Vertaal deze pagina naar:

PRINSJESDAG DINSDAG 19 SEPTEMBER 2023

19-09-2023

Het nep koningshuis werd op het balkon van paleis Noordeinde bij het traditionele zwaaien letterlijk weggefloten!

De nep koninklijke leden lieten zich snel weg fluiten door de demonstranten!

Het was werkelijk een grote afgang voor diegenen die het nep koningshuis moeten of mogen vertegenwoordigen, dat was heel duidelijk. Veel mensen weten ondertussen dat Prinses Juliana een geruilde baby was. Bekijk en beluister deze video.


Krijgen we dit najaar dezelfde bullshit als in 2020? 

NEE, deze keer zijn we voorbereid! Tenminste als de onwetenden (de schapen, de dommen, de goedgelovigen) ook einde-lijk hun verstand van hun nachtkastje hebben gehaald.

Video Prinsjesdag 2023

Met commentaar van Max van den Berg - De beroemde Fakkeldrager die bij Sigrid Kaag aan de deur stond en daardoor 5 maanden in de gevangenis belandde!

Demonstranten verstoorden Prinsjesdag met gefluit en omgekeerde vlaggen!

Tijdens Prinsjesdag in Den Haag werd geprotesteerd en niet zonder reden. 

Demonstranten hielden langs de route van de Glazen Koets Nederlandse vlaggen ondersteboven vast en floten luid. Ook tijdens de balkonscène was een fluitconcert te horen.

Bron: https://www.nu.nl/302877/video/demonstranten-verstoren-prinsjesdag-met-gefluit-en-omgekeerde-vlaggen.html

Orde van Malta

Zie het rode omcirkelde symbool op de bovenstaande foto eens?

Het nep koningshuis is lid van de Orde van Malta.

We zullen hieronder het een en ander uitleggen over het nep koningshuis, de VN en de Orde van Malta.


Uitleg navolgende foto:

Wijlen Prins Bernhard in Malteser Orde kledij met zijn dochter Beatrix en kleinzoon Willem-Alexander.

Verenigde Naties (VN)

De Verenigde Naties (VN) is een Luciferiaanse cultus gecontroleerd door de Ridders van Malta, jezuïeten, Rothschilds en Rockefellers.

"Niemand zal de Nieuwe Wereld Orde (NWO) betreden tenzij hij of zij belooft Lucifer te aanbidden. Niemand zal de New Age binnengaan tenzij hij een Luciferiaanse Initiatie neemt."

https://paradigmshyft.com/2021/07/04/the-united-nations-is-a-luciferian-cult-controlled-by-the-knights-of-malta-jesuits-rothschilds-and-rockefellers/

Uitleg over de Orde van Malta

Deze geheime Orde heeft niets te maken met religie, maar alles met een militaire orde die verbonden is met de Vrijmetselarij. De taak van de Orde van Malta is het controleren van geheime diensten. De Orde is te beschouwen als het leger van de Jezuïeten, de hoogste organisatie die deze wereld kent.

De Orde van Malta komt in de rangorde dan ook net onder de Jezuïeten zelf en staan ook hoger dan wat men gewoonlijk de illuminati noemt. Zo is het bijvoorbeeld een bekend feit dat de Amerikaanse CIA wordt gerund door de Orde van Malta, zoals ze dat ook doen bij iedere andere veiligheidsorganisatie ter wereld. Wat wij de New World Order (NWO) noemen, is een samenzwering van de Jezuïeten en het Vaticaan om alleenheersers over onze planeet te worden. De Jezuïetenorde bestaat inmiddels zo'n 500 jaar en is de meest smerige en gevreesde organisatie die onze wereld kent.

Napoleon Bonaparte had er honderden jaren geleden het volgende over te zeggen:

"De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, niet een religieuze orde. Hun chef is een generaal van een leger, niet een priester of een abt van een klooster. En het doel van deze organisatie is macht, macht in zijn meest duivelse vorm. Absolute macht, universele macht, macht om de wereld te controleren door de wil van één enkel persoon (bijvoorbeeld de Zwarte Paus, de generaal van de Jezuïeten). De Jezuïeten zijn het beste voorbeeld van despotisme en tegelijkertijd de grootste en meest enorme vorm van misbruik".

Adam Weishaupt wordt over het algemeen beschouwd als de grondlegger van de Illuminati. Ook hij werd opgevoed door de Jezuïeten en ook lid van deze club.

Wie zitten er achter de Jezuïeten; wat voor soort mensen praten we over?

Om dat te kunnen vaststellen moeten we een stukje terug in de geschiedenis. 

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam. Inganatius werd ook de eerste generaal van de Jezuïeten en werd na zijn dood opgevolgd door Diego Lainez. Beiden waren wat men noemt "conversos". Dat wil zeggen, ze zien eruit als katholieken, ze handelen als katholieken voor het oog van de wereld, maar het zijn geen echte katholieken. Beiden zijn van oorsprong Joden die zich onder dwang hebben laten bekeren tot het christendom. Dit gebeurde nadat de Spanjaarden hun land weer hadden veroverd van de Mooren en ze alleen maar katholieken in het land wilden.

De Joden die daar woonden, hadden de keuze om te verdwijnen of zich te laten bekeren tot het christendom. Ze kozen voor het laatste, maar bleven uiteraard gewoon Joden. Deze bekeerlingen die geen echte christenen waren, werden dan ook als zodanig wel herkend in die tijd en ze werden dan ook Marranos (varkens) genoemd. 

De Marranos hadden daar geen enkele boodschap aan en omdat ze nu christen waren, hadden ze vele voordelen en wisten dan ook door te dringen tot in de hoogste gelederen van de kerk en maatschappij. Veel hoger dan ze ooit als Jood hadden kunnen stijgen. Ze bleven dan ook niet alleen in Spanje, maar vestigden zich in alle belangrijke Europese locaties, waaronder ook Nederland.

Deze Marranos, Joodse schijnchristenen, kwamen in 1593 naar ons land. Hier wisten men ook wat voor vlees ze in de kuip hadden en ze werden dan ook prompt geweigerd in Middelburg en Haarlem. In Amsterdam hadden ze meer succes. In hun midden bevonden zich machtige koopmannen en mensen met gewilde vaardigheden. Deze Marranos waren fervente aanhangers van het Huis van Oranje en in ruil kregen ze bescherming van de stadhouder.

Zo hebben we met de Jezuïeten een ogenschijnlijk katholieke orde die niets met religie te maken heeft en die in het leven is geroepen door Joden die voor de schijn waren bekeerd tot het christendom. Formeel worden ze niet varkens genoemd, maar heten ze Cryptojoden. Deze zelfde schijnchristen Joden zijn als de Marranos overal naartoe uitgewaaierd en zijn daar succesvol geïnfiltreerd in de bovenste lagen van de samenleving. Overal ter wereld hebben ze vervolgens zorgvuldig geselecteerde leden lid gemaakt van het leger van de Jezuïeten, de Orde van Malta.


Daarom is alles en iedereen op deze planeet die wat voorstelt, lid van deze illustere club

Ze doen zich allemaal voor als heel belangrijk en ogenschijnlijk hebben ze ook veel in de melk te brokkelen, maar uiteindelijk staan ze allemaal onder het bevel van de satanische zwarte paus. Al wordt er ook aangenomen dat de grijze paus nog boven de zwarte staat,

De meest machtige man ter wereld is Pepe Orsini, ook wel genoemd de Grijze Paus. Niet de Witte Paus en ook niet, zoals vaak wordt aangenomen, de Zwarte Paus. Nog iets verder naar beneden vinden we de meest machtige organisatie ter wereld, de Jezuïeten. Deze orde, ook wel genoemd de geheime dienst van het Vaticaan, staat onder leiding van een Generaal, beter bekend als de Zwarte Paus. En ja, de Zwarte Paus is machtig, maar niet de machtigste man op aarde.

De Orde van Malta wordt ook wel de "black nobility" genoemd, de zwarte adel. Je komt daar dan ook een scala van bekende mensen tegen, waaronder leden van de Rothschild familie.  Maar ook mensen zoals Heinrich Himmler, George Bush, Tony Blair en Jimmy Savile komen op de lijst voor. Zelfs mensen van wie je het niet zou verwachten zoals Nelson Mandela. 


De Malteser Orde is het domein van de zogenaamde Black Nobility

Een groep families die deze titel kregen omdat ze de kunst van vuil spel zo goed beheersen.

"De Zwarte Adel heeft zijn titel verdiend door middel van vuile trucs, dus toen de bevolking in opstand kwam tegen de monopolies in de regering, zoals waar dan ook, werden de leiders van de opstand snel opgepakt en op brute wijze opgehangen. Ze maken gebruik van geheime moorden, moord en het failliet laten gaan van tegengestelde burgers. of bedrijven, ontvoering en verkrachting."

Het zal weinigen verbazen dat het Huis van Oranje één van die families is.

Jezuïet paus Fransiscus draagt ook het symbool van de Orde van Malta

De wereld aanbidt om dit moment de opper Jezuïet paus Fransiscus in het Vaticaan, terwijl men werkelijk geen flauw idee heeft met wie ze te maken hebben. Hoe geniepig dit alles in de praktijk werkt, is te zien in de volgende video, waarin je kennis zult maken met een aantal werkelijk machtige mensen, maar tegelijkertijd ook personages waar de meesten nog nooit van hebben gehoord.

Je moet toegeven dat het best hilarisch is wanneer je ontdekt dat het Vaticaan wordt gerund door Joden. Wij zijn in ieder geval toch ook weer verrast met de kennis die voortkomt uit dit voortschrijdend inzicht.

Een andere uitleg van een andere bron

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook wel: Orde van Malta, ridders van Malta of SMOM) is een rooms-katholieke militaire orde met een soevereine status in dienst van de pauselijke adel (via de Jezuïeten orde)

De Orde van Malta werd in februari 1113 officieel erkend door paus Paschalis II en heeft grote invloed door haar leden in het bankwezen, bedrijfsleven, politiek, media en geheime diensten/genootschappen.

"De Ridders van Malta is een wereldorganisatie waarvan de draden door het zakenleven, het bankwezen, de politiek, de CIA, andere inlichtingenorganisaties, P2, religie, onderwijs, recht, leger, denktanks, stichtingen, het United States Information Agency, de Verenigde Staten Naties, en tal van andere organisaties. 

Ze zijn niet de oudste, maar wel een van de oudste takken van de Orde van de Zoektocht die er bestaat. Het wereldhoofd van de Ridders van Malta wordt, met goedkeuring van de paus, voor een levenslange termijn gekozen. De Ridders van Malta hebben hun eigen grondwet en hebben gezworen te zullen werken aan de vestiging van een Nieuwe Wereldorde met de paus aan het hoofd. 

Leden van Knights of Malta zijn ook machtige leden van de CFR en de Trilaterale Commissie. (p.86) De Ridders van Malta hebben ALLEMAAL diplomatieke onschendbaarheid. Ze kunnen goederen over de grens verzenden zonder invoerrechten te betalen of douanecontroles te ondergaan. Doet dat een belletje rinkelen? Dat is in ieder geval macht. 

De Ridders van Malta worden ondersteund door een ruggengraat bestaande uit adel. Bijna de helft van de 10.000 leden behoort tot de oudste en machtigste families van Europa. Dit versterkt de alliantie tussen het Vaticaan en de 'Zwarte Adel'. 

De Zwarte Adel bestaat voornamelijk uit de rijken en machtigen van Europa. Het hoofd van de Zwarte Adel is de familie die aanspraak kan maken op directe afstamming van de laatste Romeinse keizer.


Misschien kun je nu zien dat de dingen op hun juiste plaats beginnen te vallen?

Het lidmaatschap van de Ridders van Malta brengt gehoorzaamheid met zich mee aan iemands superieur in THE ORDER en uiteindelijk aan de paus. Daarom wordt een Amerikaanse ambassadeur die ook lid is van de Ridders van Malta geconfronteerd met een belangenconflict. 

Waarom wordt dit feit genegeerd? 

President Bush benoemde Ridder van Malta Thomas Melledy tot de post van de VS.
Ambassadeur bij het Vaticaan." – William Cooper – Zie een bleek paard (pp88-89)

De Malteser orde heette voorheen de Orde van Sint-Jan of Johannieterorde, deze naam wordt tegenwoordig gevoerd door de protestantse afdeling. The Order of the Garter is een groep binnen het Britse deel van de Ridders van Malta.

Hiërarchisch gezien controleert de Orde van Malta andere katholieke geheime genootschappen zoals Opus Dei en de P2 loge. Denktanks en stuurgroepen zoals de the Council on Foreign Relations (CFR) en de Bilderberg groep worden tevens gestuurd door de orde van Malta.

De Orde van Malta heeft traditioneel een zeer sterke invloed binnen de CIA en andere inlichtingendiensten. Veel CIA directeuren waren tevens ridders van Malta.

Bron: https://www.vrijewereld.org/2016/08/06/de-ridders-van-malta-smom/