Vertaal deze pagina naar:

RESOLUTIE VAN HET SOEVEREINE NEDERLANDSE VOLK

20-10-2022

*** GERICHT AAN ALLEN EN IN HET BIJZONDER DIEGENEN DIE ZICH SCHULDIG MAKEN AAN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID EN ALLEN DIE OP BASIS VAN EEN REDELIJK VERMOEDEN VAN SCHULD AAN DERGELIJKE MISDRIJVEN ALS VERDACHTE KUNNEN WORDEN AANGEMERKT ***


De Ommekeer schreef:


Aan vijanden van het vrije Nederlandse volk kan in geen geval amnestie worden verleend indien deze na 15 september 2022 op welke wijze dan ook de belangen van een vreemde mogendheid op Nederlands grondgebied hebben gediend.

Ten aanzien van de vijanden van het vrije Nederlandse volk die na 15 september 2022 een vreemde mogendheid op Nederlands grondgebied hebben gediend, geldt dat een ieder van het vrije Nederlandse volk het recht heeft om hen op het Nederlandse grondgebied aan te vallen, te arresteren en over te dragen aan de gezaghebbers van het Nederlandse Volkstribunaal, indien nodig te doden en om hun bezittingen te confisqueren en/of te vernietigen.


Download het onderstaande PDF document, print het uit en sla het op een USB-stick op!