het OM start een nieuw onderzoek naar Demmink wegens het opduiken van een brief van het Turkse OM waaruit blijkt dat Demmink medio 1996 wel degelijk in Turkijke was zoals hij zeer vasthoudens blijft ontkennen. Hij kan dus de Turkse kinderen in dat jaar wel degelijk hebben verkracht.

27 september 2013: Stichting De Roestige Spijker bepleit voor de rechtbank Utrecht het horen van een serie getuigen die kunnen bevestigen dat de inhoud van de mini-documantaire Dutch Injustice over de zaak-Demmink juist is en de publikatie daarom niet onrechtmatig jegens Demmink.

4 oktober 2013: De Volkskrant komt met de 'onthulling' dat Henk Krol 'voor tienduizenden Euro's aan pensioenpremies zou hebben ontdoken'. Krol treedt vrijwel ogeblikkelijk terug als politicus.

7 oktober 2013: Via CDA-kamerlid Oskam wordt bekend dat Henk Krol een 'zwijgdeal' heeft gesloten met Justitie over de zaak-Demmink. Het doorbreken van deze deal zou de werkelijke reden zijn van zijn gedwongen vertrek uit de politiek. De website Geenstijl publiceert de email uit De Demmiunk Doofpot die deze zwijgdeal bevestigt.

14 oktober 2013: Bekend wordt dat Mischa Wladimiroff Demmink gaat bijstaan als strafrecht-advocaat. Dit elidt tot woedende reacties van ondermeer Baybasin die eerder werkte met deze advocaat. Baybasin kondigt aan een tuchtklacht in te gaan dienen tegen Wladimiroff.

14 oktober 2013: Begin van de inhoudelijke behandeling bij het Haagse Hof van het hoger beroep tegen de veroordeling van Micha wegens het aanbrengen van een waarschuwing met graffiti op het woonhuis van Demmink.

17 oktober 2013: Na zes jaar besteedt EenVandaag weer aandacht aan de zaak-Demmink. De graffiti-actie van Micha wordt getoond op het huis van Demmink net als de confrontatie. Journalist Wim van de Pol van Crimesite wordt gepresenteerd als de 'grote Demmink-onderzoeker'.

18 oktober 2013: Behandeling art.-12 procedure bij het Hof in Arnhem waarmee de Turkse slachtoffers willen proberen vervolging af te dwingen van Demmink.

20 oktober 2013: Bij de behandeling van de zaak van De Roestige Spijker tegen Demmink liegt Demmink-advocaat Harro Knijff over diens agenda door eruit te citeren terwijl ze eerder als vermist waren bestempeld. Begin van 'agenda-gate' in de zaak-Demmink.

13 november 2013: De rechtbank Utrecht staat toe dat de Stichting De Roestige Spijker getuigen mag horen in zijn zaak tegen Demmink die moeten aantonen dat de inhoud van de documentaire Dutch Injustice niet smadelijk is tegen Demmink.

21 november 2013: Bekend wordt dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie opnieuw rekeningen heeft betaald van de advocaat van Demmink Harro Knijff.

17 december 2013: Behandeling bij het Hof in Arnhem van de artikel 12-klacht van twee Turken dat Demmink niet zal worden vervolgd op basis van hun aangiftes van verkrachting. Commotie om de agenda van Demmink.

17 december 2013: De lijst van getuigen wordt bekend die namens De Roestige Spijker zullen worden gehoord in de zaak die is aangespannen om een verklaring voor recht te verkrijgen dat de inhoud van de documentaire Dutch Injustice niet onrechtmatig is jegens Demmink.

24 december 2013: Stichting De Roestige Spijker mag zich voegen aan de zijde van het AD in de procedure die tegen de krant is aangespannen door Joris Demmink. De Stichting bracht een film over Demmink in roulatie op Youtube waarin hij, net als in de publicaties in het AD, wordt beschuldigd van kindermisbruik.

21 januari 2014: Het Gerechtshof te Arnhem beslist dat het OM Joris Demmink moet vervolgen op basis van de aangifte van twee Turken wegens verkrachting in Turkije in 1996.

26 januari 2014: In de Britse pers wordt een directe link gelegd tussen de affaires Savile en Demmink. Aanleiding is de onthulling dat een topman van de BBC in de jaren 80 in Amsterdam betrokken zou zijn geweest bij extreem kindermisbruik en het produceren van snuff-movies.

30 januari 2014: Henk Krol vertelt in het programma van Eva Jinek over de zaak-Demmink. Hij meldt ondermeer dat hij tot drie keer toe een gesprek over de zaak heeft proberen te krijgen met minister Opstelten en dat Justitie een strafzaak tegen hem begon wegens het 'hacken van een computer' hetgeen door de minister werd gebruikt als excuus geen gesprek te hoeven aangaan.

5 februari 2014: Het OM maakt het team bekend dat de vervolging van Demmink zal gaan leiden en meldt tevens 'minimaal een jaar nodig te hebben' voor het onderzoek. De OvJ is Evert Harderwijk die Bouterse veroordeeld wist te krijgen via list en bedrog.

11 februari 2014: De Nederlandse ambassade in Washington vervangt een pagina over de zaak-Demmink die vol staat met leugens na een tweet van CDA-kamerlid Peter Omtzigt.

13 en 15 februari 2014: Jan Poot beschuldigt NRC Handelsblad in het Katholiek Nieuwsblad van een actieve rol in de cover up van de zaak-Demmink. Redacteur Marcel Haenen werkt nauw samen met het OM en heeft een speciale relatie met Demmink-OvJ Evert Harderwijk die teruggaat tot de vervolging van Desi Bouterse.

17 februari 2014: Micha Kat treedt op op FunX Radio over de zaak-Demmink. In 2008 was hij ook te gast bij FunX over de zaak-Demmink.

24 februari 2014: Karel Bagchus geïntimideerd en gearresteerd wegens het ophangen van een Demmink-poster voor zijn raam van zijn huis in Amsterdam.

Informatie links om zelf verder onderzoek te gaan doen:

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN