Vertaal deze pagina naar:

POLITICI VINDEN DAT ER ZWAARDERE STRAFFEN MOETEN KOMEN VOOR DIERENBEULEN!

02-11-2023

Welke straffen zijn toepasselijk voor mensenbeulen? Satanisten die pasgeboren babies en kinderen offeren, verkrachten, mishandelen, vermoorden en op eten?

De tijden zijn snel nu aan het veranderen, het werd de hoogste tijd!

Vanaf 1 november 2023 zijn politici en top ambtenaren VOGELVRIJ verklaard!

Vele slachtoffers van seksueel misbruik zijn in de gevangenis of psychiatrie beland en vele daders en/of verantwoordelijken bleven tot heden vrij rond lopen!

Wanneer (oud)politici en topambtenaren eerder gewezen werden op de waarheid en de maatregelen die vanwege de feiten getroffen zouden worden door slachtoffers, zagen zij dit als een bedreiging. Toen was er wel medewerking van de politie voor de zittende orde van de sterke arm. En ook door de omgekochte en gechanteerde rechters bij de rechtspraak, die de zittende orde tot heden beschermden voor de werkelijke waarheid en samenhangende maatregelen.

In het verleden was het zo dat volgens het OM politici ongehinderd hun werk moesten kunnen doen volgens het Openbaar Ministerie (OM). Het Team Bedreigde Politici van de regionale recherche van politie-eenheid Den Haag had als taak hieraan bij te dragen. Het team was tot heden verantwoordelijk voor de intake, tactische opvolging en afhandeling als het ging om bedreigingen met een misdrijf gericht tegen politici en andere personen binnen het rijksdomein.

Binnen het rijksdomein vielen de ministers, de staatssecretarissen maar ook bijvoorbeeld de voorzitter van de Raad van State en de Nationale Ombudsman. Mogelijke bedreigingen van lokale bestuurders (burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden) werden door de regionale politie-eenheden opgepakt in overleg met het OM.

Wanneer politici een bedreiging ontvingen, dan konden zij hiervan melding doen bij het Team Bedreigde Politici. Dit team bekeek in overleg met het OM Den Haag of er ook daadwerkelijk sprake was van een strafbare bedreiging volgens artikel 285 Wetboek van Strafrecht: Als er bijvoorbeeld gedreigd werd met een misdrijf tegen het leven of met zware mishandeling. Als dat het geval was, nam dit team de aangifte van de politicus op en nam de zaak in behandeling.

Erwin Lensink (waxinelichthoudergooier)

Over Erwin Lensink

Erwin Lensink, die in 2010 een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide, verstoorde op 11 april 2014 de rechtszaak tegen oud-topambtenaar Joris Demmink. Hij wilde bij de rechter aangifte doen van hoogverraad door de koninklijke familie. Klik hier voor het geluid en beeldmateriaal. Lensink had een tas bij zich, die volgens hem vol zat met bewijsmateriaal. Dat wilde hij aan de rechter-commissaris geven. De waxinelichthoudergooier werd vervolgens mopperend de rechtszaal uit geleid.

Joris Demmink is één van de invloedrijkste mensen van Nederland. Hij stond 10 jaar (2002-2012) aan het hoofd van het ministerie van Justitie, tegenwoordig Veiligheid en Justitie. Als directeur-generaal Rechtspleging was hij betrokken bij de benoeming van rechters en officieren van justitie. Zijn imposante justitiecarrière begon hij in 1982 als plaatsvervangend directeur- generaal Politie.

In deze periode is Demmink gezien samen met kinderpooier Dick Willard, verklaren meerdere bronnen. Zo ook de voormalig leider van een Haagse hasjbende: "We probeerden altijd aan informatie te komen, dus volgden we politie- en justitiemensen of braken bij ze in. We gebruikten dezelfde methoden als de politie. We schaduwden mensen, achtervolgden ze. Noem het contraspionage." De Hagenaar wil niet met zijn naam in de krant worden genoemd, maar zegt: "Bij de rechter ben ik bereid alles onder ede te verklaren."

De hasjhandelaar zegt de identiteitspapieren van Demmink te hebben gezien toen hij begin jaren '80 inbrak in de bij homo's populaire sauna Ceasar Sports aan de Mauritskade in Den Haag. Omdat in deze sauna veel hooggeplaatste lieden kwamen, zocht de Hagenaar in die kluisjes naar belastende informatie. "Wij trainden boven de sauna in de sportschool van Chris Visser en ik kon aan een moedersleutel van die kluisjes komen. Zo heb ik de identiteitspapieren van Joris Demmink gezien. Hij werkte toen nog voor Defensie, niet Justitie."

Ook over de intimidatie waarmee veel media en klokkenluiders te maken hebben gehad, komen duidelijke signalen in het artikel naar voren:

"Een directeur-generaal van Justitie die contact zou hebben met een zware crimineel, dat is op zich al opmerkelijk. Maar de bendeleden rapporteren later ook aan hun baas dat ze Joris Demmink hebben gezien met minderjarige jongens, aldus de Haagse bendeleider. "Mijn mensen zagen jongens bij hem in de auto stappen. Het ging om jongens van niet ouder dan 15 jaar. Het was algemeen bekend dat Dick Willard minderjarige jongens leverde voor seks. Later hebben we ook gezien dat er jongens bij hem thuis werden afgeleverd:' De Haagse crimineel noemt vervolgens het adres waar Joris volgens het kadaster sinds 3 juni 1985 woont.

We sporen meerdere personen op uit Willards voormalige vrienden- en kennissenkring, maar lang niet iedereen durft een verklaring af te leggen over de machtige justitieman. Een voormalige vriend van Willard raakt zelfs spontaan in paniek als we de naam Joris Demmink noemen. "Ik weet wie je bedoelt, maar hier wil ik absoluut niets mee te maken hebben. Ik ontken niet dat ze elkaar kenden, maar laat mij er buiten".

Bron: https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/journalistiek-onderzoek-koen-voskuil-ad.html

Waarom gaat Demmink nog steeds vrijuit?

Ver voordat hij de kindertoeslagaffaire aan de kaak stelde, deed Pieter Omtzigt hetzelfde met de Demmink-zaak. Toen deze kwestie door zijn toedoen opnieuw tot uitbarsting dreigde te komen, werd Omtzigt de mond gesnoerd door CDA-prominenten Sybrand Buma, Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin. De laatste twee hadden al genoeg moeite gedaan om de zaak voor altijd de doofpot in te helpen, dus daar kon nog wel een schepje bovenop. Ook VVD'ers Ivo Opstelten en Fred Teeven hadden er nog zó hun best op gedaan om de zaak toe te dekken, dat ook Mark Rutte (via Sybrand Buma - luister naar waarom Omtzigt zei het niet meer over Demmink te mogen hebben) er nog wel een schepje bovenop wilde doen. 

Zo werd het weer een tijdje stil rond Demmink. Maar de zaak blijft stinken en steekt van tijd tot tijd onvermijdelijk de kop weer op. Ooit komt de onderste steen boven, zou je denken, al stort volgens Demminks voorganger en oud-commissaris van de Koningin Harry Borghouts dan heel Justitie in elkaar. Justitie lijkt daar gezien de talloze schandalen daar trouwens al hard mee bezig.

Zaak-Demmink in 2014 werd korte tijd verstoord!

De civiele zaak rond Demmink werd aangespannen door de stichting De Roestige Spijker. Die wilde bewijs verzamelen dat de voormalige hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie seks heeft gehad met minderjarigen. De aanwezigen in de rechtszaal (zie foto hieronder).

Video's over de Demmink-zaak

Klik hier voor meer video's over de Demmink-zaak.


Micha Kat en Bart van Well zijn Nederlandse politiek gevangenen!

Micha Kat zit reeds ruim 2 jaar in de gevangenis en is monddood gemaakt. Bart van Well (slachtoffer van pedo netwerken) zit ook reeds ruim 2 jaar in de gevangenis en is ook monddood gemaakt. Deze twee mannen, Micha Kat en Bart van Well, spelen een zeer cruciale rol in onze huidige geschiedenis. Zij kunnen beiden er mede voor zorg dragen dat het kaartenhuis van justitie compleet gaat instorten, van het land wat Nederland wordt genoemd. De onderste steen zal dan uiteindelijk boven komen over Demmink, zijn consorten en de handelswijze van Vrouwe Justitia.

Deze (oud)topambtenaren zijn verantwoordelijk voor heel veel schade, pijn en ellende in Nederland, door wat ze deden en/of wat ze juist niet deden!

Vanaf welk punt of vanaf welke schakel ging het mis in Nederland?

Zijn er ondertussen niet al genoeg mensen vermoord of ver-ge-zelfmoord? Vele getuigen die informatie hadden over Demmink en consorten werden uit de weg geruimd. Micha Kat (onderzoeksjournalist) maakte daar eerder verslag van op z'n website Revolutionair Online. Op de website van de Demmink doofpot is veel over Demmink te lezen.

De Cabal heeft vele misdaden op hun geweten en deze beerput gaat langzaamaan open. Als bij het grote publiek bekend wordt welke gruwelijke misdaden men tegen kinderen heeft gepleegd, dan zal dit een heftige emotionele reactie oproepen. 

Van alle misdaden zal men dan ook proberen uitgerekend dit ritueel misbruik met man en macht verborgen te houden. Tegelijkertijd zijn het juist deze misdaden tegen de menselijkheid, die veel mensen maar moeilijk onder ogen kunnen zien. Maar omdat deze misdaden alleen kunnen bestaan in de schaduw van het duister, is het belangrijk om ze toch aan het licht te brengen. Om deze reden willen wij, (redactie Waarheidskrant), het verhaal van Toos Nijenhuis, een ITCCS-getuige, opnieuw onder de aandacht brengen.

Genoeg is genoeg!

Want zijn er ondertussen niet al genoeg babies en kinderen uit weeshuizen verkracht, mishandeld en vermoord door topambtenaren, hooggeplaatsten en waar het koningshuis bij betrokken is?

ITCCS-getuige Toos Nijenhuis: de elite misbruikt kinderen op een gruwelijke manier!

DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 1 ► https://capoditutticapi007.blogspot.com/


INFILTRATIE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 2 ► https://capoditutticapi008.blogspot.com/


MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Deel 3 ► https://capoditutticapi009.blogspot.com/

Wie staat er nu op voor babies en kinderen?

Waarom zijn babies en kinderen uit weeshuizen en in de jeugdzorg zo vaak seksueel misbruikt? Wie staat er op voor deze groep kinderen? Gelukkig is de Bart van Well Foundation actief geworden.

Zij hebben inmiddels een Meldpunt gemaakt voor seksueel misbruik.


MELDPUNT SEKSUEEL MISBRUIK

Klik op de onderstaande link wanneer U zelf slachtoffer bent van seksueel misbruik in het verleden of wanneer U kinderen kent die nog steeds seksueel misbruikt worden of seksueel misbruikt zijn geworden.

Klik HIER voor het Meldpunt van seksueel misbruik