Vertaal deze pagina naar:

POLITICI VINDEN DAT ER ZWAARDERE STRAFFEN MOETEN KOMEN VOOR DIERENBEULEN!

04-10-2022

Maar welke straffen zijn dan toepasselijk voor kinderbeulen (satanisten) die babies en kinderen verkrachten, mishandelen en vermoorden?

Wanneer politici bedreigd worden is er wel medewerking van de politie!


Op de onderstaande website is het volgende te lezen:

Politici moeten hun werk ongehinderd kunnen doen. Het Team Bedreigde Politici van de regionale recherche van politie-eenheid Den Haag heeft als taak hieraan bij te dragen. Het team is verantwoordelijk voor de intake, tactische opvolging en afhandeling als het gaat om bedreigingen met een misdrijf gericht tegen politici en andere personen binnen het rijksdomein.

Binnen het rijksdomein vallen onder meer de ministers, de staatssecretarissen maar ook bijvoorbeeld de voorzitter van de Raad van State en de Nationale Ombudsman. Mogelijke bedreigingen van lokale bestuurders (burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden) worden door de regionale politie-eenheden opgepakt in overleg met het OM

Als politici een bedreiging ontvangen, dan kunnen zij hiervan melding doen bij het Team Bedreigde Politici. Dit team bekijkt in overleg met het OM Den Haag of er ook daadwerkelijk sprake is van een strafbare bedreiging volgens artikel 285 Wetboek van Strafrecht: als er bijvoorbeeld gedreigd wordt met een misdrijf tegen het leven of met zware mishandeling. Als dat het geval is, neemt dit team de aangifte van de politicus op en neemt de zaak in behandeling.

Website ► https://www.om.nl/onderwerpen/bedreigde-politici

Demmink gaat nog steeds vrijuit!

Vanaf welk punt of vanaf welke schakel gaat het mis in Nederland?

Zijn er niet al genoeg mensen vermoord of vergezelfmoord?

Diverse getuigen werden uit de weg geruimd.

Micha Kat maakte daar eerder verslag van op z'n website.

Zijn er niet al genoeg babies en kinderen uit weeshuizen verkracht, mishandeld en vermoord door topambtenaren en waar het koningshuis bij betrokken is?

Waarom worden babies en kinderen uit weeshuizen en in de jeugdzorg zo vaak seksueel misbruikt?


Wie staat er op voor deze groep kinderen?

Gelukkig is de Bart van Well Foundation actief geworden.

Zij hebben inmiddels een Meldpunt gemaakt voor seksueel misbruik.


MELDPUNT SEKSUEEL MISBRUIK


Klik op de onderstaande link wanneer U zelf slachtoffer bent van seksueel misbruik of wanneer U kinderen kent die nog steeds seksueel misbruikt worden of seksueel misbruikt zijn geworden.

Meldpunt ► https://www.bart-van-well-foundation.nl/meldpunt-voor-seksueel-misbruik-en-satanisch-ritueel-misbruik/