Vertaal deze pagina naar:

STEUN DE BART VAN WELL FOUNDATION EN SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL MISBRUIK

01-01-2023

De Bart van Well Foundation is groeiende en helpt slachtoffers van seksueel misbruik en satanische rituelen!


Vandaag werd een doneeractie opgestart voor de Bart van Well Foundation.

Om slachtoffers van seksueel misbruik echt te kunnen helpen heeft Bart van Well de gelijknamige Bart van Well Foundation opgericht. Bart wil samen met een team van professionals, ervaringsdeskundigen, therapeuten en vrijwilligers volwassenen en kinderen helpen en ondersteunen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik.

Doordat Bart 'ervaringsdeskundige' is als slachtoffer van seksueel misbruik weet Bart exact welke problemen en knelpunten kinderen en volwassenen van seksueel misbruik kunnen ondervinden met zichzelf en anderen in de samenleving en verharde maatschappij.

Zodat slachtoffers van seksueel misbruik zich eindelijk wel gehoord en begrepen voelen wat hen is overkomen in hun jeugd. Wat zij hebben moeten doorstaan in hun jeugd en zodat zij allen eindelijk een nieuw leven kunnen gaan opbouwen.

De Foundation zet zich in om slachtoffers van seksueel misbruik en satanische rituelen te ondersteunen door ze een stem te geven en zich weerbaarder te maken in de samenleving.

De Foundation wil tevens de wens van Bart van Well, het "Fight For Your Right project", uitwerken en opstarten zodra de financiële middelen en de mensen hiervoor beschikbaar zijn. Door slachtoffers deel te laten nemen aan een aangeboden programma op sportscholen kunnen slachtoffers van seksueel misbruik weerbaarder worden in de samenleving, iets wat heel hard nodig is. Veel slachtoffers plegen zelfmoord, doordat ze niet geloofd werden, geholpen werden of de nodige aandacht kregen.

Daarom is het zo belangrijk dat ze gehoord en gesteund worden.

Van de Nederlandse (r)overheid hoeven we niets te verwachten, immers hoge topambtenaren (Demmink en Wabeke) doken eerder op als dader in het Rolodex-onderzoek, wat daarna direct werd stopgezet van bovenaf. Meer informatie: https://www.bart-van-well-foundation.nl/doneeractie/


Getuigenissen van seksueel misbruik


Klik op de link hieronder.

Let op, de getuigenissen kunnen als zeer schokkend worden ervaren.

https://www.bart-van-well-foundation.nl/getuigenissen-van-seksueel-misbruik/


Steun de Bart van Well Foundation!


Het delen van deze doneeractie en de website is ook fijn!

Laat Uw hart spreken door middel van een gulle Gift of datgene wat U nu kunt missen 💜